Hide Articles List

34 articles on this Page

TJOIcüTlO AiWDANGOSF A AMAETfI.v'fDDOL.

,, raICf, RHIWLAS, A'R DEGWM.

RRWDFRVDRDD MAWR YN LLEYN.

AR Y MOR I'R AMERIG. I

GWEITIIKED ERCSYLL. I

BRAWDLYS CHWARTEROL I SIR…

LLOFRTJDDIAETH ECHRYS-I LON.

I BODDIAD YN YR AFON TYWI.

NODIADAU 0 LEYN.

) DYNLAD' iIAD DYCHRYN-I LLYD…

I MYNYDD ARALL AR DAN. | MYNYDD…

RHUTHRO DRWY FESUR YR IWERDDON.…

"GORED CYFRWYSTBA,\ GONi-STRWYDD"

j MERTHYRU GRISTION!

ACHOS CYFREITHIOL PWYSIG 0…

IY WLADFA.

LLOFRUDDIAETH DYCHRYN - LLYD…

BODDI WRTH YMDROCHI GER LLANLLYFNI.

Y GWRES, MAWR AC IECHYD Y…

I'BARN AESWYDT7S AM HALOGI…

. "SASSIWN" CAERNARFON, j…

i- - , | Y GERI MARWOL YN…

IYSPEILIAD PENFFORDD YN I…

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD RHWNG…

EFFEITHIAU MARWOL YII GWRES,

BUDDDGO" IAETH RYDD-I BUDDUGC-'LRYDD-IPRYDOL-…

DIFRODIADAU HELAETH ARI LENYDD…

SYMUDIADAU Y CZAR,

ERLEDIGAETH GREFYDDOL HEB…

CYSEGR-YSPEILIAD YN SIR I…

IACIIOS PWYSIG 0 FON YN LLUNDAIN.

News
Cite
Share

I ACIIOS PWYSIG 0 FON YN LLUNDAIN. Yn y Queen's Bench Division (Llundain), ddydd Sadwrn, daeth achos Thomas » Owen yn mlaen gerbron Mr Justice Matthews a Mr Justice Cave, yn y ffurf o gynygiad gan y diffynydd am brawf newydd. Cyoghaws oedd hwn a ddygwyd gan yr erlynydd, Mr John Thomas, amaethwr yn mhlwyf Llanfair-yr-nghornwy, yn erbyn ei gymydog, Mr John Owen, amaethwr, i sefydlu haivi i ffordd dros ddarn o dir yn rhedeg rhwng ffermydd yr erlynydd a'r diffynydd. Yr oedd y ddau yn denantiaid i Syr Richard Bulkeley, a dadleuai yr erlyn- ydd iddo gael hawl i ffordd drwy rodd. Y diffynydd a ddadieuai nad oedd yr erlynydd wedi cael hawl i ffordd drwy rodd na thrwy arferiad. Profwyd yr achos yn Miwmaris, o flaen Mr Commissioner M'Intyre a rheith- wyr, a therfynodd mewn dyfarniad o blaid yr erlynydd. Yr oedd y diffynydd yn awr yn symud am brawf neivydd. Gwrthododd eu harglwyddiaeth y cais am brawf newydd gyda'r costau.

MEIRDALIAD BONEDDWR 0 BWLLHELI.

ICYFARFOD VR HENADUR-IAETH…

i GWAREDIGABTH RYFSDDOL. j