Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Araeth y Frenines.

News
Cite
Share

Araeth y Frenines. ADDAWSOM yn ein rhifyn diweddaf osod yr araeth hon yn y rhifyn presenol. Darllen- wyd hi gan yr Arglwydd Ganghellydd fel y canlyn :— Fy ARGLWYDDI A BONEDDIGION,—Gyda boddineb mawr yr wyf eto yn syrthio ar gynorthwy a chynghor fy Senedd. I Y mae fy nghysylltiadau a'r holl alluoedd tramorawl yn parhau i fod o nodweddgyfeill- gar. Y mae y mudiad gwrthryfelgar sydd wedi ei gario yn mlaen yn ystod y chwe' mis diweddaf yn y Talaethau Tyrcaidd, Bosnia a Herzegovina, yr hwn y mae milwyr y Sultan hyd yn hyn wedi bod yn analluog i'w der- fynu wedi enyn sylw a dyddordeb galluoedd mawrion Ewrop. Ystyriwyf yn ddyledswydd ■arnaf i beidio ymgadw o'r neilldu oddiwrth yr ymdrechion a wneir yn awr gan lywodr- ,aethau cyfeillgar, y rhai a unant i geisio adferu heddwch yn y rhanau terfysglyd ac yn unol a, hyny yr ydwyf, tra yn parchu annibyniaeth y Porte, wedi cyduno i anog ar y Sultan y rhwyddineb o fabwysiadu y cyf- ryw fesurau o ddiwygiad gwleidyddol ag a wna symud ymaith bob achos rhesymol o anfoddogrwydd ar ran y deiliaid Cristionogol. Yr wyf wedi cyduno i bwrcasu, "yn unol a'cli cydsyniad, y cyfranau a berthynent i Khedive yr Aipht o Gamlas Suez ac yr wyf yn dibyn.u yn hyderus am i chwi fy ngalluogi 1 gwblhau trafodaeth a, pha un y mae budd- 17, ianau y cyhoedd yn clal cysylltiad agos. Derbyniwyd y gohebiaethau a gyfeiriais at Lyw odraeth China, mewn cysylltiad a'r ym- -osodiad a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiweddaf ar y genadaeth a anfonwyd o Burmah i'r Talaethau Gorllewinol, wedi cael eu derbyn mewn ysbryd cyfeillgar. Y mae -amgylchiadau yr ymosodiad adfydus yn awr yn destyn ymchwiliad, yn yr hwn yr wyf wedi tybied yn briodol i ofyn am i aelod o fy 11gwasanaeth Dcliplomyddol gymeryd rhan. Yr wyf yn aros i gael ffrwyth yr ymchwiliacl -hwn, dan yr argyhoeddiad trwyadl y bydd iddo gael ei ddwyn yn miaen yn y fath fodd ag i arwain i ddarganfyddiad a chosbedigaeth y troseddwyr. Gosodir papyrau ar yr holl bynciau uchod ger eich bron. Yr wyf yn dra diolchgar am yr iechyd parhaol y mae fy anwyl fab, Tywysog Cymru, wedi ei fwynhau yn ystocl ei daith trwy India. Y mae y serch calonog a'r hwn y derbyniwyd ef gan fy neiliaid Indiaidd, o bob dosbarth a chenedlyddiaeth, yn sicrwydd. i mi eu bod yn ddedwydd dan fy llywodraeth- iad, ac yn deyrngarol i fy ngorsedd. Ar yr adeg y trosglwyddwyd Llywodraeth- iad uniongyrchol India i'r Goron, ni wnaed linrhyw ychwanegiad fFurfiol at ddull na theitlau y Penadur. Yr wyf wedi barnu yr amser presenol yn gyfleusdra addas i gyflawni cl y diffyg yma. Y mae y wladweiniaeth ddyngaroll1 goleu- edig a gyson clclilynir gan y wlad hon, mewn rhoddi terfyn ar Gaothwasi,eth o fewn ei thir- iogaethau dibynol ei hun, ac mewn diddymu y Gaethfasnach trwy y byd, yn ei gwneyd yn bwysig i ymddygiad y Llongau Cenedlaethol Prydeinig yn nyfroedd cyffiniol Gwledydd Tramorawl, i fod yn unol a'r egwyddorion mawrion hyn. Yr wyf, gan hyny, wedi rhoddi cyfarwyddiadau er ffurfio Dirprwyaeth Freninol-i archwilio i bob cytundeb cyng- reiriol, ac ymrwymiadau cydgenedlaethol ereill mewn cysylltiad a'r pwnc hwn, ac i'r holl gyfarwyddiadau a roddwyd o bryd i bryd i'n swyddogion llyngesol, gyda'r amcan o sicrhau pa un a ddylid mabwysiadu unrhyw, foddion i ddyogelu ein llongau a'n swyddog- ion mewn gwledydd pellenig awdurdod hel- aethach er dyogelu yr hawl o ryddid presenol. Dygir mesur ger eich bron er cosbi caeth- fasnachwyr y rhai ydynt ddeiliaid i dywysog- ion brodorol India. Y mae amgylchiadau fy Ymerodraeth Drefedigaethol, llwyddiant cyffredinol y rhai sydd wedi parhau i fyned yn mlaen, wedi derbyn cyfran helaeth o fy sylw. Bydd papyrau o bwys a dyddordeb cyn hir yn eich dwylaw, yn dangos gweithrediadau gyda goIwg ar Gynadleddo Drefedigaethau a Thalaethau Affrig Ddeheuol. Y mae llofrnddiaethuohel-swyddog yn sefydliadau y culforoedd, tra yn gweithredu fel Gweinidog Trigianol mewnTalaethFalay- aidd gymydogaethol, a'r afreoleddiwch a ddilynodd yr t, ymosodiad hwnw, wedi gor- chymyn ymyriad fy milwyr. Yr wyf yn hyderu fod y gweithrediadau sydd wedi eu cario yn mlaen gyda medr ac ymdrech, er nid lieb golliad rhai bywydau gwerthfawr, wedi ,effeithio trefn, ac ail sefydlu dylanwad cyf- iawn ac awdurdod y wlad hon. FONEDDIGION TY Y CYITREDIN,—Yr wyf wedi cyfarwyddo i amcan-gyfrifon y flwyddyn hon i gael eu darparu, a'u cyflwyno i chwi yn ddioed. Fy ARGLWYDDI A'M BONED OIGION,—Dygir ;ger eich. bron yn uniongyrchol fesurau er rheoleiddio Llys Terfynol yr Apeliad1111 i'r Deyrnas Gyfunol, ac er diwygio cyfreithiau y <ma snach-longau. Cynygir deddfwriaeth mewn perthynas a'r prifysgolion ac ag addysg elfenol. Gelwir eich sylw hefyd at y Gweithredoedd yn cyfeirio at gauad i mewn y Cyffredin- .ieusydd (commons), ac at fesur er dwyn oddi- amgylch gynildeb ac effeithiolrwydd yn llyw- odraethiad carchardai, ac ar yr un pryd i -ysgafnhau beichiau lleol. Cyflwynir mesurau pwysig ereill i'ch sylw, fel y caniata amser y Tymhor, ac yr wyf yn I gweddio .oar i'ch ymgynghorfeydd, o dan 'ddwyfol fendith, gael eu dilyn gan dded- wyddwch a Soddlonrwydd fy mhobl. -u.

[No title]

Guilelimus a'i Suddas-glychau…

GIBEA, BRYNAMAN, A'R ANEBGHlAD…

MYFYR A'I ANWYBODAETH.

TJNDEB PONTABDAWE, A PIILWYF…

Y CYMBO GWYLLT .A'R EGLWYS…

IEISTEDDFOD ABEBAFAN.

ODYDDIAETH MAE ST EG.

[No title]