Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYHOEDDIADAU NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham- Mewn Llicin Hardd, Pris 2s., Detholion o Ysgrifeniadau Y DIWBDDAB David Charles, Caerfyrddin. Pris 6c., yn Nodiant y Tonic Sol-fa, Juffeiliaid Bethlehem CANTATA, Can R. S. Hughes, B.A.M., t) ) Awdwr y Golomen Wen." BradwriarBth y Don (CAN I DENOR), Oan IK. S. HUGHES, Llundain, Er Cof am William Hopkins. PRIS CHTVPJ' CI IBIN IOCL Pris Is., HYNODION HEN BEEGETHWYB, GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. Pris Ceiniog. ALMANAC Y MiLOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM 1878. Chwecb o Bdeuawdau *• Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Amlen, Deunaw Ceiniog. « Clychau Aur Glynceirniog" (Soprano a Thenor), gan Owaiii Alaw. Mae Hen Deimladau Cynes" (Dau Soprano), gan J Parry, M.B. 4 Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a Bas), gan D. Jenkins. 0 Edrych i'r Nefoedd" (Dau Denor), gan D. Emlyn Evans -"Stop ar Mixio Saesneg," Digrifol; (Dadlrhimvj Hiontw o Fynivy a Rolant o Fon) gan Owain Alaw. -"Deffrown a Phur Syniadau" (Soprano a Thenor), gan Gwilym Gwent. Clyw, Arglwydd, arThru- garha; ANTHEM NEWYDD, Gan John Thomas, Llanwrtyd. Hen Nodiant, 4-c. Sol-fa, 1e. Dring, Dring i Fyny; Dwyawd i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS CHWE' CHEINIOG. In Pocket-book Vase, price ls., THE D I A R Y OF THE CALV-INISTIC METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, Sef y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. Yn Ddwy Ban, pris Is. 6c. yr un. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, <&» JOSEPH PARRY, M.B., Aberystwyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Meion Lledr, Gilt Edges, a CMatp. pris 10.9. 6c., BEIBL YR ATHRAW SEF YR HElr BES TAMENT A'R NEWYJDB, "GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CTSWYSA HEFYD Ddelholiad Helaeth o Wybodacth Anhebgorol i Ddeiliaid yr Ysgol Sabotkol. Amcan. y Llawlyfr hwn ydyw awgrymu pync- iau, cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restriad dosbarthus o fanylion ac yn mhellach, clrwy gyl- eiriadau, drwy iestr o brif enwau, geiriau, ac ym- ac yn neillduol drwy Fynegair cynwys- faxr, i alluogi Athrawon ac ereill ben l r.,l>eibi l -esbonio ei hun. Fe ganfyddir mai dyma ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrhaedd gwybodaeth grefyddol, a'runig safon ddyogel: "Chwiliwch yr Ysgrythyrau," drwy gynoharu eu gwahanol ranau. Yn awr yn Barod, Argraffiad Newydd O'R DEONGLYDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEFEglurhad manwl ar Eiriau, Brawddegau, ac Athrawiaethau Dwyfol yr Hen. Destament; wedi ei gasglu o weithiau oddeutu 250 o BRIF FEIRNIAID y BYD er gwasanaeth Teuluoedd a'r Ysgohon Sabathol. GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). Slewn vedair cjjfrol, croen Ko. Pris 14s. y gyfrol. DALIER SYLW. Y GWAED YW BYWYD Y DYN. GWAED DRWG YW'R aclios o'r rhan fwyaf o'r clefydau gwaefchaf ac y mae'r corff dynol yn dioddef oddiwrth ynt. Y gwaed sydd yn derbyn y gwenwyn, ac yn ei gario i'r gwahanol ranau o'r corff, nes dwyn yn ynmlaen y Blast, Scirvy, Cornwydon, Penddynod, Clwyfau, Croen Garw, Ysfa y Cnawd, &c. GWAED DRWG Yw'r achos yn ami o Glefydau'r Afu. Diffyg Traul, Jaundice neu'r Clefyd Melyn, Dwfr Poeth, Isel- der Ysbryd, &c. GWAED DRJYG Yw'r achos o'r Piles, Inflammation y Llygaid. Gwynegon, Gout, Danodd, Spleen yn y Danedd, y Pen, &c., Stitches yn yr Oclirau, &c. GWAED DRWG Yw'r achos o'r Manwynion neu Glefyd y Brenin, Chwydd.yn y Glands, Clefydau Benywaidd, megys Ataliadau Natur, Heintiau, Chwys Oer, Nerves Egwan, Cryd, Gloesiadau, Darfodedigaeth, &c. Felly, mae o'r pwys mwyaf i Buro, Glanhau, a Chryfhau y gwaed, a thrwy hyny Dadwreiddio pob Afiechyd, trwy gymeryd y feddyginiaeth fawr at y Gwaed, sef PATENT ')) Er prawf o'r effaith nei lduol tydd ynddynt, gosod- er yma rai o'r tystiolaethau sydd yn fymeddiant SYK,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r lies mawr a wnaeth eich Pills rhyfeddol o'r enw Hughes Patent Blood Pills," i mi. Yr oeddym am ddtvy flynedd mewn blinder mawr gan Ysfa a Phoethder y Cnawd, wedi eu hachosi gan Ddis- temper y gwaed, ac wedi cymeryd ond ychydig o'r Pills hyn, mi a gefais lwyr rhyddhad, ac yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd.- B. THOMAS, Dolau, Llanelli. Gioellhad hynod o'r Distemper a'r Piles (Talfyr iad). SVK,— Drwy eymeryd eich Pills hynod at y gwaed, sef "'Blood Pills," cafodd fy merch well- had neillduol oddiwrth Darddiant ar y Cnawd, Poen yn y Pen ac yn y Cluniau, dim Archwaeth, Gwrthwyneb y Cylla, a mawr flinder gan Ataliad au Natur. Hefyd, fi-wy gymeryd yr un Pills, cefais lwyr iachad oddiwrth y Piles. Fe ddylai pawb wybod am danynt.—D. DAVIES, Wilham Street, Llanelly. s Gwellhad oddiwrth y Piles. SYB,—Yr wyf yn ei theimlo yn ddyledswydd arnaf i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'ch Pills gwerthfawr, sef Hughes' Patent Blood Pills." Yr oeddwn yn methu cerdded cam braidd, ac yn methu eistedd oherwydd y Piles a phoen yn y rhan iselaf o'r cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn teimlo yn bur wan. Yn awr yr wyf yn hollol iach, ac yn teimie yn bur ddi- olchgar.—MARY JAMES, Cwmbran, Awst 20,1876. Y mae'r Pills hyn yn Patent. Cosbir pob ffug. iad. Registered Trade Mark-" Blood Pills." Ar werth mewn Blychau gan holl Chemists y deyrnas amis. l I c.. 2s. 9c., a 4s. 6c. Gyda'r post ls. 2c., 2 2s. llc., a 4s. 9c. oddiwrth y Patentee- Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. London Agents-Barclay, Sutton, Newbury, Sanger, Hoven don. Bristol-Pearce, Warren. Liverpool-Evans & Son, Raimes. Cardiff-Kernick. Manchester—Mather. L435 Brynfferws, Llanedi. THE Drawing, which was to take place at the i above place, on 1st January, 1878, has been POSTPONED, until 18th MAY, 1878. FIRST PRIZE: A GOOD HOUSE AND GARDEN. Value £ 110, situate near Capel Hendre, Llandebie, Carmar- thenshire, held under a lease for 99 years, 94 of which is unexpii-ed. Ground rent, 15s. per annum. £ s. d. 2. Metronome, value 1 10 0 3. Looking Glass, „ 0 10 0 4. Five Shifting Piece 0 5 0 5. Half-Pound Tobacco,, 0 2 6 6. 1 Smoking Pipe „ 0 2 0 7. 1 Tobacco Pouch 0 1 0 The Drawing will be on the Ait Union plan, and the Winning Numbers will be published in the Western Mail on the following Saturday. TICKETS-SIXPENCE EACH. Tickets may be had of JOHN DAVIES, Park Cross Inn, R.S.O.; and JOHN LLOYD, junr., Cross In 11, R.S.O. 1819 BENSON'S WATCHES. Watch and Clock B Maker to the Queen and Royal Family, and by special appointment to the Prince of Wales and Emperor of Russia. Old Bond f treet, (Steam Factory) Ludgate hill, London. BENSON'S WATCHES of every description, B suitable for all climates, from £ 2 to 200 guineas. Chronographs, Chronometers, Keyless, Levers, Presentation, Repeaters, Railway Guards, Soldiers, and Workm en's Watches of extra strength. BENSON'S ARTISTIC ENGLISH CLOCKS, ID decorated with Wedgwood and other wares, designed to suit any style of architecture or furniture atso, as novelties for presents. Made solely by Benson. From £ 5 5s. BENSON'S PAMPHLETS on TURRET CLOCKS, Watches, Clocks, Plate, and Jewelery. Illustrated, sent post free each for two, stamps. Watches sent safe by post. Benson's new work, t"Iïme and Time Tellers," 2s 6d. 1784 "Y MAE GORPHWYSFA ETO YN OL I BOBL DDUW," ANTHEM GOFFADWRIAETHOL AM Y DIWEDDAR BARCH. JOHN ROBERTS (IEUAN GWYLLT), GAN J- H. ROBERTS, A.R A- (PSfCERDD G-WYIEDD) DYG IR i fewn hen Don Gynulleidfaol ag sydd yn hysbys i filoedd yn Arfon a Meirionyd 1, yn neillduol yn ardaloedd y Chwareli, ac nad yw yn ein Llyfrau Tonau Cynulleidfaol." PRIS PEDAIR CEINIOG. Yn awr yn barod, ac i'w chael yn y ddau Nodiant oddiwrth yr Awdwr, 12, Uxbridge-square, Caernarfon. N.W, Elw da i Lyfrwerthwyr. Mae yr Awdwr eisoes wedi derbyn archebion am 1,500 ogopiau. 1830 Goreu arf, arfdysg. Eisteddfodd Gadeiriol Caerfgli. CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod DYDD LLUN SULGWYN, 1878, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr Lwyddianus mewn Traethodau, Barddon- iaeth, Cerddoriaeth, Caniadaeth, tfcc. ARWEINYDD Y DYDD THOMAS J. EVANs, Ysw., Hirwaun. BEIRNIAD Traethodau, Barddoniaeth d:c.: ISLWYN. Cyfcillydd y dydd: D. BOWEN, Ysw., Dowlais. Hysbysir beirniad y canu yr wythnos nesaf. PRIF DDARNAU CERDDOROL: 1. I'r c6r,' dim dan 100 o rif, a gano yn oreu, Then shall your light (Elijah) gwobr, 30p a medal aur i'r arweinydd. 2. I'r cor, dim dan 60 o rif, nad enillodd dros 15p. yn flaenorol, a gano yn oreu, Y Mab Afradlon," gwel y Gerddorfa; gwobr, 15p. Pob hysbysrwydd pellach i'w gael gan yr ysgrif- enydd lleol. JOHN THOMAS, Checkweigher, Pwllypant, 1800 Bed was, Caerphilly. Music Hall, Abertawe. CYNELIREISTEDDFOD GERDDOROL C yn y lie uchod, DYDD LLUN SULGWYN nesaf. PRIF DDARNAU CORAWL 1. I unrhyw gor, heb fed dam 180 mewn rhif, a gano yn oreu, "The many rend the skies" (Handel), Novello's Edition; gwobr, 40p. 2. I'r c6r, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu, Y Ganaan Glyd (Lloyd), o'r Anthemydd gwobr. 15p. BeirniaidJ. H. ROBERTS. YSW., A.R.A., (Pencerdd Gwynedd), a DR. FROST, Caerdydd. Enwau y Cystadleuwyr i fod yn llaw yr Ysgrif- enyddion erbyn Mehefin laf. Bydd y manylion i'w cael ar y programmes gan yr ysgrifenyddion am y pris arferoL MosES LEWIS, John-street, Eaton Town, Swansea. B. LL. JONES, Maesydd-road, 1799 Laudore, Ysgrifenyddion. Calfaria, Clydach. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C dydd SADWRN, Mawrth 30ain, 1878. Prif Destynau. I'r cor, dim dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd (Dr. Parry); gwobr, 6p. Ni chaniateir i gdr y lie gystadlu. I'r cor a gano Jnoreu" I'r ffynon ger fy mwth (A law Ddu;; gwobr, 2p. U) I'r parti o wrywod, dim dan 12 mewn rhif. a gano yn oreu Myfanwy (Dr. Parry) gwobr, lp. Beirniad :—EOS MORLAIS. Y nroqrammes i'w cael gan yr Ysgrifenydd— 1829 J- B. JONES, Clydach. Mor o gan yw Uymru gyct. Eisteddfod Gadeiriol Ferndale. BYDDED hysbys y cynelir Eisteddfod Gadeir- D iol yn Assembly Hall y lie uchod, dydd LLUN, y 15ed o EBRILL, 1878, pryd y gwobrwyir pr ymgeiswyr buddugol mewn Caniadaeth, Rhyddiaeth, Barddeniaeth, a Chelfyddydwaith. LLYWYDD Y DYDD 1, LEWIS DAVIS. Ysw., Brynderwen House. BEIRNIAD Y Ganiadaeth MR. D. BUALLT JONES. PRIF DESTYNAU CANIADAETH I'r cor, ddim dan 40 mewn rhif, a gano yn oreu, y Requiem er cof am Ieuan Gwyllt" (Parry); gwobr, 8p,, a Chadair Dderw hardd i'r arweinydd gwerth lp. 10s. fur r „ I'r hwn a gano yn oreu y solo tenor, Mjfanwy (Alaw Rhandda); gwobr, Medal Ariam, gwerth lp. 5s. CELFYDDYDWAITH Am y Gadair Dderw oreu gwobr, lp. 10s. Am y gweddill o'r testynau, &c., gwel y progmmme, yr hwn a fydd yn b1.rod yn fuan, ac i'w gael gan yr Ysgrifenydd am lc., drwy y post amljc. Dros y Pwyjlgor, JOHN HENRY LEWIS (Asaph Llechau), Glyn View House, Ferndale, Pontypridd. 1822. ALLAN O'R WASG, Pris Is. 6c Cludiad, llc., 2 Gofyniadau ar Efengyl Matthew, YN RHIFO DROS MIL, YN FANWL AR BOB AINOD. GAN W. EDWARDS, Cwmbach, St. Clears, South Wales. 1'10 gael gan yr Awdwr yn unig. YMAE yr awdwr wedi derbyn cymeradwyaeth uchel i'r llyfr, fel un tra pwrpasol ar gyfer yr YsgolSul,tLc., oddiwrth yParchn. T. C. Edwards, M A. Prifvsgol Cymru, Aberystwyth J. Evans, B.A.St. Clears; D. Charles, D.D., Aberdovey A*. Thomas, Llanddowror; W. Rees, D. D. (Gwil- ym Hiraethog), Caerlleon J. Cynddylan Jones, Caerdydd; J. B. Jones B.A Aberhonddu; Daniel Rowlands, M. A., Normal College, Bangor. i R. Morgan, St. Clears; E. Pan Jones, Ph.D., Mostyn; J. P. Williams, L.L.D., Rhymney; J. l Hughes, D. D., Liverpool, 1779 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Biychaid or Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegvd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloecld o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn fydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr c adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw d u afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig. y geiriau: Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotcedigac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. Hc., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythymod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 AT YMFUDWYR. TO E-MIGRANTS. General Agent to all American and Australia, Sailing Ships and Steamers. N M. JÓNES (CYMRO GWYLLT), Passengei Broker, 28, Union-street, Liverpool. Gor uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :-Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, Statt Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwyho i wa hanol bprthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i) cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddisiedo eu gofa ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro all/a hysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMRMIG eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr a< Ymf udwyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing ■Stage.—Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S,-Gellir ymholi yn Aberdar a John Jama Crown HoteL THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. § o ^J 11 Hill I HH o Z B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of the Chejffionier Organ. HARMONIUMS from 3 guineas to 80 guineas. H Cheffionier Organs from 10 guineas. Har- moniums by Alexandre and all the best Makers at Maker's prices. Harmoniums, Pianos, and Cheffionier Organs on the Three Years System. Harmoniums supplied to Chapels and Churches on very easy terms. All kind of Harmoniums and Pianos tuned and rrpaired. List of prices and testimonials free on applica- tion. 1715 Siloh, Maesteg. CYNELIR EISTEDDFOD vn y lie uchoct DYDD GWENER Y GROGLITH, 1878. Beirniad y Ganiadaeth: — Mr. REES EVANS, Aberdar. Y Farddoniaeth, tt'c. Parch. J. GWBIIYD LEWIS, Bargced, via Cardiff Prif Ddavn Coraid. Requiem Goffawdwriaethol i'r diwedlar Ieuaji Gwyllt (Dr. Parry); gwobr, 8p. Barddoniaeth. Am y Bryddest Goffawdwriaethol oreu i'r diwedd- ar Barch. David Henry, Peny roes; gwobr 2p. 10s. x programme, jrn cynwys y telerau, i'w gael am y pris arferol gan M B" Tho^ias (Alaw Dulais), Ysg. Alaesteg. Blaeaafon. (CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL c yn y lie uchod DYDD LLUN PASG, 1878. Prif Ddarnau Corawl. 1. I unrhyw gor, heb fod dan 60 mewn Difer, a gano yn oreu y Requiem ar ol y diweddar Ieuan Gwyllt (Dr. Parry): gwobr, 8p. a Meti-ononic-ir arweinydd. 2. I unrhyw gor, heb fod dan 40 mewn nifer a gano yn oreu Afol wch yr Arglwydd (Dr. Parry) gwobr, 4p. Pob manylion pellach, yn nghyda'r gweddill o'r testynau, l w cael ar y programme (yn barod lleg 0 Chwefror), ain y pris arferol, oddiwrth yr Ys- gnfenycld. Dros y l>wyllgor, 1AQ7 JAMES MILES, 19, Clapham Terrace, Blaenafon, Mon. Pentre, Ystrad Rhondda. "RY^P hysby? y cynelir GWYL GERDD- 187Q yn Y lle pchod, DYDD LLUN PASG, 1878, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol ar amrywiol ddarnau. ° Llywydd y Dydd—G. WILLIAMS, YSW Y TT Miskin. Arweinydd—NATHAN WYN. Beirniad—Ms. REES EVANS, Aberdar. Prif Ddarnau Carowl: 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb rod dan 50 o rir, a gano yn oreu Datod mae rliwymau «eeth- lwed (John Thomas gwobr, lOp. 2. 1'r eor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 o rif (na enillodd dros 8p. yn flaenorol), a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd," gan J. Parry; gwobr, 5p. J 3. I'r c6r o'r un gynulleidfa, ddim dan 30 o rif a gano ytJ. oreu Clyw, 0 Dduw, fy llefain (D* Jenkins) gwobr, 4p. 4. Freer o blant, ddim dan 30 o rif, a gano yn oreu Ymadawiad y Cenadwr" (Rhif. 33, Cerddor Sol-fa); gwobr, 1p. 10s. Caniateir i 8 mewn oed. i'w cynorthwyo. Bydd y programme, yn cynwys y gweddill o'r testynau, yn nghyd ag enwau swyddogion y dydd, yn barod erbyn Chwefror y laf; i'w gael, am y pris arferol oddiwrth yr Ysgrifenydd. Dros y pwvllgor, DANIEL RODERICK, Yag., 1801 Green Hill, Ystrad, Pontypridd. Yn mhob llafur mae elw." Ymdrech a drecha.* Ail Eisteddfod Flynyddol Deri. BYDDED hysbys i [holl Gymru benbaladr v cyaelir yr EISTEDDFOD FAWREDDOG uchod dydd LIun, Mai 27ain, 1878, wyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Caniadaeth. Barddoniaeth, &c. Llywydd y Dydd: WALTER HOGG, Ysw., Plasycoed. Beirniaid: Y Ganiadaeth-Mr. REES EVASS, Aberdar. Y Farddoniaeth, &c.Mr. R SMITH (Homo Ddu), Tonypandy. Prif Ddarnau: 1. I unrhyw gor a ddatgano yn oreu "Y mat* afradlon," o'r Gerddorfa gwobr 12p., a 2p. 2s. i'r arweinydd. 2. 1'r cor heb fod 30ain mewn nifer a ddatgano yn oreu Clyw 0 Dduw fy llefain" (D. Jenkins* Trecastell); gwobr, 4p. 3. I'r cor heb fod dan 2:till mewn rhif, ac na enillodd dros 5p. yn flaenorol, a ddatgano yn oreu "The Ressurrection" (Anthem o'r Chorister); gwobr 3p. Am y gweddill o'r testynau, yn nghyd a threfn y dydd, gwel y programmes, sydd yn awr yn barttd ac i'w gael gan yr Ysgrifenyddion am y pris arferol. Llywydd y Pwyllgor,-—VV ALTER HOGG, YSW. Is-lywydd,—WM. JEREMIAH, YSW. Trysoryddion,—Mri. JOHN MORGAN, Darran. Hotel, a JOBN EVANS, JenkinB' Row. Ysg. Myg.-Mr. JoHNjoRN, Deri Board School. Ysg. Goh.—Mr. JOHN LEWIS, 5, Jenkins' Row, Deri, Cardiff. 1807 Cerddoriaeth Newydd gan D. Emlyn Evans. Y TYLWYTH TEG (Cantata.) pris (nett) 2s: 6c. 0 DDEDWYDD DDYDD (Recit. and Air i Denor o'r un) pris (nctt) Is. 6c. "BRENIN Y TILWYTH TEG (Gan i Baritone eto): pris (nett) Is. 6c, Pa fodd v cwympodd y cedyrn (Anthem er cof am R. Mynyddog Davies) pris (nctt), Hen Nodiant 4c. Sol-fa 2c. MAE CAN YN LLON'U YR AWEL FWYN" (Rhangan fuddugol Pwllheli): pris (nett), Hen Nodiant, 6c. Sol-fa, 2c. BEDD LLEWELYN" (Recit. and Air i Denor neu- Soprano) pris (nett), Hen Nodiant, 2s. Sol-fa, yn awr o'r wasg, 4c. Y GADLEF a "CHAN Y TYWYSOG:" pris (nettl, Hen Nodiant, Is. Gc. yr un. ADGOFION MEBYD Y CYMRO (Baritone) pris (nett), Hen Nodiant, Is. yr un. Y TYMHORAU," Canig fuddugol: yn y ddaa nodiant, pris 6c. Argraffiad Sol-fa o'r pedair can olaf a'r ddwy flaenaf yn y wasg. Cyfeirier:- ,{: ISAAC JONES, ■ 1818 Treherbert, Pontypiidd. YMFUDIAETH Talaeth Fras Texas. LLE ARDDERCHOG I YMSEFYDLU 1 Y CYFLE Ugoreu a mwyaf imnteisiol a gynygiwyd eroed i Amaethwyr a Llafui wyr i gael cartref o'r eiddynt eu hunain yn rhydd- ddaliadol. Pob manylion ond ymofyn a JOHN ANTHONY, Superintendent of Colony, 9, Pembroke-street, Aberdare, a 20, Windsor-road Neath. D.S.—Gicerthir tir am 6s. ac i fyny yr erio, dan yr hivn y mae glo, mimau haiarn, plwm, ac avian* 1816