Hide Articles List

34 articles on this Page

TJOIcüTlO AiWDANGOSF A AMAETfI.v'fDDOL.

,, raICf, RHIWLAS, A'R DEGWM.

RRWDFRVDRDD MAWR YN LLEYN.

AR Y MOR I'R AMERIG. I

GWEITIIKED ERCSYLL. I

BRAWDLYS CHWARTEROL I SIR…

LLOFRTJDDIAETH ECHRYS-I LON.

I BODDIAD YN YR AFON TYWI.

NODIADAU 0 LEYN.

) DYNLAD' iIAD DYCHRYN-I LLYD…

I MYNYDD ARALL AR DAN. | MYNYDD…

RHUTHRO DRWY FESUR YR IWERDDON.…

"GORED CYFRWYSTBA,\ GONi-STRWYDD"

j MERTHYRU GRISTION!

ACHOS CYFREITHIOL PWYSIG 0…

IY WLADFA.

LLOFRUDDIAETH DYCHRYN - LLYD…

BODDI WRTH YMDROCHI GER LLANLLYFNI.

Y GWRES, MAWR AC IECHYD Y…

I'BARN AESWYDT7S AM HALOGI…

. "SASSIWN" CAERNARFON, j…

i- - , | Y GERI MARWOL YN…

IYSPEILIAD PENFFORDD YN I…

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD RHWNG…

EFFEITHIAU MARWOL YII GWRES,

News
Cite
Share

EFFEITHIAU MARWOL Y GWRES, Yn ystod y dyddiau diweddaf, cawsom hanes am lawer o farwolaethau oherwydd poethder anarferol yr hin. Gwr boneddig yn Brighton, o'r enw Richardson, a syrth- iodd i lawr, ac yn mhen ychydig fynydau a drengodd.âGweithiwr i un Mr Paddington, o Leighton, o'r enw Cox, tra wrth ei waith yn y maes a syrthiodd i Jawr, a bu farw yn ddiatreg.âYTr un diwrnod bu farw saer coed yn yr un modd yn Longtown.-Dynes wrth gyweirio gwair, mewn cae yn agos i Henffordd, a fu farw tra wrth ei gorchwyl. âDyn o'r enw Richard Cheetham, a fu farw wrth ei waith yn lladd gwair, yn agos i Bingham.âDyn a dynes a fnont feirw wrth gyweirio gwair yn nghymydodaeth Mydrim. âCafvvyd gwraig o'r euw Sarah Michael yn farw ar y frHdd fawr yn agos 1 lionciawdci. Y n y lie a el wir Longworth, syrthiodd gwr oedd wrth ei waith yn y cae, a bu farw yn union.-Yn Satton Courtney, bu farw gweithiwr arall yn yr up modd.âGweithiwr o'r enw Matcham, yn Nghaerodor, tra wrth ei waith, a yfodd ddwr oer, ac yn ebrwydd enofeydd a'i daliodd ef, a bu farw cyn y gallesid gweinyddu dim cymhorth iddo.â Mr Anthony Clayton, gyrwr gwedd i Mr Dodge, o Stockport, ar ei ddychweliad o Fanceinion, a syrthiodd i lawr, a bu farw yn ddiatreg.âBu farw dau ddyn yn Nor- bury, trwy gael eu gorchfygu gan boethder yr haul, ar ol bad yn gweithio trwy'r dydd yn y gwair,-Bu farw uu arall yn Adlington yr un modd.âGwr ieuanc yn Walcot a fu farw oddi wrth yr effeithiau niweidiol o yfed dwfr oer tra mewn chwys mawr.â Gweithiwr yn ngwasanaeth infri. English a'u Uwmpeini, yn Nghaer Baddon a fu farw mewn fit o orphwylledd o achos poethder yr hin.- Yn Wigmore bu farw dynes dlawd yn y cae gwair.âYn Pembridge, bu farw un George Thomas, tra yr oedd efe yn Uwytho gwair,âGer Llanelli, geneth ieuanc a yfodd ddwr oer wrth weithio yn y gwair, ac a fu farw. DYN WEDI MARW GER RHYL. Drwg genym gofnodi marwolaeth Mr William E. Jones, Hendre, mab Mr Jones, Everton, Lerpwl, yr hyn a gymerodd Ie ddydd Llun. Yn ol y dystiolaeth a rodd- wyd ger bron y trengholydd, ymddengys i'r trancedig adael cartref tua rieg y boreu ar gefn ceffyl, gydag un o'i weision, i chwilio am ddefaid colledig. Ar ol teithio rhyw dair milldir, ac heb gael trywydd ar y defaid, gorehymynodd i'w was aros mewn tair croesffordd, gyda, dymuniad am iddo arosnes y dychwelai. Wedi aros am hirarnser a'r meistr heb ddychwelyd, darfu i'r gwas, ar bwys hysbysrwydd a roddid iddo gan ddofwr ceffylau, lyned i fyny'r ffordd, a cbanfod corph ei feistr yn gorwedd ar draws y ffordd, yn gwaedu o'r trwyn a'r ffroenau. Er i dri o feddygon wneyd en goreu iddo, nid adfersvy/i ym«Tybodolrwydd iddo, sudd- odd yn gytlym, ;1 bu farw tua 3 30 yn y prydnawn. Yn "I y dystiolaeth feddy^ol, acboswyd marwolaeth gan y "gwres mawr," a dychwelwyd rhcithfarn o farwolaeth pddi wrth achosion naturiol.

BUDDDGO" IAETH RYDD-I BUDDUGC-'LRYDD-IPRYDOL-…

DIFRODIADAU HELAETH ARI LENYDD…

SYMUDIADAU Y CZAR,

ERLEDIGAETH GREFYDDOL HEB…

CYSEGR-YSPEILIAD YN SIR I…

IACIIOS PWYSIG 0 FON YN LLUNDAIN.

MEIRDALIAD BONEDDWR 0 BWLLHELI.

ICYFARFOD VR HENADUR-IAETH…

i GWAREDIGABTH RYFSDDOL. j