Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I o C??S?S?THu CERDDORIAETH I I POB dayinun8b chwmeny Piano, yr Hw=oniumg neu yr Organ, &I' Y" Olwg gynW, hwn gyda 15 0 8Ump31 r rrR si Grosvenor-road, Bristol, a W' liff Sv IAGIC PIANOFORTB INSTRUCTOR (Registered). Dee punt i bob darllenydd o'r <?eme? a fetha rh?M?n uniongyrchol gyda'r ?northwy. T)vwed y Lydney Observer, a'r Ntu-nham and glallmey Herald, y 8? unrhyw un chwareu fda'r ddyfais hon Ueb gylMrthwy?add?y??dd, ?M byddo yn deaU na cherddor?e& nac off?ryn o r blaen. Yr Oldham Chronicle a ganmola y ddyfais, ac a ddywed y gall y rhai na welsant enood piano 1.1.1 Oft ddysgu ei chwareu mew n > cnyuig v"j" -? D*yw yr Instructor yn costio ond ?60. Y F&rester8 Free Press a ddywed fod y ddyfais yn un roor syml fel y gall plentyn ddysgu chwareu gyda hi y darnau mwyaf an- hawdd. le 3c. PRIS COSTYNGOL Is 3c. PIANOFORTES, HARMONIUMS, ORGANS, &c. W. JARRETT ROBERTS HARMONIUMS 0 WAITH CARTREF YN GYFANGWBL. ASFOSER CATALOGUE DARLUNIAD OL GYIJA THROAD Y POST. YSTOC FWYAF DETHOLEDIG 0 PIANOFORTES A HAR- MONIUMS YN NGOGLEDD CYMRU. NEWYDD AC AIL LAW. y CYFAN GYDA GOSTYNGIAD MAWR. Rhoddir Discount o BEDWAR SWLLT yn y bunt am ARIAN PAROD. Ymweliad a rydd foddlonrwydd. TUNERS PROFFESYDDOL BOB AMSER YN Y SEFYDLIAD. NEW GERMAN PIANOS, 10 and 15 Guineas (Cash only). Astonish the world. Seven Octaves, Walnut Case. Sconces, and rich tone. Five years warranted. POB MATH 0 ADGYWEIRIAD AR BOB MATH 0 OFFERYNAU AR Y PREMISES. PIANOS AC HARMONIUMS AR Y CYFUNDREFN DAIR-BLWYD DOL. CYMEEIR TALIADAU MISOL NEL DRI MISOL. Y DREFN DAIR-BLWYDDOI MANTEISION. 1.-GWARENTIR POB OFFERYN AM BUM MLYNEDD.-Nid oes ond Offerynau o'r ansawdd oreu a aUant ddal y prawf o drefn dair-blwyddol ac 0 ganlyniad- ni dderbynia W. JARRETT ROBERTS unrhyw offeryn is- raddol i'w fasnach 'I* radg,km'VYDD.-Gan mai W. JARRETT ROBERTS ydyw y prynwr hel- aetbaf, a'r i-i wneuthurwr Offerynau Cerdd, yn Ngogledd Cymru, y mae yn gallu gwerthu yn rbatach nag y gall unrhyw fasnachwyr ereiH yn y Dywysogaeth. 3.-SAIN ?I'ERPFAITH A RHWYDD- MEB CHWAREUAD,-Telir y sylw man- ylaf er ierhau sciniadaeth gywir a hyfryd (twmas and quality of touch), yr hyn syd yn anhebgorol angenrheidiol er gosod i lawr sylfaen addysg gerddorol. 4.-MEDDIANNIAD UNIONGYRCHOL. Fe roddir meddiant o bob oBeryR gan gynted ag y cyflawnir y taliad misol neu dri-misol cyntaf; a deuant yn raddol felly, yn eiddo'r llogwr heb unrhyw drafferth ychwanegol. Prynwch gan y Gwneuthurwr. "yy J ARRETTR OBERTS CAERNARFON, A CASTLE-HILL, HIGH-STREET, BANGOR Song, "A SAILOR'S WIFE I'LL BE," (Soprano neu Denor), composed by Dr Roland Rogers, Bangor. Price, nett, 2s. Song, "DEIGRYN AR FEDD MAM." (Soprano neu Denor, y gyntaf a'r wreiddiol), Y gerddoriaeth gan H. Owen, Tal-y-sarn. Yn y daau Nodiant, Pris, 6c. /J. Song, "GADEW AIS MAM YN NGHYM. RU (Soprano neu Denor). Y geiriau gan Ap Glaslyn (fel y'i canwyd ganddo), a'r Gerddor- iaeth gan W. Jarrett Roberts (Pencerdd Eifion). Yn y ddau nodiant, Pris, Is. cAn, LLONGAU MADOG." Geiriau gan Ceiriog, Melodedd gan Llew Llwyfo, trefniant a'r gyfeiliant gan W. Jarrett Roberts (Pen cerdd Eifion). Yn y ddau nodiant, Pris, Is. At Bwyllgorau EISTEDDFODAU, CYFAR FODYDD LLENYDDOL, &c.-MEDALS, METRONOMES, BATONS, &c., fel gwobr- wyon i Arweinyddion Corau. GAUNDERS' INSECT POWDER O A ladda bob math o bi-yfaid yn union gyrehol. SAUNDERS' INSECT POWDER A gliria y t? mewn tair noswaith. ~SAUNDERSR INSECT POWDER U A ddinystria Bugs a Chwain. AVL ffE f-, ?8f?N8 E C T POWDER S"dd berffaith ddiniwed i gwn a chathod. SOWERS5 INSECT POWDER A %-e?thir gan bob Fferyllydd. CACNDERS' INSECT POWDER A werthir mewn Blychau 3c., 60., a Is. OAUNDEES INSECT POWDER A anfonir yn rbad drwy y post am 8c mewn *tam)>s. AU INSECT POWDER ydyw y goreu yn y byd. ER AU-NDFITS, INSECT POWDER Ni fetha ei amcan byth. SAl'NDEHS'-INSECTPOWfiER Gocheler efelychiad. CAUNDEIIS' "INSECT POWDER chwch fod yr enwau itr bob Bocs. AYRTON & SAUNDERS, 141), Duke-street, Liverpoo A WORD TO THE WISE. ? ?'?"? Md Nu=Qs to Young Men on MM njge, the CMs< and CUM of Conmmption L? of flesh, Sitting of Blood W?knom LOW &ebUity, ? ? Memory, Lt?itode, LowneM of SpMte, M?KtneM heapMitt for Exertion, 8ta(&, or &mNtM, the mmd MrtttMe ad Despond* Palpitation of the Heart u on n d. least excitement, want of Vital -M. tfervoos Debility, IH-ws f Sights ¡ ir:¡'ye:h fala^ Diseases, which g?..riU]y m.It from ;"rl¡¡r t':t r:l- Jorance of uature's laws, with clear instructions to k regain robust health and v rigourous manhood. Sent free on receipt of low X bt&MPL Address, X M?m WUUnaon V &Co.,8.Bater'a ? Hill,h ? 8<mM<LShef- C'. L830. ESTABLISHED 1830, GEI,LIP CAEL COFFEE DA yn Stores Blllkett, Rhos'ir a malir ef ar y lie, gellir e gsel In fresh bob dydd. Galwch am eamplei âHi ETr 3 tlTr & COUNTY SurPLY STOBM, I CALCR I CALCH CAIiCH AT FFERMWYR, CONTRACTORS, A BUILDERS. CALCH RAYNES A'l GWMNI, LLYSFAEN Dymuna J. S. COVERLEY wnoyd yu hysbya ei fod wedi ei benodi yn Agent i'r Cwmni uohod werthn eu Calch rhagorol, yn Conway, Pen- maeninawr, Llanfairfechan, Aber, Bangor, Bethesda, Menai Bridge, Port Dinorwio, a'r holl amgylchoodd.âAm fanylion pellaeh ym- ofyner a J. S. COVERLEY, Rockland HOUN, en maenmawr. G 3529 CYNYGIAD GWERTH EI GAEL ER DATHLU CANMLWYDDIANT YR YSGOL SABBOTHOL, Trwy gael myn'd a d'od i r America am.C6 -0wl aros am 12 mis os dewisir neu gall teuluoedd gael myned am Dair Punt, ao aros yno, a chael myned gyda'r Pensylvannia train am 1000 0 filidir. 4s 2e, yn Ile 12 14s 3e. Pa bae cant yn ymuno i fyned yr un diwrnod, byddai yn ddymuuoi; ond caiff pawb fyned yr adeg a ddymunent o hyn i ddiwedd mis AW8t, neu bydd i'r prisiau godi, os nad yn gynt.â Trwy fod nifor fawr wedi bookio i fyned i New York, Gorphenaf 21. Yr wyf fi yn bwriadu myned gyda hwy a gwnaf yr oil a Zli i 6.wb ar eu dyfodiad i Liverpool, a thra af y mor ac yn New York, dyma gyfle na cheir ef am y canmlwydd df ol gwnewch frys i anfon punt o deposits i m f er mwyn cul lie yn y llong. Gelhr bookio yn Amlwch yr un modd tra y byddaf o' d, oartref. Ymofyner i HUGH HUGHES, 7, MARKET Row, AMLWCH E. C. CLARKE, MEDDYG DEINTYDDOL, BULKELEY- TERRACE, HIGH-STREET, BANGOR. mwela Mr Clarke a Phenmaenmawr a Llangefni bob yn ail dydd Iau. AIL ARGRAPHIAD o'r ddwy gyfrol gyntaf (quarto) yn UN GYFROL royal octavo, sef o'r un blygiad a'r cyfrolau dilynol, o'r cyhoeddiad cenedlaethol, "Y B RYTHON," (yr hwn oedd o dan olygiaeth y Parch D. Silvan Evans). Y ddwy gyfrol am 6s. Ychwanegir rhaglith ar ysgrifenwyr yr erthyglau sydd ynddynt. Derbynir enwaii gan yr holl lyfr- werthwyr, a chan y Cyhoeddwr a'r Golygydd, R. ISAAC JONES (Alltud Eifion), Tremadoc, North Wales. D.S.âAnfoner archebion i law YN DDIOED, gan nad argrephir ond nifer benodol o gopiau. GORPHWYSGAN ( Requiem), GAN W. JARRETT ROBEBTS(PencerddEiflon Caernarfon a Bangor, "HUNO MAE MEWN NEFOL HE DD Yn awr yn Barod, REQUIEM ar y testyn uchod, a gyfan- I 8oddwyd er diffuant goffadwriaeth o'r di- weddar a'r anfarwol Barchedig EDWARD STEPHENS (TANYMARIAN). Hen Nodiant, 6o; Pol-ffa, 3o. Yr elw art ferol i Lyfrwerthwyr a Chorau. GOSTYNGIAD PRISOEDD 0 WEITHIAU CBRDDOROL DR. PARRY, OOLEG CERDDOROL CYMRU, ABERTAWE, JOSEPH. Cantawd syml i gorau ienanc, a'r Cydganau iWant, H N., Is 6d; S.F., 8d; geiriau 2d. EMMANUEL. H.N., 4s yn gyfrol hardd 8a S.F 2s i rodilion a gwobrau 48 6d, BLODWEN. (I Dywysoges Cymru). H N. 4s j yn gyfrol hardd, 8s; S.F. 2s; i roddiou a gwobrau 4s 6d NEBUCHADANEZZAR. (I Dywysoges Cym- ru). H N., 3s 4s 5s S.F Is 6d 2s 6d 3s 6d 13 O ANTHEMAU. (I Gymanfaoedd, &c). Yn y ddau nodiant, Id 2d a 3d yr un. Can'mlwyddiant yr Yegol Sul, Hiraethgan, Bydd drugarog, &c., &c. 9 0 ANTIIEMAU 1 BLANT. A chalon Icn, Anfon am Joseph, Joseph ganfu ei frodyr, Id 2d; a 3d yr un. 20 0 GYDGANAU. (I Eisteddfodau, &c). Clychau'r Llan, Toriad dydd ar Gymru, Prince of Wales, Molawd i'r lIaul, Rhyfelgan, Bydd Drugarog. SUL. S P., Rhanau, 1, TELYN YR YSGOL SUL. S F., Rhanau, t, 2, 3, 3d y rhan, y geiriau o'r oil, 2d H.N. rhan 1,6d. 27 0 GANEUuN. Telegraph Boy, Tangled Skein, Golden Grain, H.N., 2s yr un, y gweddill ar wahan yn y ddau nodiant, 6d i Is yr un. 4 0 BEDWARAWDAU. (H NI. Nid myfl, 6d Rwy'n gwybod, 6d; Sleeping Darling, 2s Abide with me, 2s. 6 0 RANGANAU. (I feibion). Nos-gan Plyg- ain amser, 2d i 4d yr un. P.S.-Pob archeb gyda b]aendal i J. Pany & Sons, Blodwen House, Swansea. QERDD ORIAETH NEWYDD CYHOEDDEDIG GAN D. JENKINS, MUS. BAC., ABERYSTWYl'H.] "DAVID AND GOLIATH." (New Can- tata for Soli, Chorus and Orchestra). So' 8 Copies, Is. 6<1 Old Notations, 4s. CANTAWD YR YSGOL." By J. REES, A.C., Bow STREET. An easy work small choirs and children. Sol-fa, 8d. SONGS. No. 1. FY ANWYL FAM." Soso CHORUS, Price 6d. No.'2.â" Gwna BOBPETH A WNEI FEL CYMRO PUR." 6d. No 3. HIRAETH." (Hobed o hilioa). A minor or C minor. 6d. Folio size, O. N. and S. F. together. No. 4.â" Y GALON FRIW." (" The Bruised Heart.") G. minor or B. minor. 6d, No. 5. PEIDIWCH GOFYN I MI GANU." (Ask me not to join your singing), For Soprano or Tenor. DUETTS. No. 1.â"WE WERE BOYS TOGETHER." (Pan oeddym ni yn blant). By Gwilym Gwent. (For Tenor and Bass.) Sol-fa and Old Notation, price Is. No. 2.â" LLE TREIGLA'R CANVERI (Where roll the Canveri). By R. S. Hughes. Sol-fa and Old Notation, Is each copy. No. 3. IOR Y NEFOEDD (Lord Jehovah). For Soprano and Tenor. From David and Goliath. Price Is. TEMPERANCE PIECES. No. 1.â" CYDGAN DDIRWESTOL" (Temperance Pieces),â" Awn a meddiannwn y Wlad (We'll march and possess). Sol-ffa, 2d; Old Notation, 6d. No. 2.â"SONG AND CHORUS" (Yn Uwch, Uwch, eled Cymru Wen-We are a bright-e ed happy band). By Thomas Price, A. C -ei{hÃ!' bÅ¡ifa and mÃora1¡;, same copy, price 6d. SIX NEW PART-SONGS. In one book, with En-lish and Welsh words, for the use of Sunday Sools,by R. S. Hughes, R.A.M. Sol-fa, 2d O?N'° 4d. "S NOTE.-Poabl Orders should be sent for all sums above a shilling. All orders- prepaid to be sent to Aberystwyth. Anioner am catalogue eyflawn. BISCUITS "GW ALIA." TENEU-YSGAFN-MELUS. â » CAP BISCUITS "CWALIA" YN DEISENAU GWIR FLASUS, AC AM BRI3IAU Mf?A? ???X?DIEU GWNEYD YN ARBENIG GOGYFER A CHYMRU. MAE POB BOXSIAD YN DWYN DARLUNIAU PRYDFERTH 0 GASTELL CONWY A PHONT Y BORTH. NI DDYLA YB UN TEULU IN NGHYMEU FOD DEBDDYNT. DYLAI POB YMWELYDD RODDI PRAWF ARNYNT. CREAM CRACKERS. YSGAFNâPURâDANTEITHIOL. Y BISCUITS HEB EU MELYSU GOREU YN Y F ARCHNAD.-A ARGYMHELLIR YN NEILLDUOL I GLEIFION, OND A HOFFIR GAN BAWB. GWERTHIR GAN BOB GROCER A CONFECTIONER YN NGHYMRU. GWNEIB HWY YN UNtO GAN W. & R. JACOB & CO., LIMITED, s TLEAM BISCUIT FACTORY, DUBLIN. fÂ¥cHYD A DEDWYDDWCH. FFEITHIAU GWERTH EU GWYBOD! Pan bydd y Stumog n treulio y bwyd yn ddA, bydd n gwneuthur Gwaed da, ae yn cryfhsu yr ho^oK JafSgNERTS YM'Syr hSvSu a'Sdwl!' Sfod^e/o iSyN Y:.u 3,r=dgu.?di wrth DDIFFYG TREULIAD, y mae yo bwyllÃg iawn i ofalu mewn p d i rod IU n A'ur an yn 'net"u w"n Yn m' y mae rbwya%WYD ?Unbrlo do ,7fd yr .11 o r Anh,,ylgerau yo tarddu 0 achoB hyny D RF ,U AD y 8 SgI V ,V Bef GWYNT a thuedd i YFOGI"ar ol BW YTA, SURNI yn yr YSTUMOG ya BLrdA du  P? y?PEN??ISELM? YSBHYD, RBWYMEDD PAR. HAUS, ?,LES RAFEL. AT YR OLL O'R ANHWYLDERAU UCHOD, Y MAE BOWEN'S I STOMACH AND GRAVEL PILLS | E4 Yn prysur ddyfod yn air teuluaidd fel MEDDYGINIAETH SICR A BUAN At eu symud, trwy eu bod yn GYMYSGEDD HOLLOL LYSIEUOL, Y mM\ nt yn dyfod Iechd oddi amgylch  y DULL MWYAF SYML. Nid oes eisieu eadw i mown na neivi al bw 7 l ???eueyynm'e? ryd; ond, yn hytrach, cynorthwyir eu gweithrediad trwy Ymarferhk?i Corphor^. Mae lluaws o lyatiolaethau yn parhaus ddyfod i law er profi eu b.?  ??P.wb?d yn dyoddefyr Anh?ld?u a enwyd roddi praw?rnynt, ac   ?lyn. Mf?y fboydddd io ?ZT3Nd L la. i IREwDb W o VDd D ?kCiyn sier WELE YCHYDIG O'R LLUAWS TYSTIOLAETHAU:- 80, London-road, Holyhead, Mawrth 14eg, 1878. Mr Bowen -Anwyl Syr,-Wedi i mi gael fy mlino am lawer o flynyddoedd gan ddrwg yn yr ystumog a'r cylla, a chael ilawer math ° feddyginiaethau yn Lloegr a Chymru, nid oeddwn ddim gwell. Ond wedi i mi gel un blychiad o'ch Stomach and Gravel Pills, cefais esmwythad ar unwaith. Gallal yn ddibetrus gymeradwyo y feddyginiaeth ragorol hon i fy nghydgenedl sydd yn dyoddef gan yr aficchyd poenus bwn. yr eiddoch, &c., RICHARD WILLIAMS, Fitter, Loco. Dept. Croesgo* rembrokesbire, 15fed, 1880. Byr, Teirolaf yo ddyledswydd aruaf eich hysbysu fy mod wedi cael-lles rhyfeddol oddiwrth eich Stomach and Gravel Pill. Bûm am flynyddau yn dyoddef poen yn fy mhen a gwaelod fy mol ac yn methu gwneyd dwfr. Treiais lawer ar wahanol feddyginiaethau, ond un blychiad o'ch Pills a'm gwellhaodd yn holiol, a phan y byddaf yn ofni fod y dolur yn ad- newyddu, y mae un dogn yn ddigon i rodd atalfs. Gellwch wneyd y detaydd a fynoch o hyn.-Yr eiddoch yn ddidwyll, JAMES EVANS, Fochriw, Ponttlotyn, Chwef. 15fed, 1878. (Oddiwrth y Parch W. J. Evans). Anwyl Syr,-Y mae yn dda genyf gael dwyn tystiolaeth i effaith eich Stomach and Gravel Pills Bum yn dioddef am lawer o ftynyddoedd gan ddiffyg treuliad, ond y mae eich Pills godidog chwi wedi ei lwyr wella. Gallaf eu cymeradwyo fel meddyginiaeth werthfawr.-Yr eiddoch, &c., W. JONES EVANS. t'ontlanic, ger Aberystwyth, June 16th, 1881. gyi^âDymunaf ddwyn tystiolaeth i effeith. iolrwydd eich Pills. Bum yn dioddef nm amser maith oddi wrth wendid a phoen yn fy ochrau. Nis gallwn cistedd na cherdded. Treitus amryw feddyginiaethau, ond yn gwbl ofer, hyd nes y cefeis flychiad 0 Bowen's Stomach and Gravel Pills. Aeth y poenau o fy ochrau yn fuan, ac yn raddol ymgryfheis fel ag i allu cerdded oddiamgylch a dilyn fy ngorchwylion. Yr eiddoch, &c., M. HUMPHREYS. Treflynnon, air Benfro, Mat 2Sain, 1884. Mr Bowen,-Anwyl Syr,-Oymeraf y eyneus- dra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr y mae iclt i:m"'d Gaerniia:ilfu: i mi. Yr wyf wedi bod er's saith mlynedd yn cael fy mlino gan boen dir&wr yn fy nghylla, a tbeimlad o bwysau yn ngwaelod fy ym- Yef";O?d, poen dirfawr yn y coluddion a'r ochrau. a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw bills a moddion ereill, hefyd amryw feddygon, ond ni chefais ddim cyffelyb i'ch Pills chwi. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef yn debyg, yr ydwyf yn cymeradwyo t-ich Pills i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael prawf .mynt.-Tr eiddoch yn gywir, JOHN MORRIS. DARPERIR YN UN GAN Y PERCHENOG- J. W. BOWEN, A.P.S., MEDICAL HALL, CRICCIETH, Ao ar werth mewn blychau 1 a ljc a 2s 9c, gan yr holl Fferyllwyr mewn tref a gwlad. Gellir ei'gael trwy'r Post ond anfon la 2o mewn stamps. AT FFACTWYR A NYDDWYR. I PEIRIANAU NEWYDD AC AIL-LA W AR WERTH. SCRIBBLERS, Carders, Condensers, a 0 Feeds-shake Wiileys, a Tender-hook, eto, Self acting Mules a Hand, eto yn rhad Con- denser Bobbins, Red Set-cards newyddion; hefyd rhai ail law; Stocks a Washing Machines. Box Looms, Plaen, etwBobbin wind- ers. a Toffing a Cleaning Plates. J. LANCASTER, Machinist, a 3508 Brighouse, Yorkshire THE HIGH SCHOOL, CASTLE-SQUARE (OLD POST OFFICE), CARNARVON. PRINCIPAL :-Mr J. LEWIS JONES, B.A., High Honorman, Prizeman (1st Rank), Senior Moderator and Gold Medalist of Trinity College, Dublin. Pupils are carefully prepared for the Public Schools, Universities, Oxford and Cambridge Local Examinations, Preliminary Examinations in Law and Medicine.. N.B.âA Special Evening Class is held for young men, preparing for Preliminary and Civil Service Examinations. JJOLYHEAD GRAMMAR SCHOOL. HEAD MASTER:â R. MORGAN JONES, B.A., St. John's College, Cambridge. fJiTHE aim of the Education given at this School is to fit Boys for the Universities, the various Colleges, the Preliminary Examina- tions, the Oxford and Cambridge Local Examinations, the Civil Service, and Com- mercial Pursuits generally. PROSPECTUS ON APPLICATION. Next term will begin (D.V.) on Monday, January 19th, 1885. EIRIANFA LADIES' DAY AND BOARDING SCHOOL, PLA8 MENAI, UPPER BANGOR. PRINCIPAL:âMRS SWAN. The Course of Study is intended to fit Pupils for the Requirements of the University Local, and College of Preceptora' Examinations. Thirty-eight Certificates (General, Special, and Honour) have been obtained by the Pupils since 1881. The next term will begin in January 30th, at two p.m., when a Kindergarten Class will be Opened for Little Once. L;tin and German will be included in the School Course for all future Examination Candidates. The following Successes are the results of the School work for the past year:â One ScholarshipâNorth Wales University College. Three University College-Cambridge and Oxford. One Honour-Harmony, 5th in all England. One Special-Freehand and Modal Drawing. One 1st Class College of Preceptors-Ilth m all England, and 1st at Liverpool Centre. Two 2nd Division, 1st Class College of Pre- ceptor's and Nine General 0 .P.,s, Certificates for English Subjects, French, Political conomy, and S. i E Plas Menai, January 2nd. G 3223 MEN Al BKlUttJi U Jtv AM M Ail SCHOOL. PUPILS prepared for Colleges and pro- fessional Examinations-mostly successful. Boarders and day Scholars. A Quarter may be commenced any time during the term. For particulars apply to REV E. CYNFFIG DAVIES, Menai Bridge. THE SALOP SCHOOL, OSWESTRY HEAD-MASTER :â MR JOHN EVANS, M.A., Classical and Mathematical High Honours, First Prizeman in Applied Mathematics and Natural Philosophy. ASSISTED BY QUALIFIED MASTERS. The School is a large modern suburban residence, in its own grounds, built expressly by the Head-master for the purpose of a First = School. A thorough commercial and professional training. Remarkable successes at all examinations. Reference to parents of backward, delicate boys, successful. Terms moderate. Prospectus on application. The next Term commences January 19th, 1885. ST. DAVID'S COLLEGE, LAMPETER. THE COLLEGE SCHOOL AND JUNIOR DEPARTMENT. TUITION FEES: Division I (boys above 14).â £ 3 per term brothers, 42 10s, or £9 and jE7 tOs a year. Division II (boys under 14).â £ 2 per term; £ 6 per annum. x6 9A:IrG AND LODGING OF PUMM. (1.)âThe Boarding House Fees, including Tuition, £ 16 per term for boys over 14, and £ 15 for boys under 14, and for brothers. (3.)ârAe?b?e<(a)Lodging Attendance, &c., 3a a week. (b) Board and Lodging, 12s a week. PRESENT STAFF OF THE SCHOOL. Classics:âMr J. J. LLOYD WILLIAMS. M.A. (Tutor in Charge). Higher Mathematics Mr E. H. CULLEY, B.A. Natural Sciences PROF. SCOTT. Higher English and Modern Languages PROF. TOUT. Elementary History: Mr T. EVANs, History Scholar, S.D.C. Elementary English and Vocal Music: Mr JOHN WILLIAMS. N.B.âReligious Instruction given by the Principal to those pupils only whose parents request it in writing. All fees to be paid in advance. Examination for Exhibitions, ranging in value from free Tuition and Lodgings in Hostel to £ 3, will be held on SEPTEMBER 18th. Candi- dates can be examined near home.âApply to the PRINCIPAL, or TUTOR-IN-CHAEGE. Os ydych yn dyoddef oddiwrth ddolur y Pen, Anhwylderau Geriawg, Diffyg Treul iad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolu y wyneb. TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK; maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cy- meryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan oedd ac wedi eu dadgan fel y feddyginiaeth- on. TO THE BRITISH PUBLIC. iI-nj READ THIS. N0 person need despair of a speedy re- storation to health and strength If he or she will carefully peruse the following, and learn that the great Self Restorer, 034 DR. BELL'S Patent Voltaic Belt, is the safest, grandest, and most certain dis- covery ever known for the cure of all bodily ailments arising from indescretion and other causes. To those amicted with Nervousness, Nervous Debility, Loss of Physical power, Weakness of Body and Mind, &c., this inven- tion presents a means of cure of so unfailing a character that the greatest sufferer from any of the above distressing complaints may, with confidence, rely upon being quickly restored to a sound state of health and strength. In fact, the many marvellous cures performed by the Self-Restorer" (UNDENIABLE PROOF OF WHICH CAN BE GIVEN) at once places these extraordinary Instruments far beyond any- thing of the kmd hitherto offered to the public. In order to prove that these Belts are all they claim to be, it wouldbe as well to mention the following circumstance "In the High Court of Justice (Queen's Bench Division) an Injunction was granted on January 24th, 1884, restraining certain un- principled persons from selling any colourable imitations of Self-Restorer Belt, the Jury giving the proprietor a verdict with costs and damages for such infringment." The Belt was also explained, and its Electrical powers fully tested in open Court, both before Mr Justice Hawkins and the Jury, upon the same occasion. Can any other manufacturer of Electric Beas produce evidence of so SEVERE A TEST? Surely, after such proof as this, the most sceptical will believe that it really possesses the great restor- ative powers ascribed to it. It may be as well to mention that the action of the Self-Restorer is .gentle, but exceed- ingly effective. The mild, but beneficial, cur- rent generated by its use braces tVe system, and by its benign influence gradually builds up the frame until the mind begins to get brighter, the natural functions become strong- er, the elastic spirits of youth once more appar- ent, and so the progress towards recovery steadily goes on until the patient ultimately realises the fact that he is once more young. In cases of weakness, arising from any of the before-mentioned causes, t g, ese Belts are at once the most simple and at the same time the most certain remedy ever invented or dis- covered. They are entirely self-acting, and NO ACID being required, can be worn at any time without any wetting process or inconvenience to the patient, the salt contained in the in- sensible perspiration being sufficient to keep it in action. The cures performed are not of a fleeting character, but permanent, providing the in- structions sent with each instrument are care- fully adhered to. It speedily removes that most miserable feeling, "lowness of spirits," so often experienced; and after being worn a short time, enables a man to look at the future in a more hopeful light, as the certainty of a rapid cure relieves the mind of a great burthen. How man persons who, by living too generously, have become prematurely old, and consequently have these wretched, morbid feelings? They have an idea that nature is decaying, and the pleasures of life have de- parted. In nine cases out of ten this is far from being the fact. Nature has not decayed: it is simply lying dormant, and needs but a little assistance to once more assertits presence. "The creaking gate requires oil, or it will continue to creak." So it is with the human frame. Assist it where weak, put it in a position to recover itself, and you will find that after all life has its pleasures, and you the restored inclination to partake of them. The beneficial action of these truly life- giving Belts upon the human frame has been proved so conclusively, by thousands of un- solicited testimonials, that no shadow of doubt remains as to their extraordinary efficacy. They can be worn by either sex with the freatest ease and comfort, without fear of discovery, and by a delicate arrangement can be adjusted to act directly upon the weakened parts, so that immediately upon contract with the body, an electric current is at once pro- duced, a mild, but withal of so efficacious a character, that an almost instantaneous im- Erovement becomes noticeable. The heavy hanging feeling wears off, the eye becomes brighter, the brain clearer, until at last the patient feels in his own mind that he is once more in the possession of the greatest bless- ings upon earth, viz., HEALTH, STRENGTH, ENERGY, and MANLY VIGOUR. In cases of Gout, Rheumatism, Paralysis, &c., there is no cure in the world to be com- pared to these Belts. Nature requires assistance in all these complaints, and that assistanoe to be thorougly effective, must be obtained from Nature herself-thus, by call- ing into operation Electricity, a natural ally, congenial to all constitutions, is obtained, and the result is in almost every case permanent cures are effected. Again, in cases of Con sumption these Belts have been the SOLE MEANS of restoring thousands of both sexes to a healthy and vigorous existence when that fell disease Consumption" had, in the oinion of many eminent edical men, marke d E:°:S°fcti:en&}i:'fts mh can be proved to be absolutely true. To persons desirous of further information, instructions will be given away, in 130 pp. pamphlet, showin sufferers how they may be restored to Health, Strength, and Manly Vigour, without the aid ofme(licine, or will be sent, post-free together with all particulars as to regimen, diet, &e Address-W. WRIGHT, Esq., Secretary, Volta House, 175, Wardour-street, Oxford street, London, W. THOUSANDS OF TESTIMONIALS MAY BE SEEN ON THE ESTABLISHMENT. The Prices of Dr. Bell's Medico-Magnetic or Volta Belts are 92 2s, JE3 3s, and £5 5s, each. According to power. The Instrument can be sent to any part of the known world, through the post, securely packed, upon receipt of remittance. P.O.O. made payable to Mr W. Wright, at the Charingcross Post Office, Measurement round the body, just below the hips, must in all cases be sent. K B âThis Appliance is POSITIVELY WHAT IT PROFESSES TO BE-an "ELECTRIC BELT," which may be proved before purchasing by the Galvanometer, &c. It was ela' ned and fully tested before Mr Justice gwkins and a Jury in the Court of Queen's Bench, January 24th, 1884. Moreover, it ENTIRELY DIFFERS from anything of the kind advertised. JFOTE THE APPBESS â VOLTA HOUSE, 175, WARDOUR ST,, OXFORD ST., LONDON, W. AT BWYLLGORAU CYFARFODYDD LLENYDDOL, CYNGHERDDAU, &c. OS DYMUNECH wneuthur eich Eistedd- fodau, eich Cyfarfodydd Llenyddol, a'ch Cyngherddau yn llwyddlane, hysbyswch hwynt yn y Genedl Gymreig, i'r hon y mae y cylchrediad helaethaf yn Nghymru, ac yn yr hon yr ym- ddenys mwy o deatynau Eisteddfodau, Cyfar- fodydd Llenyddol, &c., nag yn yr oil o'r papyrau Cymreig ereill yn nghyd. PULLARS'  ml1/nedd !In 01. !F]&" APFIW"T- DYE-WORKS XAM = y BrnT!! MENHINES. PERTH. FREIN8H5I:, GoBVCBWTTLWJa T DOSEABTK BAMOOR.âMisses M. and E. Davlee, S' ationers, 102, Hlgh-i-tteft. I pRAlLykLlg -mr w._HllsfleFc Ckutle- street. OrnmoA.-Mis H. Rowlands, 1, Ogweu* terrace. CONWAT.âMisses Thomas, Mill ners &r., 7, High-street. OiMUavox.â Miss Bees, 25, Bangor. aU et. MXNAI IIRIDOB. Mr U. C. Morris, Draper Oxford House. Elwffheli.-Ur Owen Williams,.Shop Pwlldefaid Tolip ovio prydlnvm a aofalut i bob g'cheiicn. NEWYDD DA IDDYODDEF- WYRJ ELI Y MILOEDD ANFFAELBDIG at Lo?gt4n, Llosgeira, y Gafod, GwlvbWg (V«caM;en), Coeeau Ch-wg, a phob math o De.:wi,u a Briwian. MMyrEUnchtd yn &<!n*byddM er's llawer o iynT<?o?. a dUn y geniI e?frif y rhai sydd -di .1. idi wrthowrthy canoeMj mM ei na. ?daa braidd Y. tcl y ?"Mth* ;g ;J;dw!a 1I.J''&d!oi:i irdd wedi dilyn wrtbei &,w?thm.?B!ych? y_'h? |T<Vr P-t. Mt 1. Ha..Z?e., ?n Mrs FMM. 9. Se?nhnm. ?????!)t.C!Mn?Mfon. N. W. Ac i'w gael gan hol FyzRyj,LwTR Y Deyrnas. jd Byda y cvfarwyddiadan owgenrkeidiol at ei Hsftiyidio i w cael yn airgraphed itr gydapaob b11hd. Wale eniamplau o blith yr amrywiol "Testimon- ydynt wedi ei derorn, vn dwyn tjstiolaetn I rinweidau ELI Y MILOEDD: Caernarfon, Hydref Sydd, 1884. MM PRICL-.Wedi i mi gael fy mlino am lawer t flynyddoedd gun friw ar fy ngboee, a ehael llawer oath o MdymniMthan a obyngborion Md dila ?weU: ond wedi i mi gMt en Myo? ocb Eli cortkawr, cefais lwyr .?lih-d gallaf yn ddi- bdtras gymcradwyo yr Eli rhagoro DWE bawb vn I ??dorcddi wrth gyff?lyb ?hwytdeMa-Yr, .d?yn?wir. PoBJI!OT. SO, Alfred-street, ..ow-road, London. October t6tb, 1884. DEAR MA DAM,-L Wit.a to HEAR testimony to she great tftlue of your Ointment "Eli y T^ilo^d. i After fruitless couenltatioaa with various Surgeovs Mid PhyeiciaDB, wid suffering fir ft 101'11 piried, I was rfcocrtisended to try yoor infallible pre- faraiion, which in the course of a very shott time completely cured me. Tte comp?nt I WM uffer- iM from wM"U!centtcdS<M-M" os the calf ?f mk iD fro.Uh:rl:ci:ee:; IOha?ae :crn:á /rno.t hesitation, recommend your Omt- *«n to tie y?-bUe.-Your's v,ry tr|y li;VAl\'S. Gion'rafoiL, Boninewydd, Hyd 16cg. lR84. MITE PRics âTR wyt y teimto trnaf i roddi cyhoedduarwydo i'r Ilesint .,Fr « idaeth drwy ddefnyddio erch Eii gwerthfawr, mi ftt bersonol ac a^lodan o'm tenln mown awryw ^chorion. Gwnaf hyn yn hysbys er mwyn weill.- aiddoehynbarchna, WILLIAM EnN9. WATCHES' WATCHES! WATCHES! fu ngwyneb marweidd-dra masnaeh, 100 am fod f cjflogau yn isel, cynygir gwir furgeinien am Irian Farod. S. J. -811BByl Wholesale Jeweller, Watch and Clock Manufacturer, GKEENWIOH HOUSE, 12, PALACE-SIBEET, OAENAEYON, ?? A DDYMUNA alw ey' w i?.t A. y datUeowyf at oi Sil- I ver Patent Levers, wedi ei gwneuthur g-n y gwDtuth- nrwyr Watches qoreu yn Lloegr ac America, AM 2p lOS, GWERTH 5p 53, yn 1')'0WYBCroo"m.t¡,ríJ!I..nce. a phob un o'r trenlian yn eitbio 6t Jt?t'. a> Caws o arian par, wedi en S?o? y Uyw?rMth h?. eyd?gwa!h..nt.n Swed?Mf. GwMmH'- T W^ be. by- g^l tmM? Mwit yn mhob rbaa .1? byd, hudi, ?nS?rg?h?g' 0?° ? asoyrt am ? e d d' H l '"??t? E.iBh P?nt L.?. GoB B. wee, Jewelled and C&PW, gwft'th 15P ? OJ am 1p lOa Oc. ?l??t 3 old Lever Watch, (rw?t'i 8p 0. 00 a? 'p 11 00. '"?<?.t Gold Ladies' Watch, gwertb 7p Os Oc am Ip IOB 00. '"S? En?h Cronograph, C(?ntre 8e^njs Patent Lever Watch (bteatMpMremente), !lwenh 12p N Oc am Op 03 00. silver Foreign ditto, gwerth 4p 10s Oe ara â -<c. =iJ? Bnting F.BgM Ntel?t LoMf ?*icb. jrwerth 7p 10s Oc am 3p 15* Oc. lWÅ¡1r10ePJ:'gwerth lip 63 .c am '!p lOa Oc. 2PSil«rLodie8' Watch, gwerth <p Oe O^ ap Os 0a Silvar Geneva Wateh, gwerth 2{1 IN Oc am lp Oc. Antcnirnne'rochoaar ddo-bym? P?t Offi,?e Order yn ol y goatyngiad crybw?ted?. Mf am baner 4 priqiau MferoL Gwarenm pob un i ?f. irfoda'rrhagl oriaetliauanodwjd, omd. d?hweltr ,?.y. (Arwyddwy? ? ( S. J. BIBBY. GWERTH SYLW. Gellir gweledyny MasnacMy fcwn dr s 300 o WatobeaAriao, amo 12s 60 i 7p 7s Oc yr u. tiefyd ifer fawr 0 Watches A ur, am 0 2p-10s (lc i 25p. Alberts Anr i ioneddigion, wedi eu gwneuthor 0 mrBM. 18 Carat, a'r goron wedi ei st%?opio er bob Kk ? ?)d<if. y Uywodr?th. :/Iii v;ribwy;¡ y Polity hwn 0 aar erioed o'r b!M o dan 7p If ?aa. ?g?hir ef yn y mwuacldy hivid .? 5p .r Hefyd, gWetthir y 9 Carat Gold Alberta am iv 15s wedi eu etampte gan y LIy?c.drMth. ?i< arforedi ydyw 3p 10? OO 80 Mhod yr 3P8, a cheir Guaria Anr cyMdM i fon d<i'KMM i.m yr un pne. ?. ?hwr o FUDB?TAU A UR PRWDI wedi en gweenthar o hen guineas lwcu. a rhoodir araent BVda phob modrwy. Stoo fawr o fancy ENGAGlm RINGS, ° 5a 6. i fy.1; SOOO OOLC LOCKE tS, o 5a 60 i 25s. Stoc ^wr o ^EK- LETS arian, gyda Lockets Hefyd BBAC u tf l 5 Mian am 0 4s 6o, 7s 6o, i 16a yr nu Etc A L. BEaTS arian o'r ffasiwn diweddaraf. MUS- ICAL BOXES, yn cbwaiei 4 tune, am o lisoe. i >0» Eto yn ehwaren '5 tune, am 0 20a i 50a. zitoc fawr o BLI.VBE PuATED GOODS, yn oynwys r?Dot9. Cruets, To?-t RMb. T? Knd C"E,. 3e?' CM and E.tt!es. N'fer 11,air 0 lob nsth o 1,N?*AU TH. &c., &c Me bnBtM Fn?,r[erol 3 oln fod S. J. B. yncadw gweithwyrjredrn: sydd ni allnog i ropairio Water s 0 bob math, a CMo iau I nnrhvw wcenthnriad, y m-teyn dda ganddo r-iddi M ddeallei fod yn cymeryd gwaith i aewa gan Watch Makers ereill, ac adgjwtitir y cy'ryw am y orisiau iselat. Dychwelir yr holl waitc yr un wsthnos. Ar dderbyniad uodyn neu air QU- Joair gweithwyr msdrus i unrhyw ran o'r wfad i repairio Cloo.aa, am y prialau aiwyaf rles;ui^l. OODREFNI DODEEFiSli D0D11EFN! Dymnu S. J. B. hY8b8U y C) hoodd ei f,,d ? adw gwrcutbuwyr dodfo, drwyr hyn y gsili?. oair ef i \v?rthu pob math o Ddodre ?n am y pri?i%il 1Il"f rhoaymol sydd faotibl. Heb fituylB ar j iwahanol betban augenrhoidiol ar gjfer ty, anoiai I J B, ar i bawb, CYD ptyun mewn un man urail, 1 iiiyfod a gweUd, a barr;u drctyut eu hnnain. BICYCLHB, TRICYCLES, &o. Djwaovr tjoddj or fed per- g J 1I11W1" bwu J1I gyda phrif II" II t b 11r",r Bicyclee, Tricyo- 1<18, & ag y lIi' Mel y evf- ,yw nwyddaii ga.ddo -M Y priBiau "wy, ¡ rbeøvmol sydd rbhwesibylm. ol fHrglefyindi_ Bicycles,  ?'?.<tfMgeLionMBicyc:e)i,TMcyde<. &c. A.i ¡ ?" DALM'T SVLW.âHwnyw yr noig fa<nMMy yn ?go?c? Cymm ne y geUir cael y nw?ddha Mho<! %m y pr,eiaa nodir. ConWeR T CT"IWAD ^â IomaniTO RF?D LION, CAEBNARFON, N. W. 8. J. BMT, Perchenog.

) BRITON FERRY.

LLANGOED.

FRONCYSSYLLTE.

"SHAKESPEARE A CHYMRU."

Y FATH BOENAU ELLID EU GOCHELYD…