Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

7-' M- HoLt 10 w A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, "which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, 'Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the toody. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts affected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of Ho lloway's Tills night and morning, and rub this Ointment most effectually twice a-day into the suffering parts; when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncontracted. Eruptions on the Skin. In this class of complaints, no matter the age, the sex, or the place, or under what name the disease may be classified, it Trill be cured if this Ointment be well rubbed into the system, and Holloway's Pills taken night and morning to purify the blood. There is nothing deleterious in the composition of Holloway's Ointment, but, on the contrary, its ingredients possess the most soothing, purifying, and strengthening- qualities. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London; also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Pots and Boxes, at Is. lid., 2s. 9d., 4s. 6d., 11s., 22s., and 33s. each. The smallest Pot of Ointment contains one ounce; and the smallest Box of Pills foar dozen. Tull printed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, Persian, or Chinese. :No. lti-4; Qwellhad oddiwrth Anwyd mewn 10 mynydI HAYMAN'S BALSAM OF HOEE- HOUND. £ >HAG y Peswch, Anwyd Crygnl, a phob afieohyd yn y u Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i gryrthoadau tufesmol ddod i fyny, a gwcllhad 1 Ben^rch. Mas yn hyfryd I'r genau, fel y gellir ei roddl 1 blant yn gystal ag iral mewn oed. Rhodda hwn iaehad tniongyTohol a pharhaus. ttAt KI RUS TX VXLTe A BTMVKOL, IMPORTANT TSSTIMOKIAI.E Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. BIr,-I have for some years had your Balsam of Hore- hound for Mrs. B. Webster, and inter ded writing to tell you how much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and Ihe is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am yours, &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemiet. a, „ Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried At on my children, and find it most effectual. J. EVAWS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When In Swansea, I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benefit from It. Please send me some immediately to address Yours truly, J. BABNSLBY, Contractor To Mr Hayman, Chemist. Gkllir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profl srwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig ynusig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castell- nedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. 11., a 2s 9c yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caer- dydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest Lerpwl, a'r holl Dywysogaeth. PRU OB.UOHWYX.WYB,—W. Sutton &: Co., Barolay db Sons Lbmdain Collins & Rosser, Pearee <k Co.. Briste • nJ- Evans & Co., Lerpwl. ac COCHEMAD.-Erfynirar l'r cyhoedd gymeryd sylw fod jrgeirlau "Hayman's Balsam of Horehouud" wedi eu stamplo ar y boteii, heb yr hyn nid 081 dim yn wirion- eddol. DA—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwvaf PEOPLE'S HALL, PONTYPRIDD GENERAL FURNISHING WAREROOMS. JOHN CROCKETT, Clock, Watch, & Cabinet Maker, Millpuff, Feather, and Iron Bedstead Warehouse Pontypridd. J ft RETURN 3 Ma sincere thaska • \J» past favours, and begs to submit the following very low prices as an eanisa 01 he establishment been the People's Hall. A gcod Iron BedateaA -1 GUll A good MilipTja Bed and Bolster J 9 14 a A jo 3d Palliasse for iitto .„ .„ I) IS a A geed Mattress 0 18 a A solid Mahojnay Front Chest of Drawers, s § a A good asefal Pembroke Table i a A g-3cd Eight-day Timepiece, 3, j a A Clock 0 18 a A good Kitchen Chair s A good Mahogany Bottom Chair „„ e 5 e Obeene this particularly,— A patent Lever Watch, Warraated a « # 3>o. Do. JT.C. beat make », s k I IUnr and Gold Chains Alberts equally low flood 0ens7* Watches j 8 fl Do. Strongly recomended 1 11 DeF^ae^jr~8aucepan», Tea Kettlss, Imten UlfDBBTAK3DNa1)KP^^aKW Cttea's Fall aiaed Cofitas ? ,g S&Udrea's lined with Blue outside t The above prices for Ready Money only. Carpets, Floor Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums. All goods delivered home free of charge for 12 round. Esadp Money only. Aria* parod yn uttig /BP^Sawing Machines by the best makers, Led, go, COLOFN J. E. GEOEGE, Member of the Pharmaceutical Society of Great Britain. HIEWAIN, eWlNENT^, *y^SEDEGE'S^V^ /PILE & 6Mm\\ 1 s f PILLS. a | 2 B— —J S O 1\ pxovsnsoB, is ? \j.B GE0E6E, M.R.P.S. # 1 2 HIBWAIN, p u MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. Y mae y Palsni hyn ya FaddyginlaatJs BIOS, 3UAH, A DIOQBL I'B PILBS A'B SEAT^li, Ac 3 inawa o anhwylderau ereill sydd bob ams«f sm canlyn, megys:- PORN TN Y CEFN, YS0AFNDBR YN Y PNN, DifiSrg Troullad, Rhwymodd, Llynger Mia, Eiffys! POEN YN YR AKENAU AIR LWYJSAU^ Saroi ya yr Ystymog, Poen dirfawr yn y aWAEW. GWYNT, COLIC, Telmlad o bwynau yn y cefn, y iwynaa, a gwsslog p ymysgaroedd, DWER POETH, DWFR ATALIAD, TE. RHODDANT ESMWYTHAO UNIONOYRCHOL, Pafotoir y PeUni uehod mswn tri o ddwlltow gwaU(.w; fel y eanlyn No. I.-GEORGE'S PILE « GDAVEL pr.æ¡t No. g.-i%'EORGEIS GRAVEL PILLS, No. B.-aaoaQB'B PILLS FOB TH33 VM996 Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi dsrbyn 3k?s fil o Dystiolaethau pwyeig 1 effalthiolrwydd y fisU'if- giniaeih hon, ac yn el pltth y oa« amryw ofiSl-sv-SS Feddygon enwog. Ar werth mewn ilyehau Is. lid. a Is. Vel. yr un gsa SssS Fferyllydd parshut yn y Dyvytogatihi WHOLESALE AQENT*. LONDONBABOLIY; SUTXOM; NSVZSEY; SAJSGSSJ BABRON, SQUIBE, & Co. BRISTOL:—COI.LIK3 4BOMB; PBASCS; WASSSB, LIVERPOOLEVANS, BOSS, A Co.; EAIHRS S 01$.1 CIAY, DOD, & CASS. W0T10S.—Th« wordt PI LB a GlUYJJL WiLXiM Copyright and Kntared at ,Stations?*' Ilzli* tyr "Tyst CymrHg" am AtDst 26, 1870. NBWYDD DA I'll. OLAT, ODDIWBTH H. PUBDOH, ESA., M.D., F.A S., LONDON. (CTITIBITHIAD. ) Yr wyf wedi analyso "George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysienol. Kid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Ya TDWTIT O'B J'ARN BIT BOD YN PBDDYGINXABTH DAA. GWBBTHYAWB AT Y DOLTJBIATJ HYNY AR QYTSR PA RAI Y MABNT WBDI EU HAMOANU. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—" Yn ol fy nysgwyllad. mae y Peleni yn hynod effeiiMol at y Piles t't GraveL Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt," „ LONG KOW, HXBWAXW. Dear Sir,—I have been troubled for the last six months with Piles and Gravel, and for the last fortnight have been completely doubled np, and could not move without pain. To place one leg upon the other was to me an utter impossibility, I t?ok two doses of your No. 1 Pillai (Pills for the Piles and Gravel), the effect we* miraculous; I am to-day free from all pain, and perfectly well. Yours truly, M. BLUB. Allan o'r "Owladgartor" am Hydret 8, 1868. "GWBIXHAD RHYXBDDOL."—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles hr GraveL Braidd yr ooddwn yn alluog i sefyU ar fy nhraed gan y poen a achosent I mi, a,r., ysgafnder yn fy mhen. ¥e wnaith doctoriaid Aberdar a Merthyr ei goieu i mi, ac yr wyf wedi tain Iddynt bnnoedd lawer am hyny, ond ni dderbynials fawr lies oddlwrth on o honynt. Prynais flychaid o Qeorgft Piles and Growl Pills, a chymerals ddau ddogn o honynt-yr ydwy f yn ctwr yn ddyn iach. B. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. „ TBBHBBBBBT. Anwyl Syr,—Bum yn glaf am amryw fiaoedd gan boen dirfawr yn fy nghefn, ac ysgafnder yn fy mhen, a thymersto lawax o bethau I'w symud, ond heb dderbyn on Uetthad. O'r diwedd prynais flychaid, o George's PUt and Gravel Pills, a chyn i m1 orphen cymeryd dau flychaid yr oeddwn yn ddyn iach. Yr e ddoch, &o. GEORGE CHTTECHK8. O'r "Tyst Cymreig" am Awst 12, 1870. OYNGOR rR CLAP.—Os ydych yn dyoddef oddlwrth y Piles a'r Gravel, neu unrhyw boen yn y cefn neu yr ymysgaroedd, cymerwch flychaid o George's Pile and Gravel Pills. Y maent wedi fy ngwella I ar ol bod bedair blynedd yn fethiedig gan y doluiiau hyn, ac wedi 1 lawer meddyg fethu fy iachau. D. WILLIAMS, Pen'ralltwen, Newcastle, Emlyn.

AT GLEIFION ABERDAR, MERTHYR…

Advertising

ESMWYTHAJJ -BUA.Y!

Advertising

DAME EUBOP A'S INFANTS' _LIFE…

Advertising