Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

AROlTND PENARTH. I

THE WELSH LAND COMMISSION.

DIN AS POWIS HIGHWAY BOARD.…

-.--, QUOITS.I —.—

EXFCMTS AND IMPORTS AT BARRY…

PENARTH POLICE COURT.

Advertising

CONGL Y CYMRY.

YR TJNDEB CYMREIG.

News
Cite
Share

YR TJNDEB CYMREIG. MB. GOL.,—Bydda,f ddiolobga.r arn ofod fechan yn y Gongl Gymreig i wneyd sylw byr ar yr Undeb uchod. Da iawn genyf gael arddeall fod yr eglwysi yn cymeryd gafael mor egnÏr,1 yn y mudiad hwn. Ym- ddengys, mor bell ag yr ydwyf wedi clywed, fod y cylchlythyrau at yr eglwysi Cymreig wedi cael eu darllen yn mhob eglwya nos Sul diweddaf, ao wedi cael sylw neillduol ganddynt oil. Darfu i amryw eglwysi basio penderfyniadau, drwy godiad dwylaw, eu bod yn barod iroidi pob cefnogaeth ddiobonadwy i'r mudiad. Y suae yn ymddangos Tod yr eglwysi yn aeddfed ar y mater Gorphwysa y bai am y difrawder ar y cyn- rychiolwyr, am na fuont yn fltyddlon i wneyd y gwaith a yniddirie Iwjd iddynt gan yr eglwysi pan yr ethol- wyd hwy i'w oynrychioli ar bwyllgor yr U nde b. Mae amiyw o honynt heb gymaint a rhoddi en presenoldeb unwaith mewn un pwyllgor or pait yr etholwyd hwy. Deallwyf fod swyddogion rhai o'r eglwysi wedi gwneyd sylwadau llyin ar esgeulusdra y cynrychiolwyr hyn. Gobeithio y cawa weled pob un o honynt yn y pwyll- gor heno (nos Wenel', Mai 12fed), ynngllapel yr Annibynwyr yn Ilolton, yn brydlon, fel y galiom ddechreu yn gywir am wyth o'r gloch, gan y bydd genym lawer o wa-ith i'w wneyd, to fel y galiom orphen y trefnhtrlau a chaol y l'haglen; allan yn bryd- Ion, Gan fod genym o hyn i Awst i barotoi, dylasid gafaelid o brysur yn y gwaith, a'i wneyd yn effeithiol. I'r perwyl hyny, deued pob tin yn brydlon nos Wencr. J. D. DA VIES. Yn canlyn welo y cylchlythyr y soniwyd am dano uchod, yr h wn a ddarllenwyd yn holl eglwysi Oym- reig Barri a Chadoxton nos Sul diweddaf :— PWYLLGOR YR UNDEB CYMREIG. AT EGLWYSI CYMREIG CADOXTON. BARRI DOCK, A BARRY. ANWYL FnODYR A CHWROKYDD,—Gan fod pwno yr iaith yn d'od i syIw mwycyffredinoI yn y cyfwng preseriol yn hanes ein gwlad a'n cenedl drwy y Dywysogaeth, a thra y o)(if)m mii esgeulusdra y gor- phenol sydd yn ei wneuthur yn rheidrwydd, i raddau mawr, a gawn erfyn am eich cymhorth mwyaf egn'iol er amdditfyn yr iaith, a'i gwreiddio yn ddyfnach yn ein gwlad, drwy ei mabwyaiadu ar yr aelwyd, yr heol, a'r addoliad. lIae y genedl sydd yn codi yn myned yn estroniaid iddi, drwy gydsyniad difraw a gwirfoddol o eiddo rhieni, nes ei hanwybyddu mai iaith eu cenedl, eu rhiaint, a'u gwlrtd. 0 ganlyniad, a gawn lwyddo i wa»gu hyn adref at eich ystyriaeth ddifrifolaf fel rhieni ac athrawon yr Ysgol Sabbothol yn y rhanbarth hon yn arbenig Apeliwu yn y modd taeraf at 5 gwahanol eglwj-si perthynol i'r Undeb am bob cymhorth dichonadwy i gadw yr Undeb ynfyw, iach, a chynyddol: yn wir, boddloni aberthu ychydig, yn ol yr angen a'r anigylchiadau. ynei ffafr. Os ydyw yr eglwysi Cymreig i fyw a gwreiddio yn ein hardal boblog, cofier mai nid ar wahan i'ch cyd- weithrediad mwyaf calonag chwi y cymer hyny Ie. A fawn lwyddo i sicrhaueich nawddogaeth, eich sel, a'ch rwdfryt!?fld O blaid. hep, iaith anwyl ein pwlpudau a'n Oymanfaoedd, a gynrychioH? ean y imjdiad augenrheid- iol a ragorol hwn. A gawn erfyn aTnoen 1 be'idlO lladd y Renjamit* byehtii hwn yn ei fabandod, am fod ei swyddogaeth yn rhy bwysig iddo syrthio i'r dynged alaethus hon. Er fod ei lais yn wanaidd ar j cychwyn, er hyny hyderwn y cyrhaedda gluat bob Cymro yn y gwahanol eglwysi. Deffrowch i angen mawr ein heglwysi Cymreig mewn pryd. Ysbryd dewr a phen- derfynol ein tadau gynt a gymero afael yn mhlant eu plant, nea eu dwyn i feddwl, i siarad, ac i weithredu yn Gymraeg. Droa.y Pwyllgor, W.TIBBOTT.Ca.deu-TJd. J. D. DAVIES, Ysgrifonydd. D.S.—Awgrymwyd gan y pwyllgor y priodoldeb 0 gynal cyfarfod" cyhoeddus yn Marchnadle Cadoxton, ar y Llun cyntaf yn Awst, a bod gwobrwyon i gael eu rhoddi i'r plant, ac i rai mewn oed, am draethodi, barddoni, canu, adrodd, holi ac ateb ar hanes v Cymry; ond dymuna argrafiu ar feddyliau y gwahanol eglwysi fod bywyd y mudiadyn dioyau yn hollol a llwyr ar eucefnogaeth hwy, a bod eu sel gyrneradwyol neu aughymeradw> ol i gael ei ohario i'r pwyllgor cytfrediuol a gyferfydd nos Wener, y 12fed o Mai, sef nos Wener nesaf, gan y gwahanol gynrychioiwyT. Mae yr eglwysi Cymreig yn cael ell dwyn at y maen prawf. A ddaliant a boaderfynir gan eu hymddygiad at y mndiad uchod. W. T. J. D. D. CYFARFOD OYSTADLEUOL HOLTON. Dymunwyf adgofio y Cymry y cymer y cyfarfod uchod 10 nos lau (heno), Mai lleg, yn y Tabernacl, capel yr Annibynwyr, llolton. Gobeithio y bydd y lie yn llawn, fel 1 ag i wneyd cyfarfod diweddaF y tymhor yn llwyddiant. Y i-hae y vhagolygon yn dda iawn. Tebyg y ceir cystadleuaeth galed a brwd; Mae enwau liawer i fewn, a thri ehdr rhagorol yn paroto am y gamp. Dewch yn Sluosog a phrydion, erbyn saith o'r gloch. J. D. DAVIES.

Advertising