Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Shortest Quickest, and Safest Route to America, GUION LINE. 1JTNITED STATES UAlh STEAMERS wi One of the following, o* other first-class full-power, ed Steamships will he des- patched from Liverpool TO NEW YORK EVERY WEDNESDAY WYOMING .0. J. Beddoa I MINESOTA ..Thomai Jonas WISCONSIN.. T.W. Freeman | MANHATTAN .—Marshall .IDAHO W.Forsyth MONTANA. J. Beverley NJlVADA J. B. Price I DAKOTA James Guard NWMM at Qneentown thg day following to embark Paesen- *^iesenger« booksd through to San Francisco and all ebsil lowna at low rates. Bates of paaage from Liverpool to New YorkOabia IS, 16,17, and 20 Guineas. Intermediate. 8 Guineas. Steerage Passage to New York, Boston, Portland, Phil Bdelphia, Baltmore, or Quebec, at reduced rates, Including a plentiful supply of provisions, cooked and served up by the Company's stewards. Theae Steamers carry Surgeons and Stewardesses free. Passengers are recommend. d to obtain their Tickete som our Agents before leaving home. For freight or passage apply to GUION & Co., 25, Water Street, Liverpool, or to W. HairSs, Trecynon, 16, Harriet- gfaeet. Aberdare; E. 0. Hurley, 2, Dock Chambers, Cardiff; Thos. S. Huntley, 187, Bute Road; J. T. Morgan, 10, Glebeland-street, Merthyr Tydvil; John Gopeland, 124, High-street. Led. 368 IiLINBLL Y NATIONAL I NEW YORK. YMAE y Owmni hwn yn oymeryd arnynt eu hunain y cyfrlfoldeb o imurio pob un rh Ueatrl i'r swm o £ 100,000, ao felly, yn rhoddi y dorwydd goreu I'r ymfudwyr am eu dyogel. woh; ao y maent hefyd bob amser wedl mab. wydadu y llwybr deheuol er mwyn osgol y rnew a phentiroedd. V YR AGERLONGAU MWYAF 0 Liverpool, gan alw yn Queenstown bob dydd Mercher, SPAIN Mercher Taoh. 18fed. HELVETIA Mercher Tach. 25&iu. EGYPT Mercher, Rhag. 2il. I BOSTON a NEW YORK. DENMARK. Gwener, Rhag.4ydd. Y mae oyflensderan saloons yr Agerlongau hyn yn dra rhagorol, trwy fod y state-room yn eang szuurferol, ao yn agoryd i'r saloons, pa ral sydd In y poop ar y deck. Pris y cludiad, 10, 12, a 15 gini, yn ol cyfleus- cbrou y state-room. Pawb yn cael yr un hawl yny saloon. return Tickets—24 Guineas. mae eangder. golennl, ac awyr y jsteerage, in anghydmarol, ao y mae dlgonedd o ymborth fresh yn oael el barotol gan Stewardiaid y Cwm- gdtii j ao nl ohelr oludlad rhataoh gydag unrhyw Gall ymfudwyr bookio drwodd I bob parth o Qanada a'r Talaethan tJnedig am brlsoedd Isel. Am fanyllon pellach, ymofyner a'r NATIONAL STEAM SHIP CO., 23, Water-street, Liverpool. Ken at JOHN THOMAS, 1, Prospect Place, Ceorge Town, Tredegar; GEORGE OWEN, Upper High-street, Rhymney; T. M. JAMES, Auctioneer, Swansea; GEORGE W. MORGAN, Abergavenny; neu at DAVID BEES, Cardiff Castle Hotel, a Jr. W. CAUNT. 4, Whitcombe-street, Aberdare. TNMAN ROYAL MAIL STEAMERS, LIVER- POOL to NEW YORK, Dyddiau Mawrth a Iau. SALOON, 10, a 12 a 15 Gini; Steerage am bris llawer is nag arferol, gyda digonedd o ymborth wedi ei goilrdo yn dda, a lleoedd cyf- eus. Trosglydir Telthwyr y Steearge 1 Boston a Philadelphia heb dal yohwanegol. Bookir leithwyr i unrhyw ran o'r Talelthian o Canada am brisiau nelllduol. Rhoddir tooynau a phob oyfarwyddyd gan WILLIAM INMAN, 22, Water-street, Liverpool, nenrywral o oruohwylwyr yr Inman Line. L. 13, LLINELL Y ff WHITE STAR 0 UNITED STATES MAIL STEAMERS. (PsisliPBS? O Liverpool 1 ao o New York, GELTIC Thursday, Nov. 19. OCEANIC Thursday, Nov. 26. REPUBLIC Thursday, Dec. 3. BALTIC Thursday, Deo. 10. ADRIATIC -Thunday, Dec. 17. FROM NEW YORK. CELTIC Saturday, Oct. 31st. OCEANIC .Saturday, Nov. 7th. OltA alw yn Queenstown, i dderbyn telthwyr, ar Adydd Gwener. Y mae yn yr agerlongau hyn gffleusderau neillduol gaban-delthwyr j y mae p mloon, state-room, ystafell smoolo yn midships. V im* meddyg a goruohwylwyr ar bob llong. SALOON,— £ 15 gini a 18 gini. Return tick- eit am 35 gini. Steerage, at reduced rates. Awhysbysleniaman^onpollaoh^ ymo^neta But India-avenue, London, a 10, Water-street, Liverpool. 368 L. AT ymfudwyb. TO EMIGRANTS. Agt?nt to all American and Australian Sailing Ships and Steamers. WT M. JONES (OYMBO GWYLLT), Paasen- JK?I» geir Broker, 34, Union-Btreet, Liver- nod, Goruohwyliwr i'r Llinellau canlynol T.lna, Canard Line, Guion Line, Allan ]LhM, National Line, White Star Line, Dominion UM, State Line, and American Line. Oan fod yr agerlongau uchod yn hwylio i wa. IIuoI borthladdoedd yn y Talaethau Unedig a'r Hrfogaethan Frydeinig, gall yr ymfudwr gael y cy&urwyddiadau gofynol drwy anfoa llythyr I'r qfdbiad hwn. Caiff pawb a ymddlrledo eu gofal AI y sylw manylaf. Cynorthwyir y Cymro gan James Rees, brodor • Merthyr Tydfil. Y mae genym dt private eang a chyfleus er tyfurfod ag angenrheidian y fasnaoh. Oofim y oyfeMad,— N. M. JONES (CYMKO GWYLLX), 34, Union-street, IiverpooL D.S.—Gelllr ymhoU yn Aberdar a John {AXBS, Crown Hotel. Goreu arf a darf derfysg, Gwr fo doeth yw arf dysg." PUMED EISTEDDFOD CARMEL, TREHERBERT. B YDDED hysbys y oynelir yr EISTEDD- FOD uchod yn y PUBLIC HALL y NADOLIG nesaf, RHAGFYR y 25ain a'r 26ain, 1874, pryd y gwobrwyir yrymgeiswyr bnddug- ol mewn Rhyddiaeth, Barddoniaeth, a Chan. iadaeth, &c., &c. CANIADAETH Y DYDD CTNTAF. I'r C6r, heb fod dan 80 o rif, a gano yn oreu "The Heavens are Telling," o'r Creation. Gwobr 20p., yn nghyd a Baton i'r arweinydd gwerth 3p. 3s. I'r Parti, heb fod dan 25 na thros 30 o rif, a gano yn oreu Awake, EoIian Lyre," o'r Musi- cpl Times, No. 78. Gwobr 5p. I'r C6r o Blant, dan 15 oed, heb fod dan 30 o rif, a gano yn oreu Mark the msrry Elves," o Novello's Standard Glee Book, No. 63. Gwobr 2p., yn nghyda Chromatic Pitchfork i'r arwein- ydd, gwerth 10s. 6d.; ail wobr, lp. (Ni chaniat- eir i fwy na chwech mewn oed i gydganu a'r plant.) YR AIL DDYDD. I'r C6r, heb fod dan 80 o rif, a gano yn oreu yr "Halleluia Chorus," o'r Messiah. Gwobr 20p., yn nghyd a Metronome a'r Fourth Vol- ume of Wels'h Airs i'r arweinydd, gwerth 3p. 3s. I'r Cdr o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 o rif. a gano yn oreu Mor hawddgar yw dy bebyll," gan Pencerdd America. Gwobr lOp. I'r Parti, heb fod dan 12 na thros 16 o rif, a gano yn oreu The Soldier's Chorus," o ChappelVs Vocal Library of Part Songs. No. 8. Gwobr, 3p. D.S. Dymuna y Pwyllgor hysbysu eu bod wedi engago yr enwog R. Williams, (Eos y Berth), Bangor, at eu gwasanaeth dros y ddau ddiwrnod, i ganu gyda'r Delyn, ac i gydfeirn- iadu S'r ddau feirniaid ereill ar yr "Alawon Cymreig." ADRODDIADAU. I'r hwn a adroddo yn oreu Dyn." (Gwel y programme.) Gwobr 7s. 6e. I r hwn a adroddo yn oreu ddarn o'r Awdl ar "Y Greadigaeth," gan Emrys. (Gwel y pro. gramme.) Gwobr 7s. 6c. Beirniaid: y Rhyddiaeth a'r Farddoniaeth, Mr. D. W. JONES, (Dafydd Morganwg,) Hir- wain, Aberdare; y Ganiadaeth, &c., Dr. FROST, Caerdydd, a Mr. J. H. ROWLANDS, (Asaph Glan Dyfi,) Ystalyfera, Swansea. Accompanist, Mrs. FROST, Caerdydd. AMODAU- 1. Rhaid i'r cyfansoddiadau fod yn Haw y beirniad ar neu cyn Rhagfyr laf, 1874, wedi talu eu cludiad. 2. Enwau y cystadleuwyr mewn canu ac ad- rodd i fod yn Haw yr ysgrifenydd, Rhagfyr y 15fed, 1874. Bydd trains cyfleus i bawb ddychwelyd adref dros linell y Taff Vale ar ol y cyngherddau. Ceir pob manylion pellach ar y programme am ddau stamp ceiniog gan yr ysgrifenydd. REES T. WILLIAMS, Abertonllwyd Row, Tre- herbert, Pyntypridd. 762 HYSBYSIAD. f\S digwydd i CHARLES JENKINS, mab Sarah Jenkins, gynt o'r Bwlchmawr, ger Solfach, sir Benfro, neu ryw un arall sydd yn ei adwaen, ac yn gwybod ei gyfeiriad presenol, weled y Ilinellau hyn, dymunir arno i ohebu a'r Parch J. Maurice, Blaenycwm, near Pontypridd, a cha glywed peth o bwys mewn atebiad. London Brass Band Journal. New {Christmas Music, ten new pieces are just ready. Send for Catalogue. NEW MILITARY BRASS INSTRUMENTS. VOLUNTEER Rifle Corps, Bande, Bands in formation, &a, before purchasing any Instruments, should tend for our Illustrated Sheet, with Drawings and Models of all the Instruments. These Instruments are of the very .best London make, and are the most perfect ever manufactured, elegant in model, solid In workmanship, and perfect In tune, while the price is within the reach of all country bands, which have only limited means at dls. posal for the purchase of Instrumentl.-Send for prices to R. DB. LACY, 41, Millbrook Road Brixton, London, S,W. 908 "VTERVOUS and PHYSICAL DEBILITY. Resulting from errors or any other cause, not as treated by Quacks with mineral poisons and coloured water, but effectually cured by a novel and highly suocessful mode of treatment, discovered by the advertiser who after many years of extreme suffering was com- pletely restored to sound health. Prompted by feelings of humanity, he thus makes known means by which every sufferer is enabled to cure himself perfectly and at the. least possible cost, without having recourse to advertising em- pires or their vaunted nostrums. He will be happy to forward the particulars tc any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope. Address-Mr. J. T. SEWELL, 7. Musgrave Crescent, Fulham, London. 854 Yn awr yn barod, pris 6c., trwy'r post 6 £ c., CYFALAF A LLAFUB (Capital & Labor,) GAN CYMRO GWYLLT. POB archebion 1 W. LLOYD, Swydda'T GWLADGARWK, Aberdar. IMPORTANT TO THE PUBLIC! B. WILLIAMS BEGS respectfully to inform his numerous Friends and supporters In Aberdare and the Vicinity, that he has a large and well- selected Stock of WINTER CLOTHS, of first- rate quality, at his disposal; and he is prepared to supply Suits of every sort at the lowest possible prices; reducing the prices of gar- ments tcuaieet the present rate of wages earned by the labouring classes of the community. No Machine used. An early inspection is invited. Note the Address- 879 B. Williams, 6, Wind-street, Aberdare. MONEY to lend on Freehold or Leasehold Security. Apply to Mr. PHILLIPS, Solicitor, No. 6, Canon-street, Aberdare. 859

--BWRDD Y GOLYGYDD.

TALIADAU.

[No title]

BISMAECK A'R BABAETH.

[No title]

PRIODODD.

,BU FARW