Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

---TRYCHINEB ALAETHUS.

LLYTHYR LLUNDAIN.

Damweiniau ar y Rheilffordd

[No title]

|TON YSTRAD.

PENTRE YSTRAD.

[No title]

Family Notices

Advertising

Advertising
Cite
Share

Eisteddfod y Gobeithlu. CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod Ionawi V-" laf, 1877, yn yr YSGOLDY Bit CENTRE, pryd y gwo .rwy.r y buddugwyr mewn caniadaetii, rhyddiaeth, &c. Btimiaii: MB. M. O JONES, Treberbert, a'r PARCH. J. GWRYD J.EVVI3 Cwi ux>arc. Y Pi; lb1 BEST YN All. 1. I'r Gobeithlu heb fod dios 15eg oed na than 40 mewn rhif (8 mewn oed) a ^ano yn oveu I ti 0 Arglwydd," (J. Curwen), Anternall. Cynvalleidfaol; gwobr. 5p 2. I r Gobeithlu heb fod dros 15eg oed na than 40 mewn rhif (8 mewn oed) a gano yn oreu • ■ Rwy'n earu dweyd yr hanes," (Sankey); gwobr, 2p. 10s. on • Ij'^obeith u heb fod dios I5eg oed i;a than ,jU 0 nt (<» mewn oed) a gano yu oreu ''Safe iu the arms of Jesris, (SI.INK.ey); gwobr, 2p. Y cyfansoddiadau a'r ffugenwau i fod mewn Haw erbyn Rha-fyr yr 20fed. Programmes yn cynwys yr oil o'r testynau am y pris arferol oddiwrth JACOB REES, Hill Side Cottages, 1440 Pentre, near Pontypridd. Purwch eich Gwaed a Chryfliewch eich Cyfansoddiad! TRWY GYMERYD E VANS' QUININE BITTERS, NEU VEGETABLE TONIC. Y MAE y Bitters hyn yn hollol lysieuol, .„ a,c yn cyn wys y canlyn Quinine, Sars- parilla, baflrou, Lavender, Burdock, Liverwort Gentian Root, &c. Mown gair, y mae bron pob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyg- lmaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difeth- iant at y doluriau canlynol (1). Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r auhu-yklerau canlynol—iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r'gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, peswch a tiiueddiad at y darfodedigaeth (decline). s (2). treuliad a i ganlyniadau, sefgwael- der cyu bv\ yd, trymder anarferol ar ol bwyd, ditfyg arctiwaeth at fwyd, yr ystumog yn cliwyddo trwy wynt, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r liygaid, ac ysgafnder yn y pen. (3). TrwyeiliÜth y Sarsaparella a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o eileithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, a phob math o ddistemper yn y gwacd. Y mae tystiolaethuu pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir tri yn unig o r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. i Old Globe, New Dock, LlaneUy, May 24th, 1876. ANWYL O it, Dymunaf hysbysu i chwi fy mod wed! cael fy llwyr iachau trwy gymeryd eich Quinine Litters. Y r oeddwn wedi myned bron yn rhy wan l gerdded, ac yr oedd y clwyf ar fy mraich yn myned yn waeth bob dydd. Yr oedd meddyg- on Llanelli a r ardaloedd am dori fy mraich ymaith er achub fy mywyd ond tnvy gynleryd y Quinine Litters, yr yawj-t yn awr wedi gwella, ac yn gweithio boo dydd. Rhoddaf fy enw vn llawn, fel y gallo ereill gael manylion pellach oddiwrthyf os mynant.—Yr eiddoch, yn barchus, GKIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddw.-yd fy mod wedi bod dair biynedd heb weithio ond ychydig. The Grand Hotel, Brighton, July 2Sth, 1S76. DEAK SIR —I feel it is my duty to the publie aDd yourself to inform you that I have derived immense beiicrft from your Quinine Bitters or Vegetable ionic. I have beer. for some months a victim to headaches, pain in the back, and I believe a geneial derangement of the liver. I am happy to say I now feel well, but take a dose of your "Bittex-s" occasionally when my appetite fails. Yours faithfully, ROBERT FOSTEB. Ruthin, Awst 15fed, 1876. SYR,-Yr wyf wedi derbyn lies mawr oddiwrth eich Quinine Bitters. Bu'm yn cael poenau an- iiesgriiiadwy n fy mhen a'm danedd, yn cael ei ach. si (mciddai'r Doctor) gan fy ystnmog. Yr oedd y bwyd yn gwasgu cymaint fel yr oedd arnaf ofn bwyta, dim. Yr oedd y gwynt yn fy nghofidio, bIas cas yn fy nghenau, yn enwedig yn y boreu. fel bwystl. Yr oeddwn yn hala haner fy amser yn y gweh trwy wendid, ac feallai ychydig iselder ysbryd. (-ymerais ddwy botelaid o'ch moddion ac yi; ydwyf yn awr yn teimlo yn gryf a diboen.— Yr eiadorh. Mr. Gwilym Evans. JANE S. THOMAS. D.S.-Os bydd y corff yn wan, y mae yn agored i bob math o anhwylderau, a dylid cofio bod bron pob math o beleni yn gwanhau y cyf- ansoddiad. RHYBUDD.—Gofalwch fynu gweled "Gwilym Evans, Ph. C., M.R.P.S. wedi ei ysgrifenu ar stamp y llywodraeth; heb hyn, twyll ydynt. Ar werth gan bob Chemist cyfrifol mewn botel. au 2s. 9c. yn unig, neu gan Mr. GWILYM EVANS, Pharmaceutical Chemist, Stepney-street, Phar- macy, Llanelly: Llundain, Barclay & Sons, &c. 1401. AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australian Sailing Ships and Steamers. N M. JONES (CTMRO GWYLLT), Passenget Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor. wyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, a', Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael v cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofal ddo y sylw manyiaf. Cynorthwyir y Cymro gan Mr. JAS. "R.TCTBS' brodor o Merthyr Tydfil, Dymunol gan y Cymro allu hysbysu u Cyhoedd fod ganddo y TY CYMREIQ eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr cut Ymfudwyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage. Cofier y Cyfeiriad,— N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S,—Gellir ymholi yn Aberdar a John Jamtt! Crown Hotel.