Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

,,--CWMAFON.

News
Cite
Share

CWMAFON. CYFLWYNIAD TY&TEB.—CynsHwyd cyfar- fod yn Bethaala, Cwmafon, yr 21aitt o'r mis hwn, ar gyflwyniad tysteb i'r cyfaill gweith- gar Mr. J. Jones, draper. Cyfranwyr yr an- rhag oaddyat aelodau Band of Hope Bethania, yn nghyd a chyfeilliou ereill. Harmonium mawreddog oedd y dyetab, yn nghyd ag an- erchiad tlws ag arddunol wedi ei argraffu a'i ffraudo yu ddestlua. Rhoddwyd hefyd at hyn ystol brydferth. gaa ddosbaith Jones yn yr Ysgol Sul, i'w gosod o flaan yr offeryn. Yr oedd darn o bres cywrain wedl ei osod ar yr offervn, a'r geirlau hyn yn argraffedig arno, "Pjfesentad to Mr. J. Jones, draper, Owmavon, as a token of respect by the Bethany Band of Hope and friends." Cy- merwyd rhan yn ngwelthrediadau y eyfarfod gan y Parch. J. Evars, Rock, yn cghyd a'r Band of Hope; Parch. W. Thomas, eto; Parch. D. Evans, Briton Ferry Glan Afan M. Bryddan Davlea (Gohebydd y Daily News); B. A. Griffiths, argragydd Thos. Evans W. Lewis y rhai fuont yn siarad yn deilwng am rinweddau y brawd Jones er pan y mae yn y lie. Yr oedd yno dri chwmni o Bands of Hope, sef Penuel (B.) gan Mr. T. Morgan Rock; a Bethania-oll yn rhifo rhai canoedd. Chwareuwyd yn ystod y cwrdd gan Mr. J. Llewellyn, Miss Jane Waters, Miss Emily Evans, a Mr. J. Lewfs. Canwyd eto gan Md. J. Richards, T. Morgan, a D. R. Evans, Pwllygwlaw, a'r Misses Sarah John ac A.nn Bennett. Canwyd hefyd gan amryw bartion ereill yn deilwng o'r lie a'r amgylchiad, Oyflwynwyd yr anerchiad gan Miss Evans dros yr oglwya a'r Band of Hop a, sc atebodd Mr. Jores gyda theimladau tyner a thoddedig. Bydded nawdd Duw ar Bethania, ei gweinidog, a'r aelodau, medd eich- Gohebydd. TYSTEB ARALL.—Nos Fercher, yr 28ain o'r mis dlwoddaf, cynaliwyd cyfarfod hapus lawn yn y Rolling Mill, er cyflwyno tysteb i Mr. J. Hughea, y diweddar oruohwyliwr mwnawl Cwmafou, ar el ymadawiad o'r lie. Etholwyd Mr Shem James yn gadelrydd, a Mr. Daniel Morgan, yn is-gadeirydd. Galwyd ar amrywiol o hen welthwyr profiad- ol i anerch y cyfarfod, yr hyn a wnaethant gyda'r parodrwydd mwyaf. Er eu bod yn amrywio ychydig mewn gelriau, eto yr oedd- ynt oil o'r un teimlad, so y mae yn aicr fod y mwyafrif o'r gweithwyr o'r un delmlad, sef eu bod yn falch i gael dsngca rhyw gyd- nabyddiaeth sylweddol i Mr Hughes, yn nghyd a'u hiraeth dwys oherwydd el ym- adawiad. TAA ohsnol y cyfarfod darllenwyd yr anerchlad yn Gymreig gan y Parch. R. Williams, pa un a'i cjfanaoddodd drosy pwyllgor; so yn Seisnig gan Mr Llewellyn Griffiths (Qlan Afan), yr hwn a'i cyfieithodd. ir oedd yn anerchiad hardd a synwyrlawn, yn llawn o ffeithlau anwadadwy. Ar ol dar- lien yr anerchiad galwyd ar Mr Thomas Jones, y tiyaorydd, i ddyfod yn mlaen i gyf- lWJnp I Mr Hughes yr anrheg, yr hon oedd gynwysedig o gwdyn tlws iawn, ac ynddo y awm o JE40. Dlolchodd Mr Hughes mewn araeth synwyrlawn. Rhoddodd ganmoliaeth uchol lawn i weithwyr Cwmafon, a thystlodd fod ganddynt arolygwyr caumoladwy, yn ddynion ag sydd yn deall yr hyn y maent yn eigymerydarnypt, a'u bod yn waatadmor ymdrechgar ag sydd boslbl. Cafwyd llawer o anerchiadan a chaneuon ereill. ond ni chaniata gofod i ni eu nodi yma.— D.

ODYDDIAETH YN ABERDAR. — AN-RHEGU…

PONTARDAWE.

[No title]

YMOSOD AR FACHGEN YN LLANDAF.

Advertising