Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

liifillliW^lldllU aUstffA. erers from coughs, colds, bronchitis, asthma end irr gular action of the heart are earnestly recommend- Idtc rub Holloway's searehicg Ointment well over the lirciu, breast, and back ai the case may require, twice a day. Invalids may confidently rely upon t o beneficial effects resulting f'om tli; treatment; this Ointment is the mo t trustworthy remedy for all internal and external Ointments of the threat. Bad Legs, Bad Breasts, Ulcers, Absces- ses, Wounds, and Sores of all kinds May be thoroughly healed by the application of this Ointment to the parts affected, after they have been duly fomented with warm water. Under the action of this powerful Ointment, aided by the Pill the depraved humours of the body -will be quick removed; even scrofulous ulcers and foul sores, however old or inveterate, can thus be cured. InGout,Rheumatism, and Neuralgic Pains This Ointment never fails to give relief. Its very first application lessens the inflammation and diminishes both heat and pain. This soothing Ointment, by depurating the blood on its route to or from the affected parts, pro- motes healthy action. In severe and chronic cases the Pills should always be taken, as their purifying alterative and restorative qualities place the whole mass of solids and fluids in a wholesome condition. Piles, Fistulas, and Internal Inflam- mations. Persons afflicted with these distressing complatnts will find in this wonderful Ointment instant means of relief, and all can effect their own cure without explaining their Infirmity to anyone. The Pills, if in small doses, greatly assist the Ointment, as they purify the blood and regulate the stomach. Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints Bad'Legs Stiff Joints jficald Bad Breasts Fistulas jSore Throats Burns Gout Skin Diseases n Is Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumour Corn (Soft) iRheumatim Ulcers Contracted and 'Sore Nipples Wounds Ho"loway'x Oirtmert ecld at Prrfersor Uollowayl Establis ment, 633, Oxford-ft., Lo dor a'so by nearly every respectable Vendor of Medicine througbout the Civilized World, in B xes j nd P, to, at Is. lid., 2s. 9d., to. 6d., lis., 22s., and 33s. cach. The 2s. 9d. size contains three, the 4s. 6d. size six. the lis, size sixteen, the 22s. ttize thirty-three, and the 33a. size fifty-two times the Quantity of a Is. lid. Box or Pot. The smallest Box of Pills contains four dozen; and the smallest Pot of Oint- ment one ounce. Jnll printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, Persian, or Chinese. Choellhad oddiwrth Anwyd mewn 10 mynyd HAYMAN'S BALSAM OF HOBE- HOUND. BHAG J Pes wen, AnT.-yii Oryerru, a phob af e«Syd jvi v r Test a'r Y?gyfaint. Y mae yn atal twymynau, ys Ssri i grynhoadaa tufesrnol ddod i fysy, a Kvellk&d t esvek, Mae yn b.yfryd i'r gonau, fel y grallir si zod.il { Want yn gystal ag i rai mewn oedo Bhodda ias&sd ■nioBj-f ichol a pharhaus. MAX SI FLA 8 YX fBLUS A STKUKGI,. IMPORTANT TBSTIMOHIAM Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Hore- hound for Mrs. B. Webster, and Intended writing to tell yon how much benefit she has derived She was conddered consumptive, but the Balsam has quite restored her and the Is now quite st-ong. I have recommended yon dozens ot customers, and all have been pleased with it, I am yours, &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Cheosiet. Penydarren, Merthyr Dear Sir,-Your Balsam is of great value. I have tried It on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,- When in Swansea, I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benefit from it. Please send me some immediately to address. Yours truly, J. BABNSLEY, Contractor To Mr Hayman, Chemist. GeUir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedlg yn utig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castell nedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. Ii., a 2s. 9c. yr un, gan bo>¡ fferyllydd parchus yn Abertawe, Caer- dydd, Merthyr, Aberdav, Caerfyrddin, Haverfordwest Lerpwl, a'r holl Dywysog&eth. PIUF ORUCHWYLWYR,-W. Sutton & Co., Barolay & Sons Llundain; Collins & Rosser, Pearce & Co., Briste • ac Evans & Co., Lerpwl. GOCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geirtaa Hayman's Balsam of Horehonud wedi eu sfcStampio ar y botell, heb yr hyn nid oes dim yn wirion- eddol. D.S.—Y mae cryn arbediad with gymeryd y poteli mwyaf PEOPLE'S HALL, PONTYPRIDD GENERAL FURNISHING WAREROOMS JOHN CROCKETT, Clock, Watch, & Cabinet Feather, and Iron Bedstead Warehouse, Pontypridd. T C RETURNS his sincere thank? foi • past favours, and begs to (submit the following very low prisaa as an eames of be establishment been tho People's HalL A good Iron Bedstead „ „ 6 14 g A good MUlpaf? Bed and Bolster 8 14 t A food Palliasse for Altfo 0 iq C A food Mattress C S.6 £ k solid Mahogany Front Chest cf Drawers, i t A food useful Pembroke Table .u 1 < A food Bight-day Timepiece 1 S A food American Clock „ss o 16 i A food Kitchen Chair .„ vj, I) g e A good Mahogany Bottom Chair „ 8 f; I Observe this particularly,— A patent Lever Watch, Warranted # « » Do. J.C, beat KHOEC G S iilver and Gold Ohaine & A.lbei-t# equally lo w, Qoo& Ow* "Watches i s > Dc" Stroiiglj i=eoomeEdea 1 if -3 PWRNU&LBFC Department-, tmucepMis, Tea Usttlae. FSSE/W, Fire Irons, Brithe«, èo., 4fes- —' TJKLBET.iAi^t DEFA&TMXXje. ozonft Full PISED ColBns .T. „. J g G Bhildrea'S lined with Blue outside ,T, e F The tb-ve prices for fieady Honey only. CarpeU; floor Cloths, Hearth Rugs, Planoa aad Harmoiiiiiras. Id1 foods clivered home fres cf chargo for 12 rslles round. S'Ua&g Mcney only. Arian pared yn 1I;Glg. fKSt- Sewiog Machines by the but make) s. Led. 90. COLOFN J. E. GEOBGB, Member of the Pharmaceutical Society of Great Britain. H IB WAIN. ^\NENT #jT JEOESE'S^V^ //PILE & 6RAm\% f FILLS* ft | O U PBovBiaxos, /I S \j. E. 9E0RGE, M.E.P.SJ' i -roItG MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. Y mae y PelenI hyn yn Feddyginiaetb Sioa, BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'R GRATJlL, Ao t laawa o anhwyldorau ereill sydd bob amier fs sa eanlyn, megys,- POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y P.R. Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Llynger Man, Diffjrg Aisadlg POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU. Sural yn yr Ystymog, Foen dlrfawr yn f Colsddlosi GWAEW, GWYNT, COLIO, Teimlad 0 bwysau yn y cefa, y lwynau, a gwaalol fs ymysgaroedd, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, &a. RHODDANT ESMWYTHAD UNIONGYRCKOL. Parotoir y Peleni uchod mewn tW 0 ddulliaa gweMwt jelll eanZyn No. l.-GEORGE'S PILE » (3RAYE3j VILIM, No. g.-GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. a.-GEORGE'S PILLS FOB Tam PM"4v. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dro-J Sswg1 fil o DyBtiolaethan pwyelg i effeithlolrwydd y FeM? Blniuth hon, 80 yn ei plith y mas amryw 0 Feddygon enwog. Ar werth mewn blyehau Is. ltd. a 8s. Od. yr tift po* SeS Fferyllydd parch", yn y Dywytogaeth, WHOLESALE AGEMTS, LONDONBARCLAY; SUXTOHJ KHWBXKX I BARRON.SQCIRE.&Co. P,RISTOL:-COLL-INS & ROPElt; PKJISOSI; WABBm LIVERPOOLEVANS, SONS, & Co. KAIMEB ti &€ CI-AT, Don, & CASK. N SIOTICE. -The vsordt PILI!) A a&AVx £ YlLbR~« gW) Copyright and Entered at BiatioHers' Ran. 0' "Tyst Cymreig" am Awst 26,1870. NEWYDD DA I'R OLAF, ODDITTRTH H. PURDON, Elq., M.D., F,A,S., LONDON. (CTFIKITHIA.D.) Yr wyf wedi analyso "George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddian llysieuol. Nid oes ynddyni dd!m 0 natur fotelaidd. YR YDWYF O'R FARN EU BOD YN FtDDYGIKIAtTB: DRA GWKRTHJTAWB AT Y DOLURIAU HYNY AB aTEER PA BAI Y MAENT WEDI KU HAMOANTT. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—" Yn ol fy nysgwyliad, mae y Peleni yn hynod effeiih/iol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedl rhoddi prawf teg atnynt," LoNG Row, HIBWAIK. Dear Sir,—I have been troubled for the last six monnu with Piles and Graved and for the last fortiligbt have been completely doubled up, and could not move without pain. To place one leg upon ihe oth- r was to rise an utter impossibility, I t ok two doses of your No. 1 PiUeg (Fills for the Piles and Gravol), the effect wait miraculous; I am to-day free from all pain, and perfectly welL Yours truly, M. BLUE. Allan o'r Owladgarwr" am Hydref 8, 1868 "GWELLHAD RnYKEDDOL."—Bum yn glaf lawer 0 flynyddau gan y Piles a'r GraveL Braidd yr ooddwn yn alluog I sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent 1 ml, r/r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaltb doctoriatd Aberdar a Merthyr 01 goreu i mi, ac yr wyf wedl t&lu iddynt bNtto-df! lawer am hyny, ond cf dderbyniais fawr Ilea oddiwrth tin o honynt. Prynais flychaid o George's Piles and Graml Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt—yr ydnoyf V* aw yn ddyn iaeh. B. EDWARDS, Cwmdar. Atterdar. TREntRBSKT. Anwyl Syr,-Bum yn glaf am amryw fisoedd gan baton dlrfawr yn fy nghefn, ac ysgafnder yu fy mhen, a ehymerais lawet 0 bathau i'w symud, ond hob ddubyn ok lleshad O'r diwedd prynai# flychaid 0 George's Pile and Gravel Pills, a chyn i mi orphen cymeryd. dan fiychsid yr oeddwn yn ddyn lach. Yr e ddoch &c. GEORGE OHURCHES. O'r "Tyst Cymreig" am Awvt 12, 1870. CYNGOR I'R CLAT.—Os ydych yn dyoddef oddlwsth y Piles a'r Gravel, neu nurhyw boen yn y cefn nets yr c ymysgaroedd, cymerwch flychaid o George's Pile and Gravel Pills. Y maent wedi fy ngwella i ar cl bod bedals blynúdd yn fethiedlg gan y doluriau hyn, so wedi 1 Iwrer meddyg fethu fy iachau. D. WILLIAMS, Pon'raUtwen, Newcastle, Etalyu. AT GLEIFION ABERDAR, MERTHYR PONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD. From W. BADHAM, Canton, Cardiff. I one day called with & Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had deliberately cheated me by packing up a spurious box of Pills. I had the right article however at Canton, and am much better-since I took them. EHYBYBD.—Yn gymaint a bod lluaws 0 enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn csel eu crybwyll wrthyf, teimlsf rwymedlgaeth i dt: ynoetlli y eyfryw, achefydi rybuddio y cyhoedd, fel ra, byddo idiynt drwy anwyucd- aeth gael eu hyd-ddól i i gymery i PILLS n.m FOWDBRS 0 wneuthuriad eraill o dan y fi'ugesgns eu bjd yn llawn cy.tal 0 3 nftl gwell na Gee rge's Piles and Gravel Pills Gellir yn hawdd eu ha inab)d Q,'u gwahaniatthu oddiwrth nwyddau yr efelycbwyr diweddar hyn, gan fod enw y da?- ganfyddwr ar Stamp y LlywodrMth, pa ua a nvymir o am L'ylch y blwch. Hirwaun, J. E. GEORGE, M.R.P.S. Morristown, Swansea Mr. GEORGE,At wi I Syr, Cymeraf y cyfteusdra i'cli cyfarch am y gwelliant mawr y ma) tich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er ys wyth mTynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad 0 bwysau yn ngwaelod fy ymys- garoedd, pom dirfawr yn y coluddion, a turni yn ir ystumog. Yr wyf w di treio amryw feddygon, a gwahan. 1 BILLS ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No 3. Rbag ofn fod ereill yn dyoddef o h"rwydd yr un peth, lieb feddwl fel flnau fod a fyno y PILES cohuMion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS-* i sylw y cjho-dd fel un ag sydd wedi cael gwaredigasth a b ndith fawr drivy- ddyit. Yr eiddoch j nSgyvvir, W. G JAMES, (Gwilym Ddn o Went). Dymnna J. E. G. hefyd alw sylw y lluaws at ydarpariaethaucanlynol. Y mae ganddo gyf- lenwad mawr o honynt yn wastad ar law. GEORGE'S TIC MIXTURE. Eifeithia y Feddyginiaeth hon y gwoBiiantau mwyal gwyrihiol y cly wyd eriocd ton am danynfc, oddiwrth un o'r a,ahwylderau mwyaf poorius a dirdyniadol, sef Ticdolcrw, (Ticdolereux.) Mewn potelau, Is. 9c. a 2s. 9c. yr un. GEORGE'S TONIC WINE. Uchel gymeradwyir y Ddarpariaeth hon l'r guxm a'r isel ysbryd, fel died ag sydd yn cyeylltu mewn ffurf foddhaol, holl rinweddau cryffiaol 'Port Wine,'ag elfenan iachaol y ilysiau hyiiy a gydnabyddir gaa bawb fel y nhal mwyaf effeithiol i adferyd iechyd. Mewn potelau, la, 6c. yr un. NEW ZEALAND. The Government of New Zealand grant Fret Passages to Dairy Women and Domestic Servants, THE Emigrants are placed during the pastage in charge of the Matrons, and on arrival they are maintained at the Emigra- tion Barracks until they meet with engage- ments. Competent Servants ean obtain com. fortable situations at good wages. Apply personally or by letter to-the Agent- General for New Zealand, 7. Westminster Chambers, Victoria street, London, S.W., or to Mr. Owen Morgan, "Western Mail" Office, Morgan-street, Pontypridd. 752 A. FRENDMANIS. A LARGE assorment of MEN'S OLOTH- ING to be sold at 20 per cent, eheapei than any house in the Town. A large Stock of Blankets, good Fancy Shawls, Stulfe, &o., to be sold a bargain. The utmost money advanced on all goods, Bedding, and Furniture. Money to any amount lent upon Plate, Watches, &o. Private Entrance. Note the address,- Next door to the Brecon Bank, ABERDARE. 629* GOOD BILLS DISCOUNTED. DILLAD! DILLAD!! DILLA.D 3, Whitconibe Place} Aberdare. D YMUNA EDWARD BURKLE hysbysu el gyfeillion a'i gwsmerlaid fod ganddo luaws o ddillad haf obob maintioli, yn nghyda Mold Cord, Duck, a Blanketting Goods. Nifer lluosog o Hatiau a Chapiau yn ol y dulliau diweddaraf, ac ystor o grysiau gwychion, o 2s. i 10s. yr un. Cofiwch y cyfeiriad,-EDW ARD BUBKLE, 3, Whitcombe Place, Aberdare. 700 IECHYD I BAWB A HYNY YN RHAS TEML IECHYD neu TURKISH BATHS, MERTHYR, TAN LYWYDDIAETH MR. T. ATKINS Prisoedd,- 1st Class, o 8 a.m. hyd 3 p.m.2I. 2nd o 3 p.m. hyd 7 p.m.,—Is. For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first-class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwrywod—dyddian Linn, Mercher, Ian, a Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths—Comfortable fitted, 6d. each. Hot Water Baths-Irit Class, Is., 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half price. TESTIMONIAL.' t 22, Penntl-s treet, Twynyrodyn. Anwj 1 Mr. AtktM.—Pan yn dyoddef am rat misoedd yn bur drwm oddtwrth wynegon (rheumatism) yn fy r ghoes dle, fel yr ctddwn yn analluog I weithlo na chy gu yn hapua, ac yr oeddwa yn methu a chael dim I'm gwella. Aethym i'ch Bsddonau Tyrcaidd amryw weith- iau, a thrwy eich gofal a'ch caredigrwydd chwt, a rhtn- wetidau digyffelyb y baddonau, cefais lwyr wellhad yn fuan. Yr wyf yn hyderus gyrr etadwyo eich trinlaeth i sylw pawb a ddyoddefant oddiwrth boensu rheumatism, am y credaf y bydd mor lleslol iddynt hwy ag y bu i minau.—Yr eiddoch yn ddiolchgar, JOHN EDWARDS. KAYE'S WORSDELL'S PILLS. ARE the most gentle, yet most effective aperients, and therefore better calculated for a family medicine than any other preparation They always set the stomach right, rouse the liver, stimulate the kidneys, and thoroughly cleanse the whole system. These pills are found very useful In ohronto weakness of the stomach, induced by luxurious living, sedentary habits, or other causes. They have restored the emaciated to health after every other means had failed. While they are purifying, they are strengthening; while regulating they are increasing nervous and mUI- cular power. These Pills do not excite any violent action In the body; henca they are specially suited to the young and feeble, whose constitution may be ir- retrievably injured by morepowerful medicines. Sold by all Chemfsts and other Dealers In l atent Medicines, at Is. lid., 2s. 9d., and 4s, 6d. Wholesale Depot: 22, Bread-street, London. ITAI VHOSA8) Manufacturer of all kinds of MI!iERS' SAFETY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved CLAIY Lamp, With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glaa without the risk of breakage. Prices and Designs on application for quantities. GAMBBIAIT LAMP WORKS, L 282 7, Cardiff Street, ABERDARE. PELENI DAVIES AT Y DDANODD. BETH sydd yn achosi y Ddanodd, Neural- gia, Rheums, Ticdoloreux, a'r poenau mwyaf anuyoddefol yn y gwyneb a'r pen? Difiyg north gewynol, yr hyn a achosir gau wendid y gallu hwnw ac y mae Peleni Davies yn feddyg- uuactli drwyadl, fel y gwelir oddiwrth y tyst- f lacth&u canlynol, pa rai sydd ddyfyniadau o'r 1B aw 3 ddaethant i law:- Oddiwrth Mrs. Elizabeth Jones, Heolyfelin, Dowlais. f< Wedi dyoddef posnau o'r fath waethaf am ddyddiau gan y Ddanodd, prynaia flwch o'ch peleni, ac ar ol cymeryd yohydig ddognau, gweilhawyd fi yn hollol, ac ni ddychwelodd y poen wedi hyny. Oddiwrth Mr. John Lewis, Spelter, Maesteg. "Gwellhaodd eioh Peleni fi yn drwyadl, a chadwaf hwynt o hyd." I'w gwerthu mown blychau. Is. lie. a 2s. 9o. yr un drwy y PQst, Ie. yn ychwaneg. Gofal- weh eich bod yn cael Peleni Davies at y Dàan. odd. GWJVENHIURWR,—JOHN DAVIES, Chemist, PoB.tyjr-iidd, 545. Pris 6ch. yr ilix; drwy y Post, 7c. CANEUON NEWYDDION Gyda ChyfeiUant, argreiffedig yn yr Hen Nodiani. 1 Gogoniant i. Gymru Pencerdd America 2 Dyna'r IDYn a aiff a hi*Pencerdd A*urim 3 Hen Gymru Wen D. Amlyn Rum 4 0 iheweh i mi Fwth* Alaw Dd* 5 Nanso'r-Glyn Alaw[Ddn 6 Peidiwch a dweyd wrth fy nghariad. Owcm Alaw 7 Cartref* j. D. JOMI 8 Gwnewch bobpeth yn Gymraeg. Pencerdd America 19 Twr Babel Owain AUwc 10 Mi gollais y Tren Owain Alow 11 Y Gwcw ar y Fedwen Meaan Watt* 12 Wyres Fach* Ned Puw Hen Alau i.3 Boed Ysbryd ein Cyndadan* Owain Alau 14 Mae nghalon yn Nghymru A/an Alaw 15 SanJ M,elinyd<* Gwilym Gwent 16 Yr Eneth Ddall. .Pencerdd Ametico 17 Dyna hen Ddiareb dda* Owain Alone 18 Mari a Morgan—Dwyawd. Uchalau 19 Gwlad ein Tadau* Alaw Ddiu 20 Cryd gwag fy Mhlentyn yw.Mendelssohn 21 Cwymp Llewelyn J. D. Jonet 22 Curwch yr haiarn tra fyddo'n boeth.. Alm Ddu 23 Yr Ysbrydoedd* j. Thomcu 24 Wyt ti'n cofio',r lloer yn codi..B. S Hughes B.A.H. Dynoda y seren (*) Gan a Chydgan. BA.M. Dynoda y seren (*) Gan a Chydgan. WREXHAM: OYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. 629 THE ASHANTEE WAR. ■g[IBBERT'S HEALTH GIVING SA. LINE, as supplied through the War Office for the, troops employed in the Ashantee JifXpeditiou. Y mae yn wellhau Bolrwymedd, Gravel, Dropsy, Diffyg Treuliad, Doltr Rhydd Dolol yr Afu, Twymnynar, Gymalwat, Creen Ddolur iau, Poenau yn y Cefn, Crydgymalau, Danodd, a phoer au yn y giau. Y mae yn puro ao yn ner:hn y gwaed, ao y mae arferiad parhaus o honoyn dra llesol i gadw y corff mewa ystad o iechyd rhagorol. Gwerthir y feddyginiaeth hon gan fferyllwyr a chan y gwnenthurwz-w. Hlb- bert & Son, Neath,[mewn poteli 2s. 60., 4g. 60., a 10s. 60. yr un. Goruchwyliwr yn Aberdar, W. J. Thomaa Merthyr, W. L. Daniel; Dowlals, J. Evans; Caerdydd, J. D. Treharne; Newport, J. Yonnc ac E. M. Thomas; Llanelli, Broom. 72 YMFUDIAETH RHAD I NEW ZEALAND. Y mae Ilywodraeth New Zealand yn rhoi CLUDIAD RHAD fel y eanlyn.—I Labwyr Amaethyddol priod nea weddw, Aradwyr, Bugeiliaid, Celfyddydwyr, &o., ao hefyd i Wasanaeth ferched, mcgys Cooks, house maids, Nurses, Dairy Maids, a Morwynlon yn gyfEred- Inol. Am y telerau a'r amodau, ymofyner yn bersonol, nen drwy lythyr ag Agent General for New Zealand. Y Wesminister Chambers, 712 LONDON, S. W. WILLIAMS' PONTARDAWE WORM LOZENGES. Maent yn cael eu gwerrhfawrogi gan rienl fel on o'r bendithion mwyaf a roddwyd eriodd gan. ddo Ef yr hwn sydd yn tywallt bob bendifch ar ddynolryw. Maent yn hollol ddiniwed a dye i'r plentyn tynaraf, ac er hyny, mor effeithiol i ddinyatrio a bwrw Llyngyr allan, fel y maent mewn modd teilwng yn cael eu galw yn Feddyg- iniaeth berffaith natur at bob math o Lynayr Nis gallwn byth ddywedyd yn rhy dda am ddyfeiilwi Worm Lozenges Williams Pontardawe, oherwydd el ddaTllenodd lyfrau yr awdwyr meddygol enwow, ond n chafod d ddim ynddynt i ateb I bwrpas. Efe a fyrfyrlodd pan y cysgai ereill; efe a chwili dd ac a ddosrenodd sylweddau cynyrchion y doymas lysieuol, yn enwedle y rhai a berthynaut i glefydau Plant, pan dreuliau eretUen hamser mewn siarad ofer, ac o'r dtwedd efe a ddarpa fydiJodd y perl a chwenychai, meddyginiaeth lyslenol Derffaith ddiniwed i'r plentyn, ac a ddinystral brif schom clfydau plans; end er galar, fe goatiodd hyny ei fywyd iddo ef; ni bu byw yn hir i fwynhau clod ei feddyghiaet werthfawr, end bu farw, a gadawodd ei ddarganfyddisd er budd cenedl&ethau dyfodoL ARWYDDION,— Gelllr yn hawdd adnabod pan flinlr gan lvngyrtnr rai o'r arwyddion canlynol, sef chwant niweidiol at fwrd. anadl drewllyd, bytheiriadau surion, poenau yn y cylla a'r pen, maliad y danedd mewn cwsg, pigo y trwyn, »>!<>«.« wyneb a cheuedd yn y llygaid, caledwch a llawndid y bol a phoenau cnawdol weithlau, petweh byr a sych, tyneujU y corff, twymyn araf. a churiadau pulse afrsolaidd, ac weithiau lewygon dirdynol, (convulsions) ya achoel marw olaeth ddisymwth, a gwres ac y iad yn nghylch y rhel (anus) y rhai yn fynych a berant iddynt gael ea cam- gymeryd pi lie clwyfau y marchogion (piles.) Dcrperir hwynt yn y dyfodol gyda'x gofal a'r znanylwch mwyaf, gan J. DAVIES, Family & Dispensing Chemist, High Street, Swansea. Yr hwn a brynodd y gyfarwyddeb (receipt) wraiidiol, a gwerthir y Teiaenau (Lozenges) hyn gan y rhan fwyaf 0 FferyUwyr y Deymas yn ol 9ic., Is. lie., a 2.. 9c. y blwch Arbedir cryn lawer wrth brynu y dognau mwyaf, sreUiren eael drwy y Post. —Y A phob Tcisen wedi el nodi fel h,n.u J. WILLIAMS Pontardawe," oherwydd y maa y farchnad yn llifelrio ac efelychiadati. Mae'r geiriau "^WILLIAMS' WOJUI Los- EliQXS" wedi argraffn ar Stamp y Llywcdrseth. Nantglyn, Hyd. 6ed, 1871. Syr,-Y mae tich Lozeriges wedi ateb dyben in effsikh iel thag y llynger yn gyetal felly ac yr otddyni gynt gar Mr. WiLams, cafodd un eneth 4 blwyfid oed Ifshadmawi tlwy y Box a gefais oddiwrthych yn ddiweddsur trwy gae ymadael a llaner o lyrger >alianol faintloli, anfaawci Fox eto i mi gwerth hyn o Stamps. D. ROBERTS, (Brutus Hiraothog,) 636 Nantglyn, Denbigh. Y GWLADGARWR, Printed by Steas Power, and Published by the Proprietor, WALTER LLOYD, at his Geaerai Printing Offioe, Canon Street, Aberdare, in the County of Glamorgan. SATURDAY, MAY 23HD, 1874