Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

CYFARFOD Y BEIRDD YN MLAEN-LLECHAU.

News
Cite
Share

CYFARFOD Y BEIRDD YN MLAEN- LLECHAU. Mr. Gol.—Lie hynod o ramantus a bardd- onol ydyw Blaenllechau. Y mae natur wedi goaod ei addurniadau yn lluosog yno, ac felly nid rhyfedd fod blaenoriaid y lie wedi pender- fynn cael Eisteddfod yno. Clywais mai Mr. Jones, Glynrhedynog Inn, fu yn gychwynydd iddi, a bu hefyd yn ddiwyd iawn yn dwyn yr oil oddiamgyleh yn drefnus ac i bwrpas. Yr oedd Mr. Davis, perchenog y lofa, a Mr. Bed- dlington, yn y cyfarfod cyntaf. Dewisiwyd Mr. Davis i'r gadair, a dangosodd y ddau fon. eddwr eu cymeradaeth i'r Eisteddfod trwy eu rhoddion haelfrydig i'r cystadleuwyr buddu- gol. Nis gallwn lai na nodi yma am deim- lad politicaidd Mr. Davis, trwy iddo roddi Dydd yr Etholiad yn destyn araeth ddify- fyr. Dangosodd yn ei nodiadau ei fod a'i holl galon gyda'r etholiad, a'i fod am roddi cyfle i bawb oeddynt wedi dyfod yno o Ferthyr ac Aberdar i bleidleisio dios Mr. Richard, ac hefyd awgrymodd ar seiliau da fod dychweliad Mr. Richard yn dra sicr. Yr oedd Mr. D. Rees hefyd yn llywyddu yn fedrus yn yr hwyr, a gwelid Dr. Roberts, (Rhiwenydd), ar yr esgynlawr mor ddiwyd a neb, a'i wyneb siriol a ddangosai ei fod yn gyflawn wrth ei fodd. Gwnaeth Nathan Dyfed a Charadoc hefyd eu rhan yn ganmoladwy fel beirniaid, ac yr oedd yn lion genyf fi ac ereill weled Nathan Dyfed yno, o herwydd y mae yn dreat ei weled ef mewn Eisteddfod. Terfynodd yr Eisteddfod yn heddychol a chysurus, ac i'w chanlyn cawsom gyfarfod y beirdd. Cynygiwyd gan Creidiol fod Mr. Jenkin Evans, ysgrifenydd yr Eisteddfod, i gymeryd y gadair, a Mabonwyson i fod yn gofnodydd. Gan fod hanes cyfarfod o'r un natur a gynaliwyd yn Tonypandy wedi ym- ddangos, afreidiol ydyw egluro ei amcan. Siaradwyd yno yn bwrpasol ar ddiwygiad Eisteddfodol, a phethau ereill, gan Creidiol, Mabonwyson, Meudwy Glan Elai, Nathan Dyfed, ac ereill, a chafodd y brodyr canlynol lenenwau :—James James, (Llech Alaw); Henry Hughes, (Llech Ofydd); Ebenezer Moses, (Alaw Ddifyr): John Howells, (Gwawr Alaw); David James, (Hydnwy) Gwilym Thomas, (Llwynog Coch); Dr. Roberts, (Rhiw- enydd) John Thomas, (Alaw Aman.) Pen- derfynwyd hefyd i ofyn yn enw y cyfarfod, i'r hwn a arddelwa ei hun yn Cyfelach, am roddi ei enw priodol a lie ei breswylfod yn hysbys trwy y GWLADGARWR, gan yr ystyrir y bydd hyny yn foneddigaidd, am ei fod yn maentumio iddo arddel yr enw cyn yma, a'i fod yn penderfynu gwneud eto, a neb yn y cyfarfod yn gwybod fod yr enw wedi ei ddef- nyddio o'r blaen. Yn ystod y cyfarfod daeth William Morgan (gynt o Mountain Ash), yn mlaen, ac adroddodd y llinellau canlynol gyda y fath deimlad, nes peri i bawb yn unfrydol ddymuno eu gweled yn argraffedig :— teimlo fy hun mewn dyled i bob bardd, O'i enau ef y iaith Gymraeg a dardd; A thrwyddo ef ymgeledd hefyd ga, Tra byddo hwn nid marw byth a wna." Yr eiddoch, &c., M.

LLYTHYR AT MR E. DAVIES, HIRWAUN,…

LLYTHYR O'R AMERICA.

AT BWYLLGOR EISTEDDFOD IFOR-AIDD…

AT Y PARCH. M. PHILLIPS, ABERAMAN.

Y MEISTRI BRUCE A FOTHERGILL-EU…

LLOFFION 0 LANELLI.