Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

CY HOEDDI AD AU

News
Cite
Share

CY HOEDDI AD AU GAN Hughes & Son, Wrexham. COFIANTAU. CeJiant y Parch. John Jones, Talsarn. Mewn cysylltiad a hanes Duwinyddiaeth a Phregethu Cymru. Gan 0. THOMAS, D.D., Liverpool. Hiner-rhwym, I$s.j neu yn ddwy gyjrol, llian hardd, ISS. Gydag Arlun cywir o Mr. Jones. Hanes Bywyd a detholion o Bregethau y diweddar Barchedig JOHN HUGHES, Liver- pool (awdwr Hanes Mcthodistiaeth Cymru). Cynwysa brif amgylchiadau bywyd un a wasanaethodd ei genedl yn ffyddlon ac eff- eitbiol trwy gyfrwng y pwlpud, yr esgynlawr, a'r wasg. Mae y detholiad o'i bregethau, a gymerant i fynu oddeutu haner y gyfrol, yn ymborth o'r fath a gara y pur ei chwaeth a'r duwiolfrydig ei ysbryd. Llicm, 4S. 6c. Gellir caely Biicl'raeth" neu y Pregethau" yn gyjrolau arwahan, meum Llian, pris 2s. 6c. yr un. Gofiant Robert Thomas, Llidiardau; Gyda lloffion o'i Eiriau a'i Bregethau. Gan y Parch. 0. JONES, B.A. Llian, ^s., gydag arlun cywir. Cofiant y Parch. Richard Humphreys, Dyffryn (gydag Arlun cywir); a chasgliad o'i Bregethau a'i Draethodau. Gan y Parch. GRIFFITH WILLIAMS, Talsarnau. Mnvn Llian, pris y. 6c. Cofiant y Parch. T. Richards, Aber- gwaen. Gan y Parch. EDW. MATTHEWS. Llian, 3s. 6c. (Gydag arlun cywir.) Cofiant John Jones, Blaenanerch; Gan y Parch. JOHN DAVIES, Blaenanerch. Llian, 2s. 6c. (Gydag arlun cywir.) Cofiant Dafydd Rolant y Bala; Gyda lloffion o'i ddywediadau miniog a gwreiddiol, a chofnodion o un-ar-bymtheg o'i bregethau mwyaf hynod Gan y Parchn. 0. JONES, B.A., a ROBERT THOMAS, Llidiardau. Lliau, 2s. Cofiant a Phregethau D. Rowlands, Llangeitho ynghyda'r Hymnau gyfansodd- wyd ganddo. Golygwyd y gwaith gan y Parch. O.JONES. Amlen, 2s. Hanes Bywyd Siencyn Penhydd; Gan E. MATTHEWS. Cynwysa hanes dyddiau boreuol Siencyn, ei droedigaeth, yn dechreu pregetliu, ac engreifftiau o'i bregethau, ei ddywediadau ac ymddygiadau hynod, eiym- laddfeydd a Satan, &c., &c. Amlen, is. George Heycoch a'i Amserau; Gan E. MATTHEWS. Cynwysa y llyfr dyddorol hwn hanes boreuol yr hynod George Hey- cock, yn ymuno a chymdeithas St. Crispin, y dafarn fel ei gartref, ei enwogrwydd fel ymladdwr, llawer o amgylchiadau hynod, yn priodi, ei droedigaeth hynod, ei brofedig- aethau fel dirwestwr, fel diacon, ac fel preg- ethwr. Amlen, is.

[No title]

Advertising