Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Bwrdd Ysgol Llangiwc. AT YR ETHOLWYK. FONEDDIGESAU A BONEDDIGION,— )- Yn gymaint a bod canlyniad' Etholiad y Bwrdd uchod bellach yn liysbys, y mae yn llaw- enydd 'genyf ddeall fod eich ymddiried ynof yn gyfrywj ag i'm ffafrio fig ail etholiad. Tybiwyf, erbyn hyn, nad yw yn ormod yniffrost ymryf i gredu fod yr ail ymddiried hwn yn brawf fod fy ngwasanaeth yn y tymor a aeth heibio yn dder- byniol genych, trwy fod eich ffyddlondeb wedi mwy na dyblu a dymunwyf eto, wrth ddychwel- yd fy niolchgarwch am yr anrhydedd, eich sicrhau yr arferaf eto bob cydwybodolrwydd a ffyddlondeb o fewn fy'ngallu tra fyddwyf yn eich gwasanaetli. Ydwyï, eich ufudd wasanaethwr, DANIEL HERBERT LEWIS, Tanjrrallt, Ystalyfera, Cliwef. 23ain. RWBDD Y GOLYGYDJJ. DERBYNIWYD.—Brynfab (yn ein nesaf), John Jones, Magical, Shon o'r Wern, John Saunders (Bath), Ap Oynon, loan Gloff, Barcut Coed Pare, Beirniadaeth Alaw Ddu, Didymus, Y Shea, Morgrugyn o'r Fro, Goliebydd (Llan- samlet), Ap Aaron. AFALWY.—Pahara na fuasech yn daufon yn gynarach ? TIMIFAN.—Hysbysiad yw eich gohebiaeth dany penawd "Ffaldybrenin." Gwell i chwi gyf- eirio sylwedd y nodyn arall at bwyllgoi yr Eisteddfod. M. LLEWELYN.—Rhaid danfon drwy law ein dosbarthwr eich ardal. Huw MORIS.—Y mae yn flin genym i ni fethu cael lie i'r Darlun yn y rhifyn hWll. Ym- ddengys yn ein nesaf. PWYLLGOR CYNORTHWYOL ABERDAR. DYMUNA y Cylioeddwr gydnabod yn ddiolchgar dderbyniad cheque am 7p. 13s. Gc. oddiwith Mr. Henry Jones, ar ran yr efrydwyr Cymreig yn Glasgow. Y mae yr arian wedi eu tros- glwyddo i drysorydd y fund yn Aberdar. Weie lythyr Mr. Jones :— "18, Willowsbanlc-street. Glasgow, Cliwefror 20fed, 1878. ANWYL SYR, Yr ydwyf yn dymuno cyflwyno i'cli Q-ofal 7p. 13s. 6c., sef eyfraniadau yr efryd- wyr o Gymru ag sydd yn Glasgow ar hyn o bryd, ,,o yn nghyd ag ychydig o'u cyfeillion, tuag at liniaru dyoddenadau rhai o'r trupiniaid agsydd yn methu diwallu eu hangenion yn Neheudir Cynirn. Anogwyd fi i'w hanfon i'ch gofal chwi fel un ag sydd yn aelod.o'r Bwrdd yn Aberdar -a,g sydd a'i amcan yn gorwedd yn y cyfeiriad hwn. —Ydwyf yr eiddoch yn gywir, HENRY JONES."

Y PAB NEWYDD.

I IAMODAU RWSIA.

BRWYDR FAWR ABERAFON-BUDDUGOLIAETH…

PRYD A IN A'R RIIYFEL.

Cyfarfod y Gweithwyr yn Aberdar.

IYmgais i Lofruddio Barnwr.

"ELIJAH" YN ABERTAWE.,

MARWOLAETH.

Advertising