Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Cyngherddau y Nadolig yn Aberdar.

News
Cite
Share

Cyngherddau y Nadolig yn Aberdar. ATEBION I CYMRO CERDDOROL, VIOLINCELLOIST AND CO. MR. GOL.-—Gwelaf wrth y GWLADGARWR diweddaf fod dau lythyr wedi eu cyfeirio ataf 'fi; acfel atebiad i "Cymro Cerddorol," yr hwn sydd am i mi gyfieithu a chyhoecldi fy sylw- adau beirniadol ar berfformiad Judas Mac- cabseus" yn Aberdar yn y Liverpool Mercury ■a'r Cardiff Times. Dymunaf ei hysbysu y byddai yn dda genyf gydsynio a'i gais parchus a charedig, pe bai genyf amser, ond yn wir, -dyna un o'r pethau prinaf genyf yn bresenol; ac fel y gall feddwl, y mae tipyn o'm hamser Wedi myned at y pwnc eisoes, ac fel wedi Uadrata amser yr vlf oddiwrth bethau ereill. Efallai y gallwn wneyd hyny yn mhen ychydig, fisoedd, ond wed'yn collid y dyddordeb. Oni ally" Cymro Cerddorol" hwn, neu unrhyw gyfaill arall sydd ag amser ganddo wrth law, wneyd hyny? Byddai yn dda genyf gynorth- wyo. Neu, o bosibl, pe anfonid cais at Mr. T. M. Williams, School Board Inspector, Llundain, gynt o Aberdar, y gwnai ef hyny, gan iddo awgrymu peth felly i mi. Yn y llythyr arall, yr hwn sydd wedi ei ^rwyddo gan "Violincelloist," cyfeirir dau ofyniad i mi mewn cysylltiad a pherfformiad yr Overture o "Judas Maccabseus" nos Lun, :y 27ain o Ragfyr. Y mae arnaf bran "ofn myned at hwn, oblegyd dywed, os na fydd iy atebion yn foddhaol iddynt hwy fel chwar- euwyr (?), pa un bynag a fyddant yn gywir a gonest, yn ol fy ffordd i o edrych ar bethau ''3.\ peidio, y gallaf ddisgwyl thrashing, neu .yn ngeiriau eu cynrychiolydd, "y caf glywed rhagor." Y fath fygythiad meistrolaidd, Olid cowardaidd, a'r fath dal ysblenydd! Beth bynag, gwnaf fy ngoreu i'w boddhau. (I) "A oedd y cellos a'r basses yn wan drwy.yr Overturn i gyd, neu ynte dim ond y nodau a «nwch, sef yr F a'r 0 sharp f' Ateb Dy- niunaf yn wylaidd eich hysbysu fy mod yn teinilo ar y pryd, fod y basses hytrach yn wari -drwy yr Overture; a'r impression adawyd ar iy irieddwl oedd, fod arnynt braidd ofn yr F 'a r 0 sharp, gan na ddarfu iddynt eu cyffwrdd; ° leiaf, ni ddarfu i mi na'r cyfaill ymarferol'a -eisteddai yn fy ochr, ddim eu clywed, ac yr oOeddyrn ar ein goreu yn elustfeinio. Ni ddy- Wedais fod y cellos a'r basses yn wan wrth yr a'r 0 sharp; dywedais eu bod "heb.eu cyffwrdd;' gwel fy llith cyntaf. Mae hyn yn profi nad ydych wedi talu digon 6 sylw i'r ysgrif,-fel ag i ffurfio gofyniad tag, yii codi •^ttaia.1 yi tryn a'di-aethais1 yn frysiog. Ni ddywedais ychwaith eu bod yn annghywiy, canys yr oeddynt heb eu taro; yr hyn a bra wf. Had ydych yn logician, nac ychwaith yn meddu ar graffder cyffredin ein cerddorion Cymreig. l>ar fodd bynag, yr oedd amryw o nodau gwaLlus gan y cellos a'r basses yn nghorff yr Overture, pa rai, mewn ysgrif ,o fath fy a<Jolygiad, nis gallwn fyned yn fanwl ar eu hol; and bydd i ni wneyd hyny eto os bydd galw. (2) "Pa beth a feddyliwch wrth fod y basses a'r cellos yn sigledig ar y syncopated ■notes V Ateb ?Yr hyn oeddwn yn feddwl, gwrs; wrth ddweyd fod y syncopated notes yn Slgledig, oedd yr hyn. draethais, ''a'r hyn a eglurais fwy nag unwaith yn nghwrs fy ysgrif, oeddech yn ddigon sefydlog a chadarn ae mae eich profiad fel chwareuwyr wedi .Qysgu i chwi, ond odid, fod yn bosibl i nodau ^ylymedig, oddieithr iddynt gael eu dal allan Yn sefydlog a didor, fod yn sigledig, a chy- nyrchu effaith siomedig, ac hyd yn nod andtvyo Phrase ddigon effeithiol o'i chanu neu ei cWareu yn feistrolaidd. I focldhau cywrein- tVrydd, efallai y dontgyda fi "am fynud dros fan neu ddau. Dyna'r G, rhan ol;t,f o'r mesur cyntaf, pa nodyn a gydir gyda'r dotted quaver, ^nriad 'cyntaf o'r ail fesur oni Pddylai hon. gael ei dal allan ? os na, syrthia yr E flat, A, Ú, rhanau uchaf, 6, 4, 2 ar G, ar bob clusfc, -^yfarwydd gydag effaith eiddil a. siomedig. ^yna'r cordiau sylfaenedig ar y nod arweiniol 1 C. leiaf, B roaturiol; a oes posibl i'r glust ■§ael ;ei boddhau gyda'r cord (5, 5, heb i'r ^°Uncellos, E uasses 'ddalaYn 'sefydlog ar y nod Sydiadol ? Yn ystod yr amser'y bydd y sain glYnredig yn c,tel ei gollwng, iV/'hail gydio ar rtrydydd curiad o'r mesur,^collir effaith yr ^■nnghydsainjiwe, Fnatnriol (violins), achollir. efyd bryclferthwch y suspensions toddedig nghanol y siomiant. Yn nes yn mlaen, J^di hyny, yn yr allegro, teimlais braidd yn igQfus am dro, na. buasai y cyfeillion yn legato a sustained i mi gael mwyrihau ^nughydgordiad B C, E naturiol, 2 eto,. gwel 116, 117 a dyma engraifft ''Vti^opaiion k suspension yn yr un man., dichon, yn y ddau fan arall a enwyd, y j Uasai y geiriau suspension chords, neu Iwldi'tig yn fwy eglur; ond nis gallwn ddweyd y 1 ttxewn cyn Ueied o amser a lie.' yr Kyn a ysgrifenais dan yr enw ttlilabycldir fi gan y mwyafrif yn Nghymru, t lC?on pe cyfeirid y gofyniadau_ hyn i mi dan enw adnabyddus, y cymeraswn gwrs gwahanol i'w hateb; ac os na fydd hyn o eglurhad yn foddhaol i'r cwmni a gynrychiolir gan "Violincelloist," bydded hysbys iddynt na fydd i mi wneyd sylw o ddim a ddywedwch, oddieithr iddynt gydsynio a'r pethau canlynol: (1) Rhaid iddynt fod yri foneddigaidd; (2) Rhaid i'r peth a ddywedant fod ar y pwnc (3) Rhaid i mi gael enw neu enwau priodol y Violincelloist" & Co. Os felly, dyma eich ufudd a'ch gostyngedig wasanaethwr at eich gwasanaeth.-Ydwyf, yr eiddoch yn rhwymau cariad a chan. W. T. REES. (Alaw Ddu). •

Guilelimus a'i Suddas-glychau…

SHON CARDI A CHWM RHONDDA.

NEUADDGYHOEDDUS I LANSAMLET.

AT BWYLLGOR EISTEDDFOD GADEIRIOL,…

YR HYN NA WNAWN PE BAWN YN…

EISTEDDFOD TREFORIS.