Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

SEFYLLFA Y GWEITHFEYDD -HAIARN.

News
Cite
Share

SEFYLLFA Y GWEITHFEYDD HAIARN. Mercher cyn y diweddaf, yn Nghaerdydd, cynaliwyd cyfarfod pwyslg o gynrychiolwyr gweithwyr haiam Deheudlr Cymru, i ystyrled y rhybudd presenol. Dechreuodd y cyfarfod am ddau o'r gloch yn y prydnawn, pan ym- gasglodd yn nghyd nifer lluosog o gynrychiol- wyr, yn eu plith Mri Kane ac Accott. Yn ystod y cyfarfod gwnaethpwyd cydmaxiaeth rhwng y prleoedd geic am wneuthur halarn yn Ngogledd Lloegr ar pxisoedd geir yn Neheu- dir Cymru am yr un gwalth yr oedd yn debyg i hyn Deheudir Cymru.—Ionawr, 1873, am bydlo halarn cyfEredin, 8a. y dunell; Iocawr, 1874, am yr un fath gwaith, 83. y dunell; yn bre- senol, am yr un fath gwaith, 6s. 6c. y dunell. Qogledd Lloegr.-Ionawr, 1873, am bydlo haiarn cyffredln, 13s. 3c y dunell; Ionawr, 1874, (ar ol gostyngiad o 7i y cant) am yr un fath gwaith, 12s. 6e. j yn bresenol, am yr un fath gwaith, 10a. 9c. y dunelL Oddiwzth yr uchod gwelir fod y gwelthlwr yn Ngogledd Lloegr yn derbyn rhyw 4s. 3s. y duuell yn fwy na'i frawd yn Neheudlr Cymru. Er mwyn gosod pethau yn eu goleu priodol dylem ddweyd fod y pydler yn Ngog- ledd Lloegr yn gweithlo chwech can pwys ar ugain mewn un diwrnod, neu un "turn," am yr hyn y derbynla 13s. Yn Neheudir Oymru gwneir deg cant pwys ar ugain o haiarn mewn un "turn," am yr hyn y derbynia 9s, 4c., dengys hyn wahanlaeth o 3s. 8j. y dunell, neu 15 y cant. Ar ddiwedd y cyfarfod pastwyd amryw benderfyniadau yn condemnio ymddygiaa y ewelthwyr hyny oeddynt wedi cefnu ar yr Undeb pan oedd mwyaf o angen am eu hym- lyniad.

CYFARFOD Y GWEITHWYR HAIARN…

FOUNDRY GLANCiNON, ABERDAR.

LLOFFION O'R LLAN. '

AS IT OUGHT TO BE.

GOHEBIAETH 0 L'ERPWL.

Advertising

Ll?frau Cyhoeddedig ac ar…

Advertising