Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYHOEDDIADAU GAN Hughes & Son, Wrexham, COFIANTAU. Cofiant y Parch. John Jones, Talsarn. Mewn cysylltiad a hanes Duwinyddiaeth a Phregethu Cymru. Gan O. THOMAS, D.D., Liverpool. Haner-rhwym, 15s.; neu yn ddwy gyfrol, llian hardd, 15s. Gydag Arltin cywir o Mr. Jones. Hanes Bywyd a detholion o Bregethau y diweddar Barchedig J oRN HUGHES, Liver- pool (awdwr Hanes Methodistiaeth Cymru). Cynwysa brif amgylchiadau bywyd un a wasanaethodd ei genedl yn ffyddlon ac eff- eithiol trwy gyfrwng y pwlpud, yr esgynlawr, a'r wasg. Mae y detholiad o'i bregethau, a gymerant i fynu oddeutu haner y gyfrol, yn ymborth o'r fath a gara y pur ei chwaeth a'r duwiolfrydig ei yshryd. Llian, 4S. 6c. Gellircaely Buci:lraetl¡. neu y Pregethau yn gyfrolau ar-wahan, mewn Llian, pris 2s. 6c. yr un. Cofiant Robert Thomas, Llidiardau; Gyda lloffton o'i Eiriau a'i Bregethau. Gan y Parch. O. JONES, B.A. Llian, 4s., gydag arhm cyivir. Cofiant y Parch. Richard Humphreys, Dyffryn (gydag Arlun cywir); a chasgliad o'i Bregethau a'i Draethodau. Gan y Parch. GRIFFITH WILLIAMS, Talsarnau. Mewn Llian, pris 3-r. 6c. Coftant y Parch. T. Richards, Aber- gwaen. Gan y Parch. EDW. MATTHEWS. Lliau, 3s. 6c. (Gydag arlun cywir.) Cofiant John Jones, Blaenanerch; Gan y Parch. JOHN DAVIES, Blaenanerch. Llian, 2s. 6c. (Gydag arlun cywir.) Cofiant Dafydd Rolant y Bala; Gyda lloffion o'i ddywediadau miniog a gwreiddiol, a chofnodion o un-ar-bymtheg o'i bregethau mwyaf hynod Gan y Parchn. 0. JONES, B.A., a ROBERT THOMAS, Llidiardau. Llian, 2S. Cofiant a Phregethau D. Rowlands, Llangeitho ynghyda'r Hymnau gyfansodd- wyd ganddo. Golygwyd y gwaith gan y Parch. O.JONES. Amlen, 2s. Hanes Bywyd Siencyn Penhydd; Gan E. MATTHEWS. Cynwysa hanes dyddiau boreuol Siencyn, ei droedigaeth, yn dechreu pregethu, ac engreifftiau o'i bregethau, ei ddywediadau ac ymddygiadau hynod, ei ym- laddfeycld a Satan, &c., &c. Amlen, is. -George Heycock a'i Amserau; Gan E. MATTHEWS. Cynwysa y llyfr dyddorol hwn hanes boreuol yr hynod George Hey- cock, yn ymuno a chymdeithas St. Crispin, y dafarn fel ei gartref, ei enwogrwydd fel ymladdwr, llawer o amgylchiadau hynod, yn priodi, ei droedigaeth hynod, ei brofedig- aethau fel dirwestwr, fel diacon, ac felpreg- ethwr. Amlen, is. Y Dwyfol Oractau; Gan y Parch. M. WILLIAMS (Nicander). Mae y llyfr hwn yn ymdrin yn llawn ag Ysbrydoliaeth Fro- ffwydoliaethau yr Hen Destament. Mewn Llian, 2S. 6c. Jlthroniaeth Trefn laohawdwriaeth, Llyfr i'r Amseroedd, gan y Parch. JAMES B. WALKER, America. (Cyfieithiad o arg- raffifyl Cymdeithas y Traethodau Crefyddol.) Amlm, is.; Llian, is. 6c.' Athroniaeth y Gweithrediad Dwyfol, yn Mhrynedigaeth Dyn; sef yr ail gyfrol o "Athroniaetil Trefn lachawdwriaeth," gan y Parch. J. B. WALKER, America. Meum Amlen, is.; Llian, Is. 6c. Y ddalt wedi eu rhwymo ynghyd mewn Llian destlus am 2S. 6c. Crefydd Gymdeithasol; Gan y Parch. MATTHIAS MAURICE. Ysgrifenodd y Cymro athrylithgar hwn lawer o lyfrau, ond dywed Dr. Rees "mai y gwaith uchod yw y pwys- icaf a ysgrifenodd yr awdwr, ac mai trwy hwn yn benaf yr anfarwolwyd ei enw. Mae yn werth ei ddarllen drosodd a throsodd dra- chefn." Llian, 6s. Esboniad Dr. Lewis; Cyfrol ar yr Heb- reaid, Iago, I a'r 2 Pedr, I, 2, a'r 3 loan, a Judas, yn un llyfr, 700 o dudalenau. -Pris 5s. 6c. JJaearyddiaeth Ysgrythyrol; yn cyn- wys desgnfiad o'r holl wledydd, teyrnasoedd, trefydd, pobloedd, ieithoedd, llynoedd, afon- ydd, mynyddoedd, anifeiliaid, coed, llysieu, masnach, &c., &c., y sonir am danynt yn y Beibl. Llian hardd, 3S. Perffaith Gyfraith Rhyddid: Gan y Parch. D. JONES, Treborth. Yn cynwys Penodau ar Gysylltiad yr Efengyl a'r gyf- raith foesol, Rhyddid yr efengyl, Cyfraith rliyddid, Perffaith rhyddid, Cyfraith rhyddid i'r deall, i'r serch, &c., &c. Amlen, 2s. iFJfenau Daearyddiaeth Gan y Parch. D. HUGHES, B.A. Ceir yn y llyfr hwn ddesgrifiad manwl o arwyneb yrholl ddaear yn cynwys y teyrnasoedd, gwledydd, dinas- oedd, trefydd, masnach, cynyrchion, anifeil- iaid, mynyddoedd, llynoedd, afonydd, mor- oedd, &c. jLilian hardd, 7s. 6c. Hanesion y Beibl; wedi eu cyfaddasu i'r Cymry, gan y Parch. T. LEVI Ceir .cl, yma gasgliad o Hanesion y Beibl, wedi eu hysgrifenu yn ardduli lithrig Mr. IJcyi, gyda'r gwersi ellir ddysgu oddiwrtnvnt, g. u hegluro a Thri Chant 0 Ddarluniau pryd- ferth. Llian, 3-r. 6c. $etholion o Bregethau; Gan y di- weddar Barch. J. HUGHES, Everton. Mewn Llian, 2s. 6c. (dnfonir Catalogue cyfiawn (48 tudalen) ar dder- byniad stampi dalu y ciudiad. AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australia■» Sailing Ships and Steamers. N M. JONES (CYMRO GWYLLT), Passenge Broker, 28, Union-street, Liverpool, Got uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :-Inman Linf CunardLine, Guion Line, Allan Line, Nation Line, White Star Line, Dominion Line, btafe Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i ws hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr y^udwyr gael 3 cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofa ddo y sylw manylaf. Dymunol gan Sfo^e.—Co&R^Y GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. US.-Gdlix S Crown Hotel Yn awr yn barod ar gyfer Cynulleidtaoeaa a ^ny manfaoedd Oymreig, dan olygiaeth Mr. W. T. BEES (Alaw Ddu), llyfr Anthemau a Salm- donau Cynulleidfaol. CydfrmtthiW TonaM V givcthcvml mwadau. YGYFRAN GYNTAF yn.cynwysdeuddeg o Anthemau urddasol, byrion, a syml; 16 o eu ojngh.n. edYrholl«K°tofe™ar amrj-wiolJestj-r™ NeuSreu cael mewn sheets er mantais 1 gorau a chynulleidfaoedd fel y canlyn. H.NM. ANTHEMAU, Sol-ffa. .1 Darfu yr tLai. 1 4c 12 "0 1 deuweh i'r dyfroedd. j" ^c- (3. Bydd drugarog wr^ „ ,4 "A gwaed IOBU Grist ei FJs ef. ) 2g. 15'. "Os ewyllysia^neb ddyfod ar fy J 2 6 Clodforaf yr Arglwydd." | 4c (7 Profwch a gwelwch. Mc- (« Sanctaidd, sanctaidd.^ q' Tyr'd, Ysbryd Glan. -v flO Ey enaid, bendithia yr Ar- f gc> 4c. -j glwydd.' ) 111. P^ i mi wyb«d dy ffjntdd. o„ 10 Awelsochchwief? i2c* SALM-DONAU. 1 Hi 41 12 i 16, a'r Tonau—"Per- Rhifynau 1111, 3c. ,1^1 „ E Cladded- erin" a 'Dulais,■CoV Si Nodiant. iv'hanfon i 4, John-street, Llan- o'r tetyan, Anfomr cynllun or gvyaiw bw Ugorau &c., gyda Chynulleidfaoedd ar dderbyniad cymanfaoedd a chynuu d orthwyo stamp; a by y cyfarfodydd cerddorol cynull- x drefnu ac arwai f J ddiadau ac awgrymiadau oriaeth a chaniadaeth y cysegr. JOHN PROTHERO & SON Cabinet Makers, UPHOLSTERERS, FRENCH POLISHERS, x 18, Canon Street, Aberdare. N.B.-No STOCK KEPT. All Goods made to order. ALL KINDS OF REPAIRS NEATLY EXECUTED. Coffins made at the shortest notice. 2229 Goreu arf, arf dysg. Siloam, Gyfeillon. RWNELIR DEGFED GYLCHWYL LEN- I) YDDOL y capel uchod dydd GWENER T GROG LITH, 1880, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn gwahanol destynau. BEIKNIAID Y Canu,—Mr. D. T. PEOSSEB (Eos Cynlais), Treorei. TT"Farikkniaah,-Vnwa, 33, Flora-street, Cathays, Cardiff.. PRIF DESTYNAU. I'r côr heb fod dan 50 0 rif, a gano yn oreu, Pwy sydd fel yr Arglwydd," o'r dei-ddorfag rhif 30; gwobr, lOp. 3 Wo dan 16 oed, acheb fod dan 20 o rif, a gano yn oreu, "Y milwr bach," o Dclyn yi Ysgol Sul; gwobr, lp. 10s. i^r i „ is> Traethawd goreu ar Athrylith, g Am y Bryddest oreu ar Yr arch yn nhy Ubed yr holl destynau, i'w cael am y pris arferol gan vr Ysgrifenydd, THOMAS J. JENKINS, 2191 Trehafod, near Pontypridd. W. WILLIAMS, Watch Cloclt Maker, Jeweller, Optician, fyc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2214 "Môr o gan yw Cymru i gyd." BETHANIA, TREORCI. CYNELIR EISTEDDFOD GADEIRIOL FAWREDDOG yn y lie uchod DYDD LLUN Y SULGWYN, Mai 17eg, 1880. PRIF DDARNAU I'r c6r, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu "Teyrnasoedd y Ddaear;" gwobr, £15, a, chadair hardd i'r Arweinydd gwerth E2; ac hefyd 10s. am y Bass Solo. on I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Their sound is gone out (Messiah); gwobr, P,7, a Baton hardd i'r Arwein- ydd gwerth £ 1 Is. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod o dan oU mewn rhif, ac heb enill dros 5p. o'r blaen, a gano yn orou Let the hills resound" (B. Richards); gwobr, 4p. I'r c6r o blant, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "YrUdgorn a gan" (Parry); gwobr, E2 10s.. a chyfrol hardd i'r Arweinydd. BEIRNIAD,-OW AIN ALAW, PENCERDD. Mae y programme yn barod, yn cynwys yr holl fanylion. Ceiniog yr un. Trwy y post, cemiog a dimai. I'w gael gan yr Ysgrifenyddion. W. PHILLIPS, Grocer, Treorci, Ysg. Gohebol. T. WATKINS, Bute-st., „ Ysgrifenyddion JAMES THOMAS, Bute-st., „ 2212 Town Hall, Castellnedd. CYNELIR Y BEDWEREDD EISTEDDFOD C FLYNYDDOL yn y lie uchod, DYDD GWENER Y GROGLITH, 1880. PRIF DDARN CORAWL — "Molwch yr Arglwydd" (J. Thomas, Llan- wrtyd); gwobr, £J 2. „ I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu Pebyll yr Arglwydd (Dr. Parry); gwobr, 3p. I'r c6r o blant dan 15 oed a gano yn ereu Ring the bells of heaven" (Sankey), neu "Cenwch glychau'r nefoedd (Swn y Jiwbili) gwobr, lp. 10s. Caniateir i wyth mewn oed i gynorthwyo. Programmes yn cynwys gweddill y testynau a'r adroddiadau, a phob manylion ereill, i'w cael am y pris arferol oddiwrth yr yegrifenydd, EVAN WILLIAMS, Bookseller, 2203 Neath. "Calon wrth galon." "Duw a phob daioni." Eisteddfod Goronog Tregaron. CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod ar ddydd C IAU, Mai 13eg, 1880. BEIRNIAID. Y Gerddoriaetlu—Mr. JOHN THOMAS, Llan WIRlyddiaeth, d-e. -Mr. H. J. WILLIAMS (Plenydd), Four Crosses, Pwlllie i, North Wales. PRIF DESTYNAU. I'r c6r heb fod dan 50 o rif, a gano yn oreu, Fel y brefa'r hydd (J. Thomas, Llanwrtyd); gVAm'y°?r'aethawd goreu ar Ddyledswydd yr Eglwys i bleidio llwyr.ymataliad oddiwrth ddiod- ydd meddwol;" gwobr, 4p. 4s. Am y bryddest oreu, heb fod dros 200 o linellau, ar Y Wyrth gyntaf gyflawnodd Crist;" gwobr, 2p. 2s., a Choron gwerth lp. Is. Gellir cael rhestr gyflawn o'r testynau, &c., ond anfon dau stamp ceiniog i'r Y sgrifenyddion :— D. EVANS, Station Master, W. D. ROBERTS, Rhydyronen, 2233 Tregaron. THE HUGHES BROTHERS (LATE OF BOSTON, AMERIOA) Are Open to Receive. Engagements AS yocalists, To sing in Concerts, Eisteddfodau, &c. THEY have travelled for over nine years in the United States and for the last three years exclusively among the Americans in the Eastern States. PERMANENT ADDRESS :— HUGHES BROTHERS, 2210 ABEBGABNE, MON. CAN—" TEIMLAD BERCH;" YN Y DDAU NODIANT. Y geiriau Cym- raeg ?an Watcyn Wyn ar geiriau Seismg gan W. L. Gardner. Y gerddonaeth, gan T. D. Williams (Eos Dyffryn), R.A.M. Pns 6c. Yr elw arferol i lyfrwerthwyr. Iw^el&anyr awdwr:—1A Pulross-road, Brixton, London, b.W. Bydd Eos ]^YI-FRYN yn agored i dderbyn en- gagements i ganu mewn cyngherddau, ac i feirniadu mewn Eisteddfodau. 2188 CERDDORIAETH NEWYDD GAN H. DAVIES, A.C., Pwllheli, N.W. Ac yr oedd yn y wlad hono," Deuawd newydd i Tenor a Bass, rieu Soprano a Bass. Yn y ddau nodiant, pris Swllt. S. F. II. N. Y CAETHGLUDIAD; oratorio syml Is. 6c. DEBORA; cantawd syml Is. 2s. 6c. "Awn tua'r Cadfaes," 1 T.T.B.B ac "Os ymfyddina Israel," i T. B. He. 4c. I lawr, meddai'r miloedd," i S.A.T.B., a "Gwae ni Ga- naaneaid," i T.T.B.B. 3c. 6c. "Ac felly, O Arglwydd," i S.A.T.B. ■. 2c. 4c. JOSEPH (6ed argrafflad yn awr yn barod) 6c. Is. DAFYDD 6c. SAMUEL 6c. Is. be. DANIEL A'R TRI LLANC 6c. Is. 6c. JONAH 6c. Is. 6c. (Y ddau olaf, JONAH a DANIEL, yn y Wasg. Y Gadair Wag," ca,n a chyd- gan (yn y ddau nodiant am 6c.) "0 Dowch, ac annghofiwch," i T.T.B.B. 2c. 40. Anthemau cynulleidfaol hollol syml a rhwydd, ac yn rhai rhagorol at wasanaeth cymanfaoedd cerddorol, &c. :— -cr Fy nyddiau a ddarfuaut. Sol-ffa, 2c. 5 Nodiant, 4c. "I bwy y perthyn mawl." Yn y ddau nod- iant, 2c. J 3 Gwyn ei fyd ygwr" a Treigla dy fFordd ar yr Arglwydd." Sol-ffa, 2c. Cyfeirier, gyda blaendal, at yr awdwr. 2206 NEW GROCERY & PROVISION SHOP, TOP OF CANON STREET, ABEBDABE. DYMUNA WILLIAM CHARLES, Tre- c\non, hysbysu trigolion Aberdar a'r gym- ydogaeth ei fod yn agor y SHOP NEWYDD uchod DYDD SADWRN nesaf, pan y gwerthir pob peth am y prisoedd iselaf sydd bosibl. 2165 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Jjlinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad-Miss L. WILLIAMS, 20, Mansel-street, Swan sea. 2217 Tsiaw 0Q* ABEB!ENT GLOB ULES (yn «/ (Lilttso cynrychioli Castor Oil). .fames' BILI.OUS & LIVBR PILLS. TnvnoJ BALSAM of HOBEHOUND, e/ tlfflt/O die., at Besychiadau. James1 DIABRHCEA MIXTUBE. JOHN COEDBENMAIN james HOBSE BOWDEB. TSIMMS M0BGAN BOWLANDS JAMES HOBSE BOWDEB. Hefyd, unrhyw feddyginiaeth a wasgerid gan Mr. James, diweddar chemist Pontypridd, y mae yn cael ei pharotoi yn awr gan W. H. KEY, 89 a 90, Taff-street, Pontypridd, yr hwn, yn awr, yw unig berchenog yr oil o'r meddyginiaethau oedd gan Mr. James. 2198 Eisteddfod Siloh, Maesteg. CYNELIR yr Eisteddfod uchod ar y 15fed o Fawrth, 1880. Beirniad y Ganiadaeth, Eos Morlais. Beirniad y Traethodau, y Farddoniaeth, &c., Mr. T. L. Roberts, Ysgolfeistr, Maesteg, PRIF DDARNAU CORAWL. Y Gwanwyn' (Emlyn Evans), i gor ddim dan 50 o rif, gwobr 28. Mi a Godaf (Dr. Parry), i g*r ddim dan 30 o rif, gwobr £ 2. Pob manylion i'w cael yn y programme am y pris arferol. Ysgrifenydd-MORGAN JERVIS. 2213 ° 18, Union Street, Maesteg. -u_- Y mae gan y QUININE BITTERS un cymer- adwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi l w cleif ion (patients), pan yn fynych y methant gyda u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. Gwelir manylion ar dudalen arall o'r papyr hwn. L. 163 YR EMMANUEL, (SEF YR OBATOBIO NEWYDD), GAN DR. JOSEPH PARRY. CYFLWYNEDIG I DR. MACFARREN. YN A WR YN BAROD. YCYDGANAU yn unig. yn un llyfryn, at JL wasanaeth ein cymdeithasau corawl, Hen Nodiant, 3s. 6c., Tonic Solffa, Is. 9c. Y cyfan- waith yn barod erbyn Ionawr lOfed, Hen Nodiant, mewn papyr, 6s, mewn llian, 8s. Solffa, mewn papyr, 3s., mewn llian, 4s. 6c. Yn gyfrol hardd, Hen Nodiant, 10s. 6c. Solffa, 68. CANIG NEWYDD^1 MOLAWD I'R HAUL." (AN ODE TO THE SUN.) YN y ddwy iaith, a'r ddau nodiant ar yr un copi, pris 4c. "BLODWEN"-YR OPERA GYMRAEG. (Wedi ei pherfformio 50 -0 iveithiau.) PRIS yn yr Hen Isodiant—mewn papyr, 5s. llian, 7s. Solffa—papyr, 2s. llian, 3s Yn un gyfrol hardd-Hen Nodiant, 10s. 6c; Solffa, 5s. Pob manylion am y cydganau, &c., o gyfansodd- iadau yr awdwr, i'w cael mewn catalogue yn rhad drwy'r post. Pob archeb gyda blaendal i JOSEPH PARRY & SON, ABERYSTWYTH. CYDQANAU NEWYDDION I DDAU DENOR A DAU PASS. 1.-CYDGAN Y MEDELWYR. 2.—CYDGAN Y CHWARELWYR. 3.-RHYFELGAN DDIRWESTOL. Solffa, 2g. yr un; Hen Nodiant, lie. yr un. Pob archebion, gyda'r blaendal, i'w danfon at yr awdwr,— D. JENKINS, Mus. Bac., ABERYSTWYTH. 2202 Yn y Wasg, pris Swllt, GWALLTERIAN A: TRAETHAWD ar Ansoddau Gwahanol, a Man- teision Cymharol Dosbarthau Barddonol Caerfyr- ddin a Morganwg, ac ar yr Awgrymau sydd yn. parhau o bob un ohonynt; at yr hyn y rhagosod- wyd rhai nodiadau rhaglithawl ar Un-lythyreniad. Ga.n y Parch. WALTER DAVIES, A.C. (Gwallter Mechain). Wedi ei gyfieithu gan JONATHAN REYNOLDS (Nathan Dyfed). Bydded i bawb sydd am feddianu yr uchod ddanfon eu harchebion i'r cyhoeddwr ar unwaith, gan na chyhoeddir ond nifer i ateb yr archebion yn unig. I'w gael gan ISAAC JONES, Printer, 2057 Treherbert, Glam. BOXES RHAD! BOXES RHAD! YMAE ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, JL ABERDAR, yn dymuno hysbysu y cyhoedd ei fed yn cadw ei alwedigaeth yn mlaen fel arfer, heb yr iin cysylltiad a neb, pwy bynag, mewn un modd, ac yn dymuno cael y gefnogaeth arferoL Hefyd, y mae weai pwrcasu gwerth canoedd o bunau o goed i'r pwrpas o wneyd Boxes rhad i ymfudwyr, &c. Y prisoedd a'r maintioli, wedi tain eu traul bob rhan o'r Dywysogaeth :— £ s. cL Box 3 ft.xl8-18 in., 0 14 0 „ 3 ft. 6 in.xl9-19 in., 0 16 0 „ 3 ft. 9 in.xl9-19 in., 0 17 0 Y mae ganddo stock at law bob amser. 2200 GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:—5, CANON-ST., ABERDARE, Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn gystal ag mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybudd yn y swyddfa hon, 1998 Grand 19ra.wlngr of Prizes (ON THE PLAN OF THE ART UNION) To lessen the Debt on Caersalem Caluinistic Methodist Chapel, UNDER the patronage and supervision of J" H. Norton, Esq., O. A. Rees, Esq., R. B. Christopher, Esq., J. Lloyd, Esq., D. Davies, Esq., and J. Evans, Esq., when the following valuable prizes, with many others, will be awarded to winning numbers £ s. CL 1. In CASH 10 0 0 2. Eight-day Timepiece. 3 3 0 3. Watch (silver case) 2 2 0 4. Geiriadur (Charles) 150 5. Lady's Flannel Dress 1 5 0 6. Testament yr Ysgol Sabothol. 1 4 0 7. Silk Umbrella 1 0 0 8. Beautiful Shawl 1 0 0 9. Waterproof Overcoat 1 0 0 10. Swing Looking-glass. 1 0 0 11. Taith y Pererin 0 16 0 12. Testament Daearyddol 0 4 6 TICKETS-SIXPENCE EACH. Book containing 11 tickets for 5s., or book con- taining 22 tickets for 10s. The Drawing, which will be on the plan of the Art Union, will take place at the Brynfferws Schoolroom, Llanedy, March 29th, 1880, in the presence of the aforesaid gentlemen, and as many as will attend of the ticket-holders. Tickets may be had on application to JOHN DAVIES, Park, Cross lira, R.S.O., South Wales, or J. WILLIAMS, Fairfield House, Cross Inn, R.S.O., South Wales. All monies to be made payable to JOHN EVANS, Plas, Cross Inn, R.S.O., South Wales. The winning numbers will be published the following week in the Baner and the Llanelly and County Guardian. 2221. QWYDDFA'R "GWLADGAEWK" am lO Hysbysleni o bob maintioli, ac yn mhob lliwiau. lliwiau.