Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

AN ADJOURNMENT.

BRIWSION. ! --I

News
Cite
Share

BRIWSION. "(jirell un Jewch na Jan eweh." Cystadleuaeth ddyddorol i fechgyn amerched j dan 15ed oed. Yn y Cyfarfod Llenyddol blynyddol, gynbelir yn Neuadd Drefol, Pres- tatyn, Ddydd Nadolig nesaf. cyflwynir gwobr o ysgrifbin ( fountain pm) gwerthfawr, neu onawr bardd, i'r eneth a'J' bachgen fydd wedi cyfieithu oreu i'r Saesneg y Diarhebion Cym- reig welir uwchben y "Briwsion o Ionawr 5ed hyd Rhagfyr 14eg. Gellir ei gweled o'r cychwyn yn y Swyddta. Y Beirniadydyw L. J. Roberts, Ysw., M.A., Arolygwr Ysgolion y Brenhin. Hhaicl anion y cyfieithiadau i mewn i Swyddfa y "Prestatyn Weekly cyn 12 or gloch ddydd Mawrth, Rhagfyr 17eg, 1907. Y mai trigolion Prydain yn gwario dau can miliwn o buuuau (200,000,000 p.), yn y flwyddyn am ddiodydd meddwol. Nid rhyw lawer o yfed colli sydd yn y wlad hon mewn cydinariaeth i wledydd eraill. Y mae yn debyg mai un rheswm am liyny ydyw d o nad ydym ni wedi dysgu yn iawn pa fodd i baratoi cwpanaid o goffi yn y modd goreu. D'oes dim diod yn y byd cyffelyb i gofli at ad- newyddu nerth a bywioccau y blinedig. Y mae un awdwr enwog yn Ffrainc yn o dadleu mai cofli ydoedd cawl coch Esau, ac un arall mai cofli ydoedd y cras-yd, orch- mynodd Boaz ei roddi i Ruth. WW Y mae pobol ddysgedig yn cael allan bethau rhyfedd iawn. Y mae gwr enwog o'r enw Professor Hutchinson yn dweud fod cymaint o faeth mewn gwerth wyth geiniog o benwaig ag sydd mewn gwerth banner coron o gig eidion, neu ddau a thair o gig dafad. WW Ar rai adegau y mae tunelli lawer o benwaig yn cael ei defnyddio fel gwrtaith i'r tir, dim digon o alw am danynt yn y wlad hon fol ymborth, y mae mwy wedi eu hanfon oddiyma i Germani eloni nag a werthwyd gartref. WW Daeth i law yr wythnos hon The Messenger," cyhoeddiad wythnosol Pres- byteriaid, Awstralia. Y mae ynddo ddarlun rhagorol o'r Parch W. Lewys Davies, gynt o Prestatyn, a banes dyddorol o'i sefydliad fel gweinidog a'r Eglwys Young-Bland.

Meliden.

Manchester to Dyserth in Two…

Technical Classes.

Mutual Improvement Society.

Competitive Meeting.

Death.

Gwaenysgor. ----

Gronant.

Advertising

COMING EVENTS.

Thanksgiving Services

The Evening Classes

Harvest Thansgiving at Rhewl…

"Bethania" Literary and

North Wales Colliers' Dispute.

"Peniel," Pen-y-ffordd.

Advertising