Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

beh lewis. 1

[No title]

IHstefldfod y Wern, ,t'Ystaljrfera,…

News
Cite
Share

IHstefldfod y Wern, t' Ystaljrfera, Dydgb Calan, ;^76. BEIBNIA.DA.ETB! Y C yFANSODDlADA-TJ, GAN D. BUALLT .TOlfES. Traethawd" Y buddioldeb o gael Darllenfa Gyhoeddus a Llyfrfa yn YstalyfeiaP Derhyniwyd pedwar-6 draethodau, sef eiddo Carwr Diwylliant,. Gwyddon, Plato, a Meurig. Carwr Diwylliant.—Traethawd gwallus, eyffredin, ac anmherffaith. Gwyddon.—Llawer o frawddegau na ddal- iant eu gwyntyllu, ac o syniadau na ddaliant dremiad rhesymeg a chwaeth dda. Y mae yma ormod ar wybodaeth yn gyffredinol, a rhy fach ar y Buddioldeb o gael Llyfrfa i Ystalyfera." Meurig.-Nid yw y traethawd hwn yn gwbl ddiwall, ond y mae yn cynwys Uawer o sylwadau pur synwyrol, ac wedi ei ysgrif- enu gydag eglurder. Plato.- Cyfansoddiad da. Y mae hwn yn helaethach ha'r rhai blaenorol, ac yn traethu yn dra phwrpasol ar y pwnc; ac yn tra rhagori yn. ygystadleuaeth o ran syniadau a "throad allan." Caffed Plato y wobr, Triugain llinell ar Athrylith. Daeth i law r eiddo Anacreon, Shakes- peare, a Dr. Talmage. Anacreon.-Rhai Ilinellau pur dda, rhai ereill yn cynwys syniadau ,pur gymysglyd. Nid yw Anacreon yn cadw yn fanwl a phriod'ol at y testyn bob amser. Cymerer y llinelláu, canlynolyn enghraiffto hyny:— Hydrydwch hon yw meithrin moes carengar, A,chynal lieddwcli rhwng tylwytha.u'r ddaear, A'u dwyn i werthfawrogi y Daionus Oddiwrth y Drwg," See. Pe dywedasid, '4 DyUdswydd non," &c., ni fuasai lie i feio ond gwyddys nad yw athrylith bob amser, ysywaeth, yn ym- hyfrydu yn y rhinweddau uehod. Shakespeare.-Pe buasai triugain llinell yr ymgeisydd yma yBf: fwy gwastad a choeth drwyddynt, baasai yn bur anhawdd eu curo; ond fel yr ydynt, nis gellir on.d eu cyfrif yn ail oreu. Nid yw y btawddeg- au a italeiddir genym yn y Ilinellau can- lynol yn dda:— Athrylith welir fyth mewn amryw ffyrdd Yn ddiamheuol ddangos pa beth yw Nid mewn un oes, nac unrhyw oes na gwlad, Y dengys hi ei hun, nac mewn un llioyth, Nac iaith, na gradd," <fcc. Y mae yn Iled debyg y golygid i'r uchod. amlygu syniadau hollol y gwrthwyneb i'r hyn a wneir ganddynt. <" Dr. Talmage. — Ni chymerwyd gofal digonol i ysgrifenu y llinellau hyn yn gywir a choeth drwyddynt;, ond rhaid dweyd fod yma lawer o gyffyrddiadau nodedig o wreiddiol a thlws, megys y Ilinellau canlynol Y rhywbeth hwnw, trwy y Haw neu'r cfn, Wna ysbrydoli'r ddelw neu y llun, Sy'n taflu bydoedd o feddyliau byw Yn newydd 'madael fel o wyddfod Duw. # # Sy'n peri cynhwrf, sy'n ergydio. bywyd Trwy galon fawr dynoliaeth y cyfanfyd, Yn oesi mewn effeithiau yn dragwyddol," &c. Y mae Dr. Talmage yn tra theilyngu y wobr. j. Chive' Phenill i Darren WyddonP Tri chyfansoddiad dderbyniwyd, sef eiddo Erasmus, Bachgen deunaw oed, a Yeric ieuano. m Bachgen deunaw oed.—Talcen slipaidd i'r pen. Yeric ieuanc.—Diamcan annghyffredin eto. Y mae gan y ddau gyfaill yma lawer i'w ddysgu eto cyn y geljid eu cyfrif yn feirdcl. Erasmus.—Llinellau da iawn-y goreu o ddigon. Hir a thoddaid i'r "Pridd." Daeth i law eiddo Abarim, Petty, Llwch y llawr, a Garddwr. Garddwr. Amryw wallau mewn cy- ngha,nedd a geiriau ae nid rhyw lawer o feddwl sydd yma hefyd. Abarim.-Toddaid pur ddiwall, gydag un eithriad ond nid oes dim neillduol yn y meddyliau. Petty.-Penill gweddbl; end nid yw yn ddiwall. Rhai llinellau pur dda. Llwch y llawr -Toddaid wyth llinell, yr hyn sydd ganiataol mewn un penill. Y mae yn bur gywir a phriodol; yn oreu yn y gystadleuaeth, ac yr deilwng o'r wobr. Rhagfyr 3lain, 1875.

Y gwrthryfel yn Nhwrci.

Rhagolygon ,y Flwyddyn 1876.-'

Tywysog Oymru yn India.

Y TEITL 0 REVEREND.