Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

THE UlNAS POWIS HIGHWAY HOARD.

GOVERNMENT INSPECTION OF POLICE.

[No title]

LLANTWIT-MAJOR NOTES.

BARRY AND CADOXTOff XURS--1…

STOPPAGE OF A KHONDDA COLLIERY.…

';LORD BUTE v. THE BARRY jRAILWAY…

[No title]

, fCONGL Y CYMRY.|

News
Cite
Share

CONGL Y CYMRY. j DAN OLYGIAETH LLWYDFRYX.] Y GYM AN FA GANU. .[¡t, Go I.—Erfyniaf eich caredigrwydd am ychydig ofod yn eieh papyr, er na. welaf gymaint o'r Golofu Gymraeg ynddo ag a feddylies ag a iddisgwvlies. Os bydd i chwi wneyd defnydd u hynyma o lith, feallai y bydd i mi ymwroh a danfon ambell i lith i chwi eto 'nawr ac yn y man. Yr wyf ti fy hun yn teimlo mawr eisieu eolofn i osod allan fy nheimiadati yn yr hen iaith; yn gynuif, am ei bod yn rhwyddach genyf wnevd hyny yn iaith fy mam nag yn yr iaith fain ac yn yr ail le, am fod chwant arnaf roddi ambell i j gynghor a dynoethi ambell i fai yn fy nghydwladwyr, heb roddi eyfie i'r Sai" dmnwaededig i felhlithio ac i orfoleddu. A (lyma sydd genyf meWIl llaw yn awr— sef rhoddi cYllghor a dangos hai. Gwyddoeh, Mr. Go]., wrth bob tebyg, i ni giel cym- anfa gann undebrd Gymreig dydd LInn diweddaf yng j Nghadoxton. Mudiad da, a n1d(;reho<r yn wir. oedd y niTuliad, ae, a chymeryd y cyfan i ystyriaeth. trodd allan yn llwyddiant. Ni ddynmuwu i. clr dim, ddweyd gair a fuasai'n t-ueddu i rwystro'r pwyllgor rhng cael un arall blvvyddyn uesaf, ond buaswn yn faleh pe gallwn wnevd neu ddweyd rhywbeth fuasai yn ei give, Yn gyntaf, dyl-,ti y corau foci yn gwylmd y tonau. 'lioedd yn boenus dros hCll i weled haner y eaniorion yn mwmian nwehben eu coplau. a'r arwein- ydd yn methu'n lan a'i eael i edrych arno ef. Ni j ehafodd Mr. Prosser haner ehwareu teg, ac y mae yn greilit -mawr iddo ei fod wedi gwneyd cystal a'r stwtf oe;Id gandilo. Ond ni all un arweinydd wneyd dim os na wyr y corau y gf;n; a thruenus ofnadsan oedd clywed lYW ddau gant o Gj'mrv cerddgar, o dau arwein- yddiacth nn o'n c.intorion mwyaf medrns, yn mwrddro'r hen hymn arclderchog, Ar lan Iorddonen ddofn." Nid yn unig hyn, 011,1 rill mhob Vm 'roedd yna farw- eidd-dra a llesgedd dienaid oedd yn cliwit-h iawn i10 clnstiau i, ar ol ymarter a ch um gwresog agori'oleddus | Cwni Rhondda. Nid oedd na chanu yn ol y de,Ll! nae yn ol yr ysbryd. Mae rhai yn meddwl hyd eto y gellir eauu maw! i'r Arglwydd drwy re mi do. Sa; nid y sol-fa sydd fawl: ac os na eh'od y llygad o'r papyr ni 5 chwyd yr enaid o'r ddaear. Peth arail ni holies oedd. y dewisiad a wnavvd o'r tonau. Gormod o yl<t.p-;h-;ip a rhy faeh o'r hen donau gynt. Yroeddwn i'11 meddwl fod Prosser bach a'i j ergyd ar hyn pall yn caninol cymaiut ar yr hen donau, a'r 0] oanu nn o honynt. Gobeithio, er sawyn peb peth, IHL fvddwn yn diystyru yr dotiau ardderchog am foil ereill wedi en cyfansod'li wed'yn svdd yn llai j syml. Symirwydd sydd ar.Jderchowgrwyd I Cluyn, a rhwyrldineh yw gogoniant ton y cesegr. A.'oes ditn yn bosib! hefvd wneyd i irvvrdd a'r lol siaredir rhwtig cann y toiuie. ? Mae'n wir' i ni gael Uawer oancrchiadau byr, pwrpasol, ae■ efEeithiol; ond un inor wir i ni gael anerchiadau nad oeddynt fyr, pwrpasol, nac effeithiol. Pwy glywodd son am y fat.h iia<'riad o'r blaen nad oedd yna gann—ond "eauu'r byd ''—cyn can Moses ? Gwir nad oes yna yr un son am ganu yn y Beibl hyd hyny nndnid yw hyny yn j dangos nad oedd canu'n bod. Unasai yr un inor gall j neu ddwl i dclweyd JJa fu i neh ell werthin in y hyd cyn Sarah—arn nad oes son am hynv yn y Beibl. Na: gwell genyf fi gredu mai oanu wnaeth dyn gy nta ar y ddaear. Canu wna'r teuln dedwydd mewn gwlad ddi- Itechod a chanu a wnai ein rhieni cyntaf cyn pecliu. 'Hoedd e'nbcth mor natnrio! i ddyn fel nad oedd yn 1 werth i ffaith. nnvy nag oedd yn werth j fiaitii fod dynion YI1 chwerthin neu yn anadlu. Gwell genyf fi ddweyd gyda Cheiriog:— Serch Uudolswyn ( Sv'n llanw'r Ihvyn, j Pan fo mvrdd o adar mwyn Yn canu yn y coed. Mae anian oil yn eaim 'nghyd, 'Does neb yn t'yddar nac yn fud, Mae rnwy 0 tiwsig yn y byd Na thybiodd dyn erioed. Corau'r \Vynfa W(:n A gtn:Lzit I)ytli lieb d(l'o(i i I)en [ Mae'r ilelvn aui gan deulu'r nen, Yng ngwyddfod Duw «i hun j Mae canu yn hedeg ar ei liynt, | Yn swn y mor a llais y gwynt, Bu ser y bore'n canu gynt | Pali am na chana dyn A dyma Ceiriog wedi rhoddi pen ar y ddadl wrth j adgofEa y mi fod ser y bore wedi canu cyn bod y hyd. Nid yw byu ond nn o lawer o be than a ddwedwyd na ddylesid ell dweyd. Yn wir. a, dwevd y gwir, anhawdd i neb ddweyd evmaiiit ag a ddywed rhai heb ddweyd peth neu lawcr o ddwli. Bwriedes ddweyd gair- am yr hyir ddwedodd John Lloyd > nghylch canu'r cvsegr a chanu mewn cyngherdd ond terfynaf ar hyn o dro drwy ddweyd na welaf fi ddim byil yn anghydweddol yn y ddau both. Nid da canu canouon Scion ym Mabylon, iiite Iii wir ond nid oes UIl drwg mewn canu caneuon cyngherdd mewn cyngherdd.— Yr i eiddoch yn wladgar. CYMRO BACH. Tregattwg..

OinClSAI. POETRY. J

CORRESPONDENCE.I

Advertising

THE CARDIFF MUSICAL FESTIVAL.