Hide Articles List

28 articles on this Page

CAERGYBI.__I

[No title]

[No title]

[No title]

BANGOR.--I

ILLANRWST.

.__.

I" - - - FFESTINIOG. __u-

-. -, -1 .I ...._ , ?'i -.BETHESDA.

- - LLANGEFNI.I

LERPWL.I

I - - - AMLWCH.I

,- -.CHWILOG.____I

COEDPOETH.I

DEDVF Y TALIADAU SYDD 1 GAEL…

CAERNARFON" "i

Advertising

Family Notices

Advertising

I EISTEDDFOD GADEIRIOL ABER.I…

I CAE-BRAICH Y CAFN. -

IGWYL FLYNYDDOL MORIAH, ICAERNARFON.

News
Cite
Share

I GWYL FLYNYDDOL MORIAH, I CAERNARFON. Eleni eto, pendertynodd aelodau a charedigion yr achos yn Moriab, Caernar- fon, anrhydeddu Dydd Gwyl Dewi drwy gyna: .wledd o dê a cbyngherdd. Gan mor llwyddiannus fu y rhai hyn yn y gorphenol, anturiwyd y flwyddyn hon i gymeryd y Pavilion, a phrofodd yr anturiaeth yn fifafr y cyfeillion. Buwyd am amier yn trefnu ac yn dapar ar gyfer yr wyl, a dangoswyd cryn sel a gweitbgarweh gan y pwyll^or i wneyd pob dim er hyrwyddo y syrundiad. Yr oedd golwg hardd ar y Pavilion; yr adeilad wedi ei wiag,) yn brydferth Ig ar- wyddeiriau cenedlgarol a moesol, baneri, liusernau, a blodau. Y mae y rhai fu a Haw yn addurno y lie yn deilwng o air o glod. Dangosai y cyfan pa mor chwaethna ydoedd y rhai fu wrth y gwaith, ac yr oedd y byrddau yr un wedd yn hardd dros bdn. Oddeutu pedwar o'r gl cb, dechreuedd plant yr Y Agol Sul ymdyru at y drycau, a phan ddaeth yr amser cyfaddag. digonwyd hwy &g irlwyaeth ragorol. Pump o'r glocb ydoedd yr adeg i'r bobl mewn oed eistedd wrth y byrddau, a bernir fod rhwng aaith ac wyth cant wedi eu porthi yn yr wyl eleni. Wale yn canlyn enwau y rhai a wasanaetbent wrtb y byrddau:â Mrs William Thomas, Mrs Capt Thomas, South Pan'rallt Miss Carrie Evans, Marino; Miss Griffith, Broncerris; Misses Barlow, Castle-street; Mrs Evans, Mirket street; Mrs Capt Williams, Hole-in the-wall-street; Mrs Hugh Jones, South Peu'rallt; Miss Kltie Owen, Pool street; Miss Owen, Bangor-street; Miss Jones, Bryn Helen; Mrs Williams, Segontium terrace; Miss Jennie Jones, 24, Bingor-street; Misses Wil- liams, Palace-street; Miss Jenkins Williams, Pool street; Miss Tuomas, Minynant; Mrs Edwin Jones, Brynllwyd; Miss Jones, Pool- t'eetj Mrs Owen, tlmbebl g road; Miss William?,Gree^gate street; Mrs K H. Owen, Bryneryr; Mrs Hughes, Livar; M.d Roberts, Robarts, do; Mrs Owen a rsl Pritchard, Thoiuas-itreet; Mrs Tnoi4ias Hughes, Wellington terrace Mrs R. Gr ffi'h, Tithebarn-street; Mrs Capt. Williams, Llys Helen Miss Jones, Shopy- pnrth Miss Hughes, Thnrnas-fitreet; Misa Tiiomas, Pool-street; Miss Williams, Vie. toria-street Mrs Capt. Parry, Segontium- terrace; Mrs Owen, H H-street Mrs R. Evans, Clark-terrace; Miaa Abel, Clark tHrrace Mrs R. Williams, Titbebarn-strset; Miss Maggie Solomon, Pool hill; Miss Laura 6-lveu, North-road Miss Ro- berts, Bacg ir-stieet; Mrs Roberts, Smith Penrallt; Mrs Jones, North- "ite-street; a chynorthwywyd hwy gan Parch R. Williams, B.A., Mr S. Maurico Jones, MrW. W.Jones, B'.ngor-atree; Mr J <hn Davies, Nelson Emporium; Capt. W. M, Williams r,.taca,so;rfe; JIT uwen jonos, Bmgor-street; Cop;. William Oweo, Ttiomae street; Mr n, H R':hards, Mr John Jones, Mireuis-stieet; Mr T. Q. Owou, m'asnacbwr ,.J; Mr E. p, Jones, Mr Rob«rt Williams, Marble Works, D'norwic-street; Mr J. S. Over, Gulden Jisgle; Mr R Piit^hard, Vi-'sfjQ Emporium; Captain Lewis, a Mr H. Rehrds. St. Dsvid'^rtfcl Arolygid hefyd g-n M'S Williams, Pool-street; Mrs Jonps, Belle View; Mrs Junes, Moua View; Mrs Roberts, North road; Mrs R. Parry, Castle. mtter,t; Mrs G. Roberts, 13ridgo street; « Mrs Evan Jones, S^gontium teriac. Mr D. Pierce, a Mr Tijomas Thomas. Cadeirydd pwyllgor nddurniedol ydoedd Mr W. 0. Williams; a Mt D. Pierce (yr Afr Aur) yn gadeirydd y pwyligor cyffredinol. Disgynodd gorcbwylion yr ysgrifenyddiaath ar vsi^wyddan Miss Dora Davies a Mr G. E. Ji.r.f. C' loificr. f- llou«e, a gv,naethpnt en gwaith er boddlonrwydd pawb. Tystiai pob un fn yno fod y trefniadau yn adlewyrcbu clod ar yrbyrwyddwyr a bod y ddarpariaeth o'r ansawdd oren. A'n hannei awr wedi saith yn yr hwyr y cynhaliwyd y cyngherdd, o dan Iywyddiaeth y Parch Evan Jones. Heblaw l goleuni y nwy, yr oedd llu o lusernau amryliw goleuedig yn grogedig ar y llwyfan ac o amgylch yr iejbd, a phryd ferth dros ben ydoedd yr ulygfa. Daeth cynulliad ]luostg i'r IIL-, oc ni bu elifir ganddytit ddyfod yno, canvs arlwywyd ar eu cyfer eto yn yr hwyr wledd ragorol. Wedi gair byr can y llywydd, cafwyd cydg&n gan y côr, Y Carnovale," o dan arweiniad Mr William Jones. Fel bob amser, yr oedd y delyn yn lloni y gynulleidfa, a gwuaeth Telynor Seiriol ei ran yn gynioiradvy. Cn gau Mr John (Ji-ttere'l a ddilynodd Bedd Llewelyn," a byny yn bur dda. Yr oedd adroddiad Llow Llwyfo o'r gin foeswersol Ti wyddost beth ddywed fy nghaton" yn cyrbaedd calon pob lun yn y lie. Y mae Miss Annie Hipe bob amser yn boblogaidi, a chanodd The better land yn awynol. Yn y gin a'r;cydgan nesaf cawn fod yr awdwr yn ieuanc, Ar hvny yn addawol, A rhoddodd y cor a Mr David Jones ddatgan- iad da o'r dernyn hwn o eiddo ei frawd, Mr Owen Jones, Caernarfon. Enw y gan ydyw Boed ysbryd ein cyndadau." Datganodd y LlewbenillionGwalchmai,achwarenidy delyn gan Telynor. Yr oedd y ddeuawd The sailor sighs," gan MvsDr Parry a Mr David Jones vn dra thoddedig. Ar ol i Miss Annie Hope ganu, yn deimladol, Bwthyn yr amddifad," galwyd ar y c6r i rnddi i ni y tamaid blasusaf o'r wledd. Yr oedd eu datganiad o 0! hush thee, my babie," yn mhob modd yn ardderchog, ac nid rhyfedd iddynt gael eu galw i ganu draebofn., Yn y rhangan, The sweet west wind," dangos odd rhianod t £ g y dref fod ganddynt leisiau perorol a gwir swynol. Oyma y waith gyntaf i Mr Benjamin Jones ganu yn yr adeilad hwn, a rhaid cinmol ei ddatganiad o Yr ornest." Ac yatyried mai dyma y tro cyotaf i Miss Katie Pritchard chwareu y crwth yn gyhoeddus, hi a aeth drwy ei gwaith yn bur dda. Canodd Mrs Parry Never again," ac yna caed y pedwarawd "Sleighing glee," er mawr foddhad. "Y gwragedd" ydoedd cAn Mr R. J. Thomas, ac yna canodd Miss Hope Jem"ây ddau yn gampusyn eu datganiadau. Nid yn ofer y buwyd yn disgwyl am Mr George Owen, canys caed ganddo adroddiad meistrolgar o'r The scolding wife" a The waters of Labradore." Ar 01 i Telynor roddi miwsig o'r tannan, cafwyd "Mari Lee" gan Mi David Jones a Flow, gently Deva," gan y Llew a Mr John Cotterell. Datgaoiad da a roddwyd 0 Achieved is the glorious work" gan y c6r, ac yn swn Hen wlad fy nhadau" y terfynwyd y cyfarfod ac yr ymwasgarodd pawb i'w mangreoedd ar ddiwedd un arall n wvlian nnndd sant Cvmru.

EISTEDDFOD GADETRIOL - LLAN…

Advertising

Advertising

PENTRAETH, MON. I

Advertising

[" PEM :inth:LIN. PE;;:l:{/;;l'…