Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

(• Christmas Presents! New Year's Gifts!! Church Services in Aluminum and Gold Bindings, At the Gwladgarwr Office, Aberdare DYMUNA Mr. T. D. Williams (Eos Dyffryn), Royal Academy of Music, Llundain. HYSBYSTT ei fod yn agored i dderbyn engage- ments fel Beirniad mewn Eisteddfodau, neu fel Tenor mewn Cyngherddau. Am delerau, dyddiad. &c., cyfe;.I-er- T. D. WILLIAMS. B.A.M., 28, Rheidiol Terrace, Packington Street, 1450 Islington, N. MR. & MRS. J. W. PARSON PRICE (OF AMERICA), For Concerts, Eisteddfodau, Sc.—Address, GVVLADUAIIWR Ojfice, Aberdare. 1448 TEMPERANCE HALL, Aberdar. w DAN NAWDD YTeilwng Anrhydeddus ARDALYDD BUTE, M.Y.; ARGLWYDD ABERDAR; AKGLWYDD TREDEGAR;" H. H. Vivian, Ysw., A.S.; H. Richard, Ysw. I A.S. B. Fothergill, Ysw., A. S.; T. Cordes, Ysw., A. S.; Gwilym Williams, Ysw., D. Davis, Ysw., J. Lewis, Ysw., &c., &c. Dyddiau Llun a Mawrth nesaf, Rhoddir rfRI PEBITORMIAD cyflawn o'r Oratorio "SAMSON" Gyda Cherddorfa nerthol, pryd gweinyddir gan Miss Mary Davies, 0 Gyngherddau yr Albert Hall a St. James's Hall, Miss Martha Harries, O'r Covent Garden Promenade Concerts Mr James Sauvage, 0 Gyngherddau St. James's a Covent Garden Mr. T. Brandon, Y Basso enwog, o gyngherddau Exeter Hall; Mr. Thomas Howells, Mr. T. S. Thomas, a Mr. Wm. Thomas. A Chor Undebol Aberdar. Cyfeilwyr—Mri. D. BOWEN a J. PERKINS ORCHESTRA GLOUCESTER STRING BAND, CHELTENHAM PROMENADE BAND, (Yn cael eu cynorthwyo gan offerynwyr o'r lie,) Dan arweiniad Mr. E. G. WOODWARD. Arweinydd—Mr. Rees Evans. Cynelir Cyngherdd Amrywiog Nos Nadolig. Dydd Nadolig.-Cyngherdd cyntaf (Samson) am 3, yr ail gyngherdd (Amrywiog) am 8. bydd, fflawrth, ft hag. 26.—Cyngherdd cyntaf (Sam- son) am 2 yr ail gyngherdd (Samson) am 7. Toeynau, 3s., 2s. 6c., 2s., Is. (Sc., Is., i'w cael yn holl westai a masnachdai Aberdar, a chan aelodau y 'Cor. Manylion ar y programmes a'r hysbysleni, tteu drwy ymofyn a'r Ysgrifenydd— 1458 D. RHYS, Glo'ster-htreet, Aberdar. RWRDD Y GOLYGYDD. DEWI GLAXNEDD.—Gohebydd arall wedi danfon yr hanes o'ch blaen. Diolch i chwi, er hyny. PENTRE YSTRAD.—Yn lie "Mr. a Mrs. Thomas Williams (yn hanes cyfarfod llenyddol y lie uchod) darllener "Mr. a Mrs. Thomas Miles." 1>EKBYNIWYD-Sylwedydd, E. J. Llewelyn, Cymro, (ydym yn rhoddi crynodeb o'ch llythyr yn y rhifyn hwn), S. T, (danfonwch trwy law ein dosbarthwr), Robyn, Gohebydd Rhymni, Twmi Tubal, Rhyddfeddyliwr, Pater Familias, Aelod o'r ysgol, Lales, Cymro, J. T., Brodor, Knux, Yr Hen Bydler.

NADOLIG.

LLYTHYR LLUNDAIN

IFFEWYDEI AD BY GEE YNLLYD…

Strike Llanelli.

Urdd yr Hen Frytaniaid.

Y Llofruddiaeth yn Eglwysnewydd

Eisteddfod Castellnedd.

Cyfarfod o Lowyr yn Bargoed.

DOWLAIS.

GENEDIGAETH.

Advertising

Purwch eich Gwaed a Ohryfliewch…

Advertising