Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

OYHOEDDIADAU

News
Cite
Share

OYHOEDDIADAU CAN Hughes & Son, Wrexham. .dnfo)air Vst,siss ar eider- hymad stamp i dalu cludiad. Hanes Methodistiaeth Cymru Gan y Pareh. JOHN HUGHES. Sef hanes blaenoroJ a gwedd bresenol y Methodistiaid Calfinaidd y* ■Wghymru, o ddechreuad y Cyfundeb hyd ▼ flwyddyn 1850. Yn dair etjfrol hardd (1836 o dudalenau). Llian, 22s. 6c.; Haner-rhwym, 25s. Un o'r llyfrau mwyaf deniadol a gy- hoeddwyd erioed yn y Gymraeg.Y Traeth- odydd. Y Meddyg Anifeiliaid; Gan JOHN EDWARBS, Y.S., Caerwys; a J. EDWARDS, M.R.C.V., Abergele. Sef sylwadau ar achos- ion, arwyddion, yn nghyda thriniaeth pob afieohyd sydd yn blino gwartheg, ceffylau, a -defaid; gydag Attodiad, yn cynwys sylwadau ar attoriaeth y march, yr ysgyfaint heintue, pla y gwartheg; yr haint pledrenog, &c., &c. Haner-rhwym, 5s., gyda darluniau. tihyfedctodau Natur a Chelfuddyd; Cynwysa y llyfr hwn ddesgrifiad 0 amrywgan- oedd o bethau hynod a rhyfeddol yn y deyrnaa lysieuol nc anifeilaidd-rhyfeddodau y gwydd- orau (sciences), a chelfyddyd (artJ, yn cynwys yr adeiliadau a'r peirianau rhyfeddol gvnyrch- wyd gan law gelfyddgar dyn-rhyfeddodau gwneuthuriad gwahanol nwyddau-rhyfeddod- au y moroedd, &c., &c. Lhan, 5s. Coll Gwynfa (Paradise Lost); Gan JOHN MILTON, cyfieithiedig gan 1. D. FFRAID. Cynwysa heïyd Gofiant, Nodiadau Eglurhaol &c., &c., gan y Cyfieithydd; ac addurnir y gwaith ag amryw Gerfiuniau prydferth, Mewn Ltuot, 5s. v Mab Afradlon; Gan y Parch. W. ROWLANDS. D.D. Sef Damnieg y Mab Afrad- lon yn ei chymhwysiad at Ddyn, yn ei gyflwr .cyntefig o burdeb a dedwyddwch; ei gyflwr -syrtlticdig o bechod a tlirueni, a'i gyflwr adfer- eJig" o ras a gogoniant; yn nghyda Rhag- Graetliawd ar Ddammegion yr Arglwydd Iesu yn gyli'rcdinol. Llian, 3s. 6c. ■Dyn Sef Pryddest ar Ddyn yn ei gread- igaeth, ei ddirywiad, a'i adferiad gogoneddus yn y dyn Crist Iesu. Gam y diweddar Barch. D. JONES, Treborth. Llian, 3s. 6c. Geiriadur Saesoneg a Chymraeq, a CHYMRAEG A SAESONEG (English. I* cln/t, and Welsh-English Dictionary J • gan W. RICHARDS, LL.D. Argraffiad Newydd, wedi ei ddiwygio a'i helaethu, yn cynwys 747 o dudulenau. 25. 6c.; ficu gelliv eu cael arwahan mewn Llian Saesoneg a Chymraeq Is. 6c.; Cymraeg a Saesoneg, 18. Chwedlau neu Ddammegion Æsop; Ceir yn y gyfrol hon oddeutu 300 o Ddammeg- ion-yn cynwys yr oil o Ddammegion y Caeth- was Athronyddol Æsop-hanes ei fywyd gan Glan Alun-Casgliad o Ddammegion La Fon- taine a Kriolph. Addurnir agos i bob tudalen a darlun eglurhaol, a thynir gwers ymarferol oddiwrth bob damineg. Llian hardd, 2s. 6e neu yn ddivy gyfrol, byrddau, Is. yr un. Uyad-Lyfr y Frenhines; Cyfieithiedig gan y Parcli. J. JONES (Idrisyn). Sef daIenau o Daydd-lyfr bywyd y Frenhines yn Ucheldir- oedd Ysgotland, ynghyda tbeithiau vn Llocgr a'r Iwerddon. Llian, 2s. 6e.; A mien, Is. Y Cyfrifydd Parod; Gan ROGER MosTYN. Cynwysa grynodeb o bethau angen- vlieiuiol eu gvvybod gan fasnachwyr, siopwyr, a Pj?aw,b Jn eyffredinol: megis mesur a phwysi P3 tatws, anifeiliaid, brethynau, gwsrod, glo, haiarn, coed; llogau; prisiau stampiau, cytundebau, &c., &c. Llian, 2s. Phonographia; Sef Llaw-Fer, yn ol trefn Mr. ISAAC PITMAN; wedi ei chyfaddasu i'r iaith Gymraeg gan R. H. MORGAN, M.A., Barmouth. Ystyiir Llaw-Fer Mr. Pitman yr oreu a ymddangosodd yn Lloegr erioed. Geliir ysgrifenu gyda hi mewn awr yr hyn a gymer o bedau i chwe' awr mewn llawysgrif gyffredin. Ijydn gofal, amser, a dyfal-bnrhad, s-all v dvlaf ei dysgu yn drwyudl, ac wedi ei dysgu gall ysgrifenu yn rh wydd a chywir areithiau a phre- gethau air am air fel eu traddodir. Llian, 1/6. Yr Epistol at yr Hebreaid mewn Llaw- *er; ynol cyuliun PHONOGHAPHIA." Mewn 6c. ,Crynodeb o Phonographia Sef Llaw- pf' wedi ei chyfaddasu o Phonogiaphy Mr. Pitman i'r iaith Gymraeg gan R. H. MORGAN, M.A. Amlen, 2g. Llythyr-Ysgrifyad Saesoneg a Chum- rnes; at wasanaeth boneddigion a boneddiges-iu. Yn cynwys esianijiluu o Lytnyrau ar Gvftill- garweh Carwi-iaetli, Masnach, SefyUfwedd, &c., Nodau Cyfarchiadol: Suti wneydEwvllva' lal-ysgnfau; Biliau: &c., &e. Ami* 1 Llian, Is. 6c. I, t Fasqedaid Flodeu; Gyda darluniau lliwiedig. Chwedi yn. dangos buddugoli<th orfoleddus Duwioldeb a Geirwiredd. Mae yn bur gymhwys fel anrheg j ferch ieuansc Julian hardd, Is. €yfansoddiadau Eisteddfod Gadeiriol CON WY. Llyfr o 368 o dudalenau, yn cyn- wys y cyfansoddiadau buddugol a'r beirniad- aethau, gyda hanes cyffredinol Eisteddfcdau o r amser boreuaf hyd yu bresenol. Amlc-n, 18. l/uide to the County Court; Llyfr Saesoneg yn^ynwys pob gwybodAetq borthynol 1 -i j „ rwy gymoria v ilyfr }i%vn geliir gwybod pa f„dd i ddwyn unrLw achoe o flaen y llys, y costau, ffurfiau, &c. Lticm, Is. _0_- YN Y WASG. ,Detholiad o Ysgrythyrau a Gweddiau cymhwys l'w defnyddio mewn Gwatauaeth 1'nodas, Gwtinyddwd Bedydd, a Ckladdedia aeth y Meirw. (Yn Gymraeg a Saegonej? 1 Llian, Is. 6c. b'J Cydymaith Dyddanus; Yn cynwys Byr- hanesion hynod am ddyoddefiadau a gwal.(idig. aethau pobl Dduw; buddugolawthau y gvvir- lOnedd, a'i ddylanwad ar galonan a buijiwddau y cymeriadau gwaolinif; hanes pregethwyr ac awdwyr enwog; a chiliad hoketii a ddrvved- waau ac atebion pert a tliaruwiadol. Wodi eu 1 SB-D. R. JONES, Llaullyfni Uim, 3/6. Gyfrol Newydd o Bregethau'; Gan y Parch. D. ROBERTS, WREXHAM. Uimt, 3/6. AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australia? Sailing Ships and Steamers. N M. JONES (CYHRO GWYLLT), Passenge Broker, 28, Union-street, Liverpool, Got uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nation Line, White Star Line, Dominion Line, Stat' Line, and American. Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i ws hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael v cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr t'i cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofs ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu 11 Cyhoedd fod ganddo y TY GYMIiMIG iangaf a mwyaf cyfieus i Deithwyr a{ Ymfudwyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing gtage.-Cofier y Cyfeiriad N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S,-Gellir ymho yn Aberdar Si John James Crown HoteL Yn awr yn barod ar gyfer Cynulleidfaoedd a, Chy. manfaoedd Cymreig, dan olygiaeth Mr. TV. T. REES (Alaw Ddu), Llyfr Anthemau a Salm- donau Cyn.ulleidfaol. SEF Cydymaith i Lyfr Tônau, y gwahanol enwadau. YGYFRAN GYNTAF yn cynwys deuddeg o Anthemau urddasol, byrion, a syml; 16 o Salm-d6nau gyda nodiadau eglurhaol ac ymarferol parth mynegiant, &c., yn nghyda detholiad o hen donau cynulleidfaol Cyn-reig, wedi eu cynghan- eddu a'u cymhwyso at eiriau. Yr holl wedi eu trefnu ar amrywiol destynau, fel y gellir cymeryd Salm-don ac Anthem i ateb testyn y bregeth, er cael amrywiaeth ac unoliaeth yn y gwasanaeth crefyddol. Yn rhwym yn yr Hen Nodiant, gydathrefniant i'r organ neu'r harmonium, Is. 6c.; Sol-ffa, Is. Neu gellir eu cael mewn sheets er mantais i gorau a chynulleidfaoedd fel y canlyn:— H.N. Rhif. ANTHEMAU. Sol-ffa. /I. Darfu yr Haf." •) 4c. -J 2. "0! deuweh i'r dyfroedd." > 3c. (3. Bydd drugarog wrthyf fi." ) /4. "A gwaed Iesu Grist ei Fab ef." 2g. •< 5. "Os ewyllysia neb ddyfod ar fy > l|c. 6. Clodforaf yr Arglwydd." 4c. <7. Profwch a gwelwch." 5-3c. *8. Sanctaidd, sanctaidd." ) 9. Tyr'd, Ysbryd Glin. J10. Fy enaid, bendithia yr Ar- f 0„ 4c-1 glwydd." f3c- 11. Par i mi wybod dy ffyrdd." 2g. 12. A welsoch chwi ef ?" lie. SALM-DONAU. Rhifynau 1 i 11, 3c. 12 i 16, a'r Tonau-" Per- erin" a Dulais," yn nghyd a'r Emyn Cladded- igaeth" (Dies Iras), 4c., yn un o'r ddau Nodiant. Pob eirchion i'w hanfon i 4, John-street, Llan- elli, Carm- Telerau haelionus i Lyfrwerthwyr a Chynulleidfaoedd gyda blaendal. Anfonir cynllun o'r gwaith, rhestr o'r testyi; au, &c., gyda sampl or gerddoriaeth i bwyllgorau cymanfaoedd a chynulleidfaoedd ar dderbyniad stamp; a bydd yn dda gan y golygydd gynorthwvo i drefnu ac arwair cyfarfodydd cerddorol cynull- eidfaol, a rhoddi cyfarwyddiadau ac awgrymiadau cyffredinol ar h terion yn dwyn cysylltiad a cherdd- oriaeth a chaniadaeth y cysegr. L.467 At Ymfudwyr o Gymru. GAN fy mod wedi cael ar ddeall fod lluaws o gyfeillion yn Nghymiu dan yr argraff fod Mr. James R«es yn parhau yn fy ngwasanaeth, dymunwyf hysbysu yn gyhoeddus NAD OES UN CYSYLLTIAD rhyngwyf a'r person hwnw yn awr; ac nid yw yn awdurdodedig i weithredu mewn un modd ar fy rhan, nac i'm cynrychioli. Fy unig gyfeiriad yw 2 8, UNION STREET, LIVERPOOL. Bydded i bawb, os ydynt am fy ngwasanaeth, gyfeirio ataf fi yn unig- N. M. JONES (Cymro Gwyllt). 2075 Goreu arf, arf dysg Siloam, Gyfeillon. CYNELIK DEGFED GYLCHWYL LEN- YDD( > i; y capel uchod dydd GWENEB Y GROGLITH, 1880. pi yd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianue M -vvn gwahanol destynau. BEIKNIAID Y Canu,— vu. D. T. PKOSSEK (Eos Cynlais), Treorci. Y Pa')'(ldol/.wth,-DvFEDFAlS, 33, Flora-street, Cathays, Cardiff. PRIF DESTYNAU. I'r cor heb fod dan 50 o rif, a gano yn oreu, Pwy sydd te; yr Arglwydd," o'r Gerddorfa, rhif 30 gwobr, lOp I'r c6r o liiant dan 16 oed, ac heb fod dan 20 o rif, a gano yu oreu, Y milwr bach," o Delyn yr Ysgol Sul; yw ohr lp. 103. Traethawd > reu ar Atbrylithgwobr, lp. Is. Am y Bry debt oreu ar Yr arch yn nhJ Obed- edom;' gwu.-< lp. is. Mae y pri^rummes yn awr yn barod, yn cynwys yr holt dest;, naa, i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifei.-j a-J, TH IUAS J. JENKINS, 2181 Trehaiod, near Pontypridd. W. WILLIAMS, Watch Sf Clock Maker, Jeweller, Optician, fyc. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2214 lVlOr o gan yw Cymru i gyd." BETHANIA, TREORCI. CYNELIR, EISTEDDFOD GADEIRIOL FAWREDDOG yn y lie uchod DYDD LLUN Y SULGWYN, Mai 17eg, 1880. PRIF BDARNAU I'r c6r, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu Teyrnasoedd y Ddaear;" gwobr," £ 15, a chadair hardd i'r Arweinydd gwerth £2; ac hefyd 10s. am y Bass Solo. I'r c6r o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Their sound is gone out" (Messiah); gwobr, £ 7, a Baton hardd i'r Arwein- ydd gwerth £1 Is. I'r c6r c'r un gynulleidfa, heb fod o dan 30 mewn rhif, ac heb enill dros 5p. o'r blaen, a gano yn orou Let the hills resound (B. Richards): gwobr, 4p. I'r cor o blant, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "YrU dgorn a gân" (Parry); gwobr, £ 10s.. a chyfrol hardd i'r Arweinydd. BEIRNlAD,-OW AIN AL4W, PENCERDD. Mae y programme yn barod, yn cynwys yr holl fanylion. Ceiniog yr un. Trwy y post, ceiniog t. dimai. I'w gael gan yr Ysgrifenyddion. c W. PHILLIPS, Grocer, Treorci, Ysg. Gohebol. W. T. WATKINS, Bute-st., „ JAMES THOMAS, Bute-st., I Ysgrifenyddion 2212 Coed-duon. CYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG yn y lie uchod, DYDD LLUN, CHWEFROR 2il, 1880, dan nawdd prif foneddigion yr ardal. PRIF DDABN Y Mab Afradlon (J. A. Lloyd); gwobr, 10p., a chadair hardd i'r Arweinydd. Y programmes i'w cael oddiwrth yr Ysgrifenydd, pris 1 c. drwy y post, lie. 2 Erfynir ar i'r oil o'r cystadleuwyr anfon eu ffug- enwau i mewn ar neu cyn dydd Mercher, yr 28ain cyfisol. WM. J. PHILLIPS, Ysg., 2199 Station Row, Blackwood (Mon). Town Hall, Castellnedd. CYNELIR Y BEDWEREDD EISTEDDFOD FLYNYDDOL yn y lie uchod, DYDD GWENEB Y GROGLITH, 1880. PRIF DDARN CORAWL:- "Molwch yr Arglwydd" (J. Thomas, Llan- wrtyd); gwobr, £]2. I'r c6r o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd" (Dr. Parry); gwobr, 3p. I'r cor o blant dan 15 oed a gano yn oreu "Ring the bells of heaven" (Sankey), neu "Cenwch glychau'r nefoedd" (Stun y Jiwbili) gwobr, Ip. 10s. Caniateir i wyth mewn oed i gynorthwyo. Programmes yn cynwys gweddill y testynau a'r adroddiadau, a phob manylion ereill, i'w cael am y pris arferol oddiwrth yr ysgrifenydd, EVAN WILLIAMS, Bookseller, 2203 Neath. THE HUGHES BROTHERS (LATE OF BOSTON, AMERICA) Are Open to Receive Engagements AS TOCALISTS, To sing in Concerts, Eisteddfodau, &c. THEY have travelled for over nine years in the JL United States and for the last three years exclusively among the Americans in the Eastern States. PERMANENT ADDRESS :— HUGHES BROTHERS, 2210 ABERCARNE, MON. Ehyfel t Rhyfel! "ihyfel! Yn prbyn prisoedd uchel! SHOP NEiVYflÐ GAN T( RICHARD JUNES, WATCH* M A K E H, TOP CANON-ST., ABERDAR, LLE geliir cael—Oriaduron (Watches), Awr- leisiau (Clocks), Drychwydrau (Spectacles), ■ &c &c., am y prisoedd iselaf. Modrwyau Priodas hefyd b( b amser mewn stic. Dymunwyf hefyd hysbysu y cyhoedd fy mod yn parhau fel arfer ar fy nghylclideithiau drwy gymoedd Aberdar a'r Rhondda. Diolchaf hefyd am barhad o'r gefnpg aeth ag y mae fy nhad a minau wedi gael er's (i5 0 flynyddau. 2100 CERDDORIAETH NEWYDI GAN H. DA VIES, A. C., Pwllheli, N.W. Y CAETHGLUDIAD; oratorio S.F. H.N. syml Is. 6e. DEBORA; cantawd syml lg 2s. 6e. "Awn tua'r Cadfaes," 'i T.T.B.B ac "Os ymfyddina Israel," iT.B. lie. 4c. "I lawr, meddai'r miloedd," i 2 S.A.T.B., a "Gwae ni Ga- naaneaid," i T.T.B.B. 3c 6c. "Ac felly, 0 Arglwydd," i S.A.T.B. 2c. 4c JOSEPH (6ed argralffad yn awr yn barod) 6e Is DAFYDD SAMUEL 6c' Is 6c DANIEL A'R TRI LLANC 6c. Is: 6c: JONAH 6c. Is. 6c. (Y ddau olaf, JONAH a DANIEL, yn y Wasg. Y Gadair Wag," can a chyd- (yn y ddau nodiant am 6c.) O Dowcb, ac annghofiwcli, i T.T.B.B. 2c. 4a Anthemau cynulleidfaol hollol syml a rhwydd, ac yn rhai rhagorol at wasanaetli cymanfaoedd cerddorol, &c. Fy nyddiau a ddarfuaut." Sol-ffa, 2e. Hen Nodiant, 4c. "I bwy y perthyn mawl." Yn y ddau nod- iant, 2c. "Gwyn ei fyd y pwr a TreLjla dy ffordd ar yr Arglwydd." Sol-ffa, 2c. Cyfeirier, gyda blaendal, at yr awdwr. ■ 2206 NEW GROCERY & PROVISION SHOP, TOP OF CANON STREET, ABERDARE. DYMUN A WILLIAM CHARLES, Tre- cynon, hysbysu trigolion Aberdar a'r gym- ydogaeth ei fod yn agor y SHOP NEWYDD uchod DYDD SADWRN nesaf, pan y gwerthir pob peth am y prisoedd iselaf sydd bosibl. 2165 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) agored i dderbyn Engagements 1 ganu mewn r? Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad-MIss L. WILLIAMS, 20, Mansel-street, bwai saa, 2217 APERIENT GLOBULES (yn V U/UC* cynrychioli Castor Oil). JD7YL(J$> BILIOUS d, LIVER PILLS. .Tamp<? baLSAM OF H ORE HOUND, <&c., at Besychiadau. James' DIARRH(EA MIXTURE. JTFLLFNPJOHN COEDPENMAIN LL/FF T-Z HORSE POWDER. JFDVVIPSF AN ROWLANDS HORSE POWDER. Hefyd, unrhyw feddyginiaeth a wasgerid gan Mr. James, diweddar chemist Pontypridd, y mae yn cael ei pharotoi yn awr gan W. H. KEY, 89 a 90, Taff- street, Pontypridd, yr hwn, yn awr, yw unig berchenog yr oil o'r meddyginiaethau oedd gan Mr. James. 2198 unsteaatod ailoh, Maesteg. CYNELIR yr Eisteddfod uchod ar v 15fed o \J Fawrtli, 1880. Beiruiad y Ganiadaeth, Eos Morlais. Beiruiad y Traetliixlau, y Farddoiiiaeth &c., Mr. T. L. Roberts, Ysgolfeistr, Maesteg. PRIF DDARNAU CORAWL. Y Gwanwyn' (Emlyn Evans), i gdr ddim dan 50 o rif, gwobr JE8. Mi a Godaf (Dr. Parry), i g6r ddim dan 30 o rif, gwobr JE2. Pob manylion i'w cael yn y programme am y pris arferol. Ysgrifenydd—MORGAN JERVIS. 2213 18, Union Street, Maesteg. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymer- adwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabad eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleif ion (patieitts), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. Gwelir manylion ar dudalen arall o'r nanvr hwn* L.M [YR EMMANUEL, (SEF YR ORATORIO NEWYDD) GAN DR. JOSEPH PARRY. CYFLWYNEDIG I DR. MACFARREN. AWR'YN BAROD. CANIG NEWYDD "MOLAWD r'R HAUL." — (AN OR)E TO THE SDN.) aV ddau nydiant ar j* OPERA GYMRAEG. (Wedi ei phegfformio 50 o weithiau.) P iii.«n7f V m 4^ Pob manylion am y cydganau, &c., 0 gyfansodd- iadaii yr awdwr, i'w caelmewn catalogue:Yll rhad pfJst. Pob archeb gyda bhendal i JOSEPH PARRY SON, OYDqAN AU KEWYDDIOK" I DDAU DENOR A DAU PASS. L—CYDGAN Y MEDELWYR. 2-—CYDGAN Y CHWARELWYR. 3.-RHYFELGAN DDIRWESTOL. Solffa, 2g. yr un; Hen Nodiant, 4c. yr un. Pob archebion, gyda'r blaendal, i'w daLÍon at; yr awdwr,- D JENKINS, Mus. Bac., 2202 ABERYSTWYTH. Yn y TYasg, pris Swllt, GWALL TERI ANA: TRAETHAWD ar Aiisoddau Gwahanol n Mm ddfn011 Tvrymhar011)osbartIlau Barddonol Caerfyr- ddm a Morganwg, ac ar yr Aw^rvmau parhau o bob un ohonynt; at vr Jf wyd rhai nodiadau rhaglithawfar Un-lytfeni^" Gan y Parch. DAVIES, A.C. REYNOLDS (Nathan Dyfed) g a JoNATHAH Bydded i bawb oydd am feddianu yr uchod ddanfon eu harchebion i'r cvhoprldwr- „» ucooa 9AK7 ISAAo JONES, Printer, Treherbert, Glam. BOXES RHAD! BOXES RHAD! Y ^wJ"SAAC THOMAS, UNDERTAKER, -j AR> yn oymuno hysbvsu v cvhnpclrl PJ 5?ff cvs^ltl ynymlayen^Sr,dheb modd 2» ™ a neb' r?wy b>'na?. mewn un Hefvd v dym™o cael y gefnogaeth arferol. bum,, ny^i6-.Weai pwrcasu gwerth canoedd o ymfud^r, &c.lr PWrpaS ° Wneyd Bo:<es rhad 1 Y prisoedd a'r maintioli, wedi talu eu traul bob rhan DYwysogaeth s. d. Box 3 ft.xl8-18 in., 0 14 0 „ 3 ft. 6 in.xl9-19 in., 0 16 0 „ 3 ft. 9 in.xl9-19 in., 0 17 0 Y mae ganddo stock at law bob amser. 2200 GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE :—5, CANON-ST., ABERDARE, Geliir priodi yn y Register Office, Merthyr gystal ag mewn unrhyw gapel trwyddedig yn Fmth5T-trwr roddi Grand f$rstwingr of Prizes (ON THE PLAN OF THE ART UNION) To lessen the Debt on Caersalem Caluinistic Methodist Chapel, TTNDER the patronage and supervision of J rV- q, T A- ■Rees' Esq., R, B. Christopher Esq., J. Lloyd, Esq., D. I)avies Esq., and J. Evans, Esq., when the following valuable prizes, with many others, will be award"! to winning numbers :— 1. In CASH J 8A 2. Eight-day Timepiece. Q O n 3. Watch (silver case) 99a 4. Geiriadur (Charles) 15 0 o. Lady's Flannel Dress 15 0 6. Testament yr Ysgol Sabothol. 14 0 7. Silk Umbrella inn 8. Beautiful Shawl 1 0 0 9. Waterproof Overcoat 1 0 0 10. Swing Looking-glass. 10-0 11. laith y Pererin 0 16 „ 12. Testament Daearyddoi 0 4 6 TICKETS-SIXPENCE EACH. Book contsining 11 tickets for 5s., or book con- taining 22 ticket, for 10s. A wkich will be on the plan of the Art Union, will take place at the Brynfferws Schoolroom, Llanedy, March 29th, 1S80, in the presence of the aforesaid gentlemen, and as many as will attend of the ticket-holders. Tickets may be had on application to JOHN DAVIES Park, Cross Inn, R.S.O., South Wales D oJA ^UIams- Fairfield House, Cross W R.S.O., South Wales. All monies to be made payable to JOHN EVANS, Plas, Cross Inn, R S O oouth Wales. The winning numbers will be published the following week in the eamr and the Llanelly anct- County 2221. QWYDDFA'R "GWLADGARWR" am nysbys-leni o bob maintioli, ac ya mhob lliwiau.