Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

IECHYD I BAVB A HYNY YN RHAD I Ternl lechyd, neu Turkish Baths, Merthyr. TAN L Y WYDDI A ETH lrIB. T. ATKINS pRISOEDD,— 1st Class, o a. rri. hyd 3. p.m 2e. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m Is. For the convenience of travellers, tradesvnen, and others. first c ass will he opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod-dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod—dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, conifoitably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1 st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the riaths at half-price. baddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, cjiweddar Lord Rag!an, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perohenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyfi- redinol. Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- an dirfawr. Cyi ygiais lawer o bethau ereill, ond yr unit beth a wnaeth ddainni i mi oed: y Turkish Bath. Merthyr.—Yr eiddoch, REES GABE. L'224 <. S fl ¿j Y mae y STARCH hwn yn g-ymwysedig at COLLARS. WRISTBANDS, SHIRT FRONTS, &c..ac"n rhoddi ARWYNEBED D DYSGLAER ARDDERCHOG i'r cyfryw, gan wneyd i'r lieiniau ymddangos fel rhai newyddion. &T Y NWYDD GWREIDDIOL A werthir gan Grocers, Druggists, ac Oilmen, mewn blychau 1 pwys. a, packets 5 pwys y blych. au a'r packets yn cynwys y trade mark :— "QUEEN BESS." STIFF A'U CWMXI. 29, REDCLIFF STREET, BRISTOL. ALEX. ROSS'S NOSK MACHINE.-Gosoder yr offeryn hwn wrth y trwvn am awr yn ddyddiol, uniawna ymadruddyn meddal gymaint, yr hyn y mae yr aelod yn gynwvs, fel y mae trwyn cam- furfiedlg yn fuan yn cael ei gymhwyso i berffeith- rwydd. 10s. 6c.; llythyr gludiad rhydd, 10s. 8c.; yn ddirgelaidd bsciedig. Pamphled, dau stamp. -21, Lamb's Conduit street, Higb Holborn, London. Hair Curling Fluid a gyrlia y gwallt mwyaf nniawn ac a nrhefnus, 3s. 6c.; danfonedig am 54 stamps. Alex. Ross's Ear Machine i wella clus-tiau sy'n dal i fyny, 10s. fc, neu stamps. Ei Hair Restorer rhagorol, 3s 6(.; mae'n newid gwallt JJwycJ i'w liw gwreiodiol yn fuan iawn danfonedig am 54 stamps. Pob dewisoldeb i'r trwstwrdd yn cael ei ddiwallu. Gochelwch efelychiadau o bethau a werthir gan Ross. Gan fod chemists yn cadw ei bethau, edrychwch eich bod yn cael ei Hair Dye at liwiau tywyll neu oleu 3s. Gc ei Depilato- y at syrnud gwallt, a'i Oil of Cantharides at dyfiant barfau. 2215 Purity of Blood Essential to Life, Health and Strength. These Pills surpass all other known Medicines for Purifying the BLOOD being safe and yet effective, they are available for all as a Domestic and Household remedy. In coege^tions aud obstructions of the LUNGS and LIVER, they quickly remove the cause of the disease, and in constipation and disordered condition of the BOWELS, they act as a cleansing aperient, removing irritant matter from the intestinal canal, and relieving spasms, cramps, and painful gripings. Bilious Headaches, Nausea and Foul Stomach, Loss of Appetite, and Lowness of Spirits. The cleansing properties of these Pills soon produce a wonderful change in the constitution, removing all excess of bile, head-ache, palpitation, pains after eating, and giddiness. They restore the appetite, clear the complexion, and improve the genera! health. The Mother's Friend. Females' Specifics. Every Mother of a Family should know the value of these Pills in removing all accumulations and restoring suspended or perverted secretions at various critical periods of female life they are useful beyond measure they can be taken safely by females of all ages, and are invaluable in all children s *>omplaints. Debilitated Constitutions, Trem- blings, and Loss of Nervous Energy. These Pills are unsurpassed as Nervine Tonics they correct ail irregularities and weaknesses. They act so kindly, yet so energetically on the functions of digestion, that the whole body is revived, the blood is purified, and the muscles become firmer and stronger therefore sufferers from Nervous Weakness in every farm should give them a fair and honest trial. The Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at is. Iå-d" as. gd., 4s. 6d., us., 22s., and 33s. each. Full printed directions are affixed to each Bcx and Pot, and can be had in any language. N.B.—Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between the houra of 11 and 4, nr by letter. N/J, 9" A. Gwellhad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Pesweh, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae ynhyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:- Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and ail have beer pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by a, Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellbad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lkc., a. 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,—W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Hundain; Collins A Rosser, Pcarce & Co., Bryste; ac Evans < £ Co., L'erpwl. GOCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428. REGISTERED ACCORDING TO ACT OF PARLIAMENT 1875. &3Jr'& BWS M Ba B BALSAM Of HONEY os ydych yn dyoddef nos a dydd oddiwrth bes- wch poenus, ac o'r braidd yn analluog siarad, cerdded, neu aradlu, dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY at Beswch, Hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, Influenza, Parfodedigaeth, t-c. Y mae rhagoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddi- wrth beswch parhaus a thrwm, ac wedi ei gymer- yd bydd i'r dyoddefydd fwynhau bendithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr 0 ddiffyg anadi, a rhyddhad o'r pesweh sydd yn ei ganlyn. I blant yn dyoddef oddiwrth Beswch a'r PAS, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gwell- had uniongyrchol. GWELLHAD RHYFEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ac yn rhy wan braidd i an- adlu. Y mae yn awr yn holl iach. CHARLES MATTHEWS. Cwmdows, Colly, near Newbridge. Y MAE PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANO. Dywed Mr. Stanley, ar ol treio pob meddyg yn Llundain i wella y pesweh, hen anwyd, a cholliad y llais, fod WILLIAMS' BALSAM OF HONEY yn tr% ragori ar ddim a gafodd, ac y mae yn cy- meradwyo pawb i'w ddefnyddio, yn enwedig cantorion, a public speakers, oherwydd y mae yn cryfhau y fynwes, ac yn peri i'r llais swnio fel cloch. GWELLHAD PWYSIG O'R PESWCH, HEN ANWYD, A CHRYGNI. Cefais lwyr wellhad o'r doluriau blaenorol trwy gymeryd eich meddyginiaeth werthfawr a rhin- weddol, a adnabyddir wrth yr enw Winiams' Balsam of Honey.' Dywedaf wrth ereill fyddo yn dyoddef felly, 'Dos a gwna yr un modd.'—Yr eiddoch yn serchog, PARCH. J. EVANS. Trealaw, Rhondda. Ax werth mewn Costrelau, Is. 1tc., a 2s. 9c., gan bob Druggist. Er diogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am WIL- LIAMS' BALSAM OF HONEY, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth (Patent), ar bob Costrel, a'r trade mark (Cwch Gwenyn) ar bob label, heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.—Conor fod arbediad wrth brynu y Costrel mwyaf, sef 2s. 9c. Anfona D.T.W. ddwfr cleifion yn ddyddiol i Ddoctor Dwr Conwil i'w analiso. Darparedig yn unig gan y darganfyddwr :— Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, GADLYS-RD., & WHITCOMBE ST. L359. ABERDARE, GLAM. Money. MONEY.—Various Sums to Lend on Leasehold Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 Yn awr ar gael, pris Is., GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddujol yn dal cysylltiad a phlwyf Aberd&r a'r cylchwedd. CYFEIRIEB,- \V ALTER LLOYD, IIGWLADGARWR" OFFICE, Aberdare. Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Bur "1 x Dyogel i'r Piles a'r Ch-avel, Ac i luawl c nhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poen yn y kfn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg TreVilL.i, Rhtoymecld, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Goluddion, Gtoaew, Givynt, Colic, Teimlad 0 bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dtvfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Pa.rotoir y Pelenau uchod mewn tri ddulliau fel y canlyn:—■ No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. I' mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrioydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y mae amryw oddi wrth Fcddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEVTYDD DA I'R CLAF:—Yr wyf wedi unalyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysicuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydWYJ o'r Jam eu bod yn Feddyginiaeth dra gvxrthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—"Yn 61 fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a acr osent mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt -yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel- ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch Haw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig arni o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,'B ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylc7wedd. From W. BADHAM, Canton, Cardif. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod Iluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y c) hoedd. fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS o wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn 11 awn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellii yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf 'wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn iod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, !e feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a. bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywir, W. G JAMES (Gwilym Ddu o Went). Ar werth mewn blychau 18. lic. a 2s. 9c. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. DYSPEPSINE DYSPEPSINE DYSPEPSINE RUYDDHA D UNIONGYROJIOL ODDIWRTH BESWCH. LEWIS'S Pectoral Balsam I wella Peswch, A nwyd, Diffyg Anadl, Crygui, nwydwst, T a- fodedigaeth, Poeri gwaed, y Fogfa, a phob anhwylderau perthynol i'r Xdwyfron a'r Ysgyfaint. Cydnabyddir ef gan bawb sydd wedi rhoddi prawf a,! no, tuhwnt i bob amheuaeth, fel y fedd- yp^eth oreu a mwyaf diberygl sydd wedi ei c l-1 y cyhoedd at yr anhwylderau uchod. ^Y mae gwerthiant eang a chynyddol y ffisygwriaeth hwn, yn brawf digonol o'i rinwedd- a-u •ri0?' .ac un treial yn unig sydd 3m angen- rheidiol 1 sicrhau iddo gymeradwyaeth ereill sydd ^v, j ir oddiwrth unrhyw rai o'r anhwylderau uchod. Y mae ei flas mor ddymunol fel y gall plant ei gymeryd cystal a phobl mewn oed heb ddim perygl. Darparedig yn unig gan JAMES LEWIS, CHEMIST d- DRUGGIST, GEORGETOWN, MERTHYR. Acar werth mewn Botelau Is. l|c., 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un, gan Druggists yn mhob man. Peleni Llysieuol LEWIS I wella Poen yn y Pen, Afiechxjd Geri'ol a Orcitol, Annhreuliad, Bolrwymedd, Cryd Cymalau, Gwa-ew, Neuralgia, Gwyntog- rwydd, Clwyf y Marchogion, dec., dec. Gan fod y Peleni hyn yn cael eu gwneyd yn drwyadl o lysiau, ac yn hollol rydd oddiwrth ddarpariadau meddyginiaethol mwnawl, gellir eu cymeradwyo yn hyderus i sy]w y cyhoedd, fel un o'r meddyginiaethau teuluaidd goreu a ddargan- fyddwyd eto. Gellir eu defnyddio yn ddiberygl hollol gan bersonau o'r cyfansoddiad mwyaf tyner ac eiddiL J Erfynir am un prawf. Ni diylai un teulu fod hebddynt. Darparedig yn unig gan JAMES LEWIS, CHEMIST c1: DRUGGIST, GEORGETOWN, MERTHYR. Ac ar werth mewn blychau, Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan Druggists yn mhob man. GORUCHWYLWYR WHOLESALE:— LONDON. Messrs. Barclay & Sons and Sutton & Co. BRISTOL, Messrs. Pearce & Co. T Ackerman; and Leonard & Co. LOOAL AGENTS:— ABERAMAN W. Sims, Chemist. ABERDARE W. J. Thomas; T. W. Evans- and J. Richards. BRYNJIAWR Alfred E. Evans, Chemist. RLAENAVON R. M. Evans, Chemist. DOWLAIS John Evans; and R. P. Rees. DINAS J. Williams, Medicine Stores. EBBW VALE J. J. Charles, Chemist. LLIRWAIN Joseph Sims, LLANDILO Thos. Hughes, LLANELLY Jacob Hughes, LLWYNPIA Cooke d: Co MORRIS TON M. L. Be van, MOUNTAIN ASH Abel James, „ NEATH J. Hill Hibbert & Sen and Hutchins. NEWPORT John Young, Chemist. PONTYPRIDD Wm. Key; and Robt. Smjth. PENYGRAIG R Lloyd, Chemist. 1 RHYMNEY F. Dixon, SWANSEA J. Davies, „ High street. TREDRGAR E.W.Waites, „ TROEDYRHIW Wm. Jones „ Y mae cryn fantais drwy brynu y blychau mwyaf. 2173 Dropsy, Gwynt, Grafel, Diffyg Dwfr, Chwydd yn y Traed, Cluniau. Ymys- garoedd, &c Curiad y Galon, Cramp a Chwsg y Clunia>u, Asthma, Poen yn y Cefn, Diffyg Anadl, Oerfel, Traed Oer, &c. Y rhai yn uniongyrchol a wellheir trwy gymery y Pills Hynnd canlynol, Bef- C2 <IMCOIST23H,BJ3D.> Y mae eu hellaith yn Hynod ac yn ami iawn yn Wyrthiol, fel y gwelir oddiwrth y d/stiolaeth ganlynol, y maent yn haeddu pob ymadiried gan yr Hen ac Ieuainc. Ni chafodd erioed y fath Feddyginiaeth Lwyddianus ei chynyg i'r cyhoedd^ Wrth gymery 1 y Peleni hyn mewn pryd, llawer o Afiechyd a ochelir, a Bywydau lawer a achubir. Mewn clefydau o hir barhad, dilyner arnynt am beth amser, ymlynu yn fauwl wrth y cyfarwydd- iadau- GWELLHAD HYNOD. SYR,—Ar ol cymeryd eich Pills, sef "Hughes Patent 'Dropsy Pills," mi a gefais ryddhad rhyfedd oddiwrth y Gwynt a'r Grafel. Cyn eu cymeryd yr oeddwu yn metliu a gorwedd yn y gwely oher- wydd y poen yn y Cefn. Yn ol fy marn i, ni ddylai yr un t £ fod hebddynt. Gyda chalon ddiolchgar am y gwellhad rhyfedd a. gefais,— Ydwyf, «fec.,—JOSEPH HARRIS, Bridge Rouse, Bedwas, near Caerphilly. RHYBUDD. Er mwyn sicrhai; pawb rhag twyll, fofaler cael y Trade Mark" uchod, (sef llun )iamond), a'r geiriau :eDropsy Pills" oddifewn ar bob blwch. a'r enw Jacob Hughes ar stamp y Llywodraeth heb hyn, twyll ydyw. Ar werth drwy yr holl deyrnas am is lic., 2s. 9c., a 4s. 6c. gyda'r post, is. Sc., 2s. 11e., a 4s. 9c., oddiwrth y Perehenog- Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. Wholesale by all Patent Medicine & Drug Houses. 0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC YN OL! Peleni Davies at y Ddanodd, Ar gyfrif eu poblogrwydd trwy yr holl fyd, "Defnyddiedig gan yr Ysgrifenydd i'r Consulate Germanaidd yn Jerusalem," ydynt y gwellhad goreu i boenau yn y pen, gwyneb, ochr, cefn, dc., a dylid eu cymeryd gan bawb sydd yn dyoddef oddiwrth wendid cytfredinol. 30, Madeley-street, Rosehill, Derby. ANWYL SYH,- Yn gydamgauedis wele Is, 2!c. mewn llythyrnodau am iychaid o'ch "Toothache PiUs" ardder. hog. Byddwch cystal ag esgusoai y cyfeiriad, am fy mod, rywfodd, wedi ei goUi. Daethum ag haner dwsin o fiychau gyda mi o Benybont, tua 8 mis yn ol, pa rai wyf wedi rhoddi yn mysg fy nghyfeillion a gallaf ychwanegu nad wyf yn gwybod am un tro na wnaethant y lies a ddysgwylid iddynt wneyd. Yr wyf yn meddwl y dylech wneyd y Peleni hyn mor hysbys a" y gallwch drwy y papyrau, am y byddant yn fendith fawr i ganoedd o ddyoddefwyr.—Yr eiddoch, Dr. Davies. W. H. ECKETT. Ar werth mewn blychau, am Is. ltc., 2s. 9c., a 2 4s. 6c. drwy y Post, ceiniolf yn ychwaneg. x257 SHAWS BLUE. The Best for Laundry Purposes. Used in the Queen's Laundry. Used in the Prince of Wales' Laundry. Awarded Grand Gold Medal Paris, 1878. SHAW'S SOAP. Led. 7 Dukinfield, Manchester. ENAINT A PHELENI HOLLOWAY.—Ychydi" iawn o bersonau sydd mor ffafriedig gan amgy]chiadau fel ag I w galluogi I ba3io yn anniweidiedig y trialon tost o dymor garw. Gyda phen- ddvferiad- au (catarrhs), pesychiadau, ac anwydwstvdd (influenzas) sydd yn ddigonedd yn mhobman fe ddylai fod yn gyffredinol wybyddus Sd Enakt Holloway, ar ol ei rWbio yn ddiwyd ar y ddwvfron yn rhoddi ataliad ar ymosediadau gwaethaf v doluriau hyn, ac yn gwella, mewn modd eicr, glefydau mwy gobr a pheryglus y gwddf a'r ysgyfaint. Rhaid i wirionedd yr haeriad hwn aros yn ddiamheuedig yn ngwyneb miloedd o dystion byw annghyhuddiadwy, y rhai vn ber^onnl sydd wedi deilbo y buddiant^ mw?if7SSlW oddiwrth y driniaeth hon pan oedd?eu dyoddef ladau presenol yn frawychus, a'u rha^lwon dyfodol yn rhai mwyaf digalonus. MaeV defwy fySf'Sr' d. yn swe,thr8d>' y 'lyfeddol dS gily d. ROSBACH WATER. Imported direct by the ship-load from the springs near Horn bum Him plied to the ROY AL FAMILIES of ENCT A wn and GERMANY. <-ID V^totSS^Sty QTTT>vu0rre? £ me pruperties> Rosbatch is FAli SUPERIOR to any other mineral water I hav« evammed (Proffesor VYanklyn's report) Can b« obtained retail at the Clubs, Hotels, and of Chem- ists, Wine Merchants and otheis, 5s. per dor small, and 6,1. per doz. large bottles In t £ down cases, 50 large bottles, 23s. 6d. 106 small 34s. Carriage paid to any Railway Station. Rof* ties and cases extra, and allowed for in full when returned. Rosbatch Company, Limited 35 Fine bury Circus, LONDON, E.C. 2183 Y GWLADGARWR, Printed by Steam Power, and Published hj the Proprietor WALTER LLOTD, his & £ Printing Office, Crnm Street, Aberdwe in the County of Glttmtrgan. FRIDAY, January 16th, 18S0.