Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

STOCKTAKING SALE OF DRAPERY, AT nEE. LEWIS'S, 11, Commercial Place, Aberdare. SHOW-EOOMS to be CLEARED at desperate Prices. 2000 yards BLACK SILK, extraor- dinary cheap. A lot TAPESTRY CARPETS, 2s. 7 id. Regular price, 3s. 6d. ° 1 1243 To America. [ GUION LINE.-UNITED STATES MAIL STEAMERS.—One of the following or other first-class full-powered STEAMSHIPS will be despatched from LIVERPOOL TO NEW YORK EVERY WEDNESDAY. Captains. WYOMING PRICE WISCONSIN .Freeman IDAHO Guard NEVADA ^J?VES MONTANA Beddoe DAKOTA Forsyth UTAH Beverley CALIFORNIA Marshall Calling at QUEENSTOWN the day following to embark passengers. RATES OF PASSAGE FROM LIVERPOOL TO NEW YORK. Cabin .10 to 17 Guineas Intermediate .7 Guineas Steerage Passage to New York, Boston, and Philadelphia B5, including a plentiful supply of provisions, cooked and served by the Company s stewards. Passengers forwarded to all parts of the United States, and Canada; also, to San Francisco, China, Japan, India., New Zealand, and Australia, by Pacific Railway and Mail Steamers, at lowest through rates. These Steamers carry Surgeon and Stewardesses free. Passengers are recommended to obtain their Tickets from our Agents before leaving home. For Freight and Passage apply to Guion and Co.. 11, Rumford-street. or 25, Water-street, Liverpool; Crrinnell and Co., 7, Leadenhall-Etreet, London; or James Scott and Co., Queenstown; and for passage only to the Agends.—Rev. W. Harris 16, Harriet St.'Trecynon; J. Callaway, Outfitter, Mountain Ash; W. Thomas, Ry. Station, Glyn Neath; Owen Morgan, Morgan St. Pontypridd; and Owen Thomas, Temperance Hall, Aberdare. L369 Brynfterws, Lianedi CYNELIR EISTEDDFOD yn y lIe uchod Dydd Sadwrn, yr lleg o Fawrth, 1876, pryd y gwobrwyir yr ymg-eiswyr llwyddianus mewn Cerddoriaeth ac Adroddiadau. p.-if Ddarnau Cerddorol. ■ I'r Cor, heb fod dan GO mewn rhif, a gano oreu infor hawddgar.„yw. dybebyll," (J- Parry.) Gwobr, £ 10. • I'r Cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano oreu, Y Blodeuyn olaf." (J. A. I46y&). Cwobr, £ 5. Rydd enwau y Beiraiaid, a'r gweddill o'r tes- tyna/n, i'w cael yn y programme, ac i w cael am ddwy stamp gaii yr Ysgrit'enydd. DAVID DAVIES, 1223 Park, Cross Inn, R.S.O. Arian. DYMUNA BONEDDWR, a chanddo gyfalaf segur, roddi ei fenthyg ar fyr rybudd i foil- eddwyr, masnachwyr, ac amaethwyr, ac ereill (gwryw neu fenyw), yn preswylio yn uurhyw barth o Gymru neu Loegr, yn symiau o £ 10 i £ 500,_ ar note of hand. Dim yswiriad bywyd na threuliau cyfreithiol yn angenrlieidiol. Danfonir pob man- ylion gyda throad y Post, ar dderbyniad llythyr yn cynwys llythyrnod, ac yn nodi y swm ddymunir fenthyg, wedi ei gyfeirio i MR. A. BRADBURY Jty preifat), 161, Walworth-road, London, S.E. Ni wrthodir unrhyw gais didwyll. Telerau o 5 y cant. Gellir ad-dalu drwy archeb ar y llythyr-dy. 1234 Money. A PRIVATE GENTLEMAN, with surplus capital, is willing to make prompt advances to Gentlemen, Tradesmen, and Farmers, and others (male or female), residing in any part of England and Wales, from £10 to £ 500, on note of hand. No Life Assurance or Law costs. Full particulars by return of Post by sending a stamped directed envelope, stating amount, to Mu. A. BRADBURY (private house), 161, Walworth- road, London, S.E. No genaine application refused. Terms from 5 per cent. Repayments deceived by P. P.O.. 1234. Attcin ofr Wasg, Y Glust a'r Tafod: SEF RHANAU o'r Ty ydym yn byw ynddo yn nghyd a Thraethawd ar Ddyn yn Ben. Gan y Parch. ROBERT EVANS, Aberdar. I'w gael gan yr awdwr, pris 6ch., drwy y post Chwech a dimai. 1220 Honey. MONEYS—Various Sums to Lend on Leasehold Security. 'Apply to W. Beddoe, Solicitor, Aberdare. 1055 Ysgoldy Brytanaidd Clydach. I CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod C Dyddi SADWRN Y GROGLITH, sef EBRILL 15fed, 1876. Prif Ddarnau Corawl. 1. I'r Cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn. oreu Clyw, 0 Dduw. fy llefain," gaii D. Jenkins, Trecastell; gwobr, ,6p. 2. I'r Cdr, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Glartrboadda," o'r,- Ychwanegiad, ^leuan Gwyllt); gwobr, 2p.M Ceir manylion pellaeh drwy anfon tair stamp s- dimeu at yr ysgrifenydd, JOHN THOMAS, Assorter, 1258 Ynyspenllwch, Swansea. I t!' f 1J n ,;r.' tr- cbh- £ & lollad avrii a'u-/A C" v' '"J Mnm' MMWS '■ ■' ■>•>■■.•-> Jones.t< Yn parhau SipUl j WERTHU ALLAN Am BEDWAB DIWENOD AEi] DDEG "v Etc, o I)YI)I) SADWRN Nesaf^ •" :-L 'IL '• •" Y\ ■ ■ V Y Bargeliaibii gareu ar ol- .1" 1245.- ..i .t. i!' '• ■ • n .C it7'. -el x:U i .ClUV/AJOK^i J aibvift 1 ^vVVtS^EWYDD I>A I BxVWB £ VAN LLOYD, D APER, abeeaman, -0r .rlJ:íW Begs to Announce that he is going to :continue Ms Oreut Sale of DRAPERY FOR A FEW DAYS^LON^EET^ <•> '.ifH < That all may avail themselves of tlic a v 11. •: v.- :'i « ViiZOO PX& Vts i-J: ■ ^r,eat '.BargfainSs- .LL • Inventor of the CHEFFIONIER ORGAN. g H p ('-1 o ê H PA W' CHEFFIONIER ORGAN. THE Aberdare Harmonium Manufactory. B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of the Cheffionier Organ, RESPECTFULLY thanks the Profession, R Clergy, Gentry, and the Public in general, for their kind patronage in the past (having sold over 400 Harmoniums and Cheffionier Organs), and hopes to have a continuance of their favour. Trade supplied with all kinds of fittings. j'sPianoes, American Organs, and Harmoniums by. Alexandre and Christophre et Etienne always in stock at maker's prices. Harmoniums repaired on the shortest notice. Harmoniums and Organs supplied to Churches, Chapels, and Good Templars on easy terms. Experienced workmen always on the premises. SHOW ROOMS—6. Gadlys Head aDl 5, Per- severance Row, Aberdare. Testimonial from Professor Parry (Pencerdd j Atnerica.) University College of Wales, Nov. 20, 1875. Fellow Co-Liiitrymeii-I have much pleasure in recommending the Cheffionier Organ for its mellow and pipe-like tone, and.for its external.appearance Wishing the maker all the patronage he deserves, I am, your humble servant, JOSEPH PARRY. Catalougeand list of Testimonials on applica- tiOlL Temperance Hall,' Tredegar. .V CYJNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod DYDD LLUN, EBRTLT, 3YDB, 1876, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Cerddoriaeth a Rhyddiaeth. Prif Ddam Coraid. I'r Cor, heb fod dan 80 mewn rhif, a gano oreu "Worthy is the Lamb" a'r Amen Chorus," o'r Messiah, Gwobr 20 gini, a 3 gini i'r arweinydd. Llywydd ac Anvcinydd. PARCH. E. EDMUNDS, ABERTAWE. Beimiad y Getrddormeth. MR. R. REES (EOS MORLAIS), ABERTAWE. Accompanyist. S MR. G. G. GOLDING, TREDEGAR. Yn yr hwyr, cynelir CY'NGHEUDD MAWREDDOG, pryd y cymerir rhan ynddo gan Eos MORLAIS, Mu. JAMES SAUVAGE, R.A.M., Llundain, MIST* GRII'FITHS, Caercb'dd. ac eicgjll, Am fanylir»ii pellach gwel y programme, i'w gael gan yr Ysgrifenydd am geiniog yr tin, trwy y post, dwy geiniog- JOHN EVANS, 1194 '■■■•; 1, Picton Street, Tredegar 1194 1, Picton Street, Tredegar Temperance Hall, Merthyr Tydfil CYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG, yn y lie uchod DYDD LLUN Y PA8G, Ebrill 17, 1876, pryd y gwobrwyir ymgeiswyr llwydd- ianus mewn Cerddoriaeth a Barddoniaeth, &c. 1. I'r C6r, heb fod dan 100 mewn rhif, a gano yn oreu, Teyrnasoedd y ddaear." Gwobr, 30p. 2. I'r C6r o'r un Gynulleidfa, heb fod dan 40 mewn rhif, a gano yn oreu y Cwmwl," o waith Gwilym Gwent, Hhan 1 a'r 2, o'r Gerddoifa. Gwobr, 8p. 3. I'r C6r o Blant a gano yu.oreu, "Follow your Leader, or onward," No. 118, vol. 10, April, 1875. Caniateir i wyth o rai mewn oedran i ganu gyda y Plant. Gwobr, 3p. 4. Am y Farwnad oreu i'r diweddar Barch. R. Ellis (Cynddelw): Gwobr, 3p. '3s. Bydd y gweddill o'r Testynau i'w cael yn y Programme, i'w gael gan yr "Ysgrifenydd am gein- iog, drwy y post,, ceiniog a dimai.' Beirniad y Ganiadaeth—-J. THOMAS, Ysw., Llanwrtyd. Beimiad y Farddoniaethf Rhyddiaeth, a r Adroddiadau—Parch. D. T. Williams (Tydfilyn), Merthyr. JOHN VAUGHAN, Pentrebach Cottage, Merthyr. Ysg. 120G At d'-irjiioad wmtawe a'r Cylch- oedd. DYMUN A W. GRIFFITHS, Llyfrwerthwr, Clydach, hysbysu y gwerthir ganddo y Peirianau Gwnïo goreu. Y telerau yn rhwydd, a phob dysg yn rhad. Anfonir Catalogue' yn cynwys y prisoedd a'r holl failylion.ond anfon at W. GRIFFITHS, Bookseller, 1264 Clydach, near Swansea. Tabernacl, Pontardulais. CYNELIR y Bedwaredd 'EISTEDDFOD FLYNYDDOL yn y capel uchod DYDD GWENER Y GROGI,ITH, EBRIJ;,t-14, 1876. Beimiad y Cany,—Mr. W. T. REES (AJawDdu), Llanelli. PRIF DDARN. Mor hawddgar yw dy bebyll" (J. Pariy). Gwobr, Hp., a. Mftroryome {fwrerth lp. 10a. Lr Arweinydd. • 1 Y mae y programme yn Stvr yn bayod, pris lc., trwyy post, lfd. HENRY JAMES, Ysg.' 1 Upland Hoi^se, Pontardulais, R.S.O.' -I23^t Salem, Cwmyfelin CYNELIR EISTEDDFOD Fawreddog yn y lIe uchod dydd LLUN, Mehefin 19, 1876. Prif Destyn Coraicl. I'r Cor, heb fod dan 60 mewn nifer, a gano yn oreu "Teyrnasoedd y ddaear," gwobr 20p. Bydd y gweddill o'r testynau i'w cael yn y programme, yr liwn sydd i'w gael gan yr Ysgrif- enyddioll am geiniog, drwy y post ceiniog a climai. Y sgTifenJrddion, EVAN MORGANS, LEWIS JONES, 1233 Cwmyfelin, TrQedyrhiw, Nr.'Merthyr. Cyhoeddiadau Newyddion Hughes and Son, Wrexham. LLYFR DADLEUON; Sef darnau addas a dyddorol at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Amlen, Is. SWN Y JUWBILI, neu Ganiadau y Diwygiad; yn Nodiant y Tonic Sol-ffa. Gan y Parch. J. Roberts (Ieuan Gwyllt). Rhanau 1, 2, a 3, Pris 3c. yr un; neu y tair Rhan yn nghyd mewn Amlen, 9c. Llian, Is.- YR HYMNAU YN UNIG; Mewn Amlen, 3c.; Llian, 6c. Yn awr yn barod, Rhan 4, yn cy- nwys HYMNAU A THONAU YCHWANEGOL Mr. Sankey. CERDD'OR Y DEML Sef Hymnau a Thonau at wasanaeth y Temlwyr Da. (Argraffiad Newydd). Pris, 6c. ALEGORIAU CHRISTMAS EVANS Gan y diweddar Cynddelw. (Argraffiad Newydd). Mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. LLAW-LYFR Y BEruL; Gan Dr. Angus. Argraff- iad newydd a destlus, -edi ei gywiro. Ystyrir y llyfr hwn o werth anmhrisiadwy i'r Myfyriwr Ysgrythyrol, ac y mae y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel Class Book yn ein Colegau yn ddigon o sicrwydd am ei werth. Mewn Llian, 10s. 6c.; Haner-fhwym, 12s. GEIRIADUR YSGRYTHYROL CHARLES Argraffiad Newydd gyclag Attodiad a Gwelliantau, gan y Parchn. L. Edwards, D.D., a D. Charles, D.D. Mewn 20 o Ranau, Pris Is. yr un; neu yn Rhwym, Croen Llo, 25s. LLYFR TONAU AC ElIITNAU; Gan Stephen a Jones: wedi ei gyd-rwymo a'r COHGANATJ. (Nodiant y Tonic Sol-ffa). Llian, 3s.. DEUDDEG o ANTHEMAU; Yn yddau Nodiant, gan Alaw Ddu. Pris,—Hen Nodiant, 3s. 6c.: Sol- ffa, Is. 3c. • 1 CANEUON;—"O tyr'd yn ol fy Ngeneth wen," YmAveliad y ijardd," Yr Hen Lane," "Y Mud a'r Byddar." Pris 6c. yr un. Y MEDDYG ANIFEILAIDD; Gan John Edwards, Caerwys. Cynwysa GyfarwyddiadauMeddygol at Haint y Traed a'r Genau. Pris 5s. CANEUON DERWENOG, Pris Is. (Yn y Wasg). 1179 Turkish Baths, Neath. Ladies on Tuesdays only. Baths open from 8 a.m. till 2 p.m.,—2s. Ditto from 2 p.m. till 8 p.m.,—Is. Invalided, taking a course of 12 Baths,—10s. Warm or Cold Water Baths,—6d, 1109 W. J. RERS, GENERAL PRINTER, BOOKBINDER, &6.: LANDORE, NEAR SWANSEA. Posters, Handbills, Tocynau a Phrogrammes at Eisteddfodaru, &c., am y prisoedd iselaf. Pamphlets, Rheolau, Marwnadau, a phob math o Lyfr-waith yn ddestlus a rhad. Pob mnth o Argraffwaith yn Gymrac g a Seisneg, W, J. ItEES" ARGRAFFYDD,. LL YFE-R WYM YDD, dc-, 1157 GLANDWR, ABERTAWE. Drill Hall, Newbridge, Mynwy. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie ucliod,. DYDD LLUN, CHWEFROR 21ain, 1876. Y Ddofi-iian C'aiddorol. 1. I'r Cor, heb fod dan 40 mewn rhif, a, gano oreu "Hallelujah Chorus," Handel's Messiah, Gwobr, 10p., a Metronome gwerth 2p. i'r arweinydd. 2. I'r Cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano oreu Let the Hills Resound," gan Brinley Richards. Gwobr, 4p., a IJcdon gwerth lp. i'r arweinydd. Mae y programme, yn cynwys pob manylion pellach, yn awr yn barod, ac i'w gael am ddwy stamp gan yr Ysgrefenydd, MOSES HARRIS, Newbridge, 1219 Near Newport, Mon. o e r d d 0 ria et h' Newydd: Yn awr yn barod, pris 4c., Llawehydd y gwanwyn: RHANGAN I T.T.B.B., gan Prof. W. A. Williams (Givilym Gwent),' America. I'w chael gan y cyhoeddwr, CYNALAW, Briton Ferry. Ail argraffiad, yn awr yn barod, o Cymru, gwlad ein tadau: Can a chydgan, yn y ddau nodiant, gyda geiriau Saesoneg, a Chymraeg, pris 6c. Rhydd ein cerddorion y ganmoliaeth uclielaf iddi; gwerthwyd yr argraffiad cyntaf (yr hwn a gyhoe<Jd- wyd dechreu y fiwyddyij hon). er ys m.isoedd. Hen Walia, gwlad y gan: Can a chydgan, 4c. I'w cael gan yr awdwr, D. L. JONES (Cynalaw) Argraffydd a Llyfrvverthydd, Briton .• 1210 Yn ngwyneb haul a Ilygad goleuni." MUSIC HALL, ABERTAWE. BYDDED hysbys y cynelir EISTEDDFOD 3 FAWREDDOG DYFFRYN TAWEyny l N euadd uchod DYDD GWENF.R Y GROGLITH, j Ebriil 14eg, 1876, dan nawdd rliai o brif fonedd. igion yr ardal, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Caniadaeth, Cliwaroadaeth, Barddoniaeth, Areithyddiaeth, &c. 1. I'r Cor, heb fod dan 100 mewn rIlif, a gano yn oreu Woriny is the Lamb," o'r Messiah. Gwobr, £ 30. 2. I'r Cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan SO [ mewn rhif, a gano oreu Gwalia Wen," (D. Jenkins, Trecastell.) Gwobr, £ 12. Jenkins, Trecastell.) Gwobr, £12. 3. I'r Cor, heb fod wedi cnill clros £ 10 o'r blaen, a gano oreu Then round about the starry r throne." Gwobr, > 8. t 4. I'r Cor, heb fod wedi enill dros £ 5 o'r blaeu, a gano oreu "Nant y Mynydd" (J. Thomas). Gwobr, k4. 5. I'r Seindorf Bres a chwhteuo oreu unrhyw ddarn o'u dewisiad eu hunain. Gwobr, £ 6. » Y mae enwau y Beirniaid, a phob manylion, i'w gwelcd ar yr Hysbyslen, i'w chael am y pris arferol gan yr Ysgrifenyddion. Yr eiddoch dros y Pwyllgor, T. WILLIAMS (Efell Trefor), ) Morriston, Swransea, > Ysgn. W. G. JAMES, Mill House, eto, ) The committee of the Swansea Choral Society offer a prize of £5 5s. for the best Anthem in com- memoration of Dr. Livingstone. Words to be had of Sir. R. J ones, Wind Mill Terrace, Ivilvey, Swansea, to whom compositions must be for- warded by March 20tli. Adjudicator's name to i follow. 1201 Temperance Hall, Aberdar. 0 dan nawdd rloai o brif Foneddigion y lle. CYNELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG c yn y lie uchod DYDD GWEXER Y GROGLITH, 1876, pryd y gwobrwyir ymgeiswyr llwyddianua? mewn Cerddoriaeth, Barddoniaeth, Rhyddiaeth, Adrodd, &c. RHESTR O'R TESTYNAU. Caniadaeth. I'r Cor, heb fod dan 100 mewn rhif, a gano oreu ail Chorus, "Achev'd is the Glorius Works," Haydn's Crestion, ar y geiriau Cymreig neu Saesneg. Gwobr, 30p., ac Oriawr aur (gold Watch), gwerth lOp., i'r arweinydd. Rhyddiaith. Am y Traethawd goreu ar y Swydd Arch- off eiriadol, o gysegriad Aaron hyd farwolaeth Crist." Gwobr, 3p. Barddoniaeth. Am y Bryddest Farwnadol oreu, heb fod dan 200 o linellau, ir diweddar "Barch. Josuah Thomas," gweinidog yr Annibynwyr yn Salem, Aberdar. Gwobr, 2p. Bydd enwau y Beirniaid, a'r gweddill o'r testynau. i'w cael yn y pvoyramme, yr hwn sydd yn barod yn awr, ac i'w gael gan yr Ysgrifenyddion am geiniog drwy y post, ceiniog a dimai-Dros y pwyllgor, JOHN DAVIES, 24, Regent street, D. EVANS, 362, Cardiff Road, 1136 Aberaman. "Cymru, Cymro, a Chymraeg." Cwmgelly, ger Glandwr. BYDDED HYSBYS y cynelir EISTEDDFOD JL3 yn y lie uchod Sadwrn wedi'r Groglith, Ebrill y 15fed, 1876, pryd y gwobrv/yir y cy^tadleuwyr buddugol mewn Caniadaeth; Bardcioniaeth. ae Adroddiadau. Prif Dcstynau. 1. I'r C6r, hcb fod dan 60 mewn rllif, a gano oreu "Y Blodeuyn Olaf." Gwobr, jElO. 2. I Barti, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano oreu "Nant y Mynydd," (Cerddov). Gwobr, k3. Pob manylion yn y programme, yr hwn a ellir gael gan yr Ysgrifenyddion am geiniog ur un; drwy y post, ceiniog a dimai. JAywydd- ac Arweinydd,—Y Parch, E, Edmunds, Abertawe. Beirniad y Canu.—Mv. D. L. Jones (CynabwY. Beiruiau y Farojlouiaeth.—Parch. D. Onllwyn Brace, Pantycrwys. Accompanist—Mr. William Samuel, Glandwr. J ^7?ydi ^ewydd, Swansea, 122G o. Ivniifej J-iGDoeuhj S"\vrtnsea. EISTEDDFOD SION, TESFCEIS] /CYNELIR yr EISTEDDFOD uchod DYDD LLTJN Y-SCLGWYN, 1876, prj*d y gwobrwyir yr ymgeiswyr iiwyddianu* mewn Cerddoriaeth Barddoniaeth, Rhyddiaeth, &c. PRIP DDARNAU. CERDDORIAETH. I'rC^^ht'bloiidan 80 ° rif, a gano yn oreu. Worthy is the Lamb," o'r Messiah, Gwobr, 25p. 2-- 1 r Cor o'r un gynulleidfa, na enillodd dros lOp. o r blaen, a gano yn oreu, "Clyw, O Dduw fa- llefain (g^vaith D. Jenkins, Trecastell). G\v Jbr lOp. vjv.oor, ^'r 0 16 a gano yn oreu "Cvd^an v Morwyr- (gwrath Joseph Parry (Pencerdd Amer^ ica). Gwohr. 2p. 4. I'r Cor o Blant A gano vn oreu Cfln v Pio-n* $« £ !> Rllif 29 ^vaith J- Sevan, Trefori^J- 5. Ir Cor, heb fod dan 40, a ~ano>7! "Y Blodeuyn Olaf" (gwaith J.° A. "Lloyd) Gwobr, op. J BARDDONIAETH. G. Am y Gan o glod oreu i Mr. Wm Dnirirf Mill House, Moriiston. Gwobr, 2p. 10^ YlAMV:i 0 Srd Ireu D- Llewelyn, isw.fc Jrenne^are. Gwobr, 0p. 5s gan y bobl weithgar. °ddedi0 S. Am y Gan o glod oreu i Mr. Daniel Thomas orceatsr 1m Pkte Works, Morriston. GwX" 2p., rnoddedig gan y gweithwyr. RHYDDIAETH. m ic y Jraethawd goreu ar "Hen GastelT Trewydta, irefons." Gwobr, lp. Bydd y profframme yn barod ynfuan, yn cynwvs enwau y BeirmaKl, a'r gweddill o'r testvnlu,^ nghyd a phob manylion i'w cael am y pris arferof gan yr Ysgrifenydd-J. FRANCIS, SPE Morriston, Swansea. 1145 23, IRONMONGER LANE, LONDON. (THE OLD HOUSE.) JOHNSTON'S CORN FLOUR IS THE BEST. TO OBTAIN THE BEST, ASK FOR JOHNSTON'S CORN FLOUR. It is rich in flesh-forming and heat-giving properties, and when boiled, with milk alfordss complete and perfect nourishment for children. and persons of weak digestions. It is delicious for Puddings, Custards, Blancmange, &c.