Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

31 articles on this Page

BRIWSION.

News
Cite
Share

BRIWSION. i'), iach a fo')t (I(li(l(loltii- bei-i i'r clcif gyweryd cys/ir." W Dywedai Esgob Llunden yn ystod ei bregeth i Fyfyrwyr Coleg Yale, ychydig ddyddiau yn ol, ei fod yn credu y gwelir cyn pen banner can mlynedd boll Eghvysi Cristionogol y byd yn un. WW Ffaith alarus ydyw nad oes dim sydd yn acbosi cymaint o amlieuaeth ac anffyddiaeth na'r anghydwelediad a'r cenfigen sydd yn bodoli cyd-rhwng gwabanol bleidiau Cristion- ogol. Fe ddywedir hefyd mai ar aclwydydd crefyddol y magwyd yr antfyddwyr enwocaf a mwyaf beiddgar welodd y byd erioed. Rhaid i'r ymddygiad fod yn gyson a'r brotJes ymbob cylcb, neu try yn felldith. WW Dair wytbnos yn ol, yr oedd un o'r prif newyddiaduron yn ymosod yn greulon ar Mr Lloyd George. Yr wythnos hon y mae yr un Golygydd yn yr un papur yn proffwydo y hydd Lloyd George ryw ddiwrnod yn Brif Weinidog Prydain Fawr. WW Yr oedd dwy eneth yn brysur iawn yn ym- ddiddan a'u gilydd, ac fel y mae arfer rhai hynacli na hwy, yn beirniadu on cyinydogiou. Meddai Manon: "W elaiRt ti fam hon a hon ? Nid oes ganddi ddanedd," Oes y mae," attebai Carys, gwelais hi yn eu cadw mown bocs." WW Ryw ugain mlynedd yn ol bu farw tenant fferm oddeufcu 60 erw, yn agos i Aberffraw, Mon, ar ystad Bodorgan. Penderfynodd Sir George Meyrick, y percbenog, ei gosod yn rhan-diroedd o ryw chwe erw yr un. Tystiolaeth Mr Pritchard, goruchwyliwr yr ystad, ydyw fod y tir hwnw yn werth m wy 0 lawer na phan yn cael ei amaethu gan un dyn. WW Dywed larll Carrington fod llai o ddeng mil o geffylau wedi eu magu yn y wlad hon eleni nag y llynedd, ac y bydd yn rhaid gwneyd rhywbeth er celnogaetli i amaethwyr i fagu. Un peth y mae yn ei awgrymmu ydyw fod y Llywodraeth yn prynu cetfylau pan yn dair oed at wasanaeth y Fyddin, ond fod y gwerthwr iw cadw a gofalu am danynt am en gwaith hyd nes y byddant yn bump. WW Yr oodd gweinidog ieuaingc wedi ei wahodd i bregethu i gynulleidfa o Saeson, ac o bosibl er gadael argraff ar ei wrandawyr ei fod yn gwybod cryn lawer mwy na hwy, adroddai mewn hwyl fawr amboll adnod neu benill yn Gymraeg gan feddwl y tybient mai Groeg neu Hebraeg ydoedd. Cyn diwedd yr oedfa gwelai ymhen eithaf yr addoldy wr yn gwenu yn chwareus. Trodd y pregethwr ato, ac a-ppeliodd mewn ton ddifrifol—"Wei di, gyfaill, os Cymro wyt, cau dy geg er mwyn y Wyddfa Weu fawr." WW Allan o bob 100,000 o drigolion y wlad hon y mae 205 yn marw bob blwyddyn or darfodcdigaeth. Y prif achos o hyny ydyw awyr afiach yu y cartref, yn y gweithdy, ac yn yr addoldy, a hyny am nad yw pobol yn ceisio deall egwyddorion cyntaf ventilation. WW Dyma i chwi sylw gwreiddiol gan bregethwr cynorthwyol, sydd heddyw yn Faer tref nid anenwog yn Nghymru Yr wyf am son wrthych heddyw am Dafydd a Goliath, fy nghyfeillion i. Y mae llawer o ddadleu wedi bod ymlith prif ddysgedigon pob oes gyda golwg ar y cwestiwn pwysfawr.—"Paham y cymerodd Dafydd bump o gerrig llyfnion i fyned i gyfarfod a Goliath. Wel, chwi welwch fy nghyfeillion, fe gymerodd yr ail garreg rhag ofn iddofethu ar gyntaf, a'r drydedd rhag i'r ail fethu, a'r bedwaredd os methai y drydedd, a'r burned os methai y bedwaredd." "Both pe methai y medd ryw Thomas o arnheuwr yn y gynulleidfa yma. "Wei gyfaill, dyma fel can odd y bardd yn Saesneg: He who fights and runs away, Will live to fight another day.'

Children's Sunday

"Bethel" Wesleyan Church.

Gilchrist Lectures at Prestatyn.

Church History.

A Band of Hope

Mutual Improvement Society.

Harvest Thanksgiving.

A Late Motor Train

The Schools.

The Parochial Tea.

Football Notes.

Q RON ANT. Coming Events.

Advertising

COMING EVENTS.

Moriah C.M. Chapel.

Our M.P.

The Point of Ayr Colliery…

L. & N.W. Rly. Parcel Agents.

Fire at Penyffordd.

Memorial Service.

The Day Schools.

SUNDAY SERVICES AT FFYNNONGROEW.…

The Late Mr. John Hughes.

Saturday Night Entertainments.

Evening Continuation Classes.

SUNDAY SERVICES AT MOSTYN…

LADY MOSTYN'S LETTER. - -…

Lecture at C.M. Chapel.

" Mynydd Seion " Wesleyan…

Advertising