Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

IECHYD I BAWBI A] HYNY YN RHAD I Teml lechyd, neu Turkish Baths, ¡ Merthyr, TAN L YWYDDIAETH MR. T. A 7'KINS PRISOEDD,- lgt Class, o a.m. hyd 3. p.m 2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m Is. For the convenience of travellers. trades men, and others, first c ass will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod—dyddiau Mawr-th a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class. Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the r>at.hs at half-price. b-addinldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Rag'an, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perchenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gy&- redinol. Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- bad mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf gxybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cyr,ygiais lawer o bethau ereill, ond yr unii beth a wnaeth clclaioni i mi oecl3. y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch, REES GADE. L224 Y mae y STARCH hwn yn gymwysedig at COLLARS. WRISTBANDS, SHIRT FRONTS, &c., ac' n rhoddi AllWYNEBEDD DYSGLAE R ARDDERCHOG i'r cyfryw, gan wneyd i'r lieiniau ymddangos fel rhai newyddion. (J:11 Y NWYDD GWBEIDDIOL A werthir gan Grocers, Druggists, ac Oilmen, mewn blvchau 1 pwys. a packets 5 pwys y blych. au a'r packets yn cynwys y trade mark :— "QUEEN BESS." STIFF A'U CWMNI. 29, RED CLIFF STREET, BRISTOL. ALEX. ROSS'S NOSE MACHINE.-Gosoder yr offeryn hwn wrth y trwyn am awr yn ddyddiol, uniawna ymadruddyn meddal gymaint, yr hyn y mae yr aelod yn gynw58, fel y mae trwyn cam- flurfiedig yn fuan yn cael ei gymhwyso i berffeith- rwydcl. 10s. 6c.; llythyr- gludiad rhydd, 10s. 8c.; yn ddirgelaidd bsciedig. Pamphled, dau stamp. -21, Lamb's Conduit street, Higb Holborn, London. Hair Curling Fluid a gyrlia y gwallt Triwvaf uniawn ac a nrhefnus, 3s. 6c.; danfonedig am 04 siumpe. x>w« R«r Machine i wella clustiau syn dal liyny, uis. cc. neu soumpr. 131 Hair Restorer rhagorol, 3s. 6c.; mae'n newid gwailt lhvyd i'w liw gwreictdiol yn fuan iawn danfonedig am 54 stamps. Pob dewisoldeb i'r trwsfwrdd yn cael ei ddiwallu. Gochelwch efelychiadau o bethau a werthir gan Ross. Gan fod chemists yn cadw ei bethau, edrychwch eich bod yn cael ei Hair Dye at liwiau tywyll neu oleu. 3s. 6c ei Depilatory at symud gwallt, a'i Oil of Cantharides at dyfiant barfau. 2215 L) h L 0 W A-) IMPORTANT DISCOVERY. No More Suffering! The Discovery of this Ointment has proved an invaluable boon to thousands of sufferers; when rubbed over or near the seat of suffering, its rare Balsamic properties are conveyed to every part. Thus it heals inward wounds and ulcers of the STOMACH, BOWELS OR WOMB, strengthens the spinal marrow in cases of nervous weakness and depression, and all diseases of the THROAT, LUNGS, AND CHEST. No invalid need despair of cure, whilst this Ointment can be obtained. Gout, Rheumatism, and Neuralgia. These truly formidable and dreaded diseases, with nocturnal spasms, nervous twitchings, muscular cramps, and sciatica, will yield, when treated by this Ointment. It is most important that the Ointment be thoroughly and effectually conveyed through the pores of the skm to the affected parts, upon which it will bring its soothing influence to bear, and thus produce ease, comfort, and security. The Pills should also be taken in appropriate doses to lessen the inflammation, and to purify the blood. Bad Legs, Bad Breasts, Old Wounds, and Ulcerations of all kinds. application of this Ointment heals, in a remarkable manner, every kind of Ulceration, softens the stiff or contracted tissues, causes "proud" flesh to disappear, and foul and loath- some discharges to become converted into healthy healing surfaces; and these effects are not temporary, but are radical and permanent. Scrofula and Old Skin Diseases. This Ointment is a certain remedy for all diseases of the skin, whether Mmple or complicated. Scurvy, ringworm, blotches, pimples, and other cutaneous disorders, are at once eradicated by this invaluable Unguent. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Pots and Boxes, at is. 2s. gd., 4s. 6d., lIS. 22S. and 33s. each. Full "rimed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. N.B.- Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, .between the hours of 11 and 4, or by letter. KO. 17 4. Givellhad oddiwrth anwyd mewn 10 myn/yd. I Hayman's Balsam of Horehound, j RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrehol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUN«L. IMPORTANT TESTIMONIALS :— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have beer pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. "us Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lie., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,- W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; CoWns &: Rosser, Pearce tt- Co., Bryste; ac Evanis & Co., L'erpwl. GOCHELIAD.— Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S. — Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428. REGISTERED A CCORDING TO ACT OF PARLIAMENT 1875. OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddiwrth bes- „vA* ac 0'r braidd yn analluog siarad, cerdded, neu anadiu, ciyiecn JClcfu^Jdio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY at Beswch, Hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup. Influenza, Darfodedigaeth, &e. Y mae rhagoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellliau r il y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddi. wrth beswch parhatis a thrwm, ac wedi ei gymer- yd bydd i'r dyoddefydd fwynhau bendithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddilfyg anadl, a rhyddhad o'r peswch sydd yn ei ganlyn. I blant yn dyoddef oddiwrth Beswch a'r PAS, nid oes ei gySelyb y mae yn rhoddi gwell- had uniongyrchoL GWELLHAD RIIYFEDBOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhientyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ac yn rhy wan braidd i an- adlu. Y mae yn awr yn holl iach. CHAHLES MATTHEWS. Cvvmdows, Colly, near Newbridge. Y MAE PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANO. Dywed Mr. Stanley, ar ol treio pob meddyg yn Llundain i wella y peswch, hen anwyd, a cholliad y llais, fod WILLIAMS' BALSAM OF HONEY yn tra. ragori ar ddim a gafodd, ac y mae yn cy- meradwyo pawb i'w ddefnyddio, yn enwedig cantorion, a public speakers, oherwydd y mae yn cryfhau y fynwes, ac yn peri i'r llais swnio fel cloch. GWELLHAD PWTSIG O'R PESWCH, HEN ANWYD, A CHRYGNI. Cefais lwyr wellhad o'r doluriau blaenorol trwy gymeryd eich meddyginiaeth werthfawr a rhin- weddol, a adnabyddir wrth yr enw Williams' Balsam of Honey.' Dywedaf wrth ereill fyddo yn dyoddef felly, 'Dos a gwna yr un modd.'—Yr eiddoch yn serchog, PARCH. J. EVANS. Trealaw, Rhondda. Ar wertb. mewn Costrelau, Is. ltc., a 2s. 9c., gan bob Druggist. Er diogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am WIL LIAMS' BALSAM OF HONEY, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth (Patent), ar bob Costrel, a'r trade mark (Cwch Gwenyn) ar bob label, heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.-Cofier fod arbediad wrth brynu y Costrel mwyaf, sef 2s. 9c. Anfona D.T.W. ddwfr cleifion yn ddyddiol i Ddoctor Dwr Conwil i'w anaUso. Darparedig yn unig gan y darganfyddwr :— Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, GADLYS-RD., & WHITCOMBE ST. L359. ABERDARE, GLAM.. Money. MONEY.—Various Sums to Lend on Leasehold 1: Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 Yn awr ar gael, pris Is., GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddugol yn dal cysylltiad a phlwyf Aberdar a'r cylchoedd. CYFEIRIER,-W ALTER LLOYD, "GWLADGARWB" OFFICE, Aberdare. I Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Buc "i, Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luawt o nhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:- Poen yn y Jefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg { Trevli&d, Rhwymedd, Llynger Man, j Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwynau, I S-urni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Coluddion, Gwaew, Givynt, Colic, Teimlad o bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelemau uchod mewn trt. ddulliau gxoahanol, fel y canlyn No. t.-GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. 1 mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i ejj'eithiolrioydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y mae amryto oddi wrth Peddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEVTYDD DA I'R CLAF Yr wyf wedi amZyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysieuol. Nid oes yncldynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydvjyj o'i- farn eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfawr at y dolwiau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf or Peleni, dywed,—" Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a aclosent mi, a'r ysgafnder yn fy mlien. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o henynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt -yr ydWld yn aun- yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel- ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gioirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rliyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu He. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch llaw, daliwch syltv fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig arni o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,'g ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw z,Y blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi e* h twyllo. elf" At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd,, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardif, I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cyhoedd, fel 11a byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS 0 wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod 5 ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, 1 e'j feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywir, W G JAMES (Gwilym Ddu 0 Went). Ar werth mewn blychau 18. l\c. a 2s. 9c. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. .4 DYSPEP SINE DYSPEPSINEI DYSPEPSINE! RHYDDHA D UNIONGYRCHOL ODDIWRTH BESWCH. LEWIS'S Pectoral Balsam I wella Pesweli, nwyd, Eiffyg Anadl, Crygni, nwydwst, Dar- fodedigaeth, Poeri gwaed, y Fogfa, a phob anhwylderau perthynol i'r I dwyfron a'r V sgyfaint. Cydnabyddir ef gan bitwb sydd wedi rhoddi prawf arno, tuhwnt i bob amheuaeth, fel y fedd- yginiaeth oreu a mwyaf diberygl sydd wedi ei chyflwyno i sylw y cyhoedd at yr anhwylderau uchod. Y mae gwerthiant eang a chynyddol y ffisygwriaeth hwn, yn brawf digonol o'i tinwedd- au hynod, ac un treial yn unig sydd yn angen- rheidiol i sicrhau iddo gymeradwyaeth ereill sydd yn dyoddef eddiwrth unrhyw rai o'r anhwylderau uchod. Y mae ei flas mor ddymunol fel y gall plant ei gymeryd cystal a phobl mewn oed heb ddim perygl. Darparedig yn unig gan JAMES LEWIS, CHEMIST <0 DRUGGIST, GEORGETOWN, MERTHYR. Acar werth mewn Botelau Is. lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un, gan Druggists yn mhob man. Peleni Llysieuol LEWIS I wella Poen yn y Pen, Afiechyd Ger'iol a Greuol, Annhreuliad, Bolrwymedd, Cryd Cymalau, Gwaew, Neuralgia, Gwyntog- ricydd, Clwyf y Marchogion, etc., d-c. Gan fod y Peleni hyn yn eael eu gwneyd yn drwyadl o lysiau, ac yn hollol rydd oddiwrth ddarpariadau meddyginiaethol mwnawl, gellir eu cymeradwyo yn hyderus i sy]w y cyhoedd, fel un o'r meddyginiaethau teuluaidd goreu a ddargan- fyddwyd eto. Gellir eu defnyddio yn ddiberygl hollol gan bersonau o'r cyfansoddiad mwyaf tyner ac eiddil. Erfynir am un pravf-. Ni ddylai un tevlufod hebddynt. Darparedig yn unig gaii JAMES LEWIS, CHEMIST tO DRUGGIST, GEORGETOWN, MERTHYR. Ac ar werth mewn blychau, Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan Druggists yn mhob man. GORUCHWYLWYR WHOLESALE:— LONDON, Messrs. Barclay & Sons and Sutton & Co. BRISTOL, Messrs. Pearce & Co.; T. Ackerman and Leonard & Co. LOCAL AGENTS:— ABERAMAN W. Sims, Chemist. ABERDARE W. J. Thomas; T. W. Evans; and J. Richards. BRYNMAWR Alfred E. Evans, Chemist. BLAENAVON R. M. Evans, Chemist. DOWLAIS John Evans; and R. P. Rees. DINAS J. Williams, Medicine Stores. Enmv VALE J. J. Charles, Chemist. HIRWAIN Joseph Sims, LLANDILO Thos. Hughes, LLANELLY Jacob Hughes, LLWYNPIA Cooke tÎ: Co., MORRISTON M. L. Bevan, MOUNTAIN ASH Abel James, „ NEATH J. Hill; Hibbert & Son and Hutchins. NEWPORT John Young, Chemist. PONTYPRIDD Wm. Key; and Robt. Sm) tho PENYGRAIG R Lloyd, Chemist. RHYMNEY F. Dixon, 11 N Vi SWANSEA J. Davies, High street. TREDEGAR E. W. Waites, „ TROEDYRHiw. Wm. Jonts „ Y mae eryn fantais drwy brynu y blychau mwyaf. 2173 Dropsy, Gwynt, Grafel, Diffyg Dwfr, Ctwydd yn y Traed, Cluniau, Ymys- garoedd, &c Curiad y Galon, Cramp a Chwsg y Cluniau, Asthma, Poen yn y Cefn, Diffyg Anadl, Oerfel, Traed Oer, &c. Y rhai yn uniongyrchol a wellheir trwy gymery y Pills Hynod canlynol, sef- pi <It3Ea-ISTBrR,JEJZ>.) Y mae eu hetiaith yn Hynod u yn ami iawn yn Wyrthiol, fel y gwelir oddiwrth y dystiolaeth ganlynol, y maent yn haeddu pob ymddiried gan yr Hen ac Ietiamc. Ni chafodd erioed y fath Feddyginiaeth Lwyddianus ei chynyg i'r cyhoedcL Wrth gymery 1 y Peleni hyn mewn pryd, llawer o Afiechyd a ochelir, a Bywydau lawer a achubir. Mewn clefydau o hir barhad, dilyner arnynt am beth amser, ymlynu yn fanwl wrth y cyfarwydd- iadau- GWELLHAD HYNOD. SYR,—Ar ol cymeryd eich Pills, sef "tlughea Patent Dropsy Pills," mi a gefais ryddhad rhyfedd oddiwrth y Gwynt a'r Grafel. Cyn eu cymeryd yr oeddwi. yn methu a gorwedd yn y jv.rely oher- wydd y poen yn y Cefn. Yn ol fy marn i, ni ddylai yr un ty- fod hebddynt. Gyda chalon ddiolchgar am y gwellhad rhyfedd a gefais,- Ydwyf, &c.,—JOSEPH HARRIS, Bridge House, Bedwas near Caerphilly. RHYBUDD.—Er mwyn sicrhar. pawb rhag twyll, gofaler cael y "Trade Mark" uchod, (sef llun Diamond), a'r geiriau "Dropsy Pills" oddifewn ar bob blwch. a'r enw Jacob Hughes ar stamp y Llywodraeth heb hyn, twyll ydyw. Ar werth drwy yr holl deyrnas am Is llc., 2s. 9c., a 4s. Cc. gyda'r post, ls. Sc., 2s. 11c., a 4s. 9c., oddiwrth y Perchenog— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. Wholesale by all Patent Medicine & Drug Houses. 0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC YN OL! Peleni Davies at y Ddanodd, Ar gyfrif eu poblogrwydd trwy yr holl fyd, Defnyddiedig gan yr Ysgrifenydd i'r Consulate Germanaidd yu Jerusalem," ydynt y gwellhad goreu i boenau yn y pen, gwyneb, ochr, cefn, &c., a dylid eu cymeryd gan bawb sydd yn dyoddef oddiwrth wendid cyffredinol. 30, Madeley street, Rosehill, Derby. ANWYL SYH,- Yn gydamgauedit; wele Is. 21c6 mewn llythyrnodau am flychaid o'ch "Toothache Pills" ardderi hog. Byddwch cystal ag esgusodi y cyfeiriad, am fy mod, rywfodd, wedi ei golli. Daethum ag haner dwsin o flychau gyda mi » Benybont, tua 8 mis yn ol, pa rai wyf wedi rhoddi yn mysg fy nghyfeillion a gallaf ychwanegu nad wyf yn gwybod am un tro 11a wnaetliant y lies a ddysgwylid iddyEt wneyd. Yr wyf yn meddwl y dylech wneyd y Peleni hyn mor hysbyg a» y gallwch drwy y papyrau, am y byddant yn fendith fawr i ganoedd o ddyoddefwyr.—Yr eiddoch, Dr. Davies. W. H. ECKETT. Ar werth mewn blychau, am Is. l £ c., 28. 9c., a 4s. 6c. drwy y Post, ceiniog yn ychwaneg. L257 I. SHAW SBLUE. The Best for Laundry Purposes. Used in the Queen's Laundry. Used in the Prince of Wales' Laundry. Awarded Grand Gold Medal Paris, 18f8. SHAW'S SOAP. Led. 7 Dukinfield, Manchester. ENAINT A PIIELENI HOLLOWAY.—Ychydio- iawn o bersonau sydd mor ffafriedig gan amgylchiadau fel ag i'w galluogi i basio yn anniweidiedio- y trialon tost o dymor garw. Gyda phen- ddyferiad- au (catarrhs), pesycliiadau, ac anwydwstydd (influenzas) sydd yn ddigonedd yn mhobman, fe ddylai fod yn gyffredinol wybyddus fod Enaict iioiloway. ar ol ei rwbio yn ddiwyd ar y ddwyfron yn rhoddi ataliad ar ymosodiadau gwaethaf-* v doluriau hyn, ac yn gwella, mewn modd sicr glefydau mwy sobr a pheryglus y gwddf a'r ysgyfaint. Rhaid i wirionedd yr haeriad hwn arcs yn ddiamheuedig yn ngwyneb ailoedd o dystion byw anngliyhuddiadwy, y rhai yn bersonol sydcl wedi deilho y buddiantau mwyafi posibl oddiwrth y driniaeth hon pan oedd eu dyoddef- ladau presenol yn frawychus, a'u rhagolygon dyfodol yn rhai mwyaf digalonus. Mae'r ddwv feddyginiaeth yn gweithredu yn rhyfeddol dda gilydd. ROSBACH WATER. Imported direct by the ship-load from the springs near Homburg. Sup- plied to the ROYAL FAMILIES of ENGLAND and GERMANY. "In Regard to organic purity QTTx>^°TrfT°,me ProPei'ties, Rosbatch is FAR bU J-JJiKLOR to any other mineral water I have evamined" (Proffesor Wanklyn's report). Can be obtained retail at the Clubs, Hotels, and of Chem- ists, Wine Merchants and others, 5s. per doz. small, and 6s. 6d. per doz. large bottles, In tie down cases, 50 large bottles, 23s. 6d. 100 small f™. Carriage paid to any Railway Station. Bot- tles and cases extra, and allowed for in full when returned. Rosbatcb Company, Limited, 35 Fins- bury Circus, LONDON, E.C. 2183 Y GWLADGARWR, Printed by Steam. Power, and Published by the ProiprietoY WALTER LLOYD, at his General Printing Office, Cmm Street, Aberfare, in the County of Glamorgan. FRIDAY, January 9th, 1880.