Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

-----'-"--. ----t FATAL ACCIDENT…

"""'J'-.",::.118 THE GWAENYSGQR…

[No title]

Dyserth.

" Bryn Sion," Wesleyan Chapel.

S.S. Tamar

. SUNDAY SERVICES AT MOSTYN…

LIBERAL CONVENTION AT RHYL.

Advertising

COMING EVENTS.

VISIT OF MR. HERBERT LEWIS,…

The Quarterly Meeting

Water Supply.

BRIWSION.

News
Cite
Share

BRIWSION. "Ilir pob aros." Dydd Iau (Hydref 23) etholwyd am y tro cyntaf erioed, ferch yn aelod o Gynghor Trefol, sef Miss Sutton, Reading. Nid dwl o betli fyddai cael boneddiges neu ddwy ar Gynghor Prestatyn, a Chynghorau eraill drwy'r Sir o ran llyny, Dichon y byddai o ryw gymaint o ddiogelwch i foneddi- geiddrwydd ac urddas y gweithrediadau. WW Ers tro yn ol etholwyd chwaer yn ddiacones yn un o Eglwysi yr Hen Gorph yn y De, ac fe ddywedir ei bod wedi ei derbyn yn aelod rheolaidd o'r Cyiarfod Misol. We1 paham nad felly ? Golwg dila fyddai ar lawer achos crefyddol oni bae am y chwiorydd. WW Yn Ninas Boston, yn yr Unol Daleithau, y mae merch o'r enw Miss Carrie Clark yn ben ar gwmni argraphu mawr (The Clark Publishing Co.) Hi o bossibl yw yr unig ferch yn y byd sydd yn rlieoli sefydliad mawr o'r fatli. Fe ddywedir iddi wneyd elw clir o ddeng mil o bunnau oddiwrtho y flwyddyn ddiweddaf. WW Dywedai un o Newyddiaduron Llunden fod Kubelik y crythwr (violinist) enwog wedi ennill dros dair mil ar hugain (23,127p) o elw oddiwrth ryw banner cant o gyngherddau. Dyna wneyd ffbrtun dan ganu onide ? WW Yn y Tlotty y magwyd Will Crooks, yr aelod seneddol hyawdl a phoblogaidd. Wrth weled yno pan yn blentyn y modd y byddai hen bobol yn cael ei trin, penderfynodd pan dyfaiynddyn y byddai iddo yrngysegru i sicrhau gwelliant yn amodau bywyd y tlawd a'r an- ghenus, ac fe wyr pawb ei fod yn gwneud hyny i pwrpas. WW Aeth John Burns sydd heddyw yn aelod o Weinyddiaeth Prydain Fawr un diwrnod pan yn fachgen ieuaingc iawn, a'i frawd ieuangach gyda'g ef, i ddangos iddo adeiladau godidog y Senedd. Pan wrthi yn syllu arnynt tarodd Big Ben ddeuddeg o'r gloch. Fflachiodd llygad John a meddai wrth ei frawd bach, Fe glywir fy llais innau ryw ddiwrnod yn yr House of Commons." Ac yn wir felly bu. WW Un prydnawn dro yn ol yn Ngorsaf y Bala, yr oedd nifer o fechgyn o Ysgol y Sir yn disgwyl am y tren i fyn'd i'w cartrefi. Aeth boneddwr i'w canol i scwrsio, a gofyn- odd iddynt, "W el, fechgyn, wedi cael ysgol dda fel liyn, betli ydych yn feddwl ei wneud yn y dyfodol ?" Attebodd un bachgen bychan pert, "Yr ydym am fod yn M.P.'s i gyd syr!" Cyrchwch at nod uchel mewn bywyd fechgyn. yr ydych yn sicr o'i gyrhaedd drwy bender- fvniad a dvfal barhad. -01 01 WW Y mae llawer o son am Bwngc y Tir y dyddiau hyn, a'r angben am ran-diroedd (allotments) a man-ddaliadau (small holdings). Mewn cyfarfod cyhoeddus ychydig cyn myn'd ar daith i India, gwnaeth Keir Hardie gyfeiriad at yr adeg y bu cymaint o swn am dair erw a buwch gan Mr Jessie Collins ac eraill, a dywedai fod rhyw gyfaill y pryd hynny wedi anfon stol a chynog i Mrs Hardie and na welodd hi byth rno'r fuwch WW Fe gedwir cath yn y Llythyrdy Cyffredinol, Llunden. Jimmy yw ei enw. Y mae wedi arfer cael deunaw ceiniog yr wythnos at ei gadw a chig a llaeth. Ond y mae Mr Sydney Buxton, y Post Feistr Cyffredinol, wedi penderfynu fod naw ceiniog yn eitha digon o gyflog i Jimmy. Cynilwr heb ei fath yw Mr Buxton gyda golwg ar bob gwastraff afreidiol, ond y mae yn gyfaill calon i'r meibion a'r merched sydd yn ngwasanaeth y Llythyrdy, ac am iddynt gael tal anrhydeddus am eu lafur.

SUNDAY SERVICES AT FFYNNONGROEW.

Advertising