Hide Articles List

21 articles on this Page

BRYNGWRAN A LLANGEFNI, A CRY.…

GARN DOLBENMAEN. - -

PORTDIN OKVV10.

AEHOLIAD YSGOLION SAB-IBOTHOL…

I -BETHESDA. I

LLANBERIS.

Advertising

I TJNDEB BANGOR A BEAUMARIS.

CAWRFILOD YN GWASGARU BYDDIN…

i O'R "TBICYCLING JOURNAL."

BWRDD YSGOL COLWYN BAY AI…

I-LLANDDEINIOLEN. -..1 - -…

IQUININE BITTEBS GWEuTM EVANSI…

I HYN A'R LLALL. j

I MYNED I'R CA.PEL YNI BECHOD!

I AUR YN NGflAERGYBI.

II DARGANFYDDIA.D AUR YN FFESTINIOG.…

.0-m-0 LERPWL.I

--ABERTAWE. -

-CAERGYBI. -I

News
Cite
Share

CAERGYBI. CREIGIAU Y TLATTERS.âCawsom ein hadgoffa. yr wythnos ddiweddaf o fociolaeth y creigiau peryglus hyn yn safn ein poith- ladd, ac o'r angen am eu symud ymaith er diogelwch y miloedd llongau a fynychant y porthladd yn flynyddol, trwy i schooner, lwythog a chalch, tra yn cael ei morwrio drostynt, gael ei dryllio ganddynt. Achos. odd yr anffawd gryn gost i'w pherchenogion i'w hadgyweirio, heb son am y golled o am- ser a aeblysurwyd, Gobeithiwn fod rhvw sylfaen i'r sibrwd sydd yo bsdoli yr wyth- nos hon eto i'r perwyl fod Cwmni y Loudon & North-Western Railway mewn cj Qatar- eddiad a'r Llywodraeth ar y pwnc o'u symud ymaitti. BWRDD YSGOL.âCynhaliwyd cyfarfod misol y bwrdd hwn ddydd Mawrth, y laf cyfisol. Yr oedd yn bresenol: Cadben J. Jones (is gadeirydd), Parch W. Lloyd, Mri Joseph Williams, W. D. Jones. R. Hughes, a S. J. Griffith. Ni chynwysai trafodiaethau y cyfarfod ond ychydig faterion o ddyddordeb cyffred inol. Gwysiwyd amryw bersonau, fel arfier, am esgeuluso danfon eu plant i'r ysgol, a'r esgus a roddwyd jn ddieithriad ydoedd tlodi. YmMangosodd William Owen, B:ack Bridge, o flaen y bwrdd er ceisio oyfir- wyddyd gyda golwg ar achos plentyn o dan I ei ofal, yn herwydd pa un y dirwywyd ef i 58 yn ddiweddar, ac adroddodd ei anallu i berswadio y plentyn, yr hwn sydd un-ar- ddeg oed, i fynycha yr ysgol. Gorcijymyn- wyd i'r clerc (Mr W. Evans) weled tmrn y bachgeo; ac os na allai hi ddyianwadu artio, cynghorwyd William Owen i'w ddwyn ger- bron yr ynadon er caei ganddynt hwy ei ddanfon i'r Clio. SSLLYS Y MANDDYLEDION.âDydd Mawrth, r gerbron y Baruwr Horatio LIord, erlynwyd cymunwfinyddwyr ewyliys y diweddar Mr Jones, o Barmouth, gan, Mr Edward Jones, painter, Victoria-terrace, am lip 103, sef swm dyledus iddo mewn cysylltiad ag ad- gyweirio ty o eiddo Mr Joues yn Stanley- terrace. Tytiodd Mr Guiio, dJiadydd, tenant presenol y ty, iddo ei gymeryd ar lease o bum' mlynedd o'r 12feu o Dachwedd, ac i Mr Jones ymgymaryd a t, re-wyddo y ty iddo mewn cyflwr adgyweirieaig, a coyr- lawni pob peth oedd yn rhesymol, ac y byddai i'r tenant blaeuorol (Mr W. Roberts) ymddwyn fel ei oruchwyliwr yn y mater; ac iddo ef (Mr Gann), ar gais Mr Roberts, trwy fod Mr Roberts ar y pryd mewn gwaeledd, orchymyn paentio a phapyro y ty gan yr erlynydd. Cadaruhawyd y dyst- ioiaeth yma «an wraig y tyst olaf; ond gwadoddd i Mr Roberts dderbyn gan Mr Jones, neu drosglwyddo i Mr Guun uurhyw awdurdod i gyflawni y gwaith y cyfeiriwyd ato, a dyfarmad y baruwr oedd na phrof- wyd yr awaurdod. BWRDD LLEOL.âCynhaliwyd eyfarfod y bwrdd hwn ddydd Iau. Paesenol Meistri S. J. Griffith (cadeirydd), Joseph Williams, O. Hughes, T. Roberts, John Jones, Evan Williams, W. Griffith, T. F. Evans, a Dr Rohnt Williams. Ar ran y cyngrhair arianol, cyflwynwyd cyfrifon y mis, y rhai gyrhaeddant y swm o U3p Os lie, gan Mr Joseph Williams, a gorchymynwyd eu tilu. Galwodd Mr Wil- liams sylw y bwrdd at gyflwr gwarthus ty o eiddo Mrs Elliott, Ucheldre, mewn entri o'r tu 01 i Mill-street, mewn cyfertYlliaeth A pba un yr oedd, meddai ef, gytiau moch cyffredin, megys palasau. Yn hwn pre- swyliai un Owen Joues, a'i wraig. a saith o blant yn y tlodi mwyaf truenus, a'r budreddi mwyaf erehyll. Cadaruhawyd desgrifiad Mr Williams o gyflwr y I!e gan Mr Thomas Roberts, a dywedodd Mr R. Lloyd Davies, arolygwr budreddi, ei fod yn gwyb ;d am y ty yn y ryflw" a ddesgrifiwyd, ac n,id oedi. yn ol ei farn ef, ya duilwng (J fod yn b; i fod, yn swylfod i fodau rhesyu-.o-- D teth y ty i feddiaut ystad yr LTeiieicLri- oadeatu blwyddyn yu oJ, ac yr oedd v.edi cael ei roi ar fideall fod Mrs Elliott yn bwriadu gosod y tir er ail adeiladu arno, a dyca ai reswm dros beidio a gwneyd ii, byw ai! r(,'id- iad yn ei gylch. Addefai net Ldula un oddioD er dudo ymaith y budreddi oddi wrulio, ac y toflid y ewhl i'r entri gyfer- byn iddo, yr hon sydd o badair i bum' troedfedd 0 led. Gorchymanwyd iddo yn ddiced i gymeryd y mater mewn llaw gyda'r percheaog, er naill ai ei osod mewn cyflwr priodol neu ei gau i fyoy fel lie anadda3 fel preawylfod dynoL Y CejJ'f/KâAr gynygiad Mr William Griffith, yn cael ei eilio gan Mr Evrn Wil- liams, tynwyd yn ol y penderfyniad a wnaed yn Mawrth diweddaf i werthu yr anifail hardd yma. Mesur LlvwodraeQ "Leolâ Amlygodd y cadeirydd i Mr Richard Hughes geisio ganddo ddwyn gerbron y bwrdd y priodol- deb i'r bwrdd ddeisebu Ty y Cyffredin trwy yr aelod dros y sir yn erbyn caniatau yr adran hono o fesur Mr Ritchie, drwy ba un y caniater iawn i daiarnwyr a amddifadir o'u trwydded; a chynygiodd Mr W. Griffith fod y cyfryw ddeiseb yn cael ei hanfon. Eiliwyd gan Mr Wm. Owen, a cbariwyd yn unfrydol. Mesur TrosgiwydJiad Tir, Yr wythnos ddiweddaf gwysiryd ei eyd drefwr Mr Richard Hughes i ymddangos ger bron pwyllgor detholiadol Ty'r Arglwyddi, er tystio i weithrediadau y "leasehold system" yn yr ardal hon, a diau genyra y galluogwyd ei wybodaeth eang o achosion o'r catur dan ei sylw ef i gyflwyno i'r pwyllgor ffeithiau pwygig er dangos anghyfiawnier y arefn bresenol.

1-_FFESTINIOG.-...