Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

PENARTH POLICE COURT.

VOLUNTEER INTELLIGENCE,

[No title]

VILLAGE LIFE IN SOUTH GLAMORGAN.

Dinas Powis Jottings.

A YACHT SUNK.

[No title]

*_FOOTBALL. ,

FIRE AT PONTYPRIDD.

PORTHCAWL TO THE FRONT,

[No title]

ICONGL Y CYMRY.

News
Cite
Share

I CONGL Y CYMRY. [DAN OLYGIAETH HWNTW.] CAMSYIIAMir BYWYD. Can y Parch. TV. Tibbott, gweinidog Bryn Seion, Cadoxton. [PAR HAD.] Math arall o dwyll ydyw yr atvydd i ymddangos yn well nag ydym mewn gwirionedd.—Mae y dull hwn yn boblogaidd iawn yn yr oes hon-yn bechod parod i amgylchu llaweroedd. Maent yn byw mewn style- up above the mark, up to the knocker, ys dywedwn. Mae eu bord yn cael ei thioi allan yn y modd mwyaf ardderchog. Ol how grand it appear Mae eu cyllyll, eu fyrks, a'u. llwyau-yn wir, eu lIestri-yn arian, os gwelwch yn dda, ac nid pewters, fel yr eiddom ni. Mae eu celfi y mwyaf drudfawr mewn bod. Mae sain eu pianos i'w glywed yn marchogaeth ar adenydd y gwynt. Mae son am eu balls, eu dances-yn wir, eu parties tragywyddol-yn cyrhaedd yn mhell. Mae eu. cerbydau a'u meirch porthiantus yn taflu y ceryg haner ffordd i'r cymylau pan yn eu cario, yn lie spoilio eu Oxford a'u dandy boots, a'r latest fashion. Nid ant allan am icalk ond yn eu sidanau a'u veils, rhag i'w beauty i fado, a llawer llencyn pur smart bron tori ei wynt am Cael llaw a chalon Lydia, y ferch, a'r holl wlad, yn. ddieithriad, bron yn gwaeddu Abrec o'i blaen, am eu bod yn gwella yn rhwydd yn eu hamgylchiadau, ac y deuent mor gyfoethog a Peabody gynt. Delicious Ond yr oedd yr hen Siams, y crydd, yn barod i sisial ar ei sedd gobleryddol, yn House of Commons y wlad, orach yr holl gymydogaeth-yr awdurdod uchelaf ar boh cwestiwn o bwys, prophwyd cartrefol yr ardal- mai arian pobl eraill oeddent yn drafod, ae y deuai yn grists pwysig, ac yn ysgrech, heb fod yn hir, am ei fod ef yn adnabod eu 'stymog uchel er's blynyddau. ac, mor wired a'ch geni, fe broffwydodd yn iawn am un- waith yn ei oes, beth bynag. Nid oes neb yn gwybod But mae haner ein byd yn byw. PENOD II. Mae dynion yn gwneuthur camsyniailau pwysig o barthed i ddeivisiad, swyddogaethau bywyd. Aberthir yr ysbrydol ar allor y dynol. Cysylltir gormod o bwys a'r byd, aes esgeuluso hawliau crefydd yn hollol. Mae IIawer yn cael eu swyno gan y tir ffrwythlawn a dyfradwy yn ngwastadedd Sodom, pryd na ddychrynir hwy yn y radd leiaf gan yr anfanteision c-efyddol y gosodant eu hunain yn ,eu gafael wrth daflu eu coelbrenau yn mysg y Sodomiaid annuwiol. A phaham y gwnant hyn ? Ai nid am ei fod yn fan- teisiol i fagu anifeiliaid braf ? Mae hyny yn bwysicach yn eu golwg na magu crefyddwyr salw, culach na gwartheg gweledigaeth Pharaoh. Mae manteision daearol yn bwysicach yn ngolwg haner ein byd na'r anfanteision mewn ystyr grefyddol. Maey diffyg hwn yn llawn mor boblogaidd a'r cyntaf a enwasom: Beth ddyga fwyaf o yspad i mewn ? Pa Ie, a pha fodd, y gwneir fwyaf o a.ria.n ? Sut mae d'od yn gyfoethog hawddaf? a'u cyffelyb ydyw y cwestiynau a gant y ]'e pwysicaf yn eu meddyliau. Am le i wneyd arian, yn gysta' a swyddogaeth enill- fawr, yr ymholir yn barhaus, a. waeth yn y byd beth fyddo hono ond ei chael, a chymerant ati yn ddirwg- nach. Gwellå eu hamgylchynu a gwisgo y fodrwy aur ydyw euhamcan. Nid oes neb yn myned o'i wlad i unman er cael manteision crefyddol gwell, tra mae miloedd o ymfudwjr bob biwyddyn yn gwynebu gwledydd dyeithr a Ilu o beryglon er gwella eu ham- gylchiadau. Maent' yn aflonydd ac an'sefydlog ryfeddol. Maent fel y gipsies, a'u gwelyau ar eu refnau yn wastadol, ac yn y diwedd yn myned yn ol i'w hen gartref i farw. Yr wyf yn adnabod uh, heb fod gan' milldir oddiyma, yn symud wedi ciniaw, ac wedi symud yn ol erbyn te, a phedair milldir gan y cert a'r ceffylau i fyned. Y lie goreu i fyw am dan;, ac nid y lie goreu i farw. Y pwysicaf sydd a'r hawl i'r flaenoriaeth, cofier, beth bynag fyddo. Mae llawer nad oes perygl iddynt anghofio yr adnod hono, hyd yn nod pan yn cysju, am eu bod ynbreuddwydioam dani, am mai bi sydd agosa* at eu mecldwl o bobpeth Heddyw, neu yfory, ni a awn i'r gyfryw ddinas, ac a aroswn yno flwyddyn, ac a farchnatawn, ac a enillwn." Dys^yblion torthau y bedwaredd ganrif ar bumtheg ydynt; a phan fethant a chael, maent yn myned oddi- yno am eu -heir;.oes. Dynion ar werth ydynt, a'r uchelaf ei bris a'i cant, pe byddai yn gythrarl rarod. Gwneyd i'r fasnach lwyddo ydyw eu harwydd-air, waeuh yn y byd am y modt'on i ddwyn hyn oddi- amgyloh-arian ar eu ta/od ac yn eu llygaid Ai nid oes gweislon a n-orwypion yn myred i was- anaethu weitiiau i deulroedd er mwyn cyflogau mawrior, tra yn ymwyboclol iddynt nad oes manteision crefyddol i'w dysgwyl ? Maeugain punt ar wahan i I ddvledswydd deuluai.dd, y cw:;dd g.veddi, y gyfeillach crefyddol, yr Ysgol Sul, ac oed" boreu Sabboth, yn llai o gyflog na deg gyda hwynt. Eto y mae canoedd yn eu gw-thod am go-on, neu la5 na hyny. Mae elw yn temtio dynion da i gyfathvach a'r Sodomiaid annuwiol, am fod y tir yn dda er codi buchod, Hoi, a cheffylau, ^ranad ydynt yn meddwl am eu cymeriadau eu hunain a'u plant. Mae y c.wl coch yn gwneuthur miloedd yn Esauaic., a'r dega.rhjgain ar;.m yn II wyddo i droi llawer yn Judasiaid, am y gwrant -,job peth er mwyn arian. Fe werthant eu cy.neriac'au. eu hen- eidiau, a'u dedwyddweh trajwyddol er mwyn arian. Mae dynion o gymeriadau da yn cael eu drwgdyb;.o yn fawr am eu boc. yn ymdroi mewn cymdeiuh»s isel a llygredi*. Nid yw crogwr yn swyddog mwy anghyf- reith!on na'r barnwr yr. y .'lys, ond bycMai yn well genym fyned heibio iddo yn dc'isy.w na myned yn ei fraich ar hyd yr ystryd ftvyaf anghyhoedd yn Lerpwl, Llundain, Caerdydd, neu Cadoxton, yn wir. Mae yn bodbleinrhoddimewn galwedigaethu p~n maent yn fag1 ac yn brofecl:caeth i ni. Fe e lir cyffelyhu llawer o ddynion, pan yn casglu cyfoeuh, i'r can eleon, pan ya gorwedd ar y glaswellt, neu fel y polypus, yn cymeryd lliw y giaig o dan ba un y mae yn llechu, fel y delo y pysgod yn agos ato heb ofni perygl. Felly, gellir dweyd am lawer o ddynion y gwnant eu hrnain yn bobpeth er enill cyfoeth. A welsoch chwi y byd yn gwneyd dynion erioed? Os naddo, rhyvvoeth tehyg i hyn maent yn dyfod allan drwy rolls y felin. Nid oes eisiau doeth- ineb, anrhydedd, gwroldeb, amynedd,%a gostyngeidd- rwydd ond bwybod y ffordd effe'ihiolaf i oc'ielyd tlodi, sut i adeiladu Uongatt, &c., ac yna maent yn cynyddu yn barbaus yn m-hyfrir-ad dynion. Rhodd- weh fil o ounau i ddyn, a chwi a osodwch ei sylfeiri i lawr-mae ei draed wedi eu g-w neyd. Rhoddwch iddo ddeng mil, a chwi a'i codwch hyd ei lwynau. Rhodd- wch iddo ugain mil, a chwi a'i codwch ychydig uwch na r galon. Rhoddwch iddo haner can' mil, dyna fe wedi ei orphen a'i gwblhau drachefr-yn ddyn per- fT: ith a chyfan. Fe wna haner can' mil gynyrchu dyn wrth fodd y byd. Can' mil a'i gwna yn splendid fellow, nes gwneyd iddo basio drwy rolU y felin yn wir with honours. Ond y mae m'loedd ar lun dynion. pe cymerech oddiwrthynt eu tai, eu tiroedd, eu llongau, a'u harian, ni fyddai cymaint wedi ei adael ar ol fel ag i'w cynrychioli o gwbl. Maent yn rhy fychain i'w gweled, yn ol safon Duw-ie, a microscope, yn wir. bai-hatt.) — BARDDONIAETH. Y BLODAU. Av oriel Natur ci.rian,-Haf ledodd Y teg flodau pe:an Dduwiau ghvys o ddiwyg lan, Yn llunio cronell arian. CARNKDDOG. ENGLYN SEISNIG. I'll drink of ale not'a drop,-no more In a mean, low beershop But will flinch from a ginshop, Into Nature's t.'ue good shop. lOAN MYNWY.

Advertising

REPRESENTATION OF SOUTH GLAMORGAN,