Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NEW Yi)D DA, I BAWB A YDYW EICH YSTTJMOG YN DDRWG. Pa fodd y yn cioh blinoP A" 01 bwyta? A ydych ya teimlo vn Beintlyd q- pryd. neu '11 fuatt ar 01 pry dan? A ydych yn cael eich b!ino gan wynt P A ydyw eich bwyd yn troi yn »n Jao yn ayfod i fviiy i'r gcnan, ya neilldaol pan fyddwch yn plyjulf A ydych yu c-tel eiell poeni gai ben;yfyrdanuod, Din yn ciei eich blino u gur ya v pen? à ydyoh yn cyfogi bileânen sjlwedd chwow- I )h ychydig AAyddian, sen w?tbno;au, ntn fisoc Id ? A ydych yn taimlo yn fiinedig ar ol gorph Nyadra, vn thy wael i weitlio yn gyturus, ao eto ddim yn ddigon gwael i rhodai i fyny gweithio ? A ydych yn ddrwg dymhuns, heb wybod yn b.1U ^*A& à ydych yn meidwl llawer am eich afiechyd, ac yn dutddol-10. yn foèdlawn i-w^andaw ar stori unrhyw hen wra;g eich bed yn ct J eich blino gan lyngyr, nen yn y darfodedigaeth, nen yn Dervons P A ydy^f eichlnerth a co. gallu yn Hsi, eich cof yn wa 9 j bn, allaiogalon yuocu i vkjnebu ball I bawb Bydd yn dyoddef fel uchod, Rof, ynwn.-y Po& >>b; Jyoddtfwch ya hwy V Rhoddwoh brawf ar onwaith at JONES'S HEARTSTOMACH REGULATOR A TOSES'SVEGETABI^ W*ND PILLS Y Qie y cjffeiriau gwerthfawr .^5^^ ,&?.lydd )'11 the?le;ddia y eoiudjion, Y    ?'S:. ,Yl Yrystamog) :pei2s),frdandd g,, tid, anwvldOb gerw curiad y galon, DOlVon.Ucss. M i?eider f8brId. '? HEABT & STOMACH REGULATQB, ar werth mewn potelan yn ol 2s 60 a 4s 6c yr un. THE VEGETABLE WIND PILLS, mewn bl,chau. yn ol 13 lo a 2b 9c yr un. JONES'S HEART & STOMACH REGULA. TOR, A wellha gnriad y galon a nervousnesB. JONES'S VEGETABLE WIND PILLS A wollhaat ben agwondid yn y pen. JONES'S HEART & STOMACH REGULATOR grytha yr ystumog. JONES'S VEGETABLE WIND PILLS A burant y gwaed ac a ataliant glefydau. JONES'S HEART & STOMACH REGULATOR A roddant archwaeth at fft/d as a s,, mud ot geadreuuad. JONES'S VEGETABLE WIND PIILS A wellhant rwymedd, eyegadrwydd, a phen- Ar werth gnnholl Fferyllwyr n"uâ. w e-.el oddi with v GwneuthuiwyrâJones and Ce., Liverpool. Y LLYGAID Y LLYGAID 11 Adfe.'ad y golwg, dim angen am Ddrychau ya Iwr, Meidyginiaeth i'r <?ali. Gwellhtir bob math O r 'iO\.vd:\D y HYI'Ca.id (ir,, y ae,nydaio JONES'S GOLDEN EYE SALVE. GwellU lygaid gweiniad a dyfrol. Gwellha am. ntan cocHon a dalurus. GweDha Enynhd (Inflammation) yn y UyfaM. Gwellha lygaid w\y:rl11Ioeasleø. Gwerthir mewn bljchau 1 8lie. GWELLHAU 3YDDABDOD. MEDDyGINIAEXJ JCNES AT FIDD- ABDOD. Gwellha ca*ache, own yn pen, M adfeM y dy!?. y mae yn 1 .?;th d d ic;wed, & -!dl:r ei ?mhwyso ynSrhwydd. Ni ch08a cocn o gwbl. ?n botel mewn rhai a:bc "i'" > i rodda we"h»4. Mewn natelau am Is 1.3 Ar werth gas bob F. eryllydu CYMYSGEDD GLANHAOL JONE9 J'OHES'E! PUFIEXING MIXTURE). Para y gwa?d. Gwellha pendduont^imples) ar y wynoo, Cliria y croaa. -Gwellha hen g wyl&u. 'GwellUa coasan drwg. ( Gwcllha Bcurvy a scrofula. Cryfba y cyfaca-jddrd a'r gweawj, -tu. C -fadois i bob rbyw ae oedran. Mewn pote'i 2s 6ci 4s 60, ao lis. Ar werth gan ib Fteiyllydd. ENAINT GWELLA. PAWB JONES, Y FEDDYGINfAElfl OREU ihag y S rot. u's. ° G vellh Anhw f Idtb Croen.a Briviar'o bob ix Lth, G wellba Hen ttlwjfan, Coe^u Drw". Gwtllba Glnifau ar y Pen a'r Gwddi. C,weliba Penddaon ar y wyneb, Gwellha Glnyfan v Scarty Gwellv>. G'wyfau Llc^iaa Tan all Ya- jldann. Gwellha y .wo. n. y C E"u, a'r Pilss. EsawythaEjyi' d (Ih <:mMu,u,i) n'av, yoh dlq c ian. a sym d^ y r* jlnr yn 0 tuan. Ar w In Is ? i, 28 2c, a 48 60 yr un. (P, t xaewn CAt M Idjg'.v'aothonnchcd gan bob Fi J ydd, C "Nia jn niocgjrc^ol eddi wrfch y Peidwaoi ci <1, jpy anf^n en gwc*iih wewn stan3p3> gyda postage WILLIAM JONES & CO., OrEEATIVB CHEMISTS, GREAT HOWARD-STREET, LIVERPOOL. LLYFRAU CYHOEDDEDIG CAN T GEE A'l FAB DINDYCH T GWYDDONIADUR CYMREIG. Y Gwaith Cenedlaethol inw/ft a gyhoeddwvd yn Gymraeg. Dan olygiaeth y diweddar Bjrch John Pabrt, D.D., Bi'a. Mewn deg o gyftoku. Mewn llian, pris 7p 10s Oc yn hanner rhwym, jxexuxFei'~ic>i morocco, ptis 8p 83 Oc; eto mewn lUw.iialsd Ibwn, pris 9p 9s 0c ao mewn *hwjn>'ad llawn extra, 10p 10j Oc. Gtllir ei gael yn gylrolavi, osdenibi-, neu ti unwaith. ESBONIAD ABY TESTAMFNT NE WYDD, Gai y Parch Albebt Barnes. Mewn chweeh 0 yfllrolat,, Mewn liii hardd, pris 83 60; yn banner Jhwjm, pris 10s: ac mewn rliwymiad c)fhwll, ph Hi.. -y gyf,-ol. Gellir cael y gwa'th hwn iiefyd yn gyfrolau, neu yn gyflawn. TESTA "MEN T YR YSGOL SABBOlflOL Gan fttorj w c Wc'^iiogion y Methodittiaid phump 0 Eapiau Cymreg rhagorol: M cwn dwy bi, oJ, pus lp mewn b?i.!c"*«; lp :Oc ;¡n .n_ lL.W).n; lp 5" 0,: i-hviinz-d I'uwji, u.e¡¡;\ morocco, gydaymyku <uu, lp 12a Cj. GE1IAU DUWINYDDCxi. Gan y Parch. Bobebt Jones, L^nl!yfi)i. Ail Mgrapliad, Lf j-i JSvc'-nu'* ychwanegol 1.e/%th. Pri 6 iue ,vn byiUd.iu. PBEGETIIAU Y PAICll JOHN P,4 1,RY, D.D.DALA. Pda 8,le mc\1hv".L'. Sul y gyfi,ol hon YIl ojtw/8 deauUc^ ar. '-i o gethaii. Y iiU2 Cut'ilogut cyflawn newydd ei gyh,oed^i o'r hell I.jifi'aH a wjrapUwydT. Gp .i r" '), jr Lvn a IInfoll;r ya r^al i'r neb a dden. lyn am dauo. ?ERTS COMHOML IN H HEI.AETHBW?D.- C?MtMBery;)ot Peeper o Qoicme a Ha'aM f/dd'fcddygipiat'.h d?y?-b at gcvfhauy P'nu ?n'tt?Y a? ?a?.hwyo w?-dreuiia? bwyd, op 0 ysbrfdoeW ?'era iecbyd, <MMy(rn a dwya i weit-rediad Y ?Un-edl ?.?, c?th?i y gwrei. cynjrAn c?Mt? ?yd. ymhd ,ynM-? gwrel. < Ber Y8' rrJ, a wrthn y PMMMM treu,??,%do,, y ualya yn led; ygitiaeth ofeithiol at boen ?n y ?;an. diffrstienliad, y awjmyn, â¢in^wvMe-an v nvobiycf, tue-??- ;adu lI1wyr"o, &c. D ^y ^defuycldw Prpr:r> ionicn "rfh i o? ih&Q o't cc?h ?-h!y!r-v y MUuoeM me'l?y!!o?, a "beir wueriti bpM a JYaawn i¡ hy,l. Ffu y "oUlm y» c?awya 32 9 Mf?aM, 43 6cb. Ar war b ?n FferyUwyr 'a tnhob mean. Usralir tn., S- ftitin ftroyai ol Vtfl/swMtka Tonio. CVHOEOOIADAU OIWEOOARAF IIUGIIES & SON, WREXHAII Hysbysiad 4Bi W o Bwys!! ^k.T "ST LLYFRWERTHWYR A'R CYHOEDD YN GYFFREDINOL. Dymnna HUGHES & SON, WREX. HAM, hysbysu eu bod wedi prynu yr holl Stoc o Bregethau y diweddar Barohedig EDWARD MORGAN, DYFFRYN, Ac mai o'a Bwyddfa hwy byddant i'w cael rhagllaw. ME WND WY G YFROL. Pris mewn llian cryf a hardd, 7/6 yr un. Cyfrol 0 Bregethan; Gan y Parch. R. Jonea, Llanllyfni. Cynwvsa 60 a Bregetban ar byngciau athrnwiagtholac ymarferol. Metcn Llian hardd, prit 3,. 6a. Oriau gyda'r lean; Neu Berson a Dywyd y Gwaredwr; gan Owen Evans, Llun. dain rnt 0 Lanb7 nmair ) awdwr y eyfmlau ::i, \V;ihi:Is;:a)D:in criel &c? I)wy Gyfrol? Llian Aarad, pris ?,. 60. yr un. Dr. Owen ar yr Yabryd Glan a'i Waith; Sef Traethawd yn yr hwn yr ymdrinir am ei Enw, ei Natur, ei Bersonoliactn, ei Oruehwyl- iaeth, ei Weithrediadau, ei Efieithiaa, &o., &o. Mewn Llian harii, pris 3,. 6c. Corph 0 Dduwinyddiaeth; Gan Alexan- der Smith Paterson, A.M. Wedi ei gyBeithn 1'r Gymrs gan y Parch. Owen Jones, Man- che,ster. ggwnLliati,pri,3s.6c. Gemau Dawinyddol Americanaidd; Yn cynwys dros 1,000 0 sylwadau mwyaf tarawgai HeDry Ward Beecher, T. De Witt Talmage, D. L. Moody, ao eraill. Mewn Llian, 3,. 6c. Mynegair Yggrythyrol; Gan y Parch. Peter Williams. (Wedi ei ddiwygioyn ofalus.) Cynwysa dros 25,000 o Gyfeiriadau. Mewn Llian harddpt-is 3,. 60. Cyfrol Newydd 0 Bregethau; Gan Dr. John Thomas, Liverpool. Llian hardd, 3s. 6c. Cyfrol Newydd o Bregethau; Gan y Parch. David Roberts, Wrexham (Caernarfon gynt). Metcn Llian hardi, 3i. 6f. Hefyd, Ail-Argraffiad y Gyfrol Gyntaf; Ganyr un Awdwr. (Yn yc un plyg a rhwymiad i'r Gyfrol Newydd-pri. 3s. 6c.) Bywyd a Phregethau Christmas Evana; Argrnffnid Ne«-)'dd, yn oynwys hanea prif ddig. wyddiadau ei oes; Pedwar-ugain o'i Bregethau mwyaf poblogaidd; ac amryw Ddamegion ac Areithiau; ynghyda Darlun cywir o'r hei batviarch. l)wy Gyfrol, pris 3s. 6e. yr un. Cofian* a Gweithiau Ieuan Gwynedd; Ynghydag Adolygiad ar ei gymeriad a'i lafur. Yr. un Gyfre: 0 dudalenau). Fri, St. 6e. (Vf it lyt tejbj, 68.) Ckjixaut y Tri Brawd; Sef y Parchedig- fcm J. Stephens, Brychgoed; D. Stephens, Glantaf; a N. Stephens, Liverpool. Gan y Parch. J. Thomas, .D., viverpool. Trtt gottyngol, 2s. 6. Cadwaladr Jones, Dolgella?; Sef Hanes ei Fyvvyd; eiWeinidogi>eth; ei Ddefnyddio'deb ?vff?.d?nol; a pl?if liell.u ei N.aZdi.d. í5l;et R. i,U Beowe11: Vian, pris 2s. Anerch i Ieuengctyd Cymru; Yn cyn- wys eyfarwyddiadau i ddysgu Gramadeg, na, d.i?l..th, Rhif3-ddi. th, ? riaeth, roniaeth, Serjddiaeth, a Gardd?vti?oth; 'n Bghyda lluaws mawr obcthaubuddioleram. (460 o dudalenau.) Llian, pris Is. 6e. (P,-is eyntefy, 40.) Beibl yr Athraw; Bef yr Hen Desta- uient a'r NeA-ydd, gyda Cbyfeiriadau a Myn egair; cynwysa hefyd ddotholiad helaeth 0 wybodaeth anhebgorol i ddeiliaid yr Yf-gol Salibothol, Metcn Heir, gilt, edges, 9i.; eto, gyda Chlasp, 10.. 6c. Beihl yr Ysgol Sabbothol; Cyrwysa y Beibl prydterth hwn 120 Ddarlur.iau lliwicdig hai-dd, a thrwy nad yw j-n niesur ond 5; virrth i modfedd, gellir ei garb yn rhwydd yn y llogell. Goreuredig ar y cejn a'r oehrau, gyda chlatn, pris 4j. 60. n PRICE 7s. 6d. jr 1 r fJ liivised Bitition, Folio, containing j 'j about 200 2><xgss. I JUST ISSUED, TSX "PEOPLE'S EDITION," THE GEMS or mi$ittMj: BY JOHN OWKN (OW Am ALAW.) Contitning- S«T«al New Sokos and nuam. Worda in English and Webh With Symphoniu and Accompani- )M)tt< /or Ptano and Harp, for OM Hundred Pu-. !tt, 2nd, !rd, Md 4th 9I-P- I.t, 2.d, S?6 Zd in gwed conr. .17, Elegantly bound Edition The fom? Eleg tio, A ^DEilOIE 7? â¬?. j & PRICE 7eL 6D. I Yn AWU TIZ Bibod, Ceinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 60. (Ncu yn Hhanau, pris Sc. y Blian.) Y,q CYNWYB:- BRAN 5.âTri Detuned.âY Wers Sol-fla; Y lidau Forwr; Betty Wyn fy Nghariad. BRAN Q, lIeuon, Gogoninnt i Gymru; Wyt ti'n coiio'r lloer yn codi; Peidiwch a dwcyd wrth fy N ghariad j Y Gwcw ar y Fed- wen; Boed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen; Y Fenyw fach a'r Beibl mawr. BHAN 7.âTri Deuarcd.âY Ddeilen ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd; Y Gareg-ateb. ETTAS <!bneuon.â Hen Wlad fy Nlsadau; DrzA't dyn aiit a hi; Mae acen y g'lomen; Gwncwch bobpoth yn Gyinraeg; Cryd gwag fy mblentyn yw. SUMMER SRISON. THE LONDON AND WEST3IIHLTEB SOPPLY ASSOCIATION, DEroT-h. DEAN. STREET, LIVERPOOL. G AMES. LAWN TENNIS, CRICKET, BOWLS, CEOQUEr, &c., at Special Ptices. Illustrated price iist FREE ON APùl0ATION CARRIAGE P AID on Country Orders L/ amounting tof2 and upwards. FREE DELIVERY in the OlTl AND SuBURBS Tim LONDON AND WESTMINSTBB SUPPLY ASSOCIATION. 4A, DICANE-STREBI, IIVMPQOL, LI a Mt jja A LL lJIUu.L. CYMDEITSAS ADMXDU LUYN AO ElFIONYDD. Bmtelwtd 1866, VDI BI ohobphobi DAIf Dsbsd* SINXDDOL. LLyw,rDD- I ARILKWIM P.ichHUGHH??? Gellidam ) MEISTBI ??H?ONSS, AND 00. Derbyniadau y gymddthas dros again mil 0 bonnau yn y Nwyddyn. Uogau dalwyd yn ol 6 y cant. CMS..taUi J?wnb.bd.dd.-P.b?nyII.n ???????%?. p?, Old DAVID EV AN DAVIES, RhiaWa, PwIlheU. M ARWOLAETH DDIS YMWTH A AOHOSIE I CHWILENOD DUON, JA PHOB YATIHU ARA.LL OIBRYFAID, DRWY DDEFNYDDIO SAUNDERS' INSECT POWDER. CUriMt hwy ymMth o da! mewn dwy noswaith. Te?tifeM un boneddwt fel y c.m!yn.â" Mewnun noswaith darfu i'ch Insect Powder ladd cannoedd o Chwilenod." Yn gymaint^od Utwei-mathan ? yn ?1 e? cyn? y "M yn o'?o'' edrych fod enw 8AUNDERS' INSEOT POWDER" a. bob b?ch.heb yr Mrhyw nid oes yr un yn whtcneddol. Ar werth gan bob FferyHydd em 30, 60, a Is. LLANGEFNI-MASNACHDY NEWYDD MEWN PIANOFORTES, HARMON IlJMS ORGANS, &c. y sIioP NESAF I BANK (PUGH JONES CO)- W. JARRETT ROBERTS. HARMONIUMS 0 WAlTH CARTREF YN GYFANGWBL ANFONIR CATALOGUE DARLUN IADOL GYDA TROAD Y POST. YR YSTOC FWYAF DETHOLEDIG 0 3PIANOFORTES A HARMONIUMS YN NGOGLEDD CYMEU. Pob -lh aHJI oOCerynMCerdd. Or?MaAmerie&nHddmewntmrywiMthtMwf. OBatynaa a ddy- ?wal wodi bod ar 1,a'r rhan fwyaf yn yfartal i rai newydd.a gwerthir hwynt bronam hanner y pria. Hefyd VIOLINS COBIWrl SAXHORNS, FLDTE8, FIFES, ACCORDIONS, CONCERTINAS, MUSICAL BOXJ^. MUSICAL ST?OOI,S, CADEIBIAU I HARMONIUMS, PITCHFORKS, PIPES, &c. ?OXES.MUSKAL?OOI?S, TURNERS PROFFESYDDOL BOB AMBER YN Y 8EFYDLIAD. POB MATH 0 ADGYWEIBIAD AR BOB MATH 0 OFFERYNAU AR Y PREMISES. -.plANOB A HARMONIUMS AB Y GYFUNDEEFN DAIB BLWYDDOL 0 DALU. CYMERIR ^TALIADAU MlSOL NEU DRI-MISOL. T IJ)BEF.II D AI B-B:L W Y DD Oil! MANTEISION. 1 nwAWNTTR POB OFFERYN AM. BUW MLTNEDD.âNH on &m ond mtcryMa n MMwM o a allant ddal)' prawf 0 dlefn dair-blw)'ddol ¡ MeKMtyoiM.ni dderbynm W. Jonett Robb unrhyw offer^ iwaddol iw fa,naebdy ?"' jfDD.âGan mai W. Jarrett Roberts ydyw ? prynwr hdMthaf, a'r UDÃg wnenthmvr olfU cerdd yn Ngoglodd Cymrj, y mM yn galln gwerthn yn rhatach nag y g&U unrbyw faauwhwyr ereill yn y D}'1I S1)r)tn ???S? PER?FAITH A EHWTDDINE9 Ca Te 'ir 1 sylw many!a! er i"au eeiniadaeth id b yr f?d, evenness and equality .f?3 pr b y? dd yn Mhebgerct anxenrheidiot er gosod i la?r aylfaen '???MANNIADUNlONGTRC'HOL.âFeroddifmeddiMtobob offeryn gM ?ynted aty?aawairy tt'iadmiMt neu dri-misol cyctaf: a danant, yn raddol y?r;-t a40 0. b11. heb mrhyw drafferth "chwan- eg01, PRYNWCH GAN Y GWNEUTHURWR W. TARTlKi T ROBERTS. CAERNARFON- E â¢â¢ C. 0 L A It K, MEVDGIDElNTYDDOl B u LESLEY- TERR AOS, EIQS^TREkJ BANOOB. imweIa Mr Clarke a Phenmaen-mawr". Llangefni bob yn ail ddydd Iau. TOMLINSON& CO.'S BUTTER POWDER Brings the Butter quickly, removing all unpleasant flavours ol Turnips, Lake, Mangolds, Wild Garlic, Sour GrMB. Leeks, Dead Leaves, &c. Increases the "lily and improves the quality of Butter. By its use farmers and dairymen may insuro Rood, firm, nnd sweet Butter .11 tho y- rornid. Batter made with this Powder in,?y t ?k? the FIRST PRIZES at the Agri..ultura\ Shows throughout the kingdom. Bold everywhere, by Chemists and Grocers, in B?-a?M., Is., 23. M.. ma7a. M. each, or the throe l?gib sizes free by Parcels Post, from the Sole Manufacturers, TOMLINSON & HAYWARD. Liycotg.oii receipt of stamps. WOODISLOUSA DAVIEB, Diu-poster and General Advertising Agent, WILLIAM-STREET, HIRAEL, BANGOR. Bills Posted and Distiibuted in every town in North Wales, on the shortest notice. b EMBER OF THE UNITED KINGDOM BILL IPOSTERS' ASSOCIATION. GREAT BAIELOAIND. FIBST Class Meat Chopper, only one montb I' in me, 13 inch, Block of Follows and Batoe make, vaine £ 8 10s Od, for 15s Od. Also of Eame make, Sausage Filler, valne 22s,for 15s Second Hand Guna and Revolvers, suitable for ami g'Auts. ?!8nt{ot Miners S&'es,-?p:a!otfai9 for eMt C. -to ? te-.ns thaw any prevM?y OffeTe? Alto ordirary S "ea from £2 10s. EVAN JONES 4. CJ e, 0 t, THE "JNiSTAR" QLLS. THE OTTIS. THE jNSTAR" OILS. JSOM MAKERS- >, CANDARD LUBBICAT7NG OILS CO., v, DRAPERS' GARDENS, LONDON, E.G. rot;,P, .,Ierv a,ld Manr'nclurert of Lut. icallnj Oih AT Y RHAIStfDD GANDDYNT DAI, EIDDO, &0, YN LEBPWL: DYMUNA MR HENRY JONES, ESTATE AGENT, 224, Breckfleld.road, l}vertlool, bys 17m y gall ,mgymer,d a CHASGLU REENTI TAI, &c., Den werthn neu brynu y eyfryw yn tin- abyw ran olr ddinas achod. YSWIRIR EIDDO eanddo hefyd yn unrhywran o rDeyrnasGyfnnol. Gall ffermwyr, masnachwyr, tai-berchenogion &c., gael pob hvsbysrwydd ond anion at Mr Jone4 ir cyfeiriad uchod. DIFFYG TREULIAu. T YSTIOLAKTH BWYSI0. GwoJlbad o'r aBechyd hwn i'w gael drwy ymcfm A H,,Mae tystiolseth y diweddar D Erg?elliog) y R''°6 ?ir'oMdd yf hvs. bvs'idnchod. Ycbydig o feddygon fnont mor Iwydd iunis a* cf gyda gwellhan anh«jlderan y cylU. Ca ddywedai y meddyg enwog a gallaog hu» vchvdle cyn ei farwolaethYr jdwyf yn mawr cvme-ftdwyo meddygiuioeth Mr Hugh Yo-es, pu. otms at y D;ffv? Tienliad ac yn ystyried Mr Jonu M nio'r rki ??y! ImyMiMnM By?gw?hyr afiecbyd km A fonedyrhai sydd yn dyoddef 12 t mJ PI â I en 3, 60 em y feddyRimaetb.- Hu? JONES A.f.H.S..LPen.y-gr?, B.S.O., Oar- nmvov. â.ââ EHSDDHAD ODDI WRTH BESWCH MEWN DENG MYNTD. BALM JJOREHOUND A Y M tN. YFMH?imaethfwy&ti:ic!-abna"atB web, Anwyd, CiTeuifa ufcob AnU??I?er yn y ?M-.t a r Yssyfamt. Y m? w? ei Y. teMygir?th mwyaf Uw?dip?s ?y????- ? ? ? ?'?= .tyn cj jyddu ?'' MAB E ABCHWAETH YN DBA DmiiNOL.. YnvNursery y mae ya onmbri-,Plwy, gan fod p'ant ya hoff o bono, Morgyntcaageleymeir,f,.dde-Yaa y pesweh. Parotoir yn unig gan A. HilMAN, CHEMIST, NEATH. Ao at werth mn bob FfÃryllydd yn Unnanin, a thrwy l yrholl Deyrnas. tltb Is lie. 21 9a, a k 6a y BcteL à BEACH MOUNT SCHOOL. CEICCIETH. [Lately conducted ly the Misses Williams i TempU.) MIss WILLIAMS will still continue to carryon the above School, assisted by efficient Toachers, Pupils successfully prepared for the College of Preceptors' Examinations. Pros- pectus free on application to above addresp. s 2353 THE NEW CAMBRIAN WRINGING AND MANGLING MACHINE. Prteiau 40s. to SOs. yr un. Dymuna F. Hughes alw sylw neillduol at y MANGLES NEWYDD yrr-j, nid oes rai gwell am arian i'w cael yn y f tchcad, ac y maent i'w cael am y prisiau uchod yn Bridge-street, CAERNARFON, 9, Crown-square, DINBYCH, 36, High-street, RRYL. Hefyd, d).nuual!P,. Ilughes alw i.,Iw'r-l'duo FFERMWYR t noll wlad-at ei STOO HELAETH o bob math o Nwyddau TYMROR CYNHAUAF GW AiR i BEF, MACHINES IL4DD GWAIR, Pladuriau, Picffyrc>, Cilb^iau fim? ta. Choed.] Yr oil yn thai mwyaf newydd a diweddaiaf yn y fatchnad. Anfotiir Frislau a Catalogues :olbob t, u'r Slcpau uchod., EDWARD HCJGilES PElWHENoa. PHILLIPS & SOK'S DANDELION COFFEE FOR LIVER AND INDIGESTION. CONTAIN THREP TIMES THE STRENGTH OF ORDINARY COFFEE. RGOCiEBS AND CtUuMMTS JvVEBYWHEBB ;< < CAtI'l'IOW.e.wftIt ;JI"'f-r-;L{¡;r;'I\¡lc 'TI1Ia t, .1- .}',+r l{;r¡'i. Diarryoeue'm'. â¢SS^HEKaaHHBSdSSheus on the 8tanu> the came of pYMDEITHAS ADEILADU BAKHAUjo V BANGOR AO ARFON. CT7AltWirDSWTB: Mt T. T. ROBERTS, Bangor (Uywydd). EVAN JONES, 47, Glan'rafon. OocNCiiioa J. B. ROBERTS, Victoria House, it DAVID LEWIS, 26, James-street. WILLIAM ROBERTS, Froudeg-iitreat. tt DAVID WHITE, Upper Bangor. Aldsrmam MESHAOH ROBERTS. Mr W. OADWALADR DAVTEtj, District Bank, Bangor. TSOBCTSMTDD CTyASWTDSOL S W. THOMAS, 294, High-street, Bangor. abianwyb: tfeistri PUGH, JONES and Co., District Bank. NATIONAL PROVINCIAL BANK. aroltstdd aboswiuol: lb DAVID WILLIAMS, 39, Victorta-street Upper Jangor. Y mae y Gymdeithas hon yn bared I roddl ben. thyg arian ar Eiado Rhydd-ddaliadol (Freehold) neu Brydlesol (Ltatebli) am 5, 10, 15, se 20 mlyn. odd, so yn barod i gynyg i'r cyhoedd y manteision canlynol:â I.-Ithoddir yr arian yn llawn. Ni ddellr arian pryniaut (premium), end ychwanegir hwynt at y nrm a fenthycir, a gellir eu had.dalu yn Fisol am y tymhor y benthyeir yr adan. Y mae hyn yn gyfleusdra manteisiol i lenthyewyr. .-Ni chodir end 6p y cant o log ar y gweddill fyddo yn sefyll ar ddiwedd pob blwyddyn. B.-GelUr adfer y Gwystl-weithredoedd (Mort. gages) unrhyw bryd trwy dalu y gweddill iyddo yn ddyledas i'r GTymdeithas. iâNi thelir yr Ad-daliadau ond deuddeg gwaith pa fiwyddyn (ac nid tair gwaith ar ddeg felamxyw o Gymdeithasau ereill). 5.âCostau gwneyd y gweithredoedd yn llci nag odid yn yr un Gymdeithas arall. A oes ar y Gweithiwr eisieu pleidlais f Pryned dy trwygymhorth y Gymdeithas uchod. Yn lie tilu rhent, prynwch eich ty, trwy dalu yn fisol i'r Clwb uohod. Na cholier y cyfleusdra hwn i godi arian yn rhad at brynu neu adeiladu tai. Derbysir y taliadan y nos Fawrth cyntaf o bob mis, am banner awr wedi chwech o'r gloch, yn y Swyddfa Newydd, 294, High. rtreet, Bangor. Mae y Cyfarwyddwyr hefyd wedi nmeyd tretniadaa gyda Meistn Pugh, Jones and 00., yn nghyda'r National Provincial Bank, i Iderbyn arian drosy gymdeithas yn Mangor Beth. eada, Llanberts, Caernarfon, Ffestiniog, Porth- wthwy, a^ioll gapgenaij yr Ariandai. Am bob gwybodaeth yn nghylch talerau a theolsia gymdeithat fyfflolrner yn bexsow neu trwy tjShyi < Mr David aamb, arthittet and a-a. wayor. S9, Vlctoria-ct-eet, Upper Bangor, a722 RHYDDHAD ODDI WRTH B E S W O H MEWN PUM' MYNYD r I t« COUGH mffltt PESWCH, ANWYD, A'R DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'B YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl, Bronchitis, Dolm Gwddf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pas, Crygni, Influenza, Asthma, Caethdra. NEWJTDD DA I bawb sydd yn dyoddef oddi wrth yr anhwyl- deran uchod. Y mae miloedd yn eu hanwybod- aeth yn dyoddef ac yn nychu oddlWrth anhwylderau y Frest, yn pesydhu bron yn ddibaid, ac yn colli ell OW3g gan Ddiffyg Anadl, heb ymofyn am feddyg- iiiiaetn, ac oherwydd hyny yn niweidio ac yn gwanychu eu cyfansoddiad. DALIED Y CYFRYW SYLW, Y mae meddylrinfaeth sicr ac efielthiol wedi el dy- feielo, i riuwedd iacbusol pa un f mae cannoedd yn barod i dyeticlaethu. DAVIES'S COUGH MIXTURE. Nt raid cymeryd ond un dr se er proli ei ddylan. wad uniongyrchol yn thyddbau y Phlegm, yn cliria y llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y Frest, qua Wfiithio pob Ãnwyd a Chrygni ymaiih. Ni raid i neb ofni canlyniadau anwyd a pheswch end gofalu fod potelaid0 DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty.âBydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at:holl anhwylderau yftwddf a'rFrest, 01 byddDAVIETS COUGH MIXTURE with law. Beth ydyw y Feddygisiaeth Fawr Gymreig at BsswchP Davies's Cough Mixture. Beth ddylid gymeiyd at Frest Gaeth ? Davies's Cough Mixture. Beth ydyw y clmWlnabwr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddiffyg Anadl ? Davies's Cough Mixture. Wyddoch chwi beth ddylid gymeryn pan y bydd Anwyd Trwm yn y pen. y llygaid y P gochion, y ffroenau yn Uav, a, a'r gwynt yn fyr f Davies's Cough Mixture. Beth ddylai cantorion d siaradwyr cyboeddus gymeryd at Glirio y Llasw Un dose o Davies's Cough Mixture. Beth ydyw y ddatpanaeth oreu at ryddbau y PHegm ae i ea- mwythau Brest ddoluiut? Davies's Cough M'xture, B :h iacha Ddolur Gwddf arl unwait? Davies's lough Mixture. Pa le y mae DAVIES'S COUGH MIXTURE i'w gael Pj^Gan bob Druggist mewj potelau, Is ljc, 28 9c, a 4s 6ch. (Y mae cryn ar. )dlad with gymeiyd y sixes mwya.) Gefaler fed enw HUGH DAVIES ar Stf-np y |»!jwo('raeih. Gelli; ei gael yn Leipwl gan Evans, Sons & Co., 53, Hanovei-street; J. Thompson, 58, Hanover- street: Ayrtcn & Siunders, 149, Dulce-street.- Llunda'n: Barclay and Sons, Farringdon-strcet. âManchester: Oleqeid Pattison, and Co.-Bi..r. ingham: Soutball and Co., Wholesale Druggists. Gyda'r Parcels Post, 3c y botel yn ychwanegol DAYIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaeth ereu at Ddiffyg TreuliadP 'DaN les's Touic and Antibi'ious Pills.'â Beth fydd yn rhyddhau Poen yn y Cylla ar 01 bwyh P 1 Davies's Touic and iutibilious Pills.'â Beth oymuda 9T unwaith Surni yn yr Ystumog f Davies's Tocic and Antibillous 'Pil)s.Beth sy'n feddyginiaeth eifeithiol i t boen rhwcg yr Ys. ,»yddau P Pavies's Tonic and Antibilicus Pill- -A.,e""addyginiaetlirt Iaeldnr Ysbi yd ? Oes, Davlep Tonic and Antibilions Pills.'âBeth ydyw y ddarpaiiaeth i jar effeitbiol at gcdi yr Ar- thwaeth at Fwyd ? Davies's Tonic and Antibil- lous Pills.' Y mae 'DAVIS'S TONIC AND ANTIBIL- (OUS PILLS' yn ddarpariaeth sydd wedi profl yn feddyginiaeth sicr, bDSD, a d'ogel at yr an. hwylderau ucbotf, yn n"hyda pbobaohwyldersydd yn cael ei achosi fian 1)Citryg Treuliad, Poen yn y Cylla, Poen yiy Pen, Rheumatism, y Ddadnodd, Neuralgia, &c. Y mae 'DAVIES'S TONIC AND ANTIBIL. IOUS PILLS' o werth anmbrisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddi wrth y Clefyd Wely L, a Cliuriad y Galon. Y maent yu bawdd eu cyme- vd, yn ddi. ogel bollol i bob oed a rhyw. Nid ydynt yn achosi y pen lle'iif yr eu heffaith ar y corpb, ond gweithiart ymaith yr afiecbyd, gan buro y gwaed yn hollol oddi wrtli bob ?uhwi'Id"T cydd yn achosi Toriad AUau, &e. Ni ddylai neb sydd yn dyoddef Gwended a Nychod,Difij g Ilwydd at Fwyd, ieeldei Ysbryd. &c., fod hebddyaf, gan cu bed ya codi yi Archwaeth at Fwyd. ac yn cryfhau y Nerves a'r Oorph yn,-yffredirol. hiewn blychau Is 1 Jo a 2s 9d. I'w cael gan bob Dfuggi&t neu anfojiv blychaid d.«yy Post oddi Into. y Perchenog ar dderbyniad eu gwerth mewn Stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DA VIESj A.P.S (CBSHIST B I EXAMLIIATION), MAOHYNLLETH. Medalist of the South London School of Chemistry and Ph nracy, qualiSed D'spencei ol Medicines oithe &pctheca- tee Hall, Langoo. a 2CO THE high SCHOOL. 0,0 STLE-0 QUARE (OLD POST OFFICE, CARNARVON, Pbijtcipal Mr J. LEWIS JONES, B.A. (Hfefe Honorman, Prizeman (1st Rank), Selnior Moderator and Gold Medalist of Trinit* College, Dabiin. Pupils are carefully ptepared for the Publia Schools, Univeisities, Oxford and Cambridge Local Examinations, Preliminary Examinations in Law and Medicine. N.B.âA Special Evening Class is held for young men, preparing for Preliminary and Civil Service Examinations. This fchool will re-open Monday, August 11th THE OSWESTRY HIGH SCHOOL BEAD MA6TER MR OWEN OWEN, M.A., Late Schclar of Jetus College, Oxford, and Graduate in High Honours. ASSISTED BY SEVERAL QUALIFIED RESIDENT MASTtBS. THE Premiees, incluo:og Iawas, Gprdens Field, excellent Class lioome. and Dormi. ries, are considered equal to those ti »ny Scbc >1 is the West of Englacd, and aieia every way adapted for a fiiit-cia School. Terms moderate ait. inclusive* Two SoLolarthips, eqoivalent to jEIIO and RgG rcnectively, are offered for competition in January ea11 year. lue Next term wiIlcommene on Toesdat f EPTXlt- BEll 16th, 1884. There will fce fievertl vacancies for Barrdera. I-c, -.ctris ai d fiill paivliculanon applilatiou to th Er;Jaiiatcr. ST- JUH;N'S SCHUUL MiiNAl JJUltGE Head Master ::T. J. JONLTES-LEWIS. B.A., St. :ohn's College, Cambridge. ABdisted by two competes Muiers. The Set wi- yea.' i8 divided into three terms, commenc- ing about the begioLing of September, the end of :an- uary, i'ml the end of A?ri! tespectitdy. The coarse d study pur'lld is of a general natore; the Senior Clm being airanled to prepare for the Matriculation Exam- ination at the (Jniveraity o5 Londen, and the other classes for the LocalKxaminationa of Oxford and Cambridge,and for all the preliminary examinations 0: the varums profefifci( ons.&a. Classea are established in connection with the Science and Art Department. Day Scholars, and a limited number of weekly and te miD/à Boarders, wiU be received. A prcepoottun _2^jjning further details, Will be -ent on application. THE SALOP SCHOOL, OSW.<iSTBY BRAD-N"rzu:- MR JOHN EVANS, M.A., Classical and Mathematical Bigh Honours, First Fiizeman in Applied Mathematics and Natural Philosophy. ASSISTED BY QUALIFIED MASTEBB. The School fit a large modern suburbsn residence, In its own grounds, built expressly by the Head- master for the purpose of a 1'iret Class SchooL A thorough commercial and professional training. Remarkablo successes at all examinations. Refer- ence to carents of backward,delicate boys, success- (ill. Terms Moderate. Prospectus on application. The next Term commences September 17th.* 1884. HOLYHEAD GRAMMAR SCHOOL. HBAD Mastbb :8. MORGAN JOKES, B.A., St. John's College, Cambridge. THE aim of the Education given at ibis School is 1.0 fit Boys for the Universities, tho various Colleges, the Preliminary Examinations, the Oxford and Cambridge Local Examinations, the Civil Service, and Commercial Pursuits sea- erally. Pbospbctus ON Afphcation. Next term will begin (D.Y.) on Monday, August 4th, 1884. a 8209 jjOL.1 AOAUKMY, 14PAR WBKXHAJ* rKINCIFAl.â J. OLIVER JONES. Preparation for the Ciniveraities, Civil Servioo. Law, and Medical Preliminaries, Phaimaceutical, College of Preceptors, Oxford and Cambridge Local Exuu''nations, &c. The school premises, with a la* £ ? and dry cricket field attached, fro situated in a beautiful and hertthy English locality thua affording the best advantages for Welsh boys to learn the ) -il,,age. ?c r teims, 4c apply to the Principal. This School will re-open, after the vacaMon 08 Monday, uly 28, 1884. Tteie will b( a few scncies for Boarders. sr. DAVID'S COLLEGE, LAMPETER. THE COLLEGE SCHOOL AND iUNIOB DE- PARTMENT. TUITICN Febs: Division I (boys above 14).â £ 3 perteim; brothers, £2 103, or £9 end £ 7 103 a year. Division It. (boys under 14).â £ 2 per term, JE6 pel acnum. BoAKmira AND LODGING or Pitils. (l.)-Tne Bopvdinj House Fees, ircludingtuitiout jE16 pe" teum io)- i.oysover It. and £ 15 for beys ua- der 14, and fcr brothers. (2.)âThe Ecstd (a) Lodging Attendance, &c., 3s » week. (b) Board aud X Ddginfr, 12s a week. Pessbkt Staff OF the School. Classics :-Jfr J. J. LLOYD WILLIAMS, M.A. (Tutor in Charge). Higher Matheiualics: Mr E. H. Cul;,ey, B A. Natural Scietces: PROF. SCOTT. Higher Ejgl:sh and Modern Languagees: PROP. TOUT. Elementary History: Mr T. Evans, History Scholar, S.D.C. Elementary Euglisii and Vocal Music: Mr Joiur WILLIAMS. N.B.-Religious Instruction given by the Prin- cipa' to those pupils only B hese parents request it in wiiting. All fees to be paid in advance. Expurcation tor ExHbitions, ranging in value rom free Tjit'cn ana L Jd: iD8 ilestel to i3, will be held on September 18th. Candidates can be examined near home.âApply to the or Tltjor-iw.Charob. »i361 DEDIOA "ED TO H.RlI THE PRL^i^OF WALES. miicHAMEna A SHORT JJBAMATIO CANTATA, COMPOSED BY DR JOSEPH PARRY, Principal, Musical CQI'[J of Wales, Suftiiset.. TO BE FIRST FERFOEMEO AT THE LIVSEPOOL T I ° A L WAIIOPAI, EISTEDDFOD1 SEPTEMBER 18m, 1884. OLD NtTAUON. B. d. j SCL-FA. 8. d. Pap?r s.d. a.A. Pap?rco7er 3 0 I Taper rover 1 & Paper tjrds.40 I'fpMb.aijs?J?O Sca*\etcloth 5 0 | Sc?letc!otb.}6 Book of Words, U, *tlh an Elaborate Analysis by JOSEPH IEUNJS'ir-S Ixpercc. For all i)a-ticulays concerning Ccp'es of Full Score, Orchesttal. Pciia, &o., o-'recs epplicLticn ehould be iride to LONDCN and firEW Y ORR NOVELLO, EWEB & 00. Swansea J. E. PARRY. AND MAY BE HAD OF ALL BOOKSELLERS. TOWLE'S PENNYROYAL & S"i EEL PILS JOB FEMALES quickly correct all lrregnlarltiee and l W distresfilng symptoms so prevnleal with the &OL Boxe#