Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

EISTEDDFOD BLAENLLECHAU.

OAST EISTEDDFODOL NEWYDD.

EISTEDDFOD FFORCHDWM, BLAENAFAN,…

ASHANTWR A'l LITH.

GWEITHWYR HAIARN.

Y STRIKE YN DURHAM.

GLOFA OAKWOOD, MAESTEG.

DYSGU PERSONAU I DORI GLO…

GLOFA CWMLLYNFELL.

Y "GWLADGARWR" MR. HENRY THOMAS,…

TRXSORFA UNDEB Y GLOWYR.

News
Cite
Share

fa hon o'n heiddo, bydd yr amryfuaedd diweddaf yn waeth na'r cyntaf. Gwneir Cymtu eto yn loches i'r ormesiaeth greu- lonaf, ao yn fagwrfa yr anghyfiawnder a'r teals mwysf. Yn nhrysorfa yr undeb y gor- weddai rhan fawr o ddfrgelwch ein cadernid a'n nerth, ao wele ein trysorfa erbyn hedd- yw yn nythle 1 dylodi a gwendid. Cyfan- soddir Undeb y Glowyr gan filoedd o weithwyr gonest ao egwyddorol, ond nid 088 modd i roddi clwm o rhubarb 1 bob aelod pel elw. Dyma i chwl undeb mown carp- iau-lluchiwrd canoedd o bunau o'r dry- sorfa yn adeg yr etholiad diweddaf, fel y iluohiai y corwynt gogleddol us yr amaeth- wr, a'r cyfan o ddiffyg doethineb a phwyll, le, i ddim pwrpas amgen boddio chwaeth ac opinlynau rhyw ddesbarth o dlodlon medd- • yliol a swyddwyr uchelgeiaiol. Nid fy amcan -wrth ysgrlfenu fel yraa ydyw ceisio dylanwadu ar neb i wadu y ffydd undebol, ondynhytraohi symbylu y gwelthiwr i fod yn fwy gwyliadwrus, ac 1 feddwl am ryw gynllun gwell a dyogelach I garlo ei undeb yn mlaen, a gweithio oi egwyddor allan. Nid wyf yn honi na all yr undeb, yn ei ddull a'i ffurf preaenol, fodoli yn hir, a gwneud peth daionl, ond y mae posiblrwydd iddo fod yn well a pherffelthfach, a chyr- haeddyd dybenion el fywyd yn gynt a mwy pwrpasol. Pan byddo byddin gref yn cych- wyn i ryfel, gwneir pob ymdrech i gael byddin gydnerth a ohryfach, os am orch- fygu, yn wrthgyferbyniol iddi. Dylai Undeb y Glowyr, cyn byth y gellir dyagwyl Iddo fod yn llwyddlanus, gael ei wisgo a nerth anorchfygol, oblegyd ni chymer gormes ei ddychrynu gan fwgan. Byddat mabwysiadu cynllun ein cym- deithaaau dyngarol yn ymdrafodaeth arianol ein hundeb, yn debycach o gyrhaedd amcan el sefydliad. Gwn y byddai yn well gau y miloedd dalu swllt y mis, a chael eu oadw yn y gwahanol gyfrinfaoedd, na thalu chwe cheiniog 80'11 gyru ymaith yn ol y dull preaenol. Byddai mwy o sel a ffyddlondeb yn yr aelodau, mwy o gydweithrediad ao ymdrech, a mwy o nerth a gallu arlanol i gario ein hegwyddorion i fuddugoliaeth. MORGAN HEN.