Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gall Miloedd Dystiolaethu fod Yr Europa Infants' Life Preservers "TOTTED! arbed bywydau, arolibob meddyg- inlaeth avail gael ei threio yn ofer. Ni chyNwysiant ddim OPIUM, nac unrliyw beth arall svdd niweictiol i'r baban gwanychaf, gan hyuy dyina Yr mug feddyginiaeth. ddyogel i Fabancd pan yn mag-a danedd. At achosion o dwymyn goch, y frech goch enyn- iant, pai!gt'eydd,_ doiui- y gwddf, rhwynidra a rhydclni y. coluddion, a holl anhwylderau plant, o wythnos i ddeuddeg rrdwvdd oed, y riiaent yn an- mhrisiadwy. Yn yr acftosion mwyaf arteithiol, os rhoddi dogn pob pedair awr, rhwystrir y clefyd, a symudir yinaith y perygl. Gall mamau, wrth eu defnyddio, arbed bywydau eu plant, a dianc rhag biiiau cychrynllyd y medd- ygon. Mae miloedd o dystiolaethau wedi eu der byn, ac yn cael eu derbynyn ddyddiol, yn cofnodi rhinweddau rhyfeddol y feddyginiaeth hon. TVSTIOLAETH. East Gate, Cowbridge, Glam., Dec. 21, 1875. Anwyl syr,—Byddweh cystal a danfon i mi syp- yno'r anmhrisiadwy 'Dame Europa's Powder.' Yr wyf o'r farn na ddylai y rhai sydda chanddynt blant byth fod hebddynt, a gallaf eu cefnogi yn gydwybodol, am i mi brofi eu heffeithiolrwydd ar lawer adeg. Mae fy mhlentyn ieuengaf—geneth fecbnn saith oed—er fod ei hiechyd yn wanllyd, wedi derbynbudd mawr oddiwrthynt y ddwy flyn- edii ddiweddaf, ac anaml y cymera. hi un meddyg- iadaeth arall.-Yr eiddoch yn ffyddlon, WM. JONES, Cenadwr Cartrefol Esgobaethol, a diweddar Gurad Treorci. Ysgoldy Brytanaidd. Ystrad, Tach. 27, 1873. Anwyl syr,—Derbyniwcg fy niolchgarwch mwy- af didwyll am y Powders ddanfonasoch i mi, canys credwyf yn wirioneddol iddyut arbed bywyd fy Ma ggie anwyl, pan oedd hi yn dwyn holl arwydd- ion convulsions, y rhai ddechreuasant gilio cyn peii awr wedi iddi gymeryd y dogn cyntaf. Yr wyf yn eu cyflwyno i sylw mamau fel y feddygin- iaeth <>reu i blant y gwn am dani.—Yr eiddoch yn ostyngedig, W. G. HOWELL. Ar worth gan fferyllwyr a. gwerthwyr cyffeiriau am Is. Vtc. a 2s. 9c. y sypyn. Cyfan werth—Llun- dain Barclay and Sons Sutton & Co. Baiss Brothers and Co. Bryste: J. A, Roper and Co. Caerdydd S. P. Kernick a chan y perchenog, B. A. George, Family Chemist, (be., Pent-re. Pontypridd. Banrohir sypyn yn rhad drwy y post am 15 a 34 llythyrnod. Caution.—The title Dame Europa's Infant's Life Preservers" is copyright and entered at Stationers' Hall. Agents lleol—Aberdar Evans, T. W. Richards, J. "Williams, D. Merthyr Smyth, Daniel, White; Mountain Ash Abel James; I'olltypridd Bassett, Smyth Dinas Williams JBrynmawr fones Blaenafon Evans Cardiff Kernick; Llanelly Gwilym Evans Swansea: Davies. Irnportcmt- Libeml terms offered to agents. 1366 ol Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstrncti ons tending to produce ill health, and institute regular actidn in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their be;t friend and comforter, as they act upon the main springs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of "Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to every household as a remedy for the first departure frdfri health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of I-TollowayS Pills, has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. vfcoss of appetite and flatulency are usually the forerunners ormomachic disease. These famous Pill;; exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities the stomach and bowels; they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out all impurities. The Tills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. ljd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s., and 33s. each. The smallest Box of Pills contains fonr dozen; and the smallest Pot of Ointment one ounce. Fall printed directions are affixed to each Box and Pot, and ean be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian. Persian, or Chinese. No. 16-5.. N. B.-Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. Every Description of PRINTING .Executed promptly and cheaply, at the Gwladgarwr Office. Turkish Baths, Neath. Ladies on Tuesdays only. Baths open from 8 a.m. till 2 p.m.,—23. Ditto from 2 p.m. till 8 p.m.,—Is. Invalides, taking a course of 12 Eaths,-10s. Warm or Cold Water Baths,—6d. Danfonir Pamphedyn ar y "Haddon Tyrcaidd yn rhad drwy y post ar dderbyniad 22, c. 1384 Gwellhad, oddiwrth amvycl mevm 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a pliob afi.ech.yd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn afcal twymynau, yn peri i grynhoodatt tufewnol ddod i fYllY, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i Inapt yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad miiongyrchol a. pharhants. MAE EI FLAS )-iN FEI/US A DTMONOL. IMPORTANT TESTIMONIALS :— Alport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Eoreliound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much beniiit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have re; ornnj ended you dozens of customers, and all have beer, pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me same im- mediately to address. -Yours truly, J. BAXNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhodcli nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellh-ad trwy ddefnyddie y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu "mewn boteli Is. lie., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaetli. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORTJCHWYLWYK,—W. Sutton < £ • Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & JRosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GOCHELIAD.—Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D. S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli m^af. L428.

People's Hall, Pontypridd.

Advertising