Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARDDONIAETH. ,-4 AT. Y BEIRDD. BYDDED i'n cyfeillion y Beirad, o hyn all an gy- fairio eu holl GY.Hyrchion Barddonol yn y moddac l'r cvfeiriad canlynol: REV. W. THOMAS (ISLWYN) Glyn, Pontllanfraith, f&wladgarwr.) Newport, Mon. Teimlady bardd.—Dechreu Wrth wrandaw'r pen telor. Y mclclengys. Ct/mheMad at Demlyddiad]i.Y)ys£ < wc\i atalnodi. Tor mesur yti- Mae ganddo ef henaid i fyw byth. "Henaid" am "enaid." Jr briodas—» Decbreu "Mae'r dydd wedi gwawrio." Lied lithrig, ond nid priodol dweyd fod "perlau yn chwareu." Orgrafi wallus. Cariarl lem.— Nid yw "yn y ddelw wan" yn eglur. "DYlla awr" sydd (klrweddglo eiddil. Nid arddela yntau hwythau Pan ar goedd y bydoedd mawr Yn gwneyd rhagor rhwng y cytiawn A'r aniighyi fawn—dyna awr. Nid ydym'am "roddi ataifa bythol" arnoch. Geisiwch eto. Saia n. —Nid oes cynghanedd yn y llinellgyntaf Brenin yn uffern ffyrnig. lawn fel llyn Uffernol adyn ffyrnig. Mae y gweddill yn gywir. Y Bradwr.—Y llinell gyntaf eto ar fai Offeryn hyll uffernol. Cywir fel hyn:- Lie ffyrnau hyll uffernol. Offeryn da a pharod. Chignon.—Dim cynghanedd yn y drydedd llinell:— Twr bratiog, ond ei agwedd. Gwnelsai y canlynol gynghanedd lusg:- Twr siolwag, ond ei agwedd. Parewch i lafurio. ANERCHIAD BAKDDONOL Yn Eisteddfod Llanelli, Awst 7fed, 1876. Tra'n bod, hen eiateddfodau-uchelawg Wych Walia, ei seiniau Trwy ein tir, glywir yn glau, Gu nodawl bor gaiiiad&u. Y beirddion, dewrion a dyrant—i wledd Uchel-wyl yr hoff blant; Yn ddiwyd hwy a ddeuant I'w hoff la yn mhlith ei phlant. Ein Islwyn ddaw a'i nawslef,—byw hoyw Fydd Ab lean gartref; Pen y Tftr, gwr yw, ag ef Yn unllaw ohwydda'r fonllef. A didoliad ei deulu—-aruthrol, I'r athraw mawr Parry; f Ger ei fron, yn lion, daw hit Hynodawl i'w beirniadu. Ein Nevill mwy a no&a—wych wenden lach iiinleb plant Gwalia; Gwel y dyn mai gwyliau da Noddir gan hil hen Adda. Llanelli. Cnrno TEG. BEDD FY MAM. (Jlflwynedig i Mr. John Davies (Cerddor Ebwy), er miwsig. 'llwy'n mynych wylio bedd fy mam, Sydd dan yr ywen werdd, Heb gyfaill ond aderyn bach Yn eilio'i forou gerdd; -Os nad oes 61 colfyddol law Yn gwisgo man ei bedd, Mao natur yn ei gemwisg dlos Yn gwenu ar ei wedd. Pan dreigla'r dagrau dros fy ngrudd, Gan fwydo'r glaswellt ir, Pruddhaol adgof gariont am Un mown anfarwol dir; Adgofion ar adgofion In Sy'n chwyddo'm'mynwes brudd, Y fynud syllaf ar y bodd, A chofio'i holaf ddydd. Ithyw ddiwrnod du fu'r diwrnod rlioed Ar fynwes beddrod mud, Anwylaf fam, dyneraf un, Fu gynt yn siglo'm cryd; Yn agos at fy nghalon mae Diaddurn fan ei llwch, "Doss dim and gwylltion tiodau gwyrdd Am dano heddyw'n drwch. 'Ewy'n diolch am gael orig fach I wylo uwch ei betid, A gwylio'r rhos ddamweiniol ddaeth I wenu ar ei wedd; Ha ddeued anystyriol droed I fatliru'r anwyl le Y gorpliwys llwch f'anwylaf fam, Sydd heddyw yn y ne'. (llyn Ebwy. GwEXTFRYjf. GWEDDI'R CRISTION. Sef englyn a gyfansoddwyd mewn cyfarfod diolchgarwch am y cynhauaf. PJio dy nawdd yn rhad i ni,—0 Arglwydd, Ac erglyw ein gweddi; Heno doed dy wenau di I'th lanerch a'tb oleuni. Cynheuol fawl am y cynhauaf,—a ro'wn Yn rhwydd i'r Goruchaf; O'i ddaioni'n ddianaf, Yn rhwydd i ni rhoddai Naf. TIBEROG. BEDDARGRAFF ISarah, merch David ac Elizabeth Thomas, Tre- cynon, Aberdar. Fun hygar fwyn ei hagwedd!—o wanwyn Einioes aeth i'r llygredd; Sarah lwys a'i siriol wedd, Mwy huna—dyma'i hanedd. TIBEROG. CWMBULAIS.—Cynaliwyd cyngherdd yn Yagoldy y lie uchod nos lau diweddaf, pryd v gwasanaethwyd gan Mri. J. H. Rowlands (Asaph Glan Dyfi), L. Thomas, D. Samuel, a Jezreel Jones. Llywyddwyd yn anrhyd- eddus gan Mr. W. Davies, Cafwyd cynulliad lluosog, a phawb yn ymddwyn yn foneddig- aidd. Yr oedd yr elw yn myned i gael llyfrau i blant yr ysgol ddyddiol.—Glandulais. DANEDD! DANEDD!! DANEDD! Y mae MR. HOLLAND, Daneddwr, 11, Nelson Street, Abertawe, yn gwneyd Danedd Gosod o'r defnyddiau gortu sydd i'w cael, ac yn gyfarwj'dd yn mhob rha.n o'r gelfyddyd. Ymae hefyd yn gwarautu y rhydd foddlonrwydd cyffredinol mewn prisiau. Y mae J. T. H. yn sicrhau perffeithnvjrdd mewn ffil io, esmwythder, boddlonrwydd, a chroew- der yinadroddiad. Danedd sengI, o 5a.; cyfiawn sets, o £ 4. Bydd yn bresenol bob ail a phedwerydd Sdd lau yn mhob mis, yn meddygfa Mr. A. Allen, eddy^ Llysieuol, 2, Market Street, Aberdara. 1.223 Eisteddfod Fawreddog y Cymrodor- ion, Dowlais. DYMUNIR hysbysu ycynelir EISTEDDFOD -L' ar rattd eang yn NEUADD GVHOEDDUS NEWYDD Dowlais, dydd N adolig, Rhagfyr 2;5ain, 1876, pryd y cynygir tua 70p. mewn gwobrwyon i ymgeiswyr buddugol mewn caniadaeth, bardd- oniaeth, rhyddiaeth adroddiadau, &c. BEIENIAID — Y Ganiadaetk:—Mr. D. Lewis, Llanrhystyd, Aberteifi. Y Farddonlaeth, d-c. :Nlr. Watcyn Wyn, Brynaman, Llanelli. Llyicyddy dydd:- -Parch. D. Griffiths, Moriah, Dowlais. Arweinydd: — Parch. D. Rees, Bethania, Dowlais. RIIESTIT O'R PRIF BESTYKAU. Ca/niadaeth. 1. I unrhyw g6r heb fod dan 60 mewn nifer a gano yn oreu "Bendigedig fyddo Arglwydd Ddnw Israel," (J. Thomas, Llanwrtyd); gwobr, 25p. 2. I g6r o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, ac na enillodd lOp. o wobr o'r blaen, a gano yn oreu "Ffarwel iti Gymru fftd," (Parry); gwobr 8p. 3. I'r Parti o 16eg a gano yn oreu Sleep, gentle lady (Bishop) gvrobr, 3p. 4. I Gôr o Blant, heb fod dros 15eg oed, a gano yn oreu "0 wirfodd," o'r Ca/iuedydd Americanaidd gwobr, 2p. 5. l'r ddau a gano yn oreu y deuawd Brawd a Chwaer," o Music y Ifitoedd, Rhif 1 gwobr, 12s. 6c. TraeJhodau. 1. "Manteision ac anfanteision Gwerin Lyw- odraeth gwobr 2p. 2. Y priodoldeb neu yr anmhriodoldeb o gyflwyiio Tystebau gwobr, Ip. Is. BarrddoniafJth. Am y Biyddest oreu ar Ystyriaeth," dim tiros 100 o linellau gwobr, 2p. Gyfieithuul. Am y Cyfieithiad goreu, mewn dullwedd Cymreig, o "King John and the Abbott," o Caasell's World of Wit and Humor, Rhan 10 gwobr, lp. ArtiiMau. Am yr Araeth Fywgraffyddol oreu ar y di- weddarj Cynddelw dim dros saith mynud; gwobr, 15s. Am yr Araeth Fyrfyfyr oreu ar y pryd; gwobr, 10s. 60. Gellir cael Trefn y Dydd, am y pris arferol, gan yr Y sgrifenyddion 1401 T. MORGANS', | 2j North-street, Dowlais. Yn awr yn barod, Pris 6ch.; drwy y post, 7c., y Trydydd Argraffiad o'r "CUPID," GAN LLYFNWY, Yn cynwys hanesion "Y Ferch o Gefn Ydfa," "Y Ferch o'r Seer," yn nghyd ag arwresau Cymreig ereill. "Dyddorol iawn i bob dosbarth o bobl i'w ddarllen ydyw y 'CUPID^"—Baner America. "Y mae yn llawen iawn genym weled ail- argraffiad o'r hanes dyddorol hwn sydd wedi cael cymaint o sylw.Y Wasg Americanmdd. Pob archebion i'w danfon i Mr. Taliesin Mor. gan, Maeateg, Glam. 1444 Ysgoldy Brytanaidd Bethel, Llan- samlet. PYNELIR CYFARFOD CYSTADLEUOL YR Ysgoldy uchod, No,s SADWBN, IONAWR 27ain, 1877, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus ar y gwahanol deetynau fel y canlyn: I'r C6r. o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Y Firwd," (G. Gwent.) Gwobr, 4p. 4s., yn nghyd a metronome i'r arwein- ydd, gwerth lp. 4s. I'r Parti, heb fod dan 20 mewn rhif, a'gano yn oreu, Ymlaen, yinlaen," o Gtrddor 11 Sol- fa. Gwobr, lp. I'r tri a ganont yn oreu y trio o "Teymaaoedd y Ddaear. Gwobr, 6s. 1'r un a chwareuo yn oren ar yr accordi/m, Ring the Bell, Watchman," Christy's Minstrels. Gwobr, 2s. 6c. I'r un a gano yn oreu, Ifan Ungoes," o Almanac y MiUjcdd. Gwobr, 2s. 6c. v I'r un a gano yn oreu y solo A ninau'r disgybl- ion," o'r Ystorm. Gwobr, 2s. 6c. I r un a chwareuo yn oreu ar yr accordion, "Merch Megan," o'r Delyn A ur. Gwobr, 2s. 6c. I'r Cor o blant, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu, Teithio'r ym dan faner leBu," o Cerddor y Sol-ffa. Gwobr, 15s. I'r un a draddodo yn oreu araeth ddifyfr. Gwobr, 2a. I'r un a adroddo yn oreu, "Y Trcn," o Oriau'r Hicyr. Gwobr, 2s. I'r plentyn yn yr Ysgol Ddyddiol (dan 15 oed), a adroddo yn oreu, "To-day, and to-morrow," o'r Fourth Jtoyal Reader. Is. 6c. BEIRNIAP-MR. D. FRANCIS, Treforris. Ymrwyma y pwyllgor i wneyd trefniadau neill- duol gydag arweinyddion corau yn nghylch mynediad plant i fewn. Am fanylion pellach, ymofyner ag R. REES, Ysg., 1451 Llansamlet, Neath. MONEY LENT to Household* r3, Tradesmen, and Workmen, from £ 5 and upwards, upon Furniture and Effects, without removal or incon- venience; distance no object; no fees. Repayable by easy instalments. Intended borrowers living in the neighbourhood will find it greatly to their advantage to borrow at this cmce.—Apply to Mr. xBEUNSTEIN, High-street, Dowlais. No con- nection with Cardiff or London Money Lenders. RHODDIR BENTHYG ARIAN i Benteulu- oedd, Masnachwyr, a Gweithwyr, o 5p. i fyny, ar sicrwydd Dodrefn neu Feddianau, heb eu symud; nid yw pellder o un rhwystr; dim taL Gellir ad-dalu yr arian bob yn gyfran. Bydd yn fantais fawr i rai a fwriadant fenthyca yn yr ardal hon i wneyd hyny yn v swydda hon.—Ymofyner a. Mr. BERNSTEIN, High-street, Dowlais. Nid oes cysylltiad rhyngddo ag echwynwyr Caerdydd a Llundain. 1431 CYHOEDDIADAU NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham. J'n atcr allan o'r Wasg, pris 88. 6c. mewn lNan, arj<ra$iad newydd o LYFR TONAU CYNULLEIDFAOL IEUAN GWYLLT, yn yr hen nodiant, wedi eu cyfaddasu i'r ORGAN A'R HARMONIUM. [ Yn mer yn ha/rod, pris (k. Hanes yr hynod WILLIAM KLLIS, Gan y PARCH. GRIFFITH WILLIAMS, Talsarnau. Llyfrau Gwobrwyon i Blant, GYDA DARLUNIAU LLIWEDIG HARDD. PRia DWT GEINTOG. Gwi .br Cyfiawaider. Ily wcl. Y Ffordd Galed. Y Cadben Bach. PRIS TAIR CEnHOG. Mercai y Brenin. Dyrauriiad Olaf Mam. Bydd Ffyddlon. Cychwynwch yn iawn. Perl y Dydiliau. Thomas Jones a'i geiniog. Y dda,u Frawd a'r dda/a Fywyd. Y dchvy Wers fawr. PRIS PEDAIB CBINIOG. Yr Eneth Ddall. Y Cewri. PJUS CHWK'CHBIHIOG. Y Plentyn a'r Dyn. Cusan am Gernod. Pris Dcimaw Ceiniog. DEG 0 GAMETJON Yn y ddau nodiant, gyda Chyfeiiiant i'r Piano neu yr Harmonium. RHIF. RHESTK AWDWTR. 1. Y Golomen Wen (The Spotless Dove) It. S. [Hughes, R.A.M. 2. Y Bwthyn ar y Ti-aeth D. Jenkins, Trecastell. 3. Y Baban Diwrnod Oed O. Griffiths (Eryr Eryri). 4. Dewrder y Milwr Gmlym (hr^nt. 5. P'le 'rwyt ti, Marged Morgan? Owuin, Alaw. 6. Mae'n Gymro byth J. Richards (IsalawJ. 7. Cymru hoff John Ashion. 8. Aelwyd fy Main Gwtym Gwent. 9. Oymru {Wales) D. Emlyn Evans, lO.Croeaawiad y Gog R. S. Hughes, R.A.M. iVow ready, new edition, greatly enlarged., price 480 6d., A GRAMMAR ov ana WELSH LANGUAGE: Based 8D the most approved systems, with copious Examples, BY THOMAS ROWLANDS. Eris Swllt, mevra Llian, pyda Darltmiau Riwedig hwrdd, Y FASGEDAID FLODAU, NBU DDUWIOLDEB A GEIRWIREDD YN ORFOLEDDUS. CHFFBDL I IEUENOTYD. LLYPit DAXH-EUOHT J Sef darnau addas a. dyddorol at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Amlen, Is. SWN Y J UWBILI, neu Ganiadau y Diwygiad; ya Nodiant v Tonic Sol-ffa. Gan y Parch. J. Roberts (Ieuan Gwyllt). Rhanau 1, 2, a 3, Pris 3c. yr un; neu y tair Rhan yn nghyd mewn Amlen, 9c.; Llian, Is. YB HYMNAU YN UNIG; Mewn Amlen, 3c. Llian, 6c. Yn a^vr yn barod, Rhan 4, yn cy- nwys HYMNAU A THONAU YCHWAHEGOL Mr. Sanlcey. CERDDOR T DEML Sef Hymnau a Thonau at wasanaeth y Terolwyi' Da. (Argraffiad Newydd^. Pria 6c. ALEGORIAU CHBISTMAA EVANS Gan y diweddai Cynddelw. (Argraffiad Newydd). Mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. LI^W-LYFR Y BEJEL; Gan Dr. Angus. Argraff- iaxl newydd a destlus, wedi ei gywivo. Ystyrir y llyfr hwn o werth amnhrisiaclwy i'r Myfyiiwi Y sgrythyrol, ac y mae y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel Class Book yn ein Colegau yn ddigon o sicrwydd am ei werth. Mewn Llian, 10s. 6c.; Haner-rhwym, 12s. GE-TRJADUR YSGEYTHTEOL CHARLES; Argraffiad Newydd gydag Attodiad a Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwarda, D.D., a D. Charles, D.IX Mewn 20 o Ranau, Pi-ia Is. yr un; neu yn Rhwym, Croen LIo, 2513-. LLYFR TONAU AO EMYNAU Can Stephen a Jones: wedi ei gyd-rwynw CORGASAD. (Nodiant j Tonio Sol-ffa). Llian, 3s. DEXTDI>EG O ANTHKMAO Yn y ddau Nodiant, gao Alaw Ddu. Pris,—Hen Nodiant, 3a 6c.; Sot ffa, 18. 3c. CANEUON O twrlti yn ol fy Ngeneth wen," "Ymweliad v Bardd," "Yr Hen Lane," "Y Mud a'r Byddar." Pris 6a yr un. Y MEDDYG AniFEiiiAiDD; (hu Jahn Edwards, Caerwya. Cynwysa Gyfarwyddiadau Meddygol at Haint y Iraed a'r Genau. Pris 5s. OANEUON DERWENOG, Pris Is. (Yn y Wasg). L. 413 Pris Ceiniog. Cyntaf ei õg cyntaf ei gryman." "Haws dy- wedyd mynydd na myn'd drosto." ALMAIAC Y MILOEDD A Llawlyfr o tvybodaeth Fuddiol am IS'7'7, Y gyntaf ar ol blwyddyn Naid, a'r 41 o deyrnasiad y Freuines Victoria. C Y N W Y S I A D Y tywydd am bob dydd—calendar llawn-codiad i machludiad yr haul—codiad a machludiad y lleuad—newidiadau, cliffygiadau, oed y lleuad— stampiau, llythyrdy—amryw dablau defnyddiol- ffeithiau am Llundain-Bychu esgidiau gwlybion— cynghorion buddiol—gobeithio y goreu-gwiberod "Cyiiiru Fu"—pethau gwerth eu ^wybod—cel- wyddau--Ned ddiog—manion—llawe^t a phrudd— hen flaenor hynod Maentwrog-erchylldra rbyfel -sut i gael.cwsgesmwyth—defodau claddu yr hen amser—pontydd hyno(I-ptent-i wella llosg eira -dyfrooocl ac afonydd rhyfedd—swm y bwydydd angenrheidiol ar ddyn—dydd Mawrth ynyd brathiad ci cynddeiriog—yr amser gymer gwahanol fwydydd i dreulio—i ddifetha pryfaid clillad-rhif- edi y troseddwyr a euogfarnwyd o 1858 i 1874— bywyd anifeiliaicl- pointer-cynron ar ddefaid- maddeuant—Robert Tomos yn cyhoeddi llyfr-St. Swithin—mellt a tharanau-porth Zwybodaeth parotoi plu—gwirebaii—colli archwaeth at fwyd— i gadw wynwyn—Ffowc Fitzwarren—ymwelwyr a chleifion-Christmas box a Chalenig—a llawer o betliau buddiol ereill Ffeiriau Oymru a'r cyffi/niau. Wrexham Cyhoeddedig Hughes and Son, Hope street. 413L W. T. OLIVE, STOCK cb GENERAL AUCTIONEER, PEMBREY, CARMARTHENSHIRE. T) EFERENCES kindly permitted in Aberdare to lYIr. W. J. Thomas, Chemist; Mr. Jenkins, grocer; and Mr. D. Hughes, grocer, Commercial-street. TEMPORARY OFFICES — GWLADGARWR OFFICE, ABERDARK 26th September, 1876. 1420 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECH AM. pYFADDEFIR gan filoedd fod Blycliaid o'r v_V Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewjTiaidd, megys gwynt a, phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasaii, difTyg archwaetli, diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesinwyth, breuddwydion hrawyehus, clefydau y croen, "&c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd byny mewn miloedd o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddelir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhris- iadwy. Cluda,nt i ffwrdd bob afiechyd, syrnudant bob rhwystrau, a chjrfla%vnant yr hyn i-ydd yn ,tii, r angenrheidioL Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr poh Blweh, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwajillyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd yckydig ddognau i woifehredu yn ardderchog ar waha.nol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCII. Fel meddyginiaeth at besweh, diffyg anadl, ac anhwylderau yr y.sgyfaint, y mae y Peleni hyn yn amnhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a gailuogftnt y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a diuraiferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraifedig^ y geirku Beecham'i, Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotredig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mown blycha.u pris la, lia, a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythymod. Ar Weith gan holl Gyffefwyr y deyrnas. Rhoddu- cyfaiwyddiadau gyda phob blwch. 1447 Hysbysiad. GAN fod Mr. W. LLOYD (Gt&adgaywr) wedi axwyddo ei gydsyniad yn garedig i fod yn dryscwydel Ifotmd Makmwyson, diolchir i'r Cyf- rinfaoeckl, yn nghyda'r Beirdd a'r Cantorion, a phawb ereiU a deimlant ddyddordeb yn yr achos, am anfon eu cyfraniadau y cyfle cyntaf 1 swyddfa, gan ei fod yn bwriadu myned allan tua chanol y mis nesaf yn yr un Hong a Mynyddog. Cydnabyddir y derbyniadau yn y GWLADGARWR. That is Gold which is worth Gold. WHITE'S PILL OF HEALTH, Patented and rendered Tasteless by a new process. Copy of Analysis from Dr. Hopkins. I have made a careful analysis of "White's Pill of Health and found them to be compound- ed of genuine and pure ingredients. I think them the beat Aperient and Antibilious Pills known-—a Wivnn stomachic, and admirably adapt- ed for wind and constipation generally. (Signed), JOHN MORGAN HOPKINS, M.D. 11, Quay-stroet, Carmarthen. WMte's pal of Healtii Is, without exception, the safest Domestic Medi- cine known. Once used, they are universally ap- proved of, and never fail to render satisfaction. Compounded with the best drugs, they will be fouiad to present the best form of Family Medi- cine. By their mild and gentle action on the liver, they restore tone and vigour, producing a healthy state of tkd stomach. Ihey remove obstructions, and by their timely use the formation of various Complaints, which prove a source of anxiety and unhappiaeea, are pi-evented, VZW*Ils Pili e" KeaitSi la 1STV ALU ABLE FOR THH SKIN & BLOOD. Gvpy of TmsihiiortMl from Messrs. Soitthall Brothers &J Bartlay, Wholesale Pharmaceutical Ghcmists, Bwrnvimgham. DRAB SiRa, —We have examined your Pills, and have pleasure in stating that they contain nothing injurious, and that they are prepared from the very best Drugs.—We are, dear sirs, yours faith- fully, SOUTHALL BROTHERS & BARCLAY. Bilious Complaints, Indigestion, Wind or Flatu- lence, Costiveness, Giddiness, Heartburn, Pain in the Head. Chest, Back, or Loins, Gravel and Stone, Liver Complaints, Pale or Sallow Com- plexion, Palpitation of the Heart, Colic, Pimples, Piles (both outward and inward), Eruptions, Loss of Appetite, Sickness, &c., &c., rapidly cured by taking WWte's IPill M Mealtft. Sold in Boxes 7id. and Is. lid. each, or free by 2 post for 9 or 15 penny postage stamps from the Proprietors, WHITE BROTHERS, M. P. S. Chemists, Carmarthen. Copy of recent Testimonial. March 21st, 1876. GENTLEMEN,—I have much pleasure in testify- ing as to the efficacy of your Pill of Health." They can be taken at all times without any incon- venience, and readily afford relief in any obstruc- tions. One or two doses suffice for Biliousness, Heartburn, or Indigestion. I can also specially recommend them as a traveller. —Yours very faithfully, THOMAS DARGAN, Inspector R. S. P. C. A. Sold by Chemists everywhere—equalled no- where, n boxes 7 i", and Is. lkd. each. 2 Prepared only by WHITE BROTHERS, M.P.S. Chemists, Carmarthen. To CHEMIsTs.-The Proprietors will be happy to supply the Pill of Health direct, or they can be obtained from any "Wholesale Patent Medicine Firm in the United Kingdom. Counter Bills, with name and address at foot, may be had in quantity by giving name of $Rny Wholesale Firm la London, where they may be sent for enclosure. L.S83.

To America.

Advertising