Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

STRIKE FRONGOOH, SIR ABERTEIFI.

CYFARFOD Y CYNRYCHIOLWYR YN…

DYRCHAFIAD I GYMRO.

Advertising

YMDDIRIEDWCH YN EICH DYNION.

MAE NHW YN DWEYD.

OYNORTHWYO YR ALCANWYR.

News
Cite
Share

OYNORTHWYO YR ALCANWYR. MR. GOL.A welwch fod yn dda rhoddi ychydlg le 1 gyflwyno ein diolchgarwch i fasnachwyr Glandwr, Abertawe, a'r cylch- oedd am eu haelioni yn eyfranu i ni yn ein cyfyngder presenol. Y mae yn dda genym elch hysbysu fod caredigrwydd tuhwnt i fesur yn cael ei arddangos gan luoedd o gyfelllion heblaw masnachwyr y lie, y rhai nad ydynt yn foddlawn i roddi eu henwau i'r cyhoedd o herwydd gormes ond y mae yn ddyledus crybwyll enwau rhai personau, sef Mrs. Rees, Britannia; Mr. Jenkins, Com- mercial Mr. Jenkins, Copperman's Arma Mr. John Williams, Ivorite's Arma Mr. John Roberts, Dlllwyn Arms; Mr. Evan Samuel, Wern Mrs. Hughes, Railway Inn Mr. Mathias Jones a'i weithwyr; Mr. T. John, Plow and Harrow, ao amryw ereill, sef glowyr Mr. Glasbrook, ac amryw o'r gwalth steel, ao ambell un o felin y Morfa ond tywysog a thywysoges y cyfan I gyd ydyw Mr. a Mrs. Jenkins, Landore Inn, pa rai sydd yn cyfranu eu haur a'u harlan a'u bwyd i fawr a m&n. Anwyl gydweithwyr, bydded i nl dalu sylw i'r rhal sydd yn oyfranu tuag atom yn awr yn ein tlodi; ond bydd genym gyfleusdra I ad-dalu yn amser etholiad y Oynghor Trefol yn Tachwedd nesaf, y rhai By d yn cynorthwyo dim; a gobelthlo y bydd i'r rhai sydd yn ein cynorthwyo ni yn bresenol barhau fally, tra byddo pethau fel y maent yn bresenol, gan obelthio na pharha hi ddim yn hir. UN YN CARU HEDDWCH.

EISTEDDFOD GADEIRIOL GLOWYR…

HOREB, LLWYDCOED.

Y STRIKE YN SOUTH STAFFORD.

STRIKE Y GLOWYR YN SOMERSET-SHIRE.

UNDEB ODYDDOL MANCHESTER.

[No title]