Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Record of Coming Events.

DEATH OF CAPT. MILLER.

THE LATE MR. ED. CUNNAH.

Trinity Church.

[No title]

DENBIGH MARKET.

Newmarket Mixed Choir.

BRIWSION.

News
Cite
Share

BRIWSION. Tri pbeth sydd well na chyfoeth iecliyd, rhyddid, a synnwyr." WW Bydd y cwestiwn o gael ceu-ffordd o dan y cul-for o'r wlad hon i Ffraingc yn cael ei ddwyn gerbron y Senedd yn ystod y fiwyddyn hon. Y mae yn sicr y bydd mwyafrif mawr o aelodau Ty y Cyffredin, o blaid ei gael. Y mae rhai o'r hen filwyr yn ofni y gall fod yn beryglus i ni, os digwydd i ni fyned i ryfel a Ffraingc. Y mae peinanydd enwoccaf yr oes, sef Fox, yn sicrhau na bydd o gwbl yn fantais i'r gelyn. Beth ddywed Goly- giedydd (Surveyor) Prestatyn ? WW Y mae yn gryn helynt yn Efrog Newydd (New York). Llawer o'r trigolion ac arnynt ofn bwyta bara, a liyny o henvydd fod yr awdurdodau wedi cael allan fod Iluaws o bobyddion y ddinas yn pobi a thylino y toes a'u traed. Pa wahaniaetb, onid gwell troed glan na llaw fudr ? WW Fo wariwyd yn y deyrnas lion y fiwyddyn ddiweddaf (1905), y swm aruthol o £99,751,9G2 am gwrw, £ 52,164,940 am wirodydd (spirÚs), a iEl 0,751,039 am win. Y cyfan yn CI64,161,941, a hyny am yr hyn nid yw fara. Rhaid ein bod yn bobol sych iawn, ac yn bobol wlyb iawn yn y wlad lion. WW Yn lihrefedigaethau yrllispaen, ae y mae'n debyg fod Patagonia yn eu plith, rhaid i bob dyn di-briod os dros ugain oed dalu tretli o bunt bob mis os dros ddeg a'r hugain, ddwy bunt y mis os dros bymtheg a'r hugain. bedair punt y mis ac o banner cant hyd nes y bydd yn bymtheg a thri-ugain, bum punt y mis ar ol hynny, ddwy bunt y mis liyd ei fedd. Gall dyn gael ei csgusodi rbag talu y dreth unrhyw fiwyddyn ond iddo allu profi ei fod wedi cyunyg ei liuu i ferch a'i wrthod deirgwaith yn ystod y fiwyddyn iionno. WW 0 bwys i bawb sydd yn cadw ci. Daeth deddf newydd i ryin ar y dydd cyntaf o'r mis hwn. 0 hyn allan y mae pob perchen ci yn gyfrifol am unrhyw niwaid a wneir i. anifeili- aid gan gi, ac ni bydd yn anglienrheidiol profi fod y ei or blaen wedi dangos tuedd i frathu ac anaJu. Os profir fod ci wedi rhutliro lieu anafn anifeiliaid, bydd yn gyfreithlawn ei ladd. Y mae gan yr heddgeidwad hawi i gymeryd unrhyw gi i fyny welir yn crwydro yn yr heolydd, gall y perchenog ei gael yn ol o fewn saith niwrnod ond talu pob costau. Gwyn fyd na fyddai pob cath liefyd yn gi. WW Ysgrifena yr Hybarch Arch-ddiacon Sinclair i un or Misolion gyda golwg ar y priodoldeb o gymeryd plant ieuaingc i foddion crefyddol cyhoeddus ydynt o ran ffurf ac ansawdd yn addas i rai mewn oed yn hytrach nag i blant. Ni ddylai plant ieuaingc, medd ef, gael eu gor-flino a'u di-flasu a moddion maith, anealladwy a pliruddglwyfus, mewn lie o addoliad, yn erbyn eu ewyllys. Oherwydd y perygl ydyw pan dyfant i fyny y bydd i'r hen argraphiadau annymunol adawyd ar eu meddyliau tyner, beri iddynt ymddieithrio yn gyfangwbl o bob lie o addoliad. Dywed nad oes ond un allan o bob pump o boblogaeth anferth Llundain yn mynychu lie o addoliad, ac felly fod yno o leiaf bedair miliwn nad ant i Eglwys, Capel, na Neuadd Genhedol o gwbl. Pobol yw y rhai hyn, gan mwyaf, ddi-flaswyd gan foddion crefyddol, anaddas pan yn blant. WW Bachgen anhyffredin ydyw Lionel Ovenden, tail- a'r ddeg oed, un or chwareuwyr goreu yn y byd ar y crwth a'r berdoneg. Pan yn bump oed dechreuodd ddysgu 0 chwareu y berdoneg ei hun a neb o'r teulu yn sylwi fawr arno, Yr oedd yn saith oed cyn cael gwers gan neb. Un diwrnod pan yn myned dros ei wers wrtho ei hun, daeth ryw welediad sydyn iddo, teimlai ei hun mewn moment yn feistr ar yroneryn. Tybiodd y fam fodrliywun deithr wedi dod i'r ty ac yn chwareu, a mawr oedd ei syndod pan aeth i'r ystafell a gweled neb yno ond ei phlentyn bach yn chwareu fel Angel. Y mae cisioes wedi cyfansoddi am- ryw ddarnau cerddorol o radd uchel. Y mae yn facligen cryf, iach, a siriol, ac yn ddar- llenwr diflino. Rhieni rho'wch bob chwareu teg i duedd arbenig ddichon fod yn y plentyn at unrhyw ganghen neillduol o wybodaeth neu gelf. Ar yr un pryd gofaler na chaffo gwybodaeth gyifredinol ei hcsgeuluso.

Advertising

Mr. Inglefield's Complaints…