Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

All sufferers fron, coughs, colds, bronchitis, asthma and,rregular action of the heart are earnestly recommend- ed to nib Hoili-way's searching Ointment well over the throat, breast, and back as tie case may requite, twice a day. Invsl ds may confidently rely upon the beneficial effects jesi'lting from this trea'ment; this Ointment is the m'st trustworthy remedy for all internal knd external ailments of the 1hro> Bad 1 egs, Bad Breasts, Ulcers, Absces- ses, Wounds, and -ores of all kinds May be thoroughly healed by the application of this Ointment to the parts affected, after they have been duly fomented "'ith w«m wate Under the action of this powerful Oiinmejit, aided t,y the Pills, the depraved humours of the body will l>e quickly removed; even scrofulous ulcers aiKi foul sores, however old or inveterate, can thus be cured. InGou t,Bhe"uix ati £ m, and Neuralgic Pains This Ointment never faite to give relief. Its very first application lessens the inflammation and diminishes b >th heat and pain. This soothing Ointment, by depurating the blood on its route to or from the affected parts, pro- motes healthy action. In severe aad chronic cases the Pill* should always be taken, as their purifying alterative and restorative qualities pl><ce the whole mass of solids and fluids in a wholesome condition. Piles, Fistulas, and Internal Inflam- mations. Persons afflicted with these distressing complaints will find in this wonderful OlD tment instant means of relief, and all can effect their own cure without explaining their infirmity to anyone. The Pills, if in small doses, greatly assist the Ointment as they purify the blood and regulate the stomach. Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints .*— I Bad Legs Stiff Joints Scalds Bad Breasts Fistulas Sore Throats Bums Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings !Scnryy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands IPiles Tumour Corn (Soft.) (Rheumatism Ulcers Contracted and '.80re I Nipples Wounds The Til s and Cirtme ftrs P< Id it P cfesor Rollow&y's Xetalli* meat 533 < ■> fo-u-tt., Lo ooe alto by nearly CVTT r< s?!^ tb Vendor of Me 'ieiu" throughout the Civi':z?d Wr.rid, !n B"xes -I'd r', t. "t Is. Hd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s and 33s. each The 2s. 9d. size contains three, the 4s. 6d. size six. the 11s. siz sixteen, the 22s. sue thirty-three, and the 33s. size fifty-two times the quantity of a is. lid. Box or Pot. The smallest Box of Pills contains four dozen; and the smallest Pot of Oint- ment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, Persian, or Chinese. GicelihaJ oddiwrth Antoyd m 10 rnynud! »A»AS"4! MA.iLtsJL.M. CUT WO:¡¡¡¡1føoo BRAG r Peswch, Anwyd Cryirni, a phob afieohyd yn y rest alr Yogyfairt. Y mae yh atal twymynau, ya I peii i g-rjmhoadau tufewnol ddod i fyny, a (fwellhad I Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y frcllir ei toddii blant yn gvstal eg irai mewn oed. Rhodda hw. laefc«d uniongyrohol a phwhaua. max « rt-Af rw vvt-69 A »YJOWOI.. IMPOUTANT Tiee«KOt<iAi4»:— Joseph Davies, Engineer, Aberaman, ill for three years, wiu bad Cwagh and Asthma, bought a bottle of Balsam, of M.r. 8inuv Chemist, Hirwaun. better in a week, eared In a fortnight, and well ever sinoe, •' Ktt Pieton Place, Carmarthen. Bir.-I have had several bottlet of your Balsam, and ka^e found it «f infinite value. tl is indeed ml e^seileat remedy for cough. Yours truly, J. Bow* StattannraoTMr Penydaiwen, Mertfcyr. Dear Sir,—Tour Balaam Is oi great value. I have tried ft eomy children, and find it Moat effectual. J. ETAKS, Cfcearfsfc 18, Calthrope Street, Birmingham. 8ir, —When hf SwaMOt, I was Recommenced by a Chemist there to try your Balsam, and found great benefit from It. Please send me some immediately to address. Yours truly, J. BABNSLKY, Contractor. To Mr Hayman, Chemist. Gellix rhoddi infer lawr o tystiolaethau yn prol gwolj, had trwy ddelcyddio r BALSAM hwn. Farotoedig yn unig qai A. Hajfmon, Ff*ryllytid. 0. Ullntdd ac via eael ei wethu mtwn boteii Is. lbe.. a B. BE. yr un, pan pob Pferyllydd parehut yn Abortawo, Cfatrdydd, Merthyr, Aberdar, OaerfyrdMn, Havmrfard- wett, .&ørp-wl, a'r Koll Dyioysogoaeth. Trif OruehtcyJtcyr, W. Button <fr Co., Sarolay f iItHu, JAundain; Gciiina 4 Hotter, Fe%rcc f Uo.t Brut*; as Jfpttns 4- Co., Lierpwl. GOOHKWAJD.- Krfyuir ar i'r eyhosdd gymeryd Iylw fod y geiriar, "FAYKAMS BAMAM ov HORXHOUXD" wed! eu ttampio ar y hoteli, heb yr hyn Did oes dim yn wlrirneddoL, D.S.—Y mae cryu wbediad wrth gymeryd y potell uwyaf. MstlA, GBWTRRAJi FURNISHING WAKBJROOME. Citrt-k, Wakk, and Gabimi Maker, Further, and Iron iitdittod Ww6hmimt Fanlypridd. p EETUBNS his sincere thanks fot w » %je past favours, and begs to submit the following very low prices as an earnes of he establisluHwDt been the People's Hall. A I,d Iran Be€atca4 0 H » FC-ID MillpriS B«i and Bolster C 14 T A good PALU&SW for ditto 0 LTT t A tvOCI Mattress 6 U 6 KIUA aSatfogaii? Broat Ciiest of Dntirm a 3? i {',¡, 'asetul fenibi-oke Table 1 t m. food m*ht-day Timepiece. .„ l 6 t A food Amerioar. Clock 0 ifl j A ffO'Jf' RltcbeD Ohair w 0 3 8 4 |ro»>e. U-tibugKE-j Sottott; Chsjr 0 b i Obf«At- this partioularly, • Ji., patent V^ve? WatcL^Wwraated i 4 j iI., Dt. J-C. best make 5 >, Sil-vei Mona tioid Ohaii-s A Aiberie equally low. Gv::>;<i:J Wtttfiiefc It is Dc, strongly veeojaetced" 1 li Purrj!i'.s. iuuiMj aaaoepaaa, Tea Xattliss, tv-v (roDb, Brashes, be.. fte. Caw.' uoifi&s 5 i; 9 *itfi Slaeoalsidft tI Th* itre prices for Steady Money only. &MP !"lo<>r Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums. A'i ,<.iO;\ telivored home free of charge for 12 miles round. Money otiiy. Arian pared yn Mig. jgg" Sewing Maciilnes by the best maker. 3P B'IrHJI I Y #iS3U 9 ZA (Nt ehynwysant ddim Mercury, nac tmihyw beth o natur fetelaidd arail) .4 GYMERADWYIR ya neilldaol at yr Anhwylderau canlynol:—CUE yn y Pen, r Bendro, Anhwylderau (teriawg, Diff/g reuliad Bwyd, Ymosodladau eyntaf Twym- iTiod o bob math, Parh&us rwymiad y Colydd- ion, Cramenod, Ffelonau (Piles), Atalfa Dwfr, Y Gralnanwst, Llyngyr, y Dyfrglwyf, a phob doluriau nychlyd. Dethotiad o Gymeradtoymthau dimddixr am oO- eithiolmydd y Peieni pwerthfmor hyri. Oddiwrth Mr Jiichard Rees, [a adnsbyddir yn well w ti1 yr enw Cheap J»hn, yr Areithiwr Dirwestoi potlofaid l. Ar 01 treio pedwar c feddy^ca at Ddolur yr Afn, t giitrt yE »nethu Rwueuthur tia lies i red, yn ddyg<» wyaaiadol gelwais yn cieh Slop eh'fri, Ya mhiith pethati dywedais fy mod yn lied ftnlvirylup. Gwnathi"«3i ciiwithau gymeradwyo eich Peleni chwii mi. Yr unpryd, nu oedd genyf dflim ffydd ymldynt; beth bynap, ar ol I m; gymeryd lin blychaid o fconyrst, ).'m. mawr syndod, Curtis ryddhad mawr, a chyu fod yr ail fiwch wedi ei or- pt cD, yr oeddwn wedi fy liwvr wella o iraniraiad, gallaf tK- eymei-adwyo yn hyderuu i'r uyhce<ld. IUCTIllaD K1J5B, Coisrtdge House, Abertawe, « '— ac Jon^. S-^tioaer, Agents for Aberdare My. W. Lloyd, Qw- t iJX3ABWR Offiee, and Mr. Thomas, Chemlat i ontypridd :—Mr. Biwsett, Ckexaisrt, 'i refcMbe«f-r'. M. JunkiEe, Ohembft & Stetloaev 0(j ..jV op jy' tj i'.Uab" o 'vj» //PEE I | if PILLS. | | O 1\ VKOPBIEXOB, If | \j. E.GEORGE, M.R.P.SJr i 2 HIRWAIN, 50 MEDDYGLNLAETH LYSIEUOL. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth SICR, BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, Ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn en canlyn„megys:— POEN YN Y CEPN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Llynger M&n, DiflVs Anadl, POEN YN YR ARENAtJ A'R LWYNAO; Surui yn yr Ystymog, Poen dirfawr yn y Coluddion. I GWAEW, GWYNT, COLIC, Teimlad o bwysau yn y cefn, y Iwynan, a gwaelod 11 ymysgaroedd, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, &o. gT RHODDANT ESMWYTHAP UNIONGYWCHOL. Parotoir y Jftleni uehod tmun tri o ddulliau gwahamot fel y eattlgn No. 1.-GEORGE'S PILB 4 GB&WEi FILLS. No. B.-GJÐORGUB'6 GRAVXXJ PHiltd. No. &-QBORGBIB PILLS FOB ZHX mjig, giitfMth hen, M yn ei pUth y nm» IHDUjrw oddiwrat Feddygwu enwog. Ar worth ineom blythati It. 1)4. a St. 3d. yr urn fan bob VftrgUgdd parehut pn y Dywytogaeth. WHOLESALE AGENTS. LONDON :-BARCLU; SCTTOK; NEWBEBT; SAKOCX: BABBOS, SQUIBB, & Co. BRISTOL:—Con.ms & ROPER :PBABOK WlBHll. LIVERPOOL :-Ev ANS, SONS, & Co.; Rands A 00.. CLAY, DOD, & CASK. NOTIOE.-The words" PILE tt GRAVEL PILLSn art Copyright and-Entered at 8tatio»arf HalL OY "Tyet Oynvrtig" am Awt 26,1870. NEWYDD DA fs. CLAJ, ODDIWKXH H. PUEDON, Esq., M.D.F.A.B., LONDON. (CYHBIIHIAD.) Yr wyl wedi amalyso "George's Pile tod Gravel Pills," ac yr yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysietwl. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. YR YDWYF O'n PAM EU BOD YN FEDDYGINIAETH DBA. GWKBIHTAWB AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFKR PA RAI Y MAENT WBDI Ztr HAMOANU. Eto, ar ol rhoddi prawt o'r Peieni, dywed,-u Ya ol fy nysgwyliad, mae y Peleni yn hynod ejfeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg atnynt," LONG Row, HIBWAIN. Dear Sir,—I have been troubled for the last six month* with PUell and Gravel, and for the last fortnight have been completely doubled up, and could not move witbout pain. To place one leg upon the other was to me an utter impossibility, I t ok two doses of your No. 1 Pills (Pilla for the Piles and Gravel), the effect was miraculous; I am to-day free from all pain, and perfectly well. Yours truly, M. BLUE. A llan o'r Choladgarwr am Hydret 3,1868. "GWELLHAD RHYKEDDOL."—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwnyn alluog I sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnalth doctoriald Aberdar a Merthyr el goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunotdd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o George's Piles and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o hoBynt—yf ydwy f yn awr yn ddyn iach. B. EDWARDS, Cwmdar. Aberdar. TREHKRBBRT. Anwyl Syr,-Bum yn glaf am amiyw fisoedd gan boen ciii fawr yn fy nghefn, ac ysgafnder yn fy mhAn, a chymerais lawei o bethau i'w symud, ond heb dderbyn un Ileshid O'r diwedd prynais flychaid o George's Pile and Gravel Pills, a chyn i mi orphan c..meryd dau flychaid yr ooddwn yn ddyn iach. Yr e ddoch. &o. GEOHGB CHURCHES. O'r "Tyst Cymreig" am Awst 12, 1870. CYNGOR fO. CLAP —OS ydych yn dyoddef oddiwrth y Piles a'r Gravel, Deu uurfcyw been yn y cefn neu yr ymysgaroedd, cymerwch flychaid o George's Pile and Gravel Pills. Y maent wedi fy ngwella i ar 01 bod bedair blynedd yn fethiedig gan y doluriau hyn, ac wedi i lawer meddyg fethu fy ia hau. D. WILLIAMS, Pen'ralltwen, Newcastle, Emlyo.

0 BWYS I BERCHENOGION A MAGWYR…

Advertising

Y GWAED BURYDD HYNOD!

Advertising