Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

liliUM^ N-,T M T A Certain Cure for Bronchitis, r Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. Por coring sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ^eecQ$the cheat, and pain in the side-which instant treatment .alOfle prevents degenerating into more serious maJadies, this Ointment hae the same powers over chest complaints as a Dlister possesses, 'without causing pain or debility. Old asthmatic ln- TKdids will derive marvellous ease from the use of this Omfcmenv, ■which has brought round many such sufferers and re-estabiished a^th after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By robbing the Ointment round the affected parts, it pene- trcites to the tissues beneath, and exercises a wonderful power IDn all the blood flowing to, and returning from, the diseased TStt. The inflammation diminishes, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In sU long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the 1I00i'. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts affected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning, and rub this Ointment most effectually twice a-day into the suffering parts; when used simultaneously, they drive all inflam- jnation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncootraoted. Eruptions on the Skin. L In this class of complaints, no matter the age, the sex, or the place, or under what name the disease may be classified, it the -wm be cured if this Ointment be well iiibbed into the system, and Holloway's Pills taken night and morning to purify the blood. There is nothing deleterious in the composition of Holloway's Ointment, but, on the contrary, its ingredients possess -the most soothing, purifying, and strengthening qualities. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also by nearly overy respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Pots and Boxes, at Is. lid., 2s. M., 4s. 6d., 11s., 22s., Stud 83s. each. The smallest Pot of Ointment contains one ounce and the smallest Box of Pills foar dozen. Tnll printed directions are affixed to each Pot and Box, and xan.be bad in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, C Persian, or Chinese. JTo. 16—4. Owdlhad oddiwrth Anwyd mexon 10 mynyd HAYMAN'S BALSAM OF HORE. HOUND. QKAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd ys y Erest a'r Ysgyfaint. Y jaao yn atal iwyinynau, yr; peri I grynhoadau tufewuol ddod i fyny, a frwellbad I Beewch. Mae yn hyfryd I.'r genau, fel y gellir ei roddi 1 blant yn gye'.&l ag i rai mewn oed. Biicdda hwn laehsd "iniODrYlCÏ',r": a pSarhaus, IIUIXI FLAe YN VILUS A. SYMUNOZ. IXPORTANT TBSTIHOKIAUS:— Ajmport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—1 have for some years had your Balsam of Hore- bound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and the is now quite strong. I have recommended yon dozene of customers, and all have been pleased with it. I am yours, &c.H. B. WJKBSTBB. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is erf great value. I have tried H on my children, and find it most effectual. J. EvANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea, I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benefit from it. Please send me some immediately to address. Yours truly, J. BAJINSLKT, Contractor. To Mr Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Farotoedig yn udg gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Caatell nedd, ac yn caul ei werthu mewn boteli Is. Ii" a 2s. go. jrr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caer- dydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywysogaeth. PARR ORTTCHWYLWYB,—W. Sutton ds Co., Barolay & Sons, Lhmdain; Collins & Rosser, Pearce dc Co., Briste; ac Evans & Co., Lerpwl. GtOCHEIiIAD. —Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod ygeiriau "Hayman's Balsam of Horehouud" wedi eu etamplo ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirion- eddot DJ3.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf PEOPLE'S HALL, PONTYPRIDD GENERAL FURNISHING WAREROOMS. JOHN CBOCKETT, Clock, Watch, & Cabinet Maker, Millpuff, Feather, and Iron Bedstead Warehouse, Pontypridd. Jn RETURNS Ms sincere thanks fc: • past favours, and begs to submit the following very low prices as an eames ol he establishment been the People's Hall. A good Iroa Bedstead m 0 14 i A good Mlllpufi Bed and Bolster m i 14 i A food Palliasse for ditto 0 Ifi$ & good Mattress 0 is A solid Mahogany Front Chest of Drawers^ S e 8 A good useful Pembroke Table i g g A good Bight-day Timepiece. .„ .„ 1 I 0 A good American Clock .« '.N 0 18 8 A good Kitchen Chair 0 g < & good Mahogany Bottom Chair ,« «. 0 I 6 Observe this partially,- astont Lever Watoh, Warranted tilt. Bo. Do. I.C. best make ti g « ttlver and Gold Chains ft Alberts equally low. flood Geneva Watches 1 s « Do. Strongly recomended 1 15 a jtontisMng Department,—Saucepans, Tea Kettlee, Tire Irons, Brashes, *«u, fte. UKDKRTAKING DBPARTMXKS. QJetft Full Si*ed Coffins 1 t < (Ui^en's lined with Blue outside < ye The above prices for Ready Money only. Carpets, Floor Cloths, Hearth ltup, Pianos and Harmoniums. in goods delivered home free of charge for IS miles round. Money on/y. Ariam parod yn vmi§, ^feewing Machines by t^t 5aW >3L ^80. COLOFN J. E. GEOEGE, Member of the Ifarnuwewticdl Society of Great Britain. H«RWA £ ZL oAtNENT « fflSSL & 1 f J PILLS. | | O fl raoMuasos, it re« 5 vJ.E.GEOEGE, M.B.F.SJf | 2 HIEWAIH, w MEDDTGINIAETH LYSIEUOL. Y mae y Pelenl hyn yn Feddyglnlaeth BIOR, BUAN, A DIOGEL I'B PILES A'B GRATIS Sir Ac 1 inm o uihwylderau ereill sydd bob unnz Y& canlyn, megys:— POBN YN Y CEFN, YSGAPKDBR YN Y PSSJ, DUIft Treuliad, Rhwymodd, Llynger Mto, Dlffyg AnadSj PORN YN YR ARENAU A'R LWYNAtJ, Bami ya yr Ystymog, Poan dirfawr yn y OotedfltoSe GWABW, GWYNT, COLIC, Teimlad o bwJøaa yn y cefa, y lwynaa, I gmolofi f8 ymysgaroedd, DW?R POETH. DWFB ATALIAD, Ä RHODDANT ESMWYTHÅD UNIONQYRCHOl, PxroMr y Peltni uohod mewn hi a ddullian fel y eanlyn Na. l.-aEORGB'S PILB "aBAUL PrLZ-srt, No. S1.-GEOBG]!I'S GRAVEL PlliliS. No. I.-GEORGD'S PILLS JOB THE PSSjHEs Y mae Perehenog y PelenS hyn wedl derbyn tea at o Dystioteethaa pwyslg i effeithlolrwydd y FOR& giniaeth hon, SO yn ei plith y my Matyw Feddygon enwog. Ar tcerth mewn blgehau 1a. lid. a II. 94. ft IØI {>s& Ffcrgilydd par chut yn y Dywytogaitk, WHOLESALE AGENT*. LONDONBARCLAY SUTTORJ NSWJSERS ,• 1!SåNilZa BABBON, BQTJIBE, & 00. IIPJSTOL:-COLLIXII & KOPKE; PsAMB; WAERSH. LIVERPOOL :-EUtlil, Sowa, A Co.; EAIKSS A 0^* C&AT,DOD,&CABB. KOTIOS.—The wordt" PILB <3 aSAVBL PZLLS, PO (Si Copyright and Entered at BtaUcnera' BtelU 0', Tyst Cymreig" am Awst 26,1870. NEWYDD DA 3111 OLAF, ODDIWKTH H. PUEDON, BIq., M.D., F.A.S., LoNDON. (OnIBITBIAD. ) Yr wyf wedi aralyso "George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedlg Q ddefnyddiau Uysiewl. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. YB YDWYF O'R FABN ZU BOD TN PIDDTSINIAJBTH DIU. GCWTEBTHRAWE AT Y DOLUBIAU HYKT AB QYTXB PA RAI Y MAENT WEDI ZU HAMOANTJ. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Pelenl, dywed,—" Yn ol fy nysgwyliad, mae y Pelenl yn hynod effeiihiol at y Piles t')f GraveL Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt," LoNG Row, Haw Am. Dear BIr,-I have been troubled for the last six month: with Piles and Gravel, and for the last fortnight have been, completely doubled up, and could not move without pain. To place one leg upon the other wax to me an utter impossibility, I took two doses of your No. 1 Pillsjj (Pills for the Piles and Graeel), the effect was miraculous; I am to-day free from all pain, and perfectly welL Yours truly, M. BLUB. AUan o'r "Qwladgtmsr" am Eydref 8, 1868. "GWELLHAD RHYEKDDOL."—Bum yn glaf lawez 0 flynyddau gan y Piles a'r GraveL Braldd yr oeddwnyn alluog I sefyU ar fy nhraed gan y poen a achosent I mi, a'r vsgafnder yn fy mhen. Fe wnaith doctoriaid Aberdar a Marihyr ei goren I mi, ao yr wyf wedi taln lddynt bunacfid lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychald o George's Piles and Gravel Pills, a chymeraisddau ddogn o honynt—yr ydwyf yn aw yn ddyn tach. B. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. TBBHEBBXBX. Anwyl Syr,—Bum yn glaf am amryw fiacedd gan boon diifawr yn fy nghefn, ac ysgafnaer yn fy mhen, a chymerais lawer o bethau i'w symud, ond heb dderbyn an IleshML O'r diwedd prynais flychaid, o George's Pile and Gravel Pills, a chyn I ml orphen cymeryd dau flychald yr oeddwn yn ddyn iach. Yr eiddoch, &c. GEORGE CHURCHES. (yr "Tust Oywreig" am Avost 12, 1870. OYNGOB fi& CLAT.— OS ydych yn dyoddef oddiwrth y Piles a'r Gravel, neu unrhyw boen yn y cafn nea yr ymysgaroedd, cymerwch flychald o George's Pile and Gravel Pitts. Y maent wedi fy ngwella i ar ol bod bedair blynedd yn fethiedig gan y dolurian hyn, ao wedi i lawer meddyg fethu fy iashau. D. WILLIAMS, Pen'ralltwen, Newcastle, Emlyu. AT GLEIFION ABERDAR, MERTHYR PONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD. From W. BADHAM, Canton, Cardiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had deliberately cheated me by packing up a spurious box of Pills. I had the right article however at Canton, and am much betterfsince I took them. RHYBYDD.- Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftian twyllodrus o fath yr uchod yn cael en crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedlgaeth i dèynoethi y cyfryw, achefydi rybuddio y cyhoadd, fel na byddo iddynt drwy anwybod- aeth gael eu byd-dderii gymsryi PILLS neu POWDERS o wneuthuriad eraill. o dan y ffugesgus eu bod yn 11awn cystal 0) nad gwell na George's Piles and Gravel Pills Gelltr yn hawdd eu hainabod a'u gwahanlaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn, gan fod enw y dar- ganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o am gylch y blwch. Hirwaun, J. A. GEORGE, M.R.P.S. Morristown, Swansea, Mr. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr y mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er ys wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymys- garoedd, poen dirfawr yn y poluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wdi treio amryw feddygon, a gwahancl BILLS, ond ni cnefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PlLLS o'ch eiddo chwi, sef y No 3. Rbag ofn.fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwaredigaeth a bsndith fawr drwy- ddynt. Yr eiddoch ynfgywir, W. G. JAMES, (Gwilym Ddu o Went). Dyiquna J. E. G. hefyd alw sylw y lluaws at y darpariaethau eanlynol. Y mae gauddo gyf- lenwad mawr o honynt yn wastad ar law. GEORGWS TIC MIXTURE. Effeithia y Feddyginiaeth hon y gwelliantan mwyaf gwyrthiol y clywyd erioed son am danynt, oddiwrth un o'r anlrvrylderaa mwyaf poenus a dirdyniadol, sef Ticdolorw, (Ticdolereux.) Mown potelau, Is. 9c. a 2s. 9c. vr nn. GEORGE'S TONIC WINE. Uebel gymeradwyir y Ddarpariaeth hoB l'r gwan a'r isel ysbrgd, fel diod ag sydd yn oysylltu mewn ffurf foddhaol, holl rimoeddw cryfhaol 'Port Wine,' ag elfenau iaohaol y llysian hyny a gydnabyddir gan bawb fel y rhai mwyaf effditiiiol i adferyd iechyd. Mewn poteliftt, la. 6c. yr nn. Yin wwr yn barod, pria 6c., t rwy'r post £$«., CYFALAF A LLAFUB (Capital A LaborJ GAN ffTMRO CfWYfi&t tor nitnwmv —oiBtiBe than any afcer propiuiaMoa. tiler allow set the atoeeadh right, roue. tJa, liver, etimolate the kidneys, and thoroughly cleanse the whole system. These pills are found very useful In chronic weakness of the stomach, Induced by lnxnrlou living, sedentary habits, or other causes. They have restored the emaciated to health after every other means had failed. While they are purifying, they are strengthening; while regulating they are increasing nervous and mus. cular power. These Pills do not excite any violent action In the body; hence they are specially suited to the young and feeble, whose constitution may behf- fal retrieuably Injured by morepowerful medicines. Sold by all ChemfstS and other Dealers In Patent Medicines, at Is. lid., 2s. 9d., and 4g, 6d. Wholesale Depot: 22, Bread-street, London, JESM WYTH AD BUAN! MEDDYGINIAETH Y BOBL. WHITE'S BLACK CTJBBANT COUGH SYRtUP Yw y feddyginiaeth ddyogelaf a sicraf a ddar- ganfyddwyd erioed er gwella peswch, anwyd, y ddarfodedigaeth, diffyg anadl, crygni, colled 11 a is, clefydau y gwddf. Yn y gauaf mae yn llesiol iawn ibesweh nosawl, gwrwstaidd, sych, a chogleisiol Rhydd I, White's Black Currant Syrup es- mwythad buan; cynorthwya y claf i daflu ymaith bob llysnafedd. gan ei alluogi i anadlu gyda rhwyddineb, a chysgu yn dawel allonydd. Darllener y tysiiolasthau amgauedig gfda phob cOltreIi yn goiod allau dfeithlau gwelliantol y feddyginiaeth anfifaeledig hen. XYSTIOLABTHAtT DIWEDDAR. Eglwl. Cwmin, Meh. 19,1874 Anwyl Syr,-Mae eich Black Currant Syrup yn ddar- bodaeth ragorol. Y mae wedi rhoddi mwy o lonyddwch i mi yn y nos, a gwneuthur mwy o Its i mt nag unrhyw bith arall wyf wedi brofi.-Yr eiddoch, J. R. TAYLOR. Y mae canoedd o dyttiolaethau wedi eu derbyn. Mae cyffeixwyr yn alar ad am dano ya y modd mwyaf csnmoladwy. Ar werth gan holl gyffeirwyr mewn costrelau am Is lie a 2s 9c yr un, ac yn gyfanwerth gan holl fasnachwyr patent medicine*. SyIwer:—MM pob bathnod ar y papyr o amgyloh y costreli wedi ei lawnodi gan White Brothlr's," ac hefyd yn dwyn y geiriau Whites Cough Syrap yn arjtraffadig ar y gwydr. Darpared'.g yn unig gan WHITE BROTHERS, Cfffeir- wyr, 7, Guildhall Square, Caerfyrddin. 896 NERVOUS and PHYSICAL DEBILITY. —' Resulting from errors or any other cause, not as treated by Quacks with mineral poisons and coloured water, but effectually cured by a novel and highly successful mode cf treatment, discovered by the advertiser who after many years of extreme suffericg was com- pletely restored to sound health. Prompted by feelings of humanity, he thus makes known means by which every sufferer is enabled to cure himself perfectly and at the least possible cost, without having reoourse to advertising em. pires or their vaunted nostiums. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope. Address—Mr. J. T. Sawpn, 7, Musgrave Crescent, Fulham, London. 854 IMPORTANT TO THE PUBLIC! B. WILLIAMS BEGS respectfully to Inform his numerous Friends and supporters in Aberdare and the Vicinity, that he has a large and well- selected Stock of WINTER CLOTHS, of first- rate quality, at his disposal; and he is prepared to supply Suits of every sort at the lowest possible prices; reducing the prices of gar- ments to meet the present rate of wages earned by the labouring classes of the community. No Machine used. An early inspection is invited. Note the Address- 879 B. Williams, 6, Wind-street, Aberdare. IECRYD I BAWB A HYNY YN RHAD TEML IECHYD neu TURKISH BATHS, MEBTHYB, TAN LYWYDDIAKTH MR. T. ATKINS Prisoedd,— 1st Class, o 8 a.m. hyd 3 p.m.,—2s. 2nd o 3 p.m. hyd 7 p.m.,—Is. For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first-class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwrywod-dyddlau Llun, Mercher, Ian, a Sadwm. Menywod—dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths—Comfortable fitted, 6cL each. Hot Water Bathed—1st Class, la., 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half price. TESTIMONIAL. L. 224 Pohtypridd, Mehefin, 1874. Meddyglniaeth thad a thrwyadl. SYB,—Wedi bod yn dyoddef am hir amser oddiwrth y Gymalwst (Rheumatism), a gwario cryn lawer o arian am feddyginiaeth, a methu el chael, penderfynals wneud prawf o Faddon Tyrcaidd Merthyr, a'r canlyniad fu, llwyr well- had nid yn unig oddiwrth y Gymalwst, ond pob aahwyldeb arall a lechai ynwyf. Yrwyf erbyn hyn yn ddyn newydd. Gwnaed pawb sy'n dycddef, brawf o Turkish Bath enwog Merthyr.-Ydwyf, yr eiddoch, dan rwymau, BBKJAMiy HAMMBS. MONEYiolend on Freeholdfor Leasehold Security. 1 Apply to Mr. PHILLIPS, Solicitor, No. 6, Qanoa- street,. Aberdare. 859 Llyfrau Cyhoeddedig ac ar werth gan HUGH JONES, Wyddgrug, A Efeboniad Beirniadol ar yr Hen Des- tamenfb a'r Newydd, gan y Parch. O. Jones — 0 IS 0 Y Pregethwri eel eaogliad o Bre- ffetkflsa av wahsiMl dca^rnau gan y di- weddar Barchn. John Elias, John !•nea, Tatearn, Henry Bees, &e., Ac. 0 6 0 Baboniad ar Lyfr y Diarhebion (y drydedd fil), gany Parch. John Daviea, Nerquis, gyda Darlun 0 0 6 Traethawd ar y Bod o Dduw a'i Bri. odoliaethau, gan y Parch. Stephen Charnock, B.D. 0 6 0 Golwg Gryno ar Grefydd naturiol a datguddiedig. 0 9 0 Traethawd ar Ragluniaeth Dwyfol 0 3 0 Hanes yr Iuddewon 0 3 O Esboniad Richard Jones, o'r Wem, ar Gen.-Lef. 0 2 6 Allwedd Ddirgel y Nefoedd, gan T. Brookes .026 Traethawd ar Undeb yr Eglwys a'r Wladwriaeth, gan Baptist Noel, A.C. 0 2 Llyfr at anfon cyfrifon i Gyfarfod- ydd Ysgolion.0 2 0 Darlithiau i Blant, gan y Parch. John Todd 0 1 Fy Chwaer; sef Cofiant am Miss Jones, Cefn-y-Gader ger Wyddgrug, gan Glan Alun .016 Caneuon ar Destynau Crefyddol a Moesol, gan y Parch. Roger Edwards 0 1 6 Thirza; neu hanes hynod am ddy- chweliad luddewes ieuanc a'i Thad i Ffydd Crist 0 0 6 Esther; sef Cyfansoddiad Barddon- ol, gan Glan Alun .006 Y Cyfeiriadur Ysgrythyrol, at was- anaeth yr Ysgolion Sabbothol ..00 Gras a Ffydd; sef Pregeth gan Dr. Candish, gyda Rhaglith gan Dr. Ed- wards, Bala .004 Llwybrau Nefol; neu Hyfforddiad- au i'r Credadyn 0 0 8 Y Ddwy Ffordd; sef Dadl ar Pa un yw yr oreu 0 0 2 Craig y Fam; sef Hanesyn gan Todd 0 0 8 Ar werth hefyd gan Mri, Hughes (J'i Ftib, Wrexham. D. S.—Anfonir gwerth Swllt ac uchod drwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage Stamps. 856 Printing Office yn Ystrad-Bhondda. T. J. DAVIES, PRINTER, BOOKBINDER, &c., (Opposite the T. V. B. Station,) YSTBAD-BHONDDA. TVYMUNA T. J. D. hysbysu trigollon Yatrad-Rhondda a'tr amgylchoedd elfod mewn mantais i gyflenwi pob archebion mewn cysylltiad ag Argraffu a Llyfr-rwymo mewn amser byr, ac am brisiaurhesymol, ac y traeyn gobeithio, trwy ei fod yn talu sylw zuanwl i'w fasnach, y derbynia gyfran lielaeth o gefnog- aeth y cyhoedd. 844 WILLIAMS' PONTARDAWE '.T WORM LOZENGES. Maent yn cael en gwerrhfawrogi can rienlM nn o'r bendithioh mwyaf a roddwyd eriodd gan> ddo Ef yr hwn sydd yn tywalltbob bendlAaor ddynolryw. Maent yn hollol ddiniwed a dvoed I'r plentyn tyneraf, ao er hyny, mor eSraM 1 ddinystrio a bwrw Llyngyr allan, fel y maent mewn modd teilwng yn cael eu galw yn Feddyg- iniaeth berjfaith natur at bob math 0 Lyngyr. Nis gallwn byth ddywedyd yn rhy dda am ddyfeUhn Worm Lozenges WiUums Pontarda we, oherwydd alt a ddaillenodd lyfrau yr awdwyr meddygol enwonf, ond a I chafodd ddim ynddynt I ateb i bwTpaa. Efe a fyrfyxlodi pan y cysgai ereill; efe a chwlli«dd ao a ddoanaodd sylweddau cynyrchion y deyrnas lyiieuol, ynetawe^f rhai a berthynant i glefydau Plant, pan dreuian enafn hamser mewn siarad ofer, ac o'r dlwedd life a ddaqpa. fyddodd y perl a chwenychai, meddyginlaeth Imlraol berffaith ddiniwed I r plentyn, ac a ddtnystra! bm nflus clcfydau plan}; ond er galar, fe gostiodd hyny al fnntf iddo ef; nl bu byw yn hir liwynhau clod ei fedayginiHlb werthfawr, ond bn farw, a gadawodd et ddarganffMisd er budd cenedlaethau dyfodoL t ARWYDDION,— Gellir yn hawdd adnabod pan filnlr gan Iyngjrr trW rai o'r arwyddion canlynol, not chwant niweldiol fwyd. anadl drewilyd, bytheiriadaa surion, poenau yn r eyfla a'r pen, maliad y danadd.mewn cwsg, plgo y trwyn. gtan wyneb a cheuedd yn y llygald, caledwch a llawndid JP|ML a phoenau cnawdol weltMat;, petweh byr A sych, tynanaa ycorff, twymyn araf, a churiadau pulse afnolaldd, a weithiau lewygon dirdynol, fcotwtOsionsJ ynachosinmcnr- olaeth ddlsymwth, a gwres ac yvlad yn nghylch f tiat (anus) y rhai yn fyxiych a berant lddynt ^tel ea OMI- gymeryd yn lie clwyfau ymarchoglon (Piw.) Darperir hwynt yn y dyfodol gyda"r gofelivir mwyaf, gan • J. DA VIES, Family Dispensing Ohambi, High Street, Swanaea. u Yr hwn a brynodd y gyfarwyddeb (receipt) wreUUiloL ■ gwerthir y Teisenau (Lounges) hyn gan y xhw fwnkt 0 Fferyllwyr y Deyrnas yn ol 9Jc., la. l§c., a 2s. Be. ybhnh. Atbedir cryn lawex wrth brynu y dognau mwyal, {dUm cael drwy y Post. A phob Telsen wedi at nodi fel hyn:—"J. WDmmm, Pont ar da we," oherwydd y mae y farchnad yn Illfelrfa) ag efelychiadau. Mae'r geiriau "WILLIAMS WORK LOC- EKOEB wedi argraffu ar Stamp y Llywodraeth. Nantglyn, Hyd. Bed, 1871. Syr,—Y mae eich Losangei wedi ateb dyben yn eSetth- iol ihag y llynger yn gystal felly ac yr oeddysi cynt gaa Mr. Willams, cafodd un eneth Nwyddoed leshad mawr trwy y Box a gefals oddiwrthych yn ddiweddar tnrr gael yinadaela llawer o lynger wahanol faintioli, anfwtwcfc Fox eto I mi gwerth hyn o Stamps. D. ROBERTS, (Brutua Hiraethog,) 866 Nantglyn. Denbigh. Y GWLADGAE Wii, Printed by Steam Power, and Published by the Proprietor, WALTER LLOYD, at hie General Printing Offiee, Canon Street, Aberdan, in the County of Glamorgan. SATUBDAY, NOV. 7TH, 187.