Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

c7 m 7- rn A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, & c. For cnring sore throat, diphtheria, hroTIchitis, asthma, tight- cessof the chest, and pain in the side-which instant treatuicju alone prevents decenerating into more tenons maladies, this Ointinent has the same powers over chest complaints as a bUs. or possesses, without causing pain or detulity. Old artlrawtic in- valids -will derive marvellous ease from the use of this Ointment, whic-h has brought roundmany snch_snlTerer?_tmdre-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rnbbing the Ointment round the affected parts. it pene- trates to the tissues beneath, and circrciscs a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the pun becomes less intolerable, the matter thicker, ar.d a cure is soon etiected. In all loner-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism nrise from inflammation in the Parts affected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of no rowdy's 1 ills liigiit and morning, and rub this Ointment most effectually twice a-day into tho enfferin" parts; when used sim v.ltonoonsly, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove an enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and ^meontracted. Eruptions on the Skin. In this class of complaints, no matter the age, the sex, or the place, or under what name the oi^ease may be classified, it will be cured if this Ointment bo well rubbed into the system, find Holiowav's PilLe; taken night and morning to purify the blood. There is nothing deleterious in the composition of Holloway's Ointment, but. on the contrary, its ingredients possess •he most soothing, purifying, and strengthening qualities. The Ointment and Pills are sold at Professor HOJ.L,OW A Y' Establishment. £ »•>«>, Oxford Street, London; also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised NVorlcl, in Pots and Boxes, at Is. l £ d., 2s. Sd., 4s. 6d., lis., 22. and 33s. each. The smallest Pot of Ointment contains one ounce and the smallest Box of Pills foar dozen. Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, Persian, or Chinese. No. 16-4. Owllhad oddiwrth Anwyd puwtt JJ) m,ynyiJ SAYMAH'S BALSAM OF HOIIE" HOUND. SHAG y Ferwch, Amryd Crysrnt, a pfcvfc iffc y >& Treat a.'r T»yrfaint, T aw* ja ato. yn pgfi 1 *rTc.]v>.?w!au dioi 1 hftrch. 'Vua yn liyfryd Vi gsaaa, fsly #1 xod&l ilant yn gyiata ag i rai mewn oed, h-f-r, s. piiarhacjs. «A. ru*M tv raw IimTor TK*tiuos*I4W- Aeport Firs, An 'over, May 29th, 1869. Mr,-1 hkw for 80 £ c« years had yOtlT Balaam of Horo- ionnd lor Mrs. B Webster, and writing to tell yon bow much beneift she has derived She rai con?Wert>d scmur'iptlve, but the Balsam has quits roroxad her, and the Is now quiie rt osg. I have recowwonded FOil downs 3< sruiocaori, and aii have bt-en pkar-od with it. I am YOURS* &C.>—H. B. WKBSTXR, Ui. Hayman, Ohasalbfc PenydarreE, Merthyr. Daas Sir,—Tonr Balsam is of great valne. I have tried >t on bjf children, and dud it moat ciTocttml. J. EVASB, Ohemlai. 18, Calthrope Street, Birmingham. Ab.-When In Swansea, I was recommended by a Obenilst there to try your Balsam, and forapd s^reat' benefit liota it Please send me some Immediately to address. Yonrs truly, J. BAjt.N8i.E-sr. Contractor. To Mr Hayman, Chemlat. i« llli rhoddi nller fawir o dystiolaethau yn profi gwollhad uwy ddefnyddio y BALSAM hwn. ftrcloedlK YUVIG gnu A. HATMAS FferrUydd, Castell- oa5d *c U cat! werthubotoli la. H, 2s. 90. TT un can bo fferyllytid parentis p Caer- dydd Martha. Abexda-, Oaerfyitdidin. K Avwfsxdwert, Lerrrwl.. *'T holl llywyaogaeth. _y ^^x."t"wylwvp,—W Sutton dt' Co., £ <v?olciy ds SoviSt Llundain; Collins <k Ross* r, Pear a ds Co., BriiU; ac &var+s Jç Co., Urpwl. aoCHKLIAO.— Erfynir at i'r cyhopf/i Ry"tner;d eylw fod r eeiriaa Hay^s Balaam of H«rehouad" wedl eu 'lampio ai y bot-jll, beb yr hyn jiW Oen dlru yn wirion- 45.S1—¥ tnas cryn arbedlad wrlh symerj-d f potalUn^yaf L428 AT GLW3TION ABERDAR, HKRTK YE PONTYPRIDD. LIjAJSTELLI, A'R CYLCHOEDI). From W. BADRAM, Canton, Cardiff. I (me day called wit)i » Cliernkt for a box of George's PB«a cod Gravel Pills, and WAS BuppiSed witk what I supposed to be the genuine article. I w&tj gwatiy surprised huwovcr, on opening the payeel, to fiv d that inatead of George's Pills, the cheixdat hiz,6 deliberately cheated las by packing up a #puriom k><JX of Pills. I had the right article however at Canton, and am much betterguinoe I took them. EHYBYDK.—Yn gymaint a bod Uuaws o enghreifftiau twy'lcKirus o fa,rh yif uchod yn cael eu crybwyll wrtiiyf, teiml'.f rwymefiiga-Jth i drfynoethi y cy/ryw, ac h*fyd i rybuddi-i y cjho<-dd, te.l ca byddo iddynt. drwy anwybod- aoth gael en byd-"dMii gymet-yf PILLS n"u POWDBKS a wneutburiad craill o dan y ffugeagus eu b,,d yn 11awn cyrtal o- na 5 gwtll na Georgn's Piles and Uravtd Pills Gtell'r yn hawdd ea ha Snabod a'u gwahania"thu O'tdnvrth nwydcan yr efelycbwyr ÖiwadJar hyn. ganfod enw y das- g^nfydd wr ar Stamp y XJywodraeth, pa uii a rwycaix o am gylch y hlweh. Hirwaun, J. S. GEORGE, M.K. P.S. Morristown, Swansea, Mr. GEORGE.Iq wrl Syr C'ymtraf y cyftcnsdra i'ch cyfirch am y gwelliant mawr y mae tich ? LL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod sr ys wyth miyne,1d yn cael fy mlico gan bOhn yn fv nghylla, teimiad o bwysau yn r.gwaelo.i fy ymys- earoedd. poen dirfawr yn y coluddion, a biirni yn yr ystnmog Yr wyf w di treio amryw feddygon. a gwahancl BILLS, on ■ niehefais ryddhad lioilol o'r poen nell i mi gaul y'PiLLS o'ch eiddo chwi, pef y No 8. Kbag ofn fod ereill yn riyoldef o h«xwydd yr un ptth, heb f->ddwl f«ii finan fod a fvno y PILES a'r colud-lion a'r >«tinmg yi vdwyf yn cymeradwyo eich PILLS I sylw y cyhoadd h=L nn as svdd wodi cael gwaredigaeth a bendith fawr drwy- d|v;-t Yr fiddoch ynfgjnvir, } W. G. JAJNIES, (Gwilym Ddu o W%nt). Dymuna J. E. G. hefyd slw uylw y lluawg at y darpariaethau canlynol. Y mae gand Jo gyf. lenwad mawr (I honynt yn wRfftad ar k> GKOHGB'S TIC M1XTU1 Effeithia y Feddyginiaeth lxon y gwoUmntati I mwyaf gwyrthiol y clywy d erioed son AXU danyut, oddiwrth un o'r anhwyldcrau mwyaf poenns » dirdyniadol, sef Ticdolorw, {Ticdolereux.) Mewnj potelau, Is. 9c. a 2s. 9c. yr un. I GEORGES TONIC WINE. TTchol gymeradwyir y Ddarpariaeth hon i'r gwan a'r isel ysbryd, fel diod ag sydd yn cyeylitu mown ffurf foddhaol, holl rmvxddau cryfhaol 'Port Wine,'ag elfenau iacxhaol y Uysiau hyny a gydnabyddir gan bawb fel y rhai mwyaf; eifoithiol i adferyd ieohyd. Mown potelaa, 1B. 6c. yr Mc <GWLADGAEWR" OFFICE, [ ABEIiBABE. I Walter Lloyd INVITES the attention of the Publice to his i. NEW and SPLENDID STOCK of Bibles, Testaments, Prayer Books, I and Church Services, Handsomely Bound in all the Newest Styles. JESMWYTMAD JJ UAN! MEDDYGIJS'IAETH Y BOBL. WHITE'S &-L&GK O'UBJlAlfT COUGH SYRUP Yw v f,"dfh¡>LLwth a sicraf a ddar- gsnfyddwyj esioed fr gwell-% pesweh, etiwyd, y t?dr.Tfodedigraeth, diffyg a&ad), crygni. coll<«i li<is cUfydsu y gwddf In y gauaf mae yn lawr, ibesweh nosawl, gwrwstaidd, sych, a chogleisiol. Rhydd White's Black Currant Syrup es- mwythad buan; cynorthwya y claf i dafin ymaith bob UysBaft^d)', gun ei alluogi i anadlu gyda rhwyddineb, a chypgu yn dawel a llonydd. Thirlb n?r j tys<iola^tliau ftmsr.'tneclig f& £ phob cortrl. yn goftod atla.a tlfeiikiaa gwesltantol y faddfginia-'th diflaelodig ht n TYSTIOLASTRAR, DTWFBDAR. Eglw.r Cwmin, Meb. 19, 1874. ). 11,1 Syr -Ma-\ eich Blaek Cnir^nl Syrnp rn ddar- bc<?af th ragorol. Y mars wt-di rhoidi mwy o lonyddwch i Bit y.. y tos a gwiunthur r»w< o ka i m' rag unrhyw b-th arall wyf wedi broS.—Yr dddoch, J. R TAYLOR. Y maa canoedd o dy.thlt;,ethau wc-di N1 derbyn. Mfie cyffehwy- yn sSarwJ am dano yn y modd mwyaf cmracladwy. —— Ar werth gan holl gyffeirwyr mewn costrelau am Is 2s 9c yr un, ac yn gyfanwerth gan holl fasr.achwyr patent medicines. Sjlw«r: Mao pob bathaod ar t papyr o amsryl-'h y C'»tr-ii wedi ei Jawuo -i ran" White BvotheiV,^ ac hcfvd yn dwrJJ y if-iriau White's Cough Sirup" yn ar. r6ff-:di<< ar y gwydr Darpared g yn mdg gan WHITE BP-OTHERS C- ffelr- wyr, 7, Guildhaii Square, Caerfyridin. L383 __0.- IEOHYD I BAWB A HYNY YN Re:AJ) TIML IEOHYD neu TUBIIBH BATHS» MmTEYB, TAN LY W YI^DIAKTH MR. T. ATMS Prisoedd,- lst Class, o 8 R.m, hyd 3 p.m.,—2a. 2nd o 3 p.nt. hyd 7 p.m.,—le. For the conYesieooe of travelleris, tradesmen, aad others, drat-claaw will be opened feora 1 till 8 p.m. G wrywod—dyddian I Sun, Mercher, lara, a Siidwrti. M.enj'Wvid—dyddian Mawrfeh & G'ii'c-iier. Plunge & Shower B^tha—OomfortsMb fitted, M. tack. Hot Water Br-sh«—1st Glfttat, b., 2nd 'Class, 6d. j Children to »11 this Baths at hftM prlco. "YR HYN A BROFAIS. 4 Gwnewch i ereill fel y carech i ere ill •wneuthur i chwithau u»edd yr yggrythyr, ac yn unol a'r rheol euraidd hono, yr wyf finau am ddweyd gair wrth y cjhoedd yn gyffrfdiiiol am y lies axiKhraethol ac HT!nisgw.,>'lladwy a geifais yn bprsonol oddiwrth Faddcn Tyrcaidd Mr. T. Atkins, Merthyr, ar Ue3 a ddichon ereili gael drwy wci< uthur yr un defnydd o hono Yr wyf wedidyod^ef poen dirfawr yn fy nghlun gan y "Rheumatism" er ys tair blyn- edd, me wedi treio pob meidygiuiaeth oud pob peth yn profi yn aoeffeithiol i symud y boeu. O'rdiwedd, wedi i bobpetharall fbthu, fethum i'r Baddon Tyrcuidd, yn fwy o gywreinrwydd na? o dciai arall; ond er fy mawr fyndod, wedi i mi fyned dan oruchwyliaeth dyner Mr Atkins ycliydigdroi- n yn ei Pa test Bath," sef adram j^elfyddgssr iawn o'i ddyfaes ei hun, (mynediad i'r hon sydd yn 6c., yr. anr-ibynol ar y prisoedd ereili,) cefais lwj r tvellhad i'm elur, r.ps yw y glun hOJJO mor ddiboen ac mor ystwyth a'r llall yn mhob ystyr. Osd yr hyn sydà. wedi fy eynu. yn nghyd a fyngh) feilJioIJ a'm cydrsabod vw, fy mod V"edi cael g-wellhadi m briiich. Tua 12eg mlynedd ye ol, pan yn gweithio dan y ddaear yn ngwaith Plymouth, c^fais ergyd ar fy mraich. yr hyn a achosodd i mi fod yn aig. alluog i ddilyn fy ugalwedigaeth hyd yn bre. senel. Cymerodd Dr. Probert, Plymouth, gymal penelia fy mre.ich ymaith vn yr ainser hwnw, ac fe we.llhaodd fy mr«ich oddiwrth bob po en eto, yr oeildwn yn aralluog i'w defnyddio mewn un ifordd, IHl'i chodi at fy mhec; ond yr hyn sydd yn rhyf^ddod yw, dIWY ddilyn y "Turkish Bath" am ychydig amser, fy mod wedi cael llvryr wellhad i'm braich, fel yr wyf yn gallu ei defnyddio yn mhob modd, a'i chodi at fy mhen. Yr v yf yn ei theimlo yr mhob modd lawn cjstal ar Hall o ran ystwjthder. Trwy hyn o \sgrifen, yr wyf yn gobeithio y bydd o lee i ereili, i ddyfod ac yfed yr, beiacth o teddyginweth y "Turkish Bath, Metthyr." — Ydwyf, DAVID MORGAN, 1. Canal Square, Merthyr." L. 224 MKDBIGX^lA&fH I BAWB, DOGTGE D W' R-Safy dIed!g er 1&itl PBOFlPBSWa. ALLEN. Moddyg Ymarforol mewn ilysii»as4«*4i. yn ol cynllua. y diweddar Xtx. QotfU;.< UttA ohysaerwoh eisk darbwyilogan dyetto* aethttu gau; f cymftradwyivothau gom\ i aikt ymaxfevol y Proiiesw*: Allen ydyw y tystielaethau, parhaua sydd i'w wolil«ouv»w anghydnwfwrol, y rhai a gyfiawna efe hyd fx- nod wedl l ereill fethu) riiestr o'r rhai a ciiiii en gvekvi yn ei feddygfa, yn 2, Mas-ktt Street, Aoerdare. Y mas ei ystalell ymgynghort yn holio n«illdu«?dig. Yr oriau ei gwno udymchwillae M ddv/fff ac 1 ymgynghori, o 10 yn y bosw hyd 8 yn y pry dnawn. Pob achoalon dtrgolaidd, intiarnmatJon twymynau, y frech wen, ac anhwylderaa y croon, &«., a wellheir ganddo mewn yohyd g ddy ddiau. Oymerir at anhwylderau exonxo wrth y mia. Anionk pob moddion meddygol i waxby* ran o'r deyrnas ar dderbyniad stamps nevt P. 0. Ordets wedi eu cyfeirio i Botauio, TSetabUBliment, L2.23, 2, Market Street Abcrdate, • i'l Gwellhad buan oddiwrth Beswch ac Anwyd. s Piz Mo^DNEY Ewtr—mrni'Trint -irrr nyaamMMM Os ydych yn dyoddef nos a dydd oddiwrth beswch poenus, ac o'r -braidd yn alluoa i siarad, cerdded, neu n-nadlu. dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY At beswch. hen anwyd, byrder anadl, crygni, poeri gwaed, croup, influenza, darfodedigaeth, &c. Y mae rhagoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra, yn gorwedd. Y inae yn gwellhau y doluriaAl a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thrwm, ac wedi ei gymeryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau benditli- ion cwsg esmwytli. Mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o'r diffyg anadl, a rhyddhad o'r peswch sydd yn ei ganlyn. Rhag- peswch ac anwyd, &c., y mae y feddyginiaeth oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iachaol bxian. TYSTIOLAETHAU. Esnvwi/tliad oddivr, %U Dtliffyg Anadl. Gadlys Street, Aberdar. SYR, -Yr ydwyf yn cymeryd y dull hwn o wneycl yn gyiioeddus yr esmwythad a dderbyniais drwy ddefnyddio eich meddyginiaeth werthfawr y Balsam of Honey. Cefais fy nghymell i flreio cos- trelaid o hono, a da genyf hysbysu i mi dderbyn lleshad mawr drwy ei gymeryd. Yr oeddwn yn ami yn methu gorwedd y nos gan dclitlyg anadl. Wedi cymeryd un dos o'ch Balsam of Honey, cefais ryddhad uniongyrchol. Mae anhawsdra i anadlu yn dueddol i mi ar brydiau, end byddaf bob amser yn cael ryddhad drwy gymeryd costrelaid o'ch Baham of Honey. GorpTiwysaf yr eiddoch yn ddi- olchgar,—BEES EVANS. GwcllhcCd oddkorth y Quinsy. 2, Evans' Place, Aberdare. ANWYL SYR, —Caniatewch i mi o'm dewiaiad fy hun gyhoeddi gair o gymeradwyaeth i'ch Balsam of Honey. Bum yn dyoddef yn fawr oddiwrth y Quinsy, a chefais fy anog gan gvmydog i'wueyd cynyg ar eich Baltam of Honey llodedig; rhoddodd i mi esmwythder unior gyrchol, ac yn mhen ychydig ddyddiaulwyr wellhad. yr eiddoch,-T. G. DAVIES. Y Freeh Goch a Pheswch Poenus. 36, Harriet street, Trecynon. Syr,—Y mae .eich Balsam of Honey wedi bod yn effeitbiol iawn yn fy nheulu yr oedd fy mhlentyn yn glaf iawn yii y frech goch, ac yn rhy wanaidd i besychu, rhoddai un doe o'ch Balsam gwerthfawr iddo esmwythad buan, ac y mae yn awr yn berffaith iach. G-orphwysaf yr eiddoch,—THOMAS MALLET, In bottles, Is. lid. and 2s. 9d. each. Ar werth gan y Fferyllwyr canlynol:—Merthyr, W. L. Daniel; Dbv/lais, John E vans; Ilhymney, Franklyn Dixon Pentre Ystrad, B. A. Ceorge Treherbert/B.. T. Jones; Mountain Ash, A. James; Neath, Hill; Swansea, J. Davies; LJanelli, J: Hughes Maesteg, W. B. Williams Pontypridd, John Davies; Caerfyixldin, Smith; Pontardulais, Hinds Aberteiii, Jones St.' Clears, Williams; Blaenllechau, Thomas; Narberth, Havard; Treforis a Clydach, T. E. Thomas; Brynmawr, A. M. Jones. Cyfanwerthwyr. — -William Mather, London; J. A. Koper & Co., .Bristol; T. Ackennan, Bristol; Barclay a'i Feibion, Llundain. The above Title is Copyright, and Entered at Stationers' Hall, Lo-ndon: and every Bottle bears the Government Stamp, without which none is genuine. I'w cael yn uniongyrcbal oddiwrth y gwneuth- ] urwr mewn costrelau, am Is. 4c., a 3s., mewn llythyrnodau. Achubir Uawer wrth brynu y costrelau mawrion. Darparedig yn unig gan D. WILLIAMS, FFKBYLLYDD, 1197 GADLYS, ABERDAR. JJ a V I S & BOK;j, Watchmakers, Jtwelfera, Silverai/iif-ha, Optietan*, <f°-» 4"c-> 6, Gu.ilt'tf:all ^qu^ro, Oarmarthou., Ø,l.\(' 8, New Street, 3P»«»th. DA TIES & SONS' WATCH ES to scit «,* of purchaaor^, WATCHES of the best Fitiglisa aod fot eittfi make. GOLD PATENT F, R S from ;e I (p SILVER PATBT-'T LKVKRS !:It ,£,4 *»• *5 fts., up to flO 10s. GOLD GKNEViLS, a t X-, 4 4 £ 5 5a., rq tl' ilii 10a SILVER GENEVES, at I-P, 10s., £2 :h. £ S 8s., and upwards. risAVIKH & SONS; WATCHES alir,y r«3»dy far the pocket, being- fikitfuHy timed IInd adjusted. IrizeDAiiig purcha»«ti, iBi-e respectfully assured that they eaouot <1, better than fiend to us for a Watch, whj«f; wiil be for-warded to any address on rtilell of Post-office Order. F^AYIKS & S02?S'CLOCKS of dm oriptioa, JewpHsry of thf K-eweat. de Bigua, Silver Goods in great variety, Elector plate of thft best descri^fion. r^AVIKS & S0.NS'.STOCK of SPECTa *>■* CLES ooxr-pytses kiads l» Gold, Steel, and Shell frames. -Special ''atteritior is invited to our Stock of MEN IS US LF.NSRS, This form of Lense was suv R"ted by thf celebrated Dr. WolhAston,; its peculiar form ad.iia of a more accurate focus of the siae rays of lighr. being obtaino/, wK,e'«y obviating any strain or fatigue tc the wearer. They are fitted to pantoscopir straw-colou! sti-e rames, and present » light and eletrautforvn of Spectacle.—Frit e ill Pebhlfts. 10s. Wd,; Glass. 4s. I'v AVIES h f'0>S it-pair an ktn<1* of Vfctcbw, Clockc JU Jbwollery, Pis to. See., in the bwt mannw. 1216 M- W M, Si if A *r. Mannifficturer of all kinda of MINERS' SAFETY I.AJCP8, And sole-maker of his Patent Improved GLASY Lftaay, With Elastic Gl&81 lUng, Whioh aclrait6 ol the expansion of the gkgm the riak of breakag6. Fricas 'and Desig-n# on application for QSMNTITWS. CAMimiAN MP WOEKS, L 262 T, Cardijf htraeit ABMRliAHh GLENFIELD. GLENFIELD. THE ,V. QUEEN'S -v;$ LAUNDRESS SAYS THIS STARCH 13 THE BEST K'. SHE EVER USED. 92 L. GLENFIELD. GLENFIELD. S'V Y DDF A.'RG ViI.ADGAR WR Am bob mfoth o ARGRAFFWAITH ibad gWYDDFA'R Q.WLAD3AEWB Am Circulars. BillheadSj a Chardiau. SWYDDFA'R QWLADGARWR Am bob matli o Daiferutu CyfrlfoB, Rhe an Oyaidoithasau Dyjagarol, &e. gWFDDFA'R GWLADGARWK Am Hysbyaleni o boh maiiitioa, ac yn mhob lliwiau. gWYDDFA'R GWLADGAHWR Am Lyfrau Jffiwyddioix o bob math am y prisUu Isalaf. SWYDDFA'R GWLADGARWR Am. Ge?ddoria<th TR tj* nea Nodiant a'r Tonic Sol-ffa. < gWYDDFA'R Q.WLADGARWR .) A-ilV- i AM 3« .1*1; in*? LYFRAU CYFRIFON, >>U £ '%■• PAP Y R Y S G IÜ FEN tr, ¡ 7 :-ris-a wv EKYELOP.ES, t1)f (I t.f¡ \A "v KEWYDDIADURpflT, t 1 'IvMh: ■■ Af ■- 4. "r, GWEITHIAU BARDDONOL J WILLIAMS' PONTARDAWE \) .1" Jl ,Æ1\ '1 dUÂÅ 'ff I WORM LOZFANGES. Maent yn oaal aa gworrhfawryg! gam rieiai to an o'r i.endithioxi mwyaf & r-«;id^d eriodd gaDa 4-io Ef yr hwn sydd ya tywdlt bob bouditii u ddyuoitj-w. Maent yn hoUol ddfeiwed « dyogdl l'r plentyn tynarfcf, ac or byny) mor offeifchiol I dd;viysiij'io a bwrw Idytigyr ailao, fai y rnftent uihwn modd fcsilwcg yn oaei eu vn Peddyif. mnieth berffaith natur at ooh Math o Lyryyr. Kis gallwn byth ddywadyd ;111 lhy OdA am -Idyfehftt Worm Lozenges WiJllatns Pontar ?awH ohurwydd a d a-li<Miodd lyfrau yr (twtSwyr trieddygol enwocaf, ond a ch fo«.d ddim ynddyns 1 »u>b I b-A-r^ns Kfo » cyrfyrto4ft paa y cysgat et iiU; efe a chwitt dd %<? a datour rnxfef syl'yeddau cyuyrchloti y dwyxaaa lynli?uol, yn emwodie rhat a berthyna; t i gfefydaa Ptartt, ptn d'ettJHtm .tM<tt<m harnser mown siarad ofar, ae o'r <Uwsd<! of« a <ld*rg* fyd.u>i y ptlrl a chwe-nfch.it, m-iddyglai».i<i,JU iyataaol b irffatth d-' niwed f'r olentyn, tc drtiuyaral brti .r.c.bo8, ol fydau plani ond ar trfUat, iit) KO"ti0aiJ hyay at tywfG tddo ef; nt bu byw yu hit t fwynhac ubd ei (^udyglalMtfe wrthtawr, ottt: on farw. a ga.;awo«ld at d4aigsaiy<tdie^ ei ondd C(jne«ilaethau djiodol. l AIiWYDDION,-in' ,"r Gelltr yn hawdd ftdrAa^od 1'1Io1) fllnls M lyagyr tim- rai o'r arwy.Sdion canlyaol. soi ofcwaut niweidiol n4 twytf, drtiwllyii, byih«>M«dftu uxrion, poaxi»u YilT ofBv a'r pen, maftad y danmV, mewc plgo y ti-wyov jSaiea wynet) a chenedd yu y Uryald, cai«dwcti a ilawadid I, boi, » ^hoenaa cn-wc.0' ■r eit.hlft i, p-j irch byi a aych, tynouadj y torfl, twyrnyn arut n cuurt idan pulse afrviolaUdd, a weithlaa l iwygi.ixi dirdynol, fco'tmMo-uiJ ya acho"i marw- ola tk ddi«ymwt,h, a twrn. ac y tad yu nghftch f rhet (o.nusi y rhat yn fy iych a buravu tddynt gael u gyrnor yd yu lie clwyfuu y alarchogliin {piles J Dari.»erir hwynt yn f dyfo;lol gyd,f ,golaJ a'r nwoftw mwyaf, gan J. DA VIES, Family & Dispeosing Chemic^' High Btroetj Swansea. I Vr hwn a bryjiodd y gyfarTrydiSeb freceipt) WielddloL gwerthir y Toiaenaa (Lotengesj hyn gan f rhan twnS a Fforyllwyi j Deyrnas yn oi 0^c., la. lie., a 2». Sfc. y biwoh. A rbedtr cryn lawar wrth bvyna y dOgnaa mwyal, galltv ca.il drwy f Post. n I I Cs' -f' ■' ¿./ A phoi) Teisau w»<Sl oi nod! fe! k ~n:—"J. WILLIAM. Pontardawe," ohecwyd-l f maa y fuxehnad yn UUalrio ag ffolyi-h-.iidac. Mae'r gelrlaa "MlLLIAMS' WoRM Log. EKGBS wfldi fcrstfaffn ar Stamp y JLlfwodrwth. 2. Wo'esley Placs, Tow r K ■»><! -ishton P, rk Birmirg- liam My i 27a n 1874. Anwyl Syr,-M%(! genyf ferch echan lair thvydd a hiner ..eu. Di'ojd todft am dawy flyn (I; o i iwrth tapeworms. Yr wyf wedi gwneyd prawf obobcynghora. meddyg niaetli a Fyflwynwyd i'm t-yl-. Bum yn ei meddyginiaeih* fy hun am am er, gan roddl iddi urpftntine a (aqcr oil, ond heb yr un effaith daionis. Ond ar 01, hoddl iddi ddau fly, haid yn un g o Williamcils Poii i. ardawe W. rm Lozenges gwaredodd ddwy lyngy en- un yu bum; ar llaU yn bedair tr edfedd o hyd. Ystyrl- wyl y bc aswn wedi arbed traul, pe rhoddaswn bum punt am un blycliaid ar y cyn af Byddt rnl yn wa iadol el canmol Galla ^ddango > llyngyr os bydd rhyw rai am broil hwn.—Yr eidd ch,—X,\ SHAW,—Mr J. i)aviei. I (TWLA.DG-A.HWE, Printed by BtaMl Power, fend I'libiishwd by tke WALTifiU LLOYD, it bin Benefit Prindag Ofuoo, Canon Street, Aberdartj in the uounty of G-lamf)tgan.. FEIDAY, February 18thJ .18|.$-V .r'