Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

GOHEBIAETH 0 L'ERPWL.

DAMWAIN DDINYSTRIOL AR Y REIL-FFORDD…

TANOHWA A CHOLLIAD BYWYDAU…

News
Cite
Share

TANOHWA A CHOLLIAD BYWYDAU YN NGHWM RHONDDA. Cymerodd tanchwa ddychrynllyd le dydd Mawrth diweddaf yn nglofa y Bwllfa, Yatrad, yr hon a berchenogir gan Mr. D. Daviea, A. S., Llandinam. Y mae yn ymddangos mai pwll newydd ydyw hwn, heb fod yn mhell o ffermdy y Bwllfa, preswylfa Mr. E. Davies. Y mae y shafft yn awr oddeutu 200 Hath o ddyfnder, a'r tarddiad dwfr mor fawr fel y mae yn anhawdd el gadw mewn sefyllfa i weithio. Daeth gwelthwyr y prydnawn I fyny i gy- meryd eu prydnawnfwyd oddeutn chwech o'r gloch. Arosodd un o honynt, o'r enw William Davies, brodor o Llanidloes, yn y pwll i arwain y bowke i'r dwfr, a darfu i ddyn arall o'r enw Lumley Ellis, wedi gweled nad oedd ei glniaw wedi cyrhaedd, ddychwelyd yn lie dyn ag yr oedd el giniaw wedi dyfod, tro yr hwn oedd i fod 1 lawr. Yr oedd y dynion yn elstedd ar y coedwaith ar enau y pwll, ao yn slarad yn llawen, pryd y clJwyd rhyw swn dyelthr yn dyfod i fyny. Deall- odd un o honynt beth oedd, a gwnaeth el ffordd ymaith mewn eillaid, gan amneidio ar y lleill i'w ganlyn. Nid oeddynt ond prln wedi symud nes oedd y mynyddoedd yn dadselnio gan ergyd y danchwa, a'r cwbl at enau y pwll yn chwalfa, ac yn mysg ypethau a chwythwyd yr oedd bachgenyn o'r enw John Jones, a dyn arall o'r enw Jones, y rhal a welwyd yn troi yn yr awyr, ao yn dlagyn yn agos i enau y pwll. Wedi ceiBio dlsgyn, caf- wyd fod y gorchwyl yn un anmhoalbl. Yr oedd y fan ar y top wedi ei chwythu ymaith, a gorfuwyd benthyca un o lofa y Pentre; ond erbyn oddeutu pump o'r gloch boreu dydd Mawith. yr oedd y nwy wedi el glirlo fel y gallwyd diagyn. Yn y gwaelod, mewn dwy lath oddwfr, y cafwyd cyrff y ddau ddyn ond nld oedd yr un 0 honynt wedl lloagi, a thybir i'r ddau ayithio i'r dwfr ar y foment y cymerodd y danohwa Ie. Nid yw yn hyabya eto both a achosodd y ddamwain. Crynodd y ddaear am filldir o gwmpas, a dywedir y gellid elywed yr ergyd yn mhellach na hyny. Gadawodd Ellis wraig a phlentyn.

OYFARFOD Y MEISTRI YN NGHAERDYDD.

HELYNT OYFARTHFA.

YR ANGHYDFOD YN NGWEITHIAU…

GWEITHIAU HAIARN Y COLLEGE,…

Advertising