Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

WYTHFED EISTEDDFOD ALBAN ELFED ABERDAR. CYNELIR yr EISTEDDFOD uohod dydd Sadwrn a dydd LIun, Hydref y 10fed 12fed. PRIF DESTYNAU CORAWL.-DYDD SADWRN. I'r C6r o'r un gynulleidfa, na enillodd dros AIlS o'r blaen, a gano yn oreu Mor hawddgar yw dy bebyll," gan Pencerdd America, £ 15. I'r Cdr o'r un gynulleidfa na enillodd JE15, a gano yn erau "Up, Clensoaen, up," .£5. DYDD LLUN. I'r C6r o'r un gynulleidfa, a gano yn oreu yr "Amen Chorus," Messiah, Handel, £ 25. I'r C6r o'r un gynulleidfa a gano yn oreu "Ho-ho," o'r Storm, £ 7. Bydd hawl gan bob cor i ddewis ei arwein- ydd. TESTYNAU YCHWANEGOL. Am y Farwnad oreu i'r diweddar Barch. J. Davies, Caerdydd-dim dros 200 o linellau. Rhaid I'r Farwnad hon fod yn newydd a gwreiddlol. Gwobr 3p. 3s. Amyrysgrif oreu ar y testyn, Y Cof, y Serch, a'r Ewyllys." Gwobr lp. la. I Am y Nofel oren-yr awdwr i ddewis ei Arwr. Gwobr Ip. 10s. JOHN EVANS, Ysg., 761 26, Griffith Street. AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and Australian Sailing Ships and Steamers. N M. JONES (OYMRO GWYLLT), Passen- • ger Broker, 34, Union-street, Liver- pool, Goruchwyliwr i'r Llinellau canlynol:— Znman Line, Cunard Line, Guion Line, Allau Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Litle, and American Line. Sam fod yr sgerlongau uchod yn hwylio i wa- Sumol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig a'r Uriogaethan F rydeinig, gall yr ymfudwr gael y OyfKCTTyddlad&u gofynol drwy anfoa llythyr i'r tyfelriad hwn. CaifF pawb a ymddiriedo eu gofal ai y sylw manylaf. Oyrwrthwyir y Cymro gan James Roes, brodor a Mathyr Tydfil. Y mae gonym d.t private eang a ohyfleus er syfarfod ag angenrheldiau y fasnach. CoSer y oyfeiriad,- N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 34, Union-street, Liverpool. D.S.—Gellir ymholi yn Aberdar & John lAlDs, Crown Hotel. COED-DUON. CYNELIR Eisteddfod Fawreddog yn y Drill Hall, Gorphenaf y 13eg, 1874. PRIF DDARNAU OERDDOROL. "Then round about the Starry Throne," 10p., a metronome hardd (gwerth 2p. 2a.) i'r arwein- ydd. "Let the Hills resound," 5p., a chwpan arian i'r arweinydd, gwerth lp. 5s. Jerusalem, my glorious home" -1 g6rau o'r nn gynulleidfa, heb enill erioed o'r blaen, (ac nid fel y mae y programme yn dweyd,) 2p., a chadair hardd i'r arweinydd. LIywydd: Lieutenant STROUD. Beirniad: Mr. SILA.S EVANS (CYNON.) D.S.—Bydd t'ains rhad i bawb fyddo a thocyn Eisteddfod. At y Cor an.—Bydd oystadleuaeth y ddau brif ddarn droscdd oyn pedwar o'r glaoh. 788 JOHN MATHEWS, Ysg. MERTHYR TYDFIL LOCAL BOARD OF HEALTH. LAND TO LET. rpHE Board are prepared to Let the Land • upon their Farm and Filteration Areas at Troedyrhiw in lots to suit takers. The rent, terms, and conditions may be known on application to the Board Surveyor. Applications and offers to be left at the office of the Clerk to the Board, 71, High-street, on or before the 9th of May, 1874. THOMAS WILLIAMS, Clerk to the Board. Merthyr Tydfil, April 30th, 1874. 760 WHY suffer, why Buffer from Headache, Giddiness, Billlouaneas, Indigestion, Costiveness, Wind, or any stomach complaints, when they can be immediately relieved and oared by taking THOMAS'S PATENT STOMACH PILLS. One trial wlll prove these Pills to be he best known remedy for any of the above com- plaints. Prepared only by J. J. THOMAS, Chemist, (by examination), Ferndalo. Sent free by Post for 14 or 34 stamps. 778 OOB UNDEBOL ABERDAB. T\YMUNIR hysbysu y bydd y cor uohod yn oyfarfod yn y Neuadd Ddirwestol noa Lun nesaf, Mehefin yr 8fed, am haner awr wodi saith o'r gloch. Pawb a fwriadant ymuno a'r o6r, byddant cystal a rhoddi eu presenoldeb y pryd hwnw. DAVID THOMAS, Ysg. [A CARD.] S. ANDREWS, Auctioneer, Valuer, House, Business, and Commission Agent, Pontypridd. PERSONS requiring to dispose of or obtain ■- businesses of any kind would do well to ipply to the above, as he has always on hsnd a 1st of people requiring to let or obtain the lame. Parties about to emigrate, and wishing o dispose of their furniture, can do so easily md privately by applying to S. A. Sales by auction conducted, town or country. Rents and baok debts colleoted. Prompt settlements. 777 lAPEL Y BEDYDDWYB, BLAEN- YCWM, cwar BHONDDA. DYMUNIR hysbyeu y cynelir EISTEDD- D FOD fawreddog yn y capel uohod ya iwedd Awst. D.S.—Sohirir yr Eisteddfod uchod am y pre- Bnol, a cheir hysbyerwydd eto yn y dyfodol. 747 JOHN WALTERS, Yag. DYMUNA RHYS ETNA JONES TTYSBYSU y cyhoedd el fod newydd dderbya amrywiaeth ardderchog' o Ddefnyddiau Newyddion o bob math. Flowers a feathers I foddio-y rhyw deg Geir yn rhad iawn ganddo; Sateen, More in, Merino, Print, Cambric, a JCalico. Mae ei French Merinoes, Black Glace Silks, a'r Black Silk Velvets yn hynod o rad. Dymuna R. E. J. hefyd alw sylw at el am- rywlaeth o ddillad parod a brethynau i wneud dillad yn Aberdar a Phontardulais. 737 TheUse of The G-lenfleld igtarch Always Secures The Delight of the Laundress, The Admiration of the Beholder, Led, 9 And the Comfort of the Wearer. Shortest, Quickest, and Safest Route to America GUION LINE. UNITED STATES MAIL STEAMERS, One of the following, ox ^was" other firat-class fnll-power. ad Steamships will be dea- patched from Liverpool TO NEW YORK EVERY WEDNESDAY WYOMING.Jamas Gusid MINESOTA ,.C. J. Bsddoa WISCONSIN.. T. W.Freeman MANHATTAN. -Jonss IDAHO.J, G. Moor I MONTANA .W. Forsyth NEVADA J. B. Price DAKOTA Marshall SaiUng ki Qaeestcwa the DAY following to embatt PMsec- gera. Ymwtpn bosktsd ilaroagh to San Francisco and all shmd iocrnt at low rate*. Sates of pssssge from Liverpool to New York:—Cibla 12,16,17, and 20 Guineas. Intermediate; 7 Guinaas. Steerage Passage to New York, Boston, Portland, Phil adelphia, Baltmore, or Quebec, at reduced rates, iccludiag a plentiful supply of provisioss, cooked and served up by the Company's stewards. These Staamsra carry Surgeons and Stewardesses free. Passengers are recommend d to obtain their Tickets rom our Agent J before leaving ho-ne. For freight or passage apply to GUION & Co., 25, "Water Street, Liverpool, or to W. Hair's, Trecynon, 16, Harriet- street, Aberdate; E. C. Hurley & Co., 9, Bute Crescent, Dock*, Cardiff; Thos. S, Huntley, 187, Bate Road; J. T. Morgan, 10, Glebeland-street, Merthyr Tydvll; John Oopeland, 124, High-street. 687 LLINELL Y NATIONAL I NEW YORK. Y MAE y Cwmni hwn yn cymeryd arnynt eu hunain y cyfsifoldeb o insurio pob un o'r llestri i'r swm o £100,000, ao lelly, yn rhoddi y dcrwydd gorou i'r ymfudwyr am eu dyogel. woh; ac y maent hefyd bob amser wedi mab- wysiadu y llwybr doheuol or mwyn osgoi y rhew a phentlroedd. YR A.GERLONGAU MWYAF 0 Liverpool, gan alw yn Queenstown bob dydd Mercher, EG-YPT Meroher, Mai 27. THE QUEEN.Marcher, Mehefin 3. CANADA.Marcher, Mehefin 10. Y mae oyfleusderau saloons yr Agerlongau hyn yn dra rhagorol, trwy fod y state-room yn eang anarferol, ao yn agoryd i'r saloons, pa ral sydd yn y poop ar y deck. Pris y cludiad, 10, 12, a 15 gini, yn ol cyfleus- derau y state-room. Pawb yn cael yr un hawl yny saloon. Return Tickets—24 Guineas. mae eangder, goleuni, ac awyr y;8teerccge, yu anghydmarol, ao y mae digonedd o ymborth fresh yn cael el barotoi gan Stewardiald y Owm. pelnl; ac ni cheir clcdiad rhataoh gydag unrhyw tcaIL Gall ymfudwyr bookio drwodd I bob parth o Ganada a'r Talaethau Unedig am brlsoedd isel. Am fanylion pellach, ymofyner a'r NATIONAL STEAM SHIP CO., 23, Water-street, Liverpool. Net at JOHN THOMAS, 1, Prospect Place, Seorga Town, Tredegar; GEORGE OWEN, Upper High-street, Rhymney; T. M. JAMES, Auctioneer, Swansea; GEORGE W. MORGAN, Abergavenny; neu at DAVIDBBES, Cardiff Castle Hotel, a F. W. CA. UNT I 4, Whiteombe-street, Aberdare. TNMAN ROYAL MAIL STEAMERS, LITER- POOL to NEW YORK, Dyddiau MawrtJo a Iau. SALOON, 12, 15, a 18 Gini; Steerage am bris llawer Is nag arferol, gyda digonedd o ymborth wedi ei go jlnio yn dda, a lleoedd cyf- leus. Gelliar bwoio I unrhyw rhan o'r Taleith- iau a Chanada ar delerau arbenig. Rhoddir tosynau a phob cyfarwyddyd"gan WILLIAM ISTMAN, 22, Water-street, Liverpool, neu rywrai o oruchwylwyr yr Inman Line. L. 153 AGida I NEW YORK. LLIHBLL Y uWBITB STAB" 0 UNITED STATES MAIL STEAMERS. O Liverpool i ao o New York. OCEANIC Thursday, May 14. REPUBLIC — Thursday, May 21st. CELTIC .« Thursday, May 28. ADRIATIC Thursday, Jane 4th, BALTIC Thursday, June lit FROM NEW YORK. REPUBLIC Saturday, May 2. CELTIC Saturday, May 9. Stass stiff yn Queenstown, i dderbyn teithwyr, ai iiyM Gwenor. Y mae yn yr agerlongau hyn fffisttsdfirsa seillduol I gaban-deithwyr; y mae 9 s&iossj, state-room, ystafell amoolo yn midships. W laaa meddyg a goruohwylwyr ar bob Hong. SALOON,— £ 35 gini a 18 ginl. Return tick- eJ. am 35 gin!. Steerage, at reduced rates. Am hyflbyMenl a manylion pellach, ymofyner* ISMAY; IMRIE, & Oo, iart Iaii*.»T9nuerLondon, a 10, Water-stroet, Liverpool, 368 L, YN EISIEU, T7"N Swyddfa'r GWLADGARWR, Egwyddor- -*■ was at y gelfyddyd o Argraffa, ac hefyd, bachgen ieuanc, rhwng 16 a 18 oed, at gyflawnl gwahauol oiuchwylion yn ac o am- gylch y Swyddfa. Am fanyllon, ymholer a Mr. LLOYD, y cy- hoeddwr a'r parchenog. TYSTEB Y PARCH. JOSHUA THOMAS, GWEINIDOIJ YR ANNIBYRWYR YN SALEM, ABERDAR. "F^ERB FNIR tanysgrifiadau at dystab Mr. -— THOMAS gan Thomas Williams, Ysw., Goitre, Merthyr, neu gan Mr. H. Davies, 18, Wellington-street, Robert's Town, Aber- dar, a chydnabyddir pob rhodd yn ddlolch- gar.-GEO. WILIIAMS, Yag., 8, Glan Road, Aberdar. 774.

BWRDD Y GOLYGYDD.

TALIADAU,-

[No title]

BAROTOI I RYFEL.

LLEW LLWYFO A'I GWMNI.

DALIER SYLW.

PRIODWYD,—

ESGORODD,— '

BU FARW,—