Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

AR YR ADEN. I

News
Cite
Share

AR YR ADEN. Wedi cael anhunedd am fisoedd, ofni fod fy yagyfaint a fy llals wedi eu dyfetba am byth, meddygon enwog yn ofhi yr un peth, ac yn fy nghynghori 1 ganu ffarwel I'r lwyfan gyngherddol, wele fi, unwaith eto, am coiff yn gryf, a'm llais cystal ag (OB nad gwell nag) erloed. Diolch i (y ymweliad a lien gytaill oedd yn iy neall yn drwyadl, ac yn aeall athroniaeth ysgyfaht dyn ond dichon y caf gyflensdra i son am dano ef ar ol hyn. Wedi anghofio dyddladaa (dates), nid oes genyf bellach aogen ond galw 1 gof ambell ddygwyddiad hynod a weinyddodd gysur, neu a roddodd fwynhad, neu a gyfranodd addysg, neu a adgofiodd i ml hen bleserau, neu a bar- odd I mi ofid, neu ddigllonedd, neu awydd ffraeo, magys y bu mewn amryw amgylch- ladau, gan ddechxeu yn YSTRADGYNLAIS, Yr oodd fy hen gyfaill Silas Evans (Oynon), wedi ymgymeryd a threfnu cyfres o gy- ngherddau i mi a'r plant—un o'r rhai hyny a dxefnwyd yn Ystradgynlais. Yn gymalnt ag fod hwn yn un o'r cyngherddau cvntsf yn y Deheubaith, a'r plant wedi clywed cymaint o son am ganu corawl Deheudir Oymru, gofyn- als i Silas Evatis yn gr hoeddus-Ai nid oedd yn bosibl cael csisinpl o'r cyfryw ganu cynull- eidfaol ? Neidiodd yntau ar y llwyfan mor wisgi a gwiwer, a dywedodd, 'N&wr, pob uu yn y gynulieidfa sydd yn eofio y chorus 4 Worthy is the Lamb' a'r Amen' chorus o'r Messiah, sefwch i'r laa." Neidiodd tua chant ar eu traed—o wyr, gwragcdd, a phlant, Ehoddodd Cynon y cyweirnod iddynt, Dyna for o gynghanedd mewn moment. Yn ymyl y llwyfaa yr oedi dwy fenyw, a phob un o'r ddwy a baben ar y fron, a'r babanod yn sugno, a'r ddwy fam yn ymuno yn y ddau chorus gyda lleisiau fol caiserod, a thros gant felly yn cyflawni y diau gyfaBaoddiad godidog heb uu copl yn llaw un eaali byw. Rhoddaf her i'r holl fyd i gael gan gynifer o weithwyr, eu gwragedd, eu chwiorydd, eu plant, a'u carladon, i allu yr un pI-th. Diolch i athiyllth gerddorol a gafodd cactorion Ystradgynlais gan Mr. Silas Evans (Cynon). Nis gallem oil ymatal rhag wylo yn hidl wrth glywed y fath ganu. YN ABERTAWK Saniais mewn llythyr blaenorol am y gyngherdd a roddasom yn Abeitawe. Wedi hyny, cswsom y rhagorfraint o fwyr.hau Eis- teddfod, heb fod yn gyfiogedig. Mr. Thomas Halliday, Llywydd Undeb y Mwnwyr, oedd y cadeirydd, ac efe a lywyddodd yn gampus, ac ystyried nae gallal gyfarch y tyrfaoedd yn en hiaith eu hunain. Y mae yn ddvn hawdd- gar, cyflym, call, sc yn siaradwr da—tipyn yn anniwylliedig yn ei i&ith, ac efallat yn rhy chwanog ymhelaethu pan y byddai yn well ymatal. Yr st rdnydd oddd y Parch. Mr. Edmunds. Ai waenwn ef lawer o flynyddoedd ynoltuag Aberdar a Hirwaun. Clywais ef wedi hyny yn tiatlithio yn RhosUanerehiugog. Hen Godf ydyw, ond llawn o arabedd, tymer da, a chyflymdra i wybod pa fodd t gadw bywvd mewn cyfarfod eisteddfodol. Lluosog oedd y gystadleuaeth gorawl-yn ofnadwy o dda oad y glees a'r solos yn druenus o wael. Wel, a dweyd y gwlr, ni chlywals dutganlad- au o glees, solos, & mor druenus mewn un Etet .delfod erioed. Oyffslyb oedd y datgan- lad o dôn gynulleidfsol gyda dau eithriad. Am y Drum and Fife Band, yr oedd dau o'r seindyrf yn ihyfeddol o dda. Fel y sylwodd un o'r beirniaid, y buasai yn werth cyual Efsteddfod er mwyn tynu y fath. gelfyddyd gan nifer o weithwyr. Y beirniaid oedd yr enwoglon Frost (Telynor,) ac Alaw Ddu. Cymeraf y cyfleusdfa presenol i longyfarch Mr. Frost (Alaw Dyffryti), ar ei ddyrchafiad haeddtanol i radd Doctor of Music gan Brif Athrofa Berlin. Dyma fachgen na chafodd ddlm cynoithwy gan el genedl na chan berson- au unlgol. Gwir iddo enill yr Ysgcloriaeth Delynol yn Eisteddfod Genedlaethol Aber- tawe, ond ni chafodd werth un swllt o addysg oddiwrth yr ysgoloriaeth haner cant punt. Profaf hyny i'r byd, ac i Bencerdd Gwalia, os ydynt yn haeru fy haeriad ond aeth y bach- gen yn mlaen gan gynal ei fam, a brawd neu chwaer, neu bob un o'r ddau, ac astudio a chynyddu, a phriodl yr enwog Miss Gedrych, ac enill clod a gwobrwyon, a llwyddo yn ei amgylchladau, ac yn awr, Frost bach o Fer- thyr, ydyw'r Dr. Frost o Berlin. Yr oedd ei feirniadacth ef ac Alaw Ddu yn bwyllog, manwI, a hynod foddhaol. Y mae elsleu gwaed newydd yn mhlith ein beirniaid, a chyflwynaf y Dr. Frost (y mae Alaw Ddu eiBoes yn fwy adnabyddns yn y Gogledd) fel eaffaeliad newydd i bwyllgorau Eisteddfodol y Gogledd yn gystal a'r Deheudir. YN BRITON FERRY. Llansawel ydyw'r enw Oymraeg. Oefais fwynhau cyfran o Eisteddfod yn y lie hwn ar ddydd Li. un y Pasg pan wedi methu derbyn cyflogiad i ganu yn Eisteddfod Fawr Aber- gavenny yr un diwrnod. Siomedlgaeth fawr! Sais o'r enw Stone, o Bristol, yn cydfeirniadu ag Ap Herbert, a'r Sais hwnw yn atal gwobr oddiar y Drum and Fife Band. Nid wyf yn gler pa faint oedd swm y wobr. Credaf mai tair punt. Ataliwyd y wobr. Yn awr, ddar- Uenydd, ystyria'r pwnc. Yr oedd yn rhaid talu i rywnn am drefnu Alawon Cymreig i'w chwareu-yr oedd yn rhald talu rhent ystafell 1 ymaifer, goletini i ddarllan eu coplon, a gweled eu gilydd, addys i, athraw, a phethau welll, ae yrsa cost teithio o bellderoedd o flyrdd i Lansawel, ac yn ol, dau bryd neu dri o fwyd yn ystod Llun y Pasg, a phobo swllt mett ddau neu chwaneg I tua chant o honynt am drwydded i mewn i babell yr Eisteddfod i *y»tadlu—y cyfan yn ddeng waith mwy na »werth y wobr dalcen slip (tua thair punt), 84 er hyny. ataliwyd. y wobr gan Bain o Bristol. (Gobeithio nad ocdd a waelo'r Cymro Ap Herbert a'r fath gamwrl) Atal- Iwyd y wobr oddiar nifer o wetthwyr. Methais ag ymatal rhag ceryddu y Sais yn ngwydd rhal o brif foneddlcion yr acdal. Paham y gwahoddlr y Saeson i'n belrniadu, a ninau yn gwybod fod gas gan y Sals y Cymro. YN GLAT. Y bronchitis dychrynllyd! Bum am dros ddau fia yn fwy, fel y aylwaia o'r blaen, yn fwy o boen nag o gysur I'r cyhoedd. Wedi celsio canu lawer gwaith, a methu welthiau, daethum I fy hen gynefin leoedd Merthyr a Dowlais, ac yno, yn raglunlaethol, cyfarfydd- ais a Mr. Edwin R. Thomas, fferyllydd, mab yr hybarch Dad yn Nuw, saf Methuselah Thomas, uwchrlf yn mhlith y gwelnidogion Wesleyaidd erbyn hyn, ac efe a'm cymerodd dan ei ofal, gan ddweyd, 'Rwaa, Llew, cs oes gwella arnat, mi a'th wellaf yn enw pob dalon!.

[No title]

"BILLY FAIRPLA.Y."

HEN VULCAN AT EI BLANT.

[No title]

Y GWEITHWYR A'U DRWGDYBIAET…

AS IT OUGHT TO BE.

TRXSORFA UNDEB Y GLOWYR.