Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GYHOEDDIADAU 1 NEWYDDION j Hughes and Son, Wrexham. j Mewn Llian Nardd, Pris 2s., 1 Detholion o Ysgrifeniadau] Y DIWEDDAR j David Charles, Caerfyrddin. Pris 6c., yn Nodiant y Tonic Sol-fa, Bugeiliaid Bethlehem CANTATA, Can R. S. Hughes, R.A.M., Awdwr y "Golomen Wen." Bradwriaeth y Don (CAN I DENOR), Gan It S. HUGHES, Llundain, Er Cof am William Hopkins. PRIS CHWli)' CHEINIOG. P-ris ls., ■ HYNODION HEN BREGETHWYE, 1 GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. Pris Ceiniog. ALMANAC Y MILOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM 1878. Chwecb o Ddeuawdau •• Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Aniled, Deunaw Geiniog. Ci Clychau Aur Glynceirniog" (Soprano a Thenar), gan (i)wain Alaw. Mae Hen Deimladau Cynes" (Dau Soprano), gan J Parry. M.B. Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a Bas), gan D. Jenkins. "Of Edrych i'r Nefoedd" (Dau JDenor), gan D. Emlyn Evans "Stop ar Mixio Saesneg," Digrifol; (Dadlrhimvj Hwntw o Fynwy a Rolant o gan Owain Alaw. "Deffrown a Phur Syniadau" (Soprano a Thenar), gan Gwilym Gwent. Clyw, Arglwydd, a Thru- garha; ANTHEM NEWYDD, Gan John Thomas, Llanwrtyd. IIen Nodiant, JfC. Sol-fa, lc. Dring, Dring i Fynv; Dwyawcl i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS GIIWE' GHEINIOG. In Pocket-book (JaBe, price, 18., THE DIARY OF THE CALVINISTIC METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, Set y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. Yn Ddwy Ran, pris ls. 6c. yr un. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, "Gan JOSEPH PARRY, M.B., Aberystwyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Mewn Lledr, Gilt Edges, a Chimp, pris 10$, 6c., BEIBLYRATHRAW SEF „ YR RElY" lJESTAMENT A'R NEWYDD, GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYNWYSA HEFYD Ddetholiad Helaeth o Wybodaeth Anhebgorol i Ddeilicdd yr Y sgol Sabothol. Amcan y Llawlyfr hwn ydyw awgrymu pync- iau. cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restnad dogbarthus o fanylion ac yn mhellach, drwy gyf- -eiriadau, drwy iestr o brif enwau, geiriau, ac ym- adroddion, ac yn neillduol drwy Fynegair cynwys- ,fa>ir, i alluogi Athrawon ac ereill beri i'r^Beibl i esbonio ei hun. Fe ganfyddir mai dyma ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrhaedd gwybodaeth •grefyddol, a'r unig safon ddyogel: Chwiliwch yr Ysgrythyrau," drwy gyraharu eu gwahanol ranau. n- Yn awr yn Barod, Argraffiad Newydd O'R DEONGLYDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEE Eglurhad mamvl ar Eiriau, Brawddegau, ac Athrawiaethau Dwyfol vr Hen Destament; wedi ei gasglu o weithiau 'oddeutu 250 o BRlF FEIRNIA1D y BYD, er ^wasanaeth Teuluoedd a'r Y sgolion Sabathol. GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). idwon pedair cufrol, croen llo. Pris lJf&. y gyfrol. «a—g——O JJIMWHI ——BMWPW—BttWBWBBWWmBf* Trecynon Seminary. MASTER—W. JAMES, B.A. (LONDOK). THE next Quarter will commence on MONDAY, JL JANUARY 7th, 1878. EVENING Teaching will be resumed on the same day, at 7 o'clock p.m. 1802 Yn awr yn barod, pris Swllt, Y TRAETHAWD BUDDUGOL yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug, 1873, ar Egwyddorion Elfenol Porthiant Anifeiliaid, &c, GAN D. P. DA VIES, Troedybryn, Llandilo, (Awdwr y Traethawd Buddugol yn Eisteddfod Llanbedr, yn 1859, ar Fferylliaeth Am- aethyddol," a'r Traethawd Buddugol yn Eis- teddfod Llandilo, ar "The Relation betwixt Landlord, Agent, and Tenant," &c.) ANFONIR unrhyw nifer o'r Llyfr uchod yn jTY. rhad trwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage Stamps. Cyfeirier pob archeb fel hyn D. P. DAVIES, TJ oedybryn, 1608 near Pumpsaint, Llandilo. Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M, (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn JL Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad—Miss WILLIAMS, Care of Professor Fricker, Academy of Music, Walters' Road, Swansea. 1756 MONEY immediately advanced to any amount, .IrJL from k50 and upwards, upon every descrip- tion of security, comprising real and person- al estate, farming stock, reversions, annuities, furniture (without removal), life policies, and any other tangible personal security. No charges made, or commission taken, and the strictest secresy will in all cases be ob. served. Interest as follows, viz. :— On freeholds or leaseholds from 3 per cent. per annum, personal security from 4 per cent. per annum, other securities at equally reason- able rates. Applicants are requested to apply in the first instance by letter, containing full particulars in order to save unnecessary trouble, to FREDERICK HAWKINS, Esq., 9, Great Russel Street, Bloomsbury, London, W.C. 1780 •• Goreu arf, arf dysg." Siloam, Gyfeillon. BYDDED hysbys y cynelir yr W YTHFED GYLCH JD WYL LENYDDOL yn y lie uchod dydd GWENER Y GROGLITH, 1878, pryd y gwobrwyiryr ymgeiswyr buddugol mewn Rhyddiaeth, Barddoniaeth, Can- iadaeth, Areithio, Adrodd, &c. Prif Destynau: Traethawd— Gwyrthiau Crist, a'u nodwedd- iongwobr, gini. Pryddest—•" Gwahaniad yr Iorddonen gwobr, 811'caniadaeth—Tr Cor, heb fod dan 30 mewn nifer a gano yn oreu y Requiem, ar ol y diweddar Ieuan Gwyllt, gan Proff. Parry,'U.C.W. gwobr, 7p., a metronome i'r Arweinydd, gwerth lp. 10s. Pob manylion pellach, yn nghyda'r gweddill o r testynau i'w cael ar y programme (yn barod dde- chreu Ionawr), am y pris arferol, gan M. MORGAN, Ysg., 1793 Trehafod, Pontypridd. Cerddoriaeth Newydd. Pris Chwe'cheiniog, CAN HUGH DAVIES, A.C., GARTH, RHUABON. yhoeddedig gan Williams a'i Feibion, Argraff- &c., Gadlys Street a Gadlys Road, Abercuir. Yr elwarferol i Lyfrwerthwyr. 1605 At fy Nghyfeillion yn Nghymru. BOED hysbys i bawh a fwriadant ymfudo nad JL-P yw JAMES REES, gynt o Ferthyr lydfil, mwyach jyn fy ngwasanaeth. Nid oes a fyno a chyfarfod neb o Gymru a fydcl yn dewis dyfod i fy ngofal i. Cofier y cyfeiriad,— N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), American Eagle, 28, Union Street, Liverpool. Hydref 29ain, 1877. 1771 -V^ AT YMFUDWYR. ■W"- TO EMIflEASTS. General Agent to all American and Australiav, Sailing Ships mid Steamers. N RL JONES (CYMRO GWYLLT), Passenger Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, Statt Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael > cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i's cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofs. ddo y sylw manylaf. Dymunol' gan y Cymro allit hysbysu v Cyhoedd fod. ganddo y TY CYMRKIG eangaf a mwyaf cyjleus i Deithwyr at Ymfudioyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage.— Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D. S, -Gellir ymholi yn Aberdar a John Jam." Crown Hotel. < ———— CERDDORIAETH DIWEDDARAF J. H. ROBERTS, A.R.A (PENCERDD GWYWEDD) CAN GENEDLAETHOL-" GWRONIAID GWLAD Y GAN," ER COF AM DIWEDDAR MR. R. DAVIES (MYNYDDOG), TENOR NEU BARITONE. YN Y DDAU NODIANT-PRIS CHWECHEINIOG. F ANTHEM—" Y MAE GORPHWYSFA ETO YN OL." ANTHEM GOFFADWRIAETHOL AM Y DIWEDDAR BARCH. J. ROBERTS (IEUAN GWYLLT). DYGIR i fewn hen Don Gynulleidfaol ag sydd yn hysbys i filoedd yn Arfon a Meiiionydd, yn neillduol yn ardaloedd y Chwareli, ac nad yw yn ein Llyfrau Tonau Cynulleidfaol. Y DDEGFEDIARGRAFFIAD. PRIS PEDAIR CEINIOG. ANTHEM-" TROWCH I'R AMDDIFFYNFA," YMAE yn gynwysedig yn yr Anthem hon y tyner a'r difrifol, gyda'r tanbaid a'r mawreddog. Y mae yn rhwydd ac yn hynod o telling. PRIS PEDAIR CEINIOG. Yn av/r yn barod, ac i'w cliael yn y ddau Nodiant oddiwrth yr Awdwr, 12, XIx bridge-square, Caernarfon. N.W.^Elw da i Lyfrwerthwyr.. 1776 Goreu arf, arf dysg. Eisteddfodd Gadeiriol Caerffili. CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod DYDD LLUN SULGWYN, 1878, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr liwyddianus mewn Traethodau, Barddon- iaeth, Cerddoriaeth, Caniadaeth, < £ -c. ARWEINYDD Y DYDD THOMAS J. EVANS, Ysw., Hirwaun. BEIRNIAD Traethodau, Barddwiiaetli < £ r.: ISLWYN. j Ciifeillydd y dydd D. BOWEN, Ysw., Dowlais. Hysbysir beirniad y canu yr wythnos nesaf. I PRIE DDARNAU CERDDOROL: 1. I'r cor, dim dan 100 o rif, a gano yn oreu, Then shall your light (Elijah); gwobr, 30p a medal aur i'r arweinydd. 2. I'r c6r, dim dan 60 o rif, nad enfllodd dros 15p. yn flaenorol, a gano yn oreu, "Y Mab Afradlon," gwel y Gerddorfa gwobr, lop. Pob hysbysrwydd pellach i'w gael gan yr ysgrif- enydd lleol. JOHN THOMAS, Checkweigher, Pwllypant, 1800 Bedwas, Caerphilly. EVANS'S PILE AND GRAVEI: PILLS. Rhydd y Peleni hyn iachad buan a sier i bawb ddyoddefant oddiwrth anhwylderati poenus Y PILE A'R GRAVEL, y rhai a adnabyddir trwy yr arwyddion canlynolPoen mawr yn y cefn ac ar draws y lwynau; Diffyg wrth wneuthur Dwfr; Poen yn yr Arenau, y Coluddion, a'r ystumog; Poenau saethawl yn y Coesau a'r Borddwydydd; Iselder Ysbryd. Tyndra yn yr Ystumog, Chwydd- iant yn y Coesau, a gwendid cyfredinol yn y corff, &c. Nid oes ar y perchenog ond eisiau un prawf er sicrhau cymeradwyaeth unfrydol i'r Pelenau at y doluriau uchod. Y mae pob blwch yn dwyn trwydded y Llywodraeth, ar yr hwn y mae llaw- nodiad y Perchenog, heb yr hyn nid oes dim yn iawn. Mrs. Griffiths, Blaenantygroes, Aberdare, says: The box of your Pile and Gravel Pills cured me, one dose relieved me from all pain. David John Williams, Duffryn road, Cwmbach, sa} s Your Pile and Gravel Pills is a wonderful medicine after taking one box I feel as well as ever I did in my life, after suffering for some time from that disease." Y mae,y geiriau PILE A GRAVEL PILLS" yn Copyright, wedi eu Cofrestru a'u Jientro yn Stationer's Hall, Llundain. Yngymaintabody Gwneuthurwr yn gwybod fod lluaws yn dyoddef oddiwrth un neu ddau o'r anhwylderau uchod, y mae wedi darparu y pelenau er cyfarfod y cyfryw achosion, fel y canlyn:— A Peleni Evans at y Pile a'r Gravel, B Peleni Evans at y Piles. 0 Peleni Evans at y Gravel. Cymerwch ofal eich bod yn cael Peleni Evans at y PILE A'R GRAVEL, ac na chymerwch eich dar- bwyllo i gymeryd un math arall DARPAREDIG YN UNIG GAN T. W. Evans, Chemist, Aberdar. Ar werth mewn blychau, am ls. l\c. a 2s. 9c. trwy y Post ls. 4c. a 3s., a chan bob fferyllydd tyrfTlfol* WHOLESALE AGENTS:—London—W. Sutton & Co., Barclay & Sons, Wm. Mather & Co., Burgoyne & Co.; Bristol—IXopcr & Co., Pearce & Co., and T. Ackerman; Coventry—Wyleys & Co. Birmingham—Southall Brothers & Barclay. Gorucliwylwyr Cymydogaethol,—James Lewis George Town. Merthyr M. A Jones, Brynmawr W, H. Watkins, Tredegar; W. Sims, & Dyer, Aberaman; D. Williams, Gadlys, Aberdar; Smyth, Merthyr; B. A. George, Pentre; E. T. Evans, Mountain Ash; J. Davies, Swansea; Jacob Hughes, Llanelly; Franklyn Dixon, Rhymney; Evans, Dowlais; a Isaac Jones, Bookseller. Treherbert. 1711 JOHN HEATH'S EXTRA STRONG STEEL .PENS, with oblique, turned up, and rounded points, Golden Coated, bronzed and carbonized. Suit all hands, all styles, all ages, and all kinds of work. Over 200 patterns. Sold by Stationers everywhere, in (id" Is., and gross boxes. The public ate respectfully requested to BEWARE OF WORTHLESS IMITATIONS, and to see that they really get John Heath's Pens. Should any difficulty arise, an assorted sample box will be sent per post on receipt of 7 or 13 stamps. Address John Heath, 70, George Street, Birmingham. 1775. POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid o'r C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloeda o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhris- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rliwystrau, a chyflawnant yr hyn eydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau:—"Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotf edig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd ilaneaster, mewn blychau pris Is. lgc., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Arweithgan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. O O ilia ilia Z B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of the Gheffionier Organ. HARMONIUMS from 3 guineas to 80 guineas. JLL Cheffionier Organs from 10 guineas. Har- moniums by Alexandre and all the best Makers at Maker's prices. Harmoniums. Pianos, and Chefiionier Organs on the Three Years System. Harmoniums supplied to Chapels and Churches on very easy terms. All kind of Harmoniums and Pianos tuned and rrpaired. List of prices and testimonials free on applica- lion. BENSON'S WATCHES. Watch and Clock JD Maker to the Queen and Royal Family, and by special appointment to the Prince of Wales and Emperor of Russia. Old Bond f treet, (Steam Factory) Ludgate hill, London. BENSON'S WATCHES of every description, B suit able for all climates, from £ 2 to 200 guineas. Chronographs, Chronometers, Keyless, Levers, Presentation, Repeaters, Railway Guards, Soldiers, and Workruen's Watches of extra strength. BENSON'S ARTISTIC ENGLISH CLOCKS, decorated with Wedgwood and other wares, TJesieaed to suit any style of architecture or furmtvir £ also, as novelties for presents. Made solely by Benson. From £5 5s. BENSON'S PAMPHLETS onTURRET CLOCKS, Watches, Clocks, Plate, and Jewelery. Illustrated, sent post free each for two stamps. Watches sent safe by post. Benson's new work, '-Time and Time Tellers," 2s 6d. 1784 M6r o gan yw Cymru gyd." Capel Cynulleidfaol Wood-street, Caerdydd. D YDDED hysbys y cynelir Eisteddfod Gerdd- orol Fawreddog yn y lie uchod, DYDD GWENER Y GROGLITH nesaf. BEIRNIAD J. H. ROBERTS, Ysw., A.R.A., Caernarfon. PRIF DDARNAU: 1. I r cor heb fod dan -4,00 o nifer, a gano yn. oreu, 1 hen shall your IJght" (Elijah); gwobr, 30p.. 2. I'r cor heb fod dan 60 o nifer, nad enillodd dros 15p. yn flaenorol, a gano yn oreu, Datod mae rhwymau caethiwed (J. Thomas); gwobr, 15p. 3. I'r cor, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 » nifer, a. gano yn oreu, "Molwch yr Arglwydd" (Parry); gwobr, lOp. Caniateir i bob cor ddewis ei arweinydd. Am bob manylion pellach, yn nghyd a gweddMI y testynau, gwel y programme, i'w gael gan yr ysgrifenydd-pris ceiniog, trwy y post 2e. „ JAMES REES, Ysg., 37, Gough-street, 17fW> Temperance Town, Caerdydd. Pentre, Ystrad Rhondda. hysbys y cynelir GWYL GERDP- YN Y UCHOD, DYDD LLUN PASG, 1878, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol ar amrywiol ddarnau. Prif Ddarnau Corawl: 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 o nf. a gano yn oreu Pie mae'r Haf," gan Men- delssohn (Cerddor Cymrtuj); gwobr, lOp 2. 1r cor o'r un gynuUeidfa, heb fod dan M o rif (na emllodd dros 8p. yn liaenorol), a gano yn oreu "Pebyll yr Arglwydd," gan J. Parry; gwobr, 5p. 3. I'r cor o'r un gynulleidfa, ddim dan 30 o rif, a gano yn oreu Clyw, O Ddu\v, fy liefain fD. Jenkins) gwobr, 4p. 4. cur o blant, ddim dan 30 o rif, a gano yn oreu Ymadawiad y Cenadwr" (Rhif. 33, Cerddtrr Sol-fa), gwobr, lp. 10s. Caniateir i 8 mewn oed. l w cynorthwyo. Bydd y programme, yn eynwys y gweddill o'r testynau, yn nghyd ag enwau swyddogiony dydd. yn barod erbyn Chuvefror y laf; i'w gael, am y pris arferol oddiwTth yi Ysgrifenydd. Dros y pwvllgor, DANIEL RODERICK, Ysg., 1801 Green Hill, Ystrad, Pontypridd. Yn mhob llafur maa elw." "Ymdrech a drecha." Ail Eisteddfod Flynyddol Deri BYDDED hysbys i holl Gymru benbaladr y cynelir yr EISTEDDFOD FAWiiEDDOG uchod dydd Llun, Mai 27ain, 1878, pryd y gwobr- wyir yr ymgeiswyi- llwyddianus mewn Caniadaeth, Barddoniaeth, &c. Prif Ddarnau: 1. I unrhyw g6r a ddatgano yn oreu "Y mab afradlon," o'r Gerddorfw gwobr 12p., a 2p. 2s. i'r arweinydd. 2. 1 r cdr heb fod 30ain mown nifer a ddat-aua yn oreu Clyw 0 Dduw fy liefain" (D. Jenkins. Irecastell); gwobr, 4p. 3. 1'r cor heb fod dan 25ain mewn rhif, ac na enillodd dros 5p. yn fiaenoro], a ddatgano yn oreu Jerusalem my glorious home gwobr 3p. Am y gweddill o'r testynau, yn nghyd a threfa y dydd, gwel y programme, yr hwn fydd yn barod yn fuan, ac i'w gael gan yr Ysgrifenyddion am y pris arferol. Llywydd y Pwyllgor,—WALTLR HOCG, Ysw. Is-lywydd,—WM. JERKMIAH, Ysw. Trysoryddion.—Mn. JOHN MORGAN, Darran Hotel, a JOHN EVANS, Jenkins' Row. Ysg. Myg.-Mr. JOHN JOHN, Deri Board SchooL Ysg. Goh.—Mr. JOHN LEWIS, 5, Jenkins' Row, Deri, Cardiff. D. S.- Hysbysir enwau y Beirniaid yn y rhifyti nesaf. 1807 ALLAN O'R WASG, Pris Is. 6c., Cludiad, Kc., Gofyniadau ar Efengyl Matthew. Y MAENT yn rhifo dros wytli mil; yn fanwl ar bob adnod yn amrywio j'n eu rhif ar bob adnod, o ddau i fyny i 47 yn eynwys gofyn- iadau hanesvddol, athrawiaethol, daearyddol, ae ynj arferol; yn tori gwaith i'r gwan a'r cryf; yn eglur a hawdd eu jneiatroli; yii tueddu i gael dealltwriaeth eglur a manwl ar hob gair, brawddeg, ac adnod yn yr Efengyl; bydclant o wasanaeth i athrawon, a deiliaid yr Ysgol Sabothol, a phenau teuluoedd; yii resymol o ran eu pris; ac yn hawdd eu ftel trwy y Post, ond anfon stamps at yr Awdwr i'r cyfeiriad hyn :— W. EDWARDS, Cwmbach. St. Clears, 1779 s. Wales. EVAN THOMAS, Manufacturer of all kinds of MINERS' SAFETY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved Clany Lamp, With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glass without the risk of breakage. ° Prices and Designs on application for quantities. CAMBRIAN LAMP WORKS, L282 7, Cardiff Street, ABERDARE. TatlVS! TatwsJ Tatwsll CySenwad Mawr o Bytatws Americanaidd mewn barilau ar werth Am 6p. 10s. y Dunell. ATID oes^ achos cael eu gwell, a chanmolir hwynt gan bawb sydd wedi rHoddi prawf arnynt. :hellt yn hollol rydd oddiwrth bob- haint a g^mant BYTATWS HAD rhagorol i'r sawl a ddewiso gael cllwd newydd. Ymofyner X PHILLIP LAWRENCE, 33, liarle Street. LiverpooL [HYSBYSIAD.] T> Will ADA CVfrinfa "Llaw a Chalon," Tre- B c-ynon, anrhegu EVAN EKI^S, ei chyn-drysor- yd<l, am ei werthfawr ^v■asanaeth i'r gyfrinfa y» ystod yr v. yth nilynedd diweddaf. Os bydd rhyw- un yn ehwenych rhoddi 11aw o gymhorth i'r mudiaJ derb^iir pob vhodd yn ddiolchgar gan y trysorydd -Mr. THOS. FRANCIS, WjTidham Arms, Hirwaint Road, 1 recynon, Aberdar. 1804.