Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

"Eisteddfod Pisgah Pil, Nadolig…

News
Cite
Share

"Eisteddfod Pisgah Pil, Nadolig 1879 I TEIRNIADAETE "MAN CYNTFIG" AR Y CYF- t ANSODDIADAP BALIDDONOL. I Englyn Vr Llywydd, sef Mr. Gwilym David, underground manager, Bryndu. Daeth i law bymtheg cyfansoddiad yn dwyn y ffugenwau canlynol:—Ophar, Car iddo, Guto o Lasgatwg, Canwr gyll 18 ceiniog. Madawg, Brychan, Eben, Llen- garwr, Hen Brydydd, Virgil, Un o fin hyfryd Afon Hafrsn, Hogyn, Iolo Mor- gan wg, Ei Edmygvdd, a Barfog. t phar.-M¡,.e gan hwn Faladr da iawn. Dechreua fel hyn O'i law a'i galon hael yw Gwilym. Mae y llinell ganlynol yn wallus o ran eynghanedd:— Gwr hollol dreiddgar a llym. Mae y Toddttid sydd ganddo yn diweddu ei englyn yn anystwyth. Car iddo —Mae englyn hwn eto yn di- weddu gyda Thoddaid. Nid yw gwiw a heddyw yn cydodli. Mae y syniadaeth befyct yn dywyll. Guto o Langatwg.-Cywir o ran ey- nghanedd. Dechreua yn dda, ond diwedda yn llipa. Canwr gyll 18 ceiniog.-Mae gan Canwr Baladr gwych i'w englyn, ond Esgyll gwael. Madawg.—Mae Madawg yn alluog fel eynghaneidwr, ond mae ei syniadau yn wasgaredig. Y mae yr ansoddeiriau sydd ganddo yn anmhriodol mewn englyn i lyw- ydd Eisteddfod Er fngraifft:- Cawraidd lenydd cyhyrog. Mae ganddo air Seisnig yn diweddu ei englyn, yr hyn sydd wrthun, tra mae digon eiriau Cynureig wrth law. Brychan.—Mae y llinell ganlynol wedi anurddo darlun yr awdwr hwn :— Uno dalent diwaelod. Eben.—Yn dda, ond nid yn ddigon barddonol. Llengarwr.- Yn bur dda, ond y dryd- edd linell yn egwan. HeB Brydydd.—Llithrig. Cyffredin yw y llinell ganlynol:- I lenor a cherddor nid chwyn. Virgil-Tuedda i wibio oddiwrth y testvn. Un o fin hyfryd Afon Hafren.—Llithrig a thlws. Hogyn.—Crwydro oddiwrth y testyn. lolo Morganwg.—Eglur a naturiol. Ei Edmygydd.-Mae haner proest yn y llinell ganlynol:— Yn lluniaetli wrth fodd llenydd. Barfog.-Englyn gwir deilwng o wrth- ddrych y testyn. Barfog yw y goreu, ac yn wir deilwng o wobr. Tri Phenill i'r Wenynen." Daeth naw cyfansoddiad i mewn ar y testyn hwn. Y cyntaf yw Bardd Ieuanc.- Pcnillion lied gyffredin sydd gan y cyfaill hwn, heb yni barddonol. Pan welais hon feddyliais. Pan welais hon meliais ddylasai fod ? onite. Mae Mi welais, un diwrnod," Sydd ar y ddaear lawr," &c., yn hen ffurf faledaidd o gyfansoddi. Y blodau braf" Or gair Seisnig brave mae y gair braf" yn dyfod. CondemDiodd yr enwog Caledfryn lawer ar y gair hwn yn ei sylwadau at y beirdd yn y GWLAD- GARWR. Bachgen.-Mae'r bachgen yn cymeryd ffurf newydd o osod penawd ei destyn. Gesyd ef yn niwedd y cyfansoddiad yn lIe yn y dechreu. Tair penill i'r Wenynen." "Tri" sydd briodol. Mae ganddo "sydd yn lIe "swdd." Hefyd, mae y eysylltiad banodol a'i heb dalfyrnod (') rhwng yr a a'r i. Er hyny, mae ganddo rai llinellau tlysion yn ei gan. Joseph.-Mae Joseph eto yn syrthio i'r un gwallau. "Sydd" yn lie "sudd." Mae'r gair "braf" eto wedi dyfod i'r bwrdd. Ai yn 11e a/i. Anian laeth yn lie "anian laith." 'Roedd gusan bach eyn 'madael. Rhydd gusan bach cyn 'madael ddylasai fod. Neptune.—Llithrig a barddonol, ond gwallus mewn sillebiaeth. Gwilym.—Llithrig a naturiol. Nicholas Ridley.- Y mae penill cyntaf Nicholas wedi ei gyfansoddi i'r Wawr," a dau i'r "Wenynen." Tebyg iddo an- nghofio ei destyn. Mae ganddo benillion barddonol a desgrifiadol, Zoroaster.—Mae hwn yn gyfansoddwr medrus. Mae ei gan yn naturiol ac addysg- iadol. Robert Rainbow.—Dyma benillion yn llawn o dlysni barddonol. Cawsai y wobr oni b'ai fod Glyndwr ryngddo a'r dorch. Glyndwr.-Er cystal ydyw y cyfansodd- iadau blaenorol, llwyddodd Glyndwr i bletbu gwell cerdd i'r "Wenynen" na'r oil o'i gydymgeiswyr. Y mae yn gartrefol gyda chyfansoddi barddoniaeth. Y mae ganddo rai llinellau hynod swynol. Er j engraifft j Mae yn ei hanianawd weithgarwch di-ail. i Ei nef sy'n orielau y blodau a'r dail. Nid oes bod mwy diwyd yn symud is haul. Glyndwr yw y goreu.

Masnacli lo Heheudlr Cymru.

Badigrenyn yn Cysgu g-yda…

Mam yn Llindag-u ei Baban.

Prinder a Hewyn yn yr IwerMon.

Dynes wedi ei Dita. ;ran Flaidd…

[No title]

Damweinlau ary Mlieilffyrda.

j>ychrynfeydd filiyfel yn…

Gweitlifa naiarn y Gadlys,

Masnach yr Haiarn a'r Glo.