Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

AROlTND PENARTH. I

THE WELSH LAND COMMISSION.

DIN AS POWIS HIGHWAY BOARD.…

-.--, QUOITS.I —.—

EXFCMTS AND IMPORTS AT BARRY…

PENARTH POLICE COURT.

Advertising

CONGL Y CYMRY.

News
Cite
Share

CONGL Y CYMRY. [DAN OLYGIAETH HWSTW.1 CAMSYHAMU BTWTD. Gan y Parch. W. Tibbott, gweinid-og Bryn Seion, II (ado,rto1!. [PARHAD.] Dewi* .swyddogaeth.au.—Bhieni, yn ami, sydd yn dewis a phenderfynu ar swyddogaethau i'vv plant, a gosodant hwy yn fynych mewn cylchoedd nad oes ynddynt y cymhwysderau Iteiaf i'w llanw. Polly, metha plant gael y swyddogaethau maent yn eu earn. 0 ganlyniad, pa ryfedd nad ydynt yn rhagori yn eu cylchoedd, am na freuddwydiodd Rhagluniaeth iddynt droi yn en bath erioed. Gwaith i'r ieuenctyd eu hunain, yn wir, ydyw dewis gwragedd aawyddogaethau bywyd. Ganhyny, dwjlaw clir, rioni, os gwelwch yn dda. Os bydd gaa rieni ychvdig gyfoeth, mae yn rfcaid ,,y rhoi John, eu bachgen henaf, yn gyfreithiwr, pan mae mwy o gymhwysder ynddo i fod yn fiddler o lawer, am y gvt naethai fiddler da, yn oIoÐi elfen. Gan nad yw yn bosibl i rdls unrhyw felin yn. y byd i wneuthur cyf- reithiwr o fiddler, y canlyniad yw mai rhyw fiddler o gyfreithiwr ydyw John ar hyd ei oes. Yr oedd yn rhaid i Richard fod yn ddoctor, er mai butcher y bwriadodd Rhagltiniaeth iddo fod. Gwnaethai gigydd rhagorol, %m fod ganddo amcan da am werth, yn gystal a defnydd, anifeiliaid. Er hyn)", rhaid oedd ei anfon i holl Universities y byd, mewn trefn i wneuthur meddvg o hono. Alwyddodd ? Na, choeliai fawr. Paham ? Llo oe ld y hachgen pan yr. myned i mewn, a llo pan yn dyfod allan, am mal meddwl am y lloi, y moch, a'r ychain oedd o hyd yn gymaint felly aes oedd yn gweled, pen 110 yn mhob problem o Euclid oedd yn dyfod gerbron ei lygaid, a thraed lIe yn mhob figure, mewn arithitletic. Tafod llo oedd yn mhob llinell a ddarllenai, er fod ei dad wedi gwario cannoedd. o bunau er gwneyd dyn, a meddyg dynion, o hono. Ond yn myd yr anifeiliaid y mynai fyw—yn swn ysgrechiadau y moch, y lloi, a'r ychain, a'r peth goreu oeddganddo at bob afiechyd oedd ounce o salts a U-ach spanish. Rhaid oedd gwneyd offeiriad o William, am mai efe oedd y mab ieuengaf, ac mai un fraich oedd ganddo, fel nas gallai ymaflyd mewn diwrnod o waith byth. Ond yr oedd arwydd o dalent neillduol ynddo, nes oedd ei olwg ef yn dalentog. Rhodiai mor syth a pholyn. Yr oedd ei lygaid yn llawn bywiawgrwydd, ao yr oedd yn fwy boneddigaidd nag un o'r lleill, fel yr oedd politeness yn ganfyddadwy yn ei holl ysgog- iadau, a'i wallt yn gydynau modrwyawg o'r mwyaf ardderchog, a'r rhai hyny yn disgyn i lawr dros ei ysgwyddau pendefigaida-un o'r arwyddion mwyaf digamsyniol o fardd o fri, yn ol syniad ei dad. Fe aeth i'r ysgol; ond yr oedd yn hawdd gwybod wrtho ei fod yn fwy hoff o'r ladies na'u lyfrau. Deallai y modd i ysgwyd llavv yn but dda, ac i wenu yn llygaid hen wragedd, ne3 dwyn pawb i ediych i fyny ato fel dyn bach nice, am ei fod yn la-de-da rhyfeddol. Pysg- otwr oedd am fod, a rhodiai o ldiamgylch mewn stand- up collar, a chwareuai ei walking-stick o gwmpas ei ben, gag. ehwibanu alawon a'i ben yn y gwynt. Darllenai ambell novel, yn hytrach na phenod. Ond gwelai ei dad gymhwYllder ynddo er gwneyd pysgotwr dynion o hono, am fod llygaid cariad yn gweled ya. mhell i gyf- eiriad ei wrthddrych. Nid oedd gan William fawr o gydymdeimlad â'r gwaith hwn Fe grafodd guradiaeth o'r diwedd mewn He gwledig, a churad, neu giw pregethwr, fu William ar hyd ei oes. Yr oedd ei fyfrgell yn garchar o'r fath waethaf yn ei olwg, ac mor annaturiol iddo a Nadolig ya nghanol haf, neu ysgadenyn byw ar beu mynydd, fel yr oedd ef J I lyfirau jrii ymgydymu tÙ¡ gilydJ o lonawr i Ragfyr. Dryll a gwialen bysgota, Newfoundland raawr o gwm- pas ei draed, a meinwen fain, fel coes umbrella, wrth ei ochr, oedd William yn ei garu orou, ac eneidiau ei braidd yn gwingo ac yn myned yn fras o dan ei I athrawiaeth, yr hon oedd yn dyferi fel gwlith, ac fel gwlith-wlaw ar laswcllt. Derbyniodd Henry Ward Beecher, ychydig cyn ei I farwolaeth, lythyr oddiwrth \w ieuanc, yr hwn oedd yn mawr ganmol ei hun am ei onestrwydd, ao yn di- weddu gyda y deisyfiad: Byddwch cystal a'm cyfar- wyddo i la esniwyth, lie y caffo gonestrwydd ei wobr- wyo." Mr. Beecher, yn ei atebiad, a ddywedai: "Na throwch at y gyfraith gochelwch gadw ysgol; I cadwch allan o'r pwlpud; gadewch yn llonydd iongaxi, ystorfeydd, a masnachdai; nae ymyrwch a lly wod-ddysg nac yraarferwch & meddyginiaeth na fyddwch yn amaethwr, celfyddydwr, milwr, na morwr nac astudiweh na fyfyriwch na theithiweh. Nid oes yr un o honynt yn esniwyth." O! fy nghyfaill goriest, vr ydwyt mewnbydcaled iawn mewn gwir- i'onedd, nis gwn ond am un He esmwyth o'i fewn yn un man, a hwnw ydyw y bedd. Niape llawer o ddynion yn debycach i dyrchod na dim ral yn anewisiad eu swyddogaethau, am |nad ydynt yn gweled o gwbl. Mae y chwedl am y twrch ry wboth yn debyg i hyn:—Yr oedd wedi ymgvnghori a llawer o feddygon llygaid, er mwyn gwella ei olwg. j^e estyn- wyd "iddo o'r diwedd spectacles rhagorol. Pan yn ceisio gwneyd defnydd o honynt, ei fam, yn dra synwyrol, a ddy vvedodd wrtho: Er y gall spectacles helpio llygaid dyri. nid yw o un defnydd i'dwrch daear." Felly y gellir dweyd am lawer fydd ar lun dynion. Nid dynion ydynt o gwbl. Pa ryfedd na8 gall twroh i daear wneyd i fyny am ddynion. Rhyw dyrchod dali, j yn cerdded ar ddwydroed, ydyw llawer, onide ? Dyn ieuano o'r Ysgotland, oganol y wlad, pan wedi dyfod arymweliad a dinas Edinburgh, wedi clywed am 1 arddangosfa dynion ewyr hynod, a benderfyno Id.fyned i'w gweled. Wrth y drws enynwyd ei gydymdeimlad j gan yr olwg ar hen wr cloff, truanaidd, oedd yn sefyll ar ddwy Mown tosturi ato, fe estynodd iddo geinios". hynodd wrth weled nad oedd y dyn yn ym- rldamoa vu awyddus am ei chynieryd Hwdiwch, druan; dyraa geiniog i chwi," meddai. Ond nid oedd y llall yn rnoi un atab, ac hyd nes i craill oedd yn myned i fewn chwerthin ni ddeallodd etc mai dyn cwyr oedd yr hwn naIl estvnai ei law at y geiniog. Wedi myned i fewn i'r arddangosfa. efe a bender- fvuodd na. chymerai ei dwyllo drachefn, aa aeth i fyny ac i lawr, gan graffu ar y lluawa delwau, pan y denwyd ei sylw gan un neillduol yn nghanol y lleill oedd a'i llygaid gwydraid 1 vn ymddangrss yn syllu yn fvwiog ar ryw wrthddrych yn y pen pellaf i'r ystafell Efe a drodd o gwmpas y fath ddelw gampus o ddyn, gan graft edryoh arno o'i ben i'w draed. ac nis gallodd ymatal rhag rhoddi ei law ar ei ysgvvydd ac ar hyd ei fraich. Yna of" a ddywedodd wrth edrychydd yn ei ymyl a ddaethai hyd ato y fynud hono," Wei, rhyfedd iawn, wr; onid ydyw hwn yn naturiol P Nifeddyliais erioed y gallesid gwneyd cwyr mor debyg i ddyn byw," a chan edrych i llygaid y ddelw (fel y tybiai ef), mawr oedd ei syndod a'i fraw wrth we!e I y cyfryw ddelw o ddyn yn estyn ei. ben ato, itO ya uchel chwerthin allan. Rhedodd y gwladwr ymaith yn ddioedi, gan ddy- wedyd, Yr wyf yn methu cael gwahiniaeth yn y ruarw a'r byw, nac yn y byw ar y marw Dyna oedd genym, sef fod llawer o ddynion cwyr i'w cael. Maent yn hynod debyg t ddynion, pan mai braidd y gellid edrych arnynt yn ddynion, mewn gwirionedd. Dylasent foddloni gweithio a'u d .vylaw, am mai prin y gellir canfod pen arnynt; neu, os oes, nid oes dim ynddo ond ystafelloedd dibreswyl, ( Fw barhau.)

YR TJNDEB CYMREIG.

Advertising