Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

PONTARDAWE.

HAFOD, ABERTAWE.

News
Cite
Share

HAFOD, ABERTAWE. Cymylog lawn yw masnach y He hwn yn brosenol, drwy fod gweithiau copr Melstri Vivian a'i Felblon yn segur. Gwyr lluaws o ddarllenwyr y GWLADGARWR i'r melstri xiahod, er ys tro yn ol, rbddi rhybudd i'w gweithwyr y byddal pob oysylltiad rhyng- ddynt yn tesfynu ar y cyntaf o Fehefin. Ychydlg cyn i'r gwelthiau sefyll, dywedodd y melstri fod boddlonrwydd i bawb welthio ar ddau awlit y bunt o ostyngiad. Wedi cljuved hyn, cynallwyd cyfarfod gan y gwelthwyr, a phenderfynasant i wrthod y deg punt y cant o ostyngiad ond 08 oedd sefyllfa y farchnad yn galw am oatyngiad o gwbl, y buasent yn derbyn pum punt y cant. Mae y gwelthwyr copr yn weithwyr caled lawn, ond amlwg 1 bawb yw nad ydynt yn derbyn yr hyn ddylent gael am eu caled- waith. Credu yr ydym mai amcan mawr a phenaf y melstri ydyw mogi ein hundeb, ond gallwn slcrhau iddynt mai gwaith rhy galed iddynt yw gwasgu anadl hon allan, a phe llwyddent i gyrhaedd hyn o ddyben, y mae ein ffydd yn dweyd wrthym yr ad- gyfodai ellwalth jn well, cryfaoh, a mwy penderfynol nag erloed. Er mwyn cael dealltwrlaeth priodol rhyngom a'r meistri, penodwyd dau o ber- sonau i siarad a hwynt, a'r ateb gawd fod yn rhaid derbyn deg y cant neu ynte gadael y gwaith. Ond ar y cyntaf o Fehefin, anfon- odd y melstri am danom, a boddlonwyd nl mewn amryw bethau, fel yr oeddem yn cyf- rif y cwbl yn 5 y cant o ostyngiad, ao aeth- om at eln goruchwylicn. Wedi gweithio dau ddiwrnod, cawsom ein goleuo drwy y Western Mail fod y gostynglad eto I fod yn ddeg punt y cant. Penderfynasom i beldio gweithio ar unwaith, gan fod ein melstri wedi ein twyllo. ■ Ymholwyd a hwynt, ond goaod- asant yr holl fai ar y gwelthwyr am nad oeddent wedi deall eu hamodau hwy. Ond bu y gwelthwyr mor bwyllog gyda'r pwnc fel nad oes y petiusder lleiaf yn meddyl- iau yr oil amgen fod y melstri yn celsio eu tjwyllo er cyrhaedd rhyw am can drwg o'r elddynt. GWEITHIWR COPR.

EISTEDDFOD PISGAH, PIL, MYNYDDI…

LLINELLAU I WAITH ALOAN Y…

[No title]

[No title]

YMGAIS AT HUNANLADDIAD YN…

ILLOFRUDDIO BRAWD.

Y TYWYDD A CHYNYROH AM AETH-FDDOL.'

DAU BERSON WEDI OAEL EU LLOSGI…

[No title]

[No title]