Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYFARFOD TALAETHOL Y WESLEY-AID…

[No title]

RHAGFYNEGI YSTORMYDD.

BEIRNIADATH EISTEDDFOD SARON,…

[No title]

ASHANTWR ETO.

News
Cite
Share

ASHANTWR ETO. Byddaf welthiau yn ymdrechu myned i ddaal ag ambell un gan ddysgwyl drwy hyny wella fy hun ond nid hyny a'm hysgogodd i wneud sylw o ysgrlfau Ashantwr. Y mae ambell 1 fod bychan yn medru taflu llald ar wlsg ei gyd.ddyn, gan ddweyd yn el iaith os na fedraf ymddangoa mor ddestlus af ef, mi ymdrechaf ei faeddu fel yr edrycho ef mor fudr a mi. Y mae yn telmlo yn hapus gyda'r fath orchwyl ffuaidd, fel mal gyda rhyw afled- did y ceir ef bob amser. Yn yr ysgrlf hon ymdrechaf ddangos fod malais, cenfigeg, ac ysbryd eas Ashantwr tuag at yr aelod dros Ceredigion yn fwy amlwg na dim arall yn ei ysgrifau, a'i fod am lapto ei hun yn y cymeriad o amddiffynwr y gwelth- wyr, i'r dyben 0 chwerwi meddyliau y dos- baith hyny tuag at y boneddwr anrhydeddus. Fe wyr mwyafrlf darllenwyr y GWLADGAK- WB, oana wyr Ashantwr, fod gwahanlaeth rhwng haeru peth at brofi. Y cyhuddlad yn erbyn y boneddwr o Landinam ydyw, ei fod wedi darostwng y dosbaith gweithiol yny SenecM. Yn nechreu el ysgrlf ddiweddaf dy- wei&J 4L.sbai.twr fod y cyhuddlad yna o'l elddo yn paxhau yr un 0 ran gwirionedd, ac yproW. ef hyny cyn diwedd el lith. Er eln bod wedl darllen ei lith, yr ydym wedi methu gwdei. un ymgals ganddo I bvofi hyny; ond y mw wedl haeru hyny droecdd m throsodd. Ar eft haem fel yna, celt adroddiad Seisalg o amdh y boneddwr, fely traddodwyd hi yn y Senedd; vac with el darUen fel y dlfynlr hi gan Aah> antwr el hun, fe we! pob bod rhesymol mal holl amcau yr axaethydyw gwrthwynehn y Llywodraeth yn en gwaith yn cynyg hdmUm manteislon y bragwyr, y darllawyr, a'r tafina- wyr, a thrwy hyny ledaenu y ffordd 1 fecldw- dod, yr hwn bechod sydd yn gwneud y Ida havoc ar fasnach a chysur y wlad. Yn y ffig- yrau a ddefnyddir yn yr araeth, fe wely pwyll- og a'r deallus mal teimlad dwys y boneddwx yn erbyn gwastraff a'r golled a achoslr o her. wydd meddwdod, sydd yn rhedeg drwy*r 'cyfan. At teg ydyw cyhuddo dyn o ddaMN- twng ei gyd-ddyn, pan na wna ond galw el sylw at gynildeb a darbodaeth ? Edrychwn ar y pwnc mewn scale fechan. Dacw amaethwr a chanddo chwech o felbion yn gwelthlo ar y ffarm; y mae cysur a llwyddiant pob un 0 honynt yn ymddlbynu ar lwyddlant y ffarm; ond y mae John er el fod cystal gwelthiwr ag un o honynt, y mae ambell I ddiwrnod yn cael eu hudo gan y ddiod fel I esgeuluso el waith, ac hwyrach mai y diwrood y bydd John ar ei spree y bydd yr unlg adeg 1 gael y cyn- auaf 1 fewn; nid yn unlg fe fydd llafur John am y diwrnod yn cael ei golll, ond bydddrwy hyny yn aches I golli llawer 0 gynyrch y fiarm. Yn awr, onid rhesymol yn y tad fuasal codl et lef yn groch yn erbyn dyfod a'r ddlod awynot, hudoliaethus yna yn agosach 1 gyrhaedd John Ai teg ydyw ei gyhuddo o ddarostwng el felb- ion with wneuthur hyny Na, choellal fawr. Hwyrach y bydd John yn gymaint favourite a'r un o'r meibion wedi'r cyfan, er fod y tad yn teimlo I'r byw fod y ddlod yn caely firth ddylanwad arno. Fe ddywed pob dyn rhes- ymol fod yr ymddyglad yna o elddo y tad ya ymdrechu gosod yr hudollaeth cyn belled ag y medr o'l afael, yn arddangos gwir serch, ac nid dygasedd at John. Y mae y boneddwr o Landinam wedi cy. meryd gofal I ddweyd yn eglur yn ei araeth nad oedd ganddo yr un gwrthwynblad I'r gwelthiwr I gael cymaint I yfed ag a wnai les iddo, os byddai yn teimlo angen am dano- mal y peth a wrthwynebal oedd y meddwdod afreolus ac nid oes neb y tu allan I Aahtmfoy nad yw yn withwynebol 1 hyny; y mae y meddwon eu hunain yn ei ffieiddlo, ae ya cydnabod ei fod yn colledi y wlad yn fawr, ac yn dwyn pob math o drueni ami. Ar ol yr adroddiad o'r araeth fel y traddod- wyd hi, y mae Ashantwr yn difynn adroddiad y "Liverpool Journal," mewn cyferbynlad l'r difyniad a roddodd y Cymro o Fynwy o ad- roddiad y Liverpool Daily Courier, a thyma un o'r pethau mwyaf digrifol o'r holl drafod- aeth. Y mae yn rhaid mai Ashantwr o'r mwy- af Ashanteeaidd ydyw, cyn byth y buasal yn gwneud y fath gyferbynlad. Dyma fel y dy. wed Ashantwr Os ystyrla Oymro o Fynwy fod y Liverpool Courier' yn el ganmol, y mae y Liverpool Journal' yn dweyd a ganlyn am dano In the multitude of speeches which followed that of Mr. Gladstone in the Commons on Thursday, there was little worthy of notice except Mr. Goschen's, and the maldeD oration of Mr. Davles, the member for Cardi- gan. Clearly Mr. Davles is a member whose future appearance will be looked for with Interest. To night he spoke for about twenty minutes, and all the while he kept the House in a roar of laughter. The hon. gentleman may be satisfied with the reception given him." Dyna'r iaith a ddefnyddir yn adolyglad y Liverpool JouTnal.' None worthy of notice except Mr. Davles. Mr. Davles may be satis- fied with the reeptlon given him," &c. Ac ar ddiwedd v cyfan gwaedda Ashantwr, "Dyna ddlgon I tl Gymro o Fynwy, ffielddla dy hun aim byth dy fod yn coleddu y fath syniadan, &c., am y boneddwr o Landinam." Be gebyst y mae Ashantwr yn feddwl ? Tybed mewn gwirionedd el fod yn deall Saesneg ? AI aid offeryn ydyw wedl bod yn Haw rhyw hen wag with ddifynu o'r I Liverpool Journal.' Glyw- odd rywun erloed y fath ymresymlad j Ym- resymlad yn wir! y mae yn iselhad ar y galr ei ddefnyddio mewn cysylltlad ag Ashantwr a'l ysgrifau. Beth mewn difzif ddywed gwelth- wyr goleuedig Merthyr, Aberdar, a Chupn Rhondda fod hwn yn cymeryd eu hachos mewn Haw o ran hyny yr ydym wedl profi nad oedd ease 0 gwbl ganddo, ond el fod yn trelo gwregysu el hun a'r cymerlad o amddi. ffynwr y gweithwyr, fel y byddai el lysnafedd, el falals, a'l genfigen tuag at y boneddwr an- rhydeddus gael gwell derbyniad. "Llcsgl y ty yganwyd ef ynddo—dinystrlo y bont a'i cariodd—darostwng y dosbarth fa yn offerynol fw godi i'w sefyllfa bresenol," &c. Lol i gyd, meddaf, ac am wn i nad yw y term dosbaith gwelthiol yn cael eihaiogi wrth ddy- fod dros y fath wefusau. Y mae ambell un yn dyfod yn feddlanol ar gyfoeth ac anrhydedd yn ddamweiniol fel tase, heb yr un ymdrech 0'1. eiddo ei hun; ond fe wyr pawb am y bonedd- wr o Landinam ei fod ef wedi enill pob mod- fedd o'r tir sydd yn el feddiant, so y mae pob Cymro gwladgarol yn llaweuheu fod eI alIu digydmar, yn nghyda'l ddiwydrwydd ai sobr- wydd wedi cael eu coroni a'r fath lwyddlant. Rhyw fodau bychaln erebachlyd, y rlmf sydd yn rhy fychain i weled neb y tu aUaa iddynt eu hunain, y rhal hyn yn rmig sydd yn oenfigenu. Er na welais y boneddwr erloed, yr wyf yn teimlo cryn ddyddordeb yn ei po gogiadau oddiar y cynygiad beiddgar, ond an. rhydeddus hwnw o'i eiddo am gynrychiolaeth Ceredigion yn 1866 pan yr oedd pawb azaH yn rhy lwfr 1 ddyfod allan; ac y mae ei sym- udladau yn mhob cylch, o hyny hyd yn w yn ei brofi yn foneddwr ya ystyr fanylafty galr. Ml garwn ddweyd wrth derfynu fod d?~