Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

AIR. ISAAC THOMAS, UNDERTAKER.…

News
Cite
Share

AIR. ISAAC THOMAS, UNDERTAKER. MR. GOL. Ymddangosodd dau lythyr yn y GWLADGARWR, un ar ol y llall, o dan y penawd uchod, ac yr wyf yn teimlo yn dra diolchgar i'r ddau foneddwr am eu parch tuag ataf pan yn cynyg i mi gael tysteb, fel cydnabyddiaeth am y lies wyf wedi ei wneyd yn Aberdar yn ystod yr ugain mlynedd diweddaf. Nid wyf yn amheu na film yn foddion yn llaw Rhagluniaeth i wneyd llawer o les i'm cydweithwyr; ond pe gallwn berswadio fy nghyfeillion i gredu yr un peth a fy hunan, ac edrych i'r un cyfeiriad, caent weled ar unwaith nad wyf yn teilyngu yr un math o gydnabyddiaeth o gwbl oddiar law neb pwy bynag, gan fy mod wedi derbyn can' cymaint mwy oddiar law y cyhoedd nag a dderbyniasant hwy oddiar fy Haw i, trwy roddi y fath gefnog- aeth unfrydol i mi oddiar y cychwyniad hyd yn bresenol. 0 ganlyniad, dymunaf ddweyd gair yn fyr, ac, os medraf, i bwrpas, fy mod yn ym- wrthod a'r syniad ar bob cyfrif, a bydded terfyn ar yr ymdrafodaeth yn y fan hon, ac na fliner Mr. Gol., yn nghyd a'r miloedd darllenwyr, mwy ar y mater. Gobeitfoiaf y cymer y ddau gyfaill a anfonasant y llythyrau hyn yn garedig oddi- wrthyf. Yr wyf yn gobeithio hefyd y caf yr un gefnogaeth yn y dyfodol ag a gefais yn y gor- phenol, gan fy mod yn bwriadu cario fy musnes yn mlaen eto fel arfer, a gwneyd gostyngiad pellach yn mhrisoedd coffinau.— V r eiddoch, yn rhwymau cariad, ISAAC THOMAS.

AT "ASTREA."

NODION PERSONOL "NOS DAWCH:

Nodion Personol. --

NEWYDDION CYFFREDINOL

Oyfarfod o Gynrychiolwyr y…

Bwrdeisdrefi Llanelli a Chaerfyrddin.

Strike Fygythiedig yn Cleveland.

Ymgais at Lofruddio wrth yr…

Gwenwyniad Damweiniol.

Ysbeiliad yn Llanelwy.

Forest of Dean.

Damwain Angeuol yn Aberdar.

Tri Ugain Mlwydd a Deg.

Ebion Difyrus.

Advertising