Hide Articles List

29 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

BANGOR. __- . I

- NEBO, MON. I

.CRICCIETH.I

IIOBART PASHA YN THESSALI.

[No title]

[No title]

BETHESDA.

YR HYN A WELAJ8 AO A OLYWAIS.I

.LLANGEFNI. I

ROB WEN, ger CONWT. -- - I

BWRDD YSGOL WHITFORD AC ACHOSI…

PORTHAETHWY. I

News
Cite
Share

PORTHAETHWY. LT.Y« YR VNADON. T.u7N.-GerhrnTt v Cap- t.i?'.id Verney, Morgan, ac Owm. Ueddwun i/i'da'i Oefyl a'i llr,âOyhuddwyd William Prichard, 'tydd* n Ped-.v, Hentj.! wys, gan yr Arolygydd R. D. D.?i??, P.rt o j-n feddw t?. y? odd iJ'ei taljl;ïg::¡"))i;d' %td Anifeiliaid Crwudredig.âWiUiiim Jones, Cefn Mawr, Ni?b-ch. yyhuildwvd gan 'r AroivKydd Davi a, eaaiatau i'w anifeilioid gTwydro. illyngwyd y cy- ,,d,(3d, yn h?d(d.-A. gyffelyb dv i.- a dd cynuddwvd William J¡)nf". ('nnvi'pt¡" T.langnffo, /j,D yr HcJd- geidwad Joltn Jones, isiwV.vrch, a ùir" vyd ef i Id a'r costau. Ymosod or yr Cyhuddwyd William Jones, E h os^rat h Llangefni, am ymoeoa or yr liodd- gi^idwod. DyweJodd yr heddgeidwad iddo yrawelcd i gwesty yn v dref hono ar noson yr lleg cyniisol, ?ciddo s:r ynX£iftf;<lf :r'; a c::la¡ (yr hrddgeidwad) (imi allan, o.lerwydd et fod yn feddw. Mewn conlyniad. fodd bmag, derbyniodd y awyddog d,ly.?.d-ei .-]?.?th yr Hediigeidwad Hugh h:;t;J(b,fií:t, y diffynydd wrthod jTaa-iv>l» thy trwya-Jedl' sef y R.i t"y I. Llangefni, ar yr i7eg cynfisbl.âGorchymynodd y f.i.? or f"d 1ddu ".I oi ""Ion i g.m-h.r am & gyda Qatar caled am ym(}od ar yr hedd-?,idwd, dir4i-?yd ef i a. ",tg,,d 'nadael a'r Railway Inn. MeddwdodâAm fod yn euog o'r trosedd hwn dirwy- wyd y rhid canlynolOwen Williams, Llange1nl, 28 6c a'r costau; David Rowlands,eto,2s«ca'rco8taii; Owen Owens, BodenW, 5s a'r coitau; Margaret Lewis, Pen- traeth, is a'r co?ita?; Robert wncs, Penterwyn, Cerigeoinwen, 2s 6o a'r costau; Owen Roberts a Th..?. Williams, Llaugefni, 6s a'r costau yrun; Hugh Hu?,he?, Niwbwrcn, ?!? 6c .'r costau; Robert Roberts, Ti;?- gwaithglo, Trefdraeth, 58 a'r cogtm. K,.Id., Y.?.,did Hddg"d??d --Cyk.dd- wyd John Stanley a Hugh e Lewis, Bmi?naris gan yr heddgeidwad Hugh Williams, Beum;?4,; ,y (?yntaf am ymosod arno, a'r olaf am 10d yn 1eddw. ac ymyraeth a'r 8wyddog yn nghvfiawn- iad ei ddyl-ds-ydd. Ymddangosodd Mr All Caernarfon, dros yr amddiffynyddion,âDywedodd yr =fiddO:tr:I:ln,¡dd,Xg i LIandeg1uu. ar y 15fd (?ynfi?,ol, K-fd J.I,. 3taW.y y. fe<ldw tw. GorZqiymyno(ld ef I fyned dr.f yn ddistaw, i'r hyn in:)ld Stsinley ei fod "r y ffordd fawr, no y.caif af wneyd fel y mynm. Yr md(I ci ym- ddygiad yn b.r .fre.]-. T/nodd ei al-ed ddi r,a- tg4iYu0 T/:gd:g.Ni hd1; a.dd yr hCddgelclw"¡Jld'!o, gan ddyweyd yr elm ag ef i g?rchar oa parl IWfeUv.-(4wi Mr XUmson: Ni I iLaIJjo.t ollîii;)d,?o r dd"h ei wyneb, Yr oedd oddeutu dwsin o fechgy- gyda'r am- d,Ufiyuydd, <«d at y tulaa hyn y galwyd ef. Rhoddodd I r)'I:l \alIloj tid i brofi fod yr amddiffynyddion mewn diod, a pha fodd yr csboniai et (yr h,?,ld,, d?-,d) ddyn meddw, I'r hyn yr atebodd y swyddog fod eu hymddygiad yn arwydd 0 livnyy.' ob ogi pe na buasent yn f d Dw y rLt yil y fath fodd.âRhoddodd {VilIio.m 8=, t yr amddiffynydd, dystiolaeth i'r perwyl fod ei ae 'n ber- tfaith obr ar y H080n d(lfwcdedig.-IBui 4 Jones, Beaumaris, a ddywedodd ei fod wedi bod mewn cyng- herdd y nosw,ûth hono gyda'r =ddiflyn?',dd. Ni chafodd Stanley end oddeuiu dan las6d o gwrw yr otny udeld¡:r=; 'f;J: ,sobrwypryd. Gw?lodlf(l(loolwetodetynbygwth taraw y swyddog.âWilliam Roberts, Holland Williams, ?t William Thomas a roddasant gyffolyb dystiolaeth.â Ar ddy?h .,Ii?d y fainc dywedasimt eu bod yn dirwyo Stanley 12. 60 ?-.t.. am feddwdod, a 5e a'r e.,t.. hm fiwth y swyddog, ?i phe buasai wedi ei daraw an- fonii r ef i g?har; Hu?h l?w? i 2?? 60 Wr oostau am fod ddyledswyadc dy,myraeth a'r swyddog tra yn cyflawni ci yn'feddw CYA.Mi.4 ? Ladrai.âCyhuddwyd Owen Williams, saer, Llangaffo (dros yr hwn yr ymddangosai Mr Allanson), 0 ddwyn plane porthynol i Mr R. Hughes, Cefn Mawr, Niwbwrch Erlynwyd yr amddi7 Ydd g.. ?r hdd- geidwad John jon( ond rho(ld" y mdatr gymeriad da iawn i'r amddiffynydd, oblegid uL hfN-l cf ddim y;i anoncst ilid. eriood. Ei saer wall roddodd hy.- b;d'(t nidf eeil;'d:ï. m o ran {hd cli fuasai ganddo i'? achos bei.H. Ly;ied y..1-Hy,- bysodd Mr AJlanson mi ? 4 menthyg y plane a ddarfu yr amddiffynydd i gynal tns wair i fyn.r rhag i'r g,?y.t,?i di?,.yst ?' oedd di myned a h!y yn 01 wedi hyny. --Ca('Iarnha?d hyny 1? 11" o'r enw )rg,sy1:a;:rn irn\l'Ã; ;:l: a'r achos, ac y ?affai yr amddiffynydd y liudd o hyny, ond cynghoraaant ef i fd y?? fl. yn y dyfodol, oherwydd ni chafodd cnd gwaredigaeth y'fy, Felly rhyddhawyd yr achos.

ABEBFFRAW.- - I

DOLYDDELEN.I

l Y CYFYNGDER YN Y DEHEUDIR.

?mr. J£fullðiau nt1Ut}r,

CYNNADLEDI) IIEDDWCH.

ANFODDOGRWYDD YN RWSIA.

Y CYFFRO YN NIIIR -GROECf.

RWSIA A, ROUMANIA.

PWY FY]OD LLYIVYDD Y G YXlU.j).…

CYIIUDDO 0SMAK .PASIIA.

CYMERIAD ERZEROUM.

I BRwnHt FA WR YN nmwcn

Advertising

[No title]