Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYFARFOD TALAETHOL Y WESLEY-AID…

News
Cite
Share

CYFARFOD TALAETHOL Y WESLEY- AID DEHEUDIR CYMRU. Cynaliwyd y cyfarfod hwu eleni yn Bryn- niawr, Hal y 25aln a'r 28aln. Yr oedd yn bresenol y Parchedlgion Q. T. Parka, M.A., Llywydd y Gynadledd; J. H. James, D.D., Llundain; J. Jenklna, Oadelrydd y Dalaeth; D. Evans, (Dagar,) Ysgrlfenydd; S. Davie*, OaleiryAd Talaeth Gogledd Oymru R,: Jones, (B); Oadelrydd ac Ysgrlfenydd Talaeth Saeeooig Abertawe, a hell welnidogion y dalaeth oddielthr y Parahediglon R. Owen, Aberayron, a T. Jones, D.D., Ty-ddewl. Lluddlwyd y cyntaf gan fethlant henalnt, a'r all gan deimlad o lesgedd iechyd. Anfon- wyd llythyr o gydymdeimlad o'r cyfarfod cyfarfod hwn at y naill a'r llalL Cafwyd pwyllgorau rhagbarotoawl dydd Llttn. Dydd Mawrtb, daeth y welnldogaeth a stad ysbryd- 01 yr achos ger bron. Cafwyd fod cymeriad moesol a phregethwrol yr holl welnldoglon yn fodJhaol, a bod result of examination y pregeth wyr ieuainc felly hefyd. Derbyn- iwyd dau ymgelsydd am y welnldogaeth, set Mil. H. Curry, Ferndale, ac E. D. Lloyd, Llanbedr: cymeradwylr hwy fel rhal tra- addawol i sylw'r gynadledd ddyfodol. Wrth edrych dros ystadegaa yr achos, cafwyd fod hyny hefyd yn galonogol lawn. Er fod y symudiadau mewn aelodau eglwyslg o'r dalaeth yn gymaint dalr gwaith, a bod bylch- au lawer wedi eu gwneud gan farwolaethau, gwrthgllladau, &c., eto, yr oedd y dychweled- Iglon yn fwy na llenwl y rhal hyny. Mae tlpyn o gynydd cllr ar y flwyddyn flaenorol. Bu cynydd yn nlfer athrawon ac ysgolorlon yr Ysgol Sul hefyd. Gwlege. yr aehos mawr well agwedd yn bresenol mewn llawer rhan o'r dalaeth nag y gwnaeth er ys tro bellach, ac y mae arwyddion o gryfhad ynddo. Dydd Mercher, ymgyfarfu gwyr lleyg y dalaeth gyda'r gwoinldoglon. Daeth nifer luosocach nag arferol o'r cyfeilllon tailwng hyn i'r cyfarfoi talaethol eleni, a daethant yn llawn ysbryd y gwaith. Cafwyd pwyllgoxau brwd- frydig fawn, pryd yr ymdrlnlwyd a'r mater- Ion sydd yn dal cysyllttad a'r aches yn y dalaeth, megys y gwahanol drysorfeydd, achos!on y cap all, addysg, &c., ac fe gaed fod y gwahanol bethau hyn yn gwlsgo agweddau llewyrchus. Diolchwyd i'r gwahanol drysor- wyr ac ysgrlfenwyr am eu gwasanaeth yn ystod y flwyddyn fynedol. Caed fod 17 o gapeli newyddioa wedi eu hadelladu yn y dalaeth yn ystod y pedair blynedd diweddaf, ac amryw ar waith yn bresenol. Yr ydym yn hyderus fod hyny yn rhyw swn oddidraw fod amser gwell ar wawrio arnom. Bydded felly. Yr oedd yn ofidus lawn gan y cyfarfod hwn ddeall fod y Parchedlgion J. Jenkins, Caer- dydd, a L, Williams, Caerfyrddin, yn telmlo y fawdd raid iddynt ymglllo o'r gwatth rheol- aldd ar derfyc y flwyddyn hon, a chymeryd en lie yn mhlilh yr uwchrifiald. Bu yr olaf yn weinidog llwyddlanus am 36 o flynyddau, a'r hyn a eUw amo i ymnelllduo yn bresenol yw, fod el olwg yn gwaethygu yn fawr. Hyderwn y ca adferiad buan eto, ac y gwelir ef yn alluog i ymgymeryd a'r gwalth rheol- aidd am flynyddau eto. Bu y Parch. J. Jenkins yn y welnldogaeth am 3d o flynydd- au, ac > a awr telmla fod natux yn gaiw am dipyn mwy o orphwyslra. Nls gallwn gyf- eirlo at neb ag sydd wedi bod o fwy o wasan- aeth i'r achoa mawr yn yr 008 hon na'r bon- eddwr hwn. Yr oedd ei gymhwysderau di- hafal a'i ddlwydrwydd mawr wedi agor y ffordd o'i flaen i'r swyddau uchaf yn y dalaeth. Bu yn is-ysgrifenydd am salth mlynedd-bu yn ysgrlfenydd cyllidol am 23 mlynedd wedi fcyny, a bu yn gadeirydd y dalaeth am yr wyth mlynedd dtweddaf. Llanwodd y swyddau uchod er anrhydedd mawr iddo ei hun, a mantals werthfawr i'r achos yn y dalaeth. Bu yn dywysog yn Israel, ac yn wr mawr yn ein mysg. Ond dyma ef erbyn hyn yn telmlo fod gofalon a phwysau swyddau felly yn dod 1 wasgu yn drwm arno, ac am ollwng yr awenau o'l law i ryw un arall. Anmhoslbl desgrlfio tefenlad y cyfarfod na'l deimlad ef el hun pan wnaeth y penderfyniad hwn yn hys bys. Ymchwyddal pob mynwes, a mynai dagrau eu ffordd ar hyd y gruddlau. Diolch- wyd yn wresog lawn iddo am ei wasanaeth malth a gwerthfawr, ac hyderwn y corow llafur un mor dellwng mewn ffutf mwy sylw- eddol cyn hir, a gwn fod mlloedd yn barod I ddweyd amen o ddyfnder calon. Dym- tfciwn Iddo lawer o flynyddau i fyw eto yn y byd. Nawdd y nef fyddo drosto ef a'i deulu, a chymhoith i fod o ddefnydd mawr eto yn Bgwalth cl Arglwydd. Tog yw dweyd yn y fan hon hefyd fod y Parch. O. Owen, Aber- dar, well rhoi heiblo y gwalth pwysig o ar- holl y gwelnidogion Ieuainc er y flwyddyn o'r blaen. Gyflawnodd Mr. Owen y gwaith hwn yn y modd mwyaf boddhaol am flynyddau. Llafuiioid lawer er mwyn ei frodyr ieuainc, ac nls gallent hwythau feddwl am iddo ym- nelllduo o'r swydd hono heb ddangos eu paroh tuag ato, a'u bod yn gweithfawrogi el lafur. Parotowyd anerchlad priodol, ac ya- grifenwyd hi ar vellum mewn modd prydferth, a gosodwyd hi mewn ffram ysplenydd, ac yn y cyfarfod hwn cyiflwjnwyd hi i Mr. Owen gan Lywydd y Gynadledd yn enw y gwelnid- ogion ieualnc. Derbyniodd y boneddwr leilwng gyda dioleh gwresog, a dywedai el fod ym ei gweithfawrogi gymaint a phe byddai yn werth pum cant o bunau. Hir oe., lewyrchus lddo yntau hefyd. Yr arholwyr presenol ydynt y Porehedig- ion D. EvatoSj (Degar), a T. Morgan, Bryn- xaawv. Cyn teifynu, rhaid dweyd gairamy moddion cyhoeddus a gynallwyd mewn ey- sylltlad a'r cyfarfod hwn. Pregethwyd ym Bghapel y Wesley aid, a Rehoboth, capel yr Aanlbynwyr, gan y Parchedlgion J. Griffiths, Xhymni; T. Thomas, Llandeilo; H. Curry Farndale j E. D. Lloyd. Llanbedr; W. Etawi Dowl&ls; J. Jones, Trerddol; J. H. James D.D.; G. T. Perks, M.A.; B. Daviea, Cheater D. Young, Merthyr; C. Nuttall, Ty-ddewi; T. G. Pugh, Yatumtuen; E. Evans, (Detar,) J. Hughes, Trefeglwys; W. Morgan, Llan- bedr; H. Parry, Machyvlleth; O. Owea, Aberdar; W. Davleg, Yitalylera; Roes, Llandeilo; B. Roberts, Gron Ina; a L. Wil- liams, Caerfyrddin. Cafwyd darlith n^orol noe Fawrth at Ysbrydoliaath yt Yagrythyrau," gaa y Parch. L Jenkins, QMeuydd y Dalaeth. Daclith sylweddol a mauol- Gwna lyfr bych- an gwasanaethgar pan gyhoeddir hi, a bydd hyny yn fuan gobeithiwn. Nis gallwn derfynu heb grybwyll am y caredlgrwydd mawr a ddangosodd trigolion Brynmawr tuag at y cyfarfod. Ofnem welth- lau y buasal sefyllfa lsel y gwaith ar y pryd yn eu hanghymhwyso i roi y croesaw a ddym- unent i'r dyeithrlaid, ond ofn heb sail oedd hwnw. N1 chafwyd erloed croesaw mwy caredlg a derbyniad mwy llawen. Unodd pob enwad i wneud hyn. Dydd Iau, gan fod pregethu ar hyd y dydd, cauodd yr holl fas- nachwyr eu masnachdal am y dydd, a threul- iwyd ef fel gwyl 1 wasanaethu yr Arglwydd. Taled rhoddwr pob daioni" iddynt oil am eu caredigrwydd. Y mae clod mawr yn ddyledus i'r Parchedlgion T. Morgan a T. J. Prichard am eu hymdrechlon teilwng tuag at wneud y cyfarfod talaethol eleni yn llwydd- iant mor amlwg. Bwriedir cynal y cyfarfod cynullol yn Rhymni tua diwedd mis Medi nesaf, a'r oyfarfod talaethol yn Aberystwyth yn Mat 1875.

[No title]

RHAGFYNEGI YSTORMYDD.

BEIRNIADATH EISTEDDFOD SARON,…

[No title]

ASHANTWR ETO.